Documente studenţi


Nr. crt. Denumire fişier Tip
1. Teme disertatie promotia_2019_update_16_03 click pentru download
2. Centric - practica_de_specialitate click pentru download
3. FISA DE INSCRIERE licenta click pentru download
4. Tematica_Licenta_Matematica_2017 click pentru download
5. Tematica_Licenta_Matematica informatica_2017 click pentru download
6. Regulament_finalizare_studii_2017 click pentru download
7. Burse sem1 finale click pentru download
8. Burse semestrul 1 click pentru download
9. M115+M116 click pentru download
10. M111+M112 click pentru download
11. M113+M114 click pentru download
12. Anunt_selectie_stagii practica_2016-2017 click pentru download
13. Rezultate proba 2 C2 MI click pentru download
14. Rezultate proba 2 C1 MI click pentru download
15. Rezultate Mate proba 2 click pentru download
16. Rezultate finale Mate click pentru download
17. Rezultate finale C2 MI click pentru download
18. Rezultate finale C1 MI click pentru download
19. C2 MI - Rezultat contestatii click pentru download
20. C1 MI - Rezultat contestatii click pentru download
21. Rezultate MAE click pentru download
22. Matematica Centralizator beneficiari click pentru download
23. C2 Matematica informatica - programare click pentru download
24. C1 Matematica informatica - programare click pentru download
25. Comisia Matematica - programare click pentru download
26. Rezultate MDC click pentru download
27. Comisia 2 Matematica informatica - Rezultate proba scrisa click pentru download
28. Comisia 1 Matematica informatica - Rezultate proba scrisa click pentru download
29. Comisia Matematica - Rezultate proba scrisa click pentru download
30. MDC - Programare candidati disertatie click pentru download
31. MAE-Programare candidati disertatie click pentru download
32. C2 Matematica informatica click pentru download
33. Comisia Matematica click pentru download
34. C1 Matematica informatica click pentru download
35. Geometrie click pentru download
36. Proces-verbal selectie click pentru download
37. Centralizator cereri tabara - semnat click pentru download
38. Calendar tabere click pentru download
39. ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2017 click pentru download
40. Metodologie Programul National Tabere Studentesti 2017 click pentru download
41. Lista bursieri sem 2_28mar click pentru download
42. Metodologie burse sociale sem 2 2016-2017 click pentru download
43. Ordin MEN 2017 click pentru download
44. Cerere_tema_disertatie click pentru download
45. Teme disertatie promotia 2018_Update 2_mai click pentru download
46. Teme licenta promotia 2018_Update 2_mai click pentru download
47. Cerere tema licenta click pentru download
48. Fisa de lichidare click pentru download
49. Rezultate finale licenta MI click pentru download
50. Rezultate finale licenta M click pentru download
51. Rezultate finale disertatie click pentru download
52. Rezultatul contestatiei click pentru download
53. Programare Candidati_Pe_Comisii licenta februarie 2017 matematica click pentru download
54. Programare Candidati_Pe_Comisii licenta februarie 2017 mate info click pentru download
55. Rezultat proba scrisa licenta februarie 2017 matematica informatica click pentru download
56. Rezultat proba scrisa licenta februarie 2017 matematica click pentru download
57. Programare disertatie iarna click pentru download
58. Programarea restantelor iarna 2017 click pentru download
59. Lista bursieri sem 1 - update click pentru download
60. MDC II - Distributia pe optionale click pentru download
61. MAE II - Distributia pe optionale click pentru download
62. MAE I - Distributia pe optionale click pentru download
63. Metodologie burse 2016-2017 click pentru download
64. Sedinta informare ERASMUS click pentru download
65. Lista profesori reexaminare septembrie 2016 click pentru download
66. Situatie alocare locuri tabara click pentru download
67. Rezultate finale licenta - M click pentru download
68. Rezultate finale licenta - MI click pentru download
69. Programare Proba 2 - Matematica informatica click pentru download
70. Programare Proba 2 - Matematica click pentru download
71. Comisia de licenta Matematica informatica - Rezultate contestatii click pentru download
72. Comisia de licenta Matematica - Rezultate contestatii click pentru download
73. Disertatie_MAE_MF_rezultate click pentru download
74. Disertatie_MDC_rezultate click pentru download
75. Rezultate proba 1 Matematica click pentru download
76. Rezultate proba 1 Matematica informatica click pentru download
77. Conversie rezultate absolvire - site click pentru download
78. Decizie exmatriculare martie 2017 click pentru download
79. MAE Programare disertatie click pentru download
80. Conversie programare examen absolvire click pentru download
81. Model de Subiecte licenta - proba scrisa click pentru download
82. Conversie - modele subiecte proba 1 click pentru download
83. Proces-verbal selectie click pentru download
84. Summer school HS click pentru download
85. Centralizator cereri tabara click pentru download
86. Precizari examene finalizare studii click pentru download
87. ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2016 click pentru download
88. Metodologie Tabere studentesti 2016 click pentru download
89. Conversie profesionala - tematica licenta 2016 click pentru download
90. Burse semestrul al II-lea click pentru download
91. Burse_sem_2_final click pentru download
92. Teme licenta promotia 2019_update_16_03 click pentru download
93. Regulamentul studiilor universitare de master click pentru download
94. Regulamentul studiilor universitare de licenta click pentru download
95. Regulamentul de functionare a programelor de conversie profesionala click pentru download
96. Lista studenti solicitanti tabara click pentru download
97. Cerere tema disertatie click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro