PerfecţionareGRADUL DIDACTIC I

Lucrările metodico-ştiinţifice elaborate în vederea obţinerii gradului didactic I, seria 2016-2018, se vor preda la Secretariatul Facultăţii de Matematică în perioada 1 - 31 august 2017 (doar în zilele lucrătoare). Lucrarea trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • să fie legată tip carte (coperţi cartonate);
 • să fie însoţită de un CD conţinând forma electronică (fişier pdf) a lucrării;
 • să aibă avizul scris al coordonatorului ştiinţific, pe pagina de gardă a lucrării;
 • să conţină, pe ultima pagină, Declaraţia de autenticitate semnată şi datată;
 • să fie însoţită de dovada de plată a taxei pentru depunerea lucrării (150 lei) - (se achită la orice agenţie BRD, cod 106 / forma de învăţământ 01 / zona 1331, cont RO68BRDE240SV89534452400).

Recomandări pentru redactarea lucrării:

 • utilizarea editorului LaTeX sau a editorului de ecuaţii din Microsoft Word
 • font 12 pt, spaţiere la 1,5 rânduri
 • format pagina A4, margini 2 cm


EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA GRADULUI II

Calendarul privind desfăţurarea examenelor:

 • Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, scris, 29 august 2017, ora 10.00;
 • Pedagogie, oral, 31 august 2017

Cadrele didactice înscrise, pentru a susţine probele acestui examen în sesiunea august 2017, vor depune la secretariatele facultăţilor dovada achitării taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II (HS nr. 13/30.05.2013), taxă în valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD.

Cod taxă: 107, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Matematică.


Observaţii privind desfăşurarea concursului:

Comisia elaborează subiectele de examen. Aceste subiecte au în vedere evaluarea cunoştinţelor metodico-didactice şi ştiinŢifice în domeniul Matematică. Structura subiectelor va fi de tipul:

I. Elaboraţi un proiect didactic pentru lecţia de predare .................
(definiţii, exemple, contraexemple, iar pentru teoremele prezentate în cadrul lecţiei se vor scrie demonstraţiile complete).

II. Exemplificaţi fundamentarea noilor cunoştinţe prin rezolvarea următoarelor exerciţii şi probleme:
     Exerciţiu:..................
     Problemă:..................

III. Pentru evaluarea finală a cunoştinţelor de clasă................., elevii primesc următoarele subiecte:
     a. Problema 1
     b. Problema 2
Elaboraţi un barem de notare rezolvând complet cele două probleme.

Ultimele ştiri

2017-07-05:  Cursuri de pregătire pentru examenul de gradul II, sesiunea august 2017 (pentru detalii click aici)

2016-08-26:  Pentru rezultate finale click aici.

2016-07-28:  Pentru lista candidaţilor înscrişi click aici.
Cursuri de pregătire pentru examenul de gradul II, sesiunea august 2016 (pentru detalii click aici)

2016-05-23:  Pentru lista candidatilor inscrisi la gradul I, seria 2014-2016, care au sustinut inspectia speciala in anul scolar 2015-2016 click aici.

2016-05-20:  Pentru calendarul examenelor şi alte informaţii click aici
Vă recomandăm să consultaţi periodic secţiunea Noutăţi a site-ului Facultăţii de Matematica unde vor fi postate noutăţile şi actualizeările datelor existente.

2016-05-20:  Cursuri de pregătire pentru examenul de gradul II, sesiunea august 2016 (pentru detalii click aici)

2016-02-05:  Colocviul de admitere la Gradul I se va desfăşura luni, 8 februarie 2016, ora 9:00, în sala 2.1.
Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate.
Pentru lista temelor alocate pe candidaţi click aici .

2016-01-15:  Se pot înscrie la colocviu doar cadrele didactice din lista publicată.
Pentru înscrierea la colocviu este necesar avizul cadrului didactic coordonator al temei alese, aviz care se poate obţine în perioada 15 - 29 ianuarie 2016, respectiv în ziua completării cererii-tip.
Lista temelor pentru gradul I publicată pe website este doar pentru a avea o imagine a ceea ce s-a propus, această listă fiind actualizată odată cu alocarea unei teme DOAR la Secretariatul facultăţii, nu şi pe website.
Temele de rezervă pot fi alocate doar după epuizarea celorlalte două teme propuse de cadrul didactic respectiv.
Pentru lista candidaţilor înscriş la colocviu click aici .
Pentru centralizatorul temelor click aici

2015-12-08:  Pentru informaţii privind organizarea colocviului pentru gradul I click aici .
Metodologie colocviu grad I - 2016 (click aici )

2015-08-25:  Pentru subiecte click aici.

2015-03-03:  Gradul didactic I
Pentru repartizarea candidaţilor admişi la colocviul de grad didactic I, seria 2015-2017, pe conducători ştiinţifici, click aici.

2014-08-27:  Gradul II - 2014
Pentru subiecte click aici.

Regulament

1. Tematica pentru obţinerea Gradului didactic II click pentru download
2. Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II sesiunea august 2017 click pentru download
3. Metodologie colocviu grad I - 2016 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro