Susţinere teze de doctorat



ACSINTE ELENA-ANDREEA căs. FLOREA

La data de 9 octombrie 2017, ora 10:00, în Sala de conferinţe a Facultăţii de Matematică, d-ra ACSINTE M. ELENA-ANDREEA căs. FLOREA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "CONTRIBUŢII LA STUDIUL UNOR PROBLEME DE OPTIMIZARE VECTORIALĂ CU ORDINE VARIABILĂ", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Matematică.

Anunţ susţinere (click aici)

Comisia:

PREŞEDINTE:

Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIŢCANU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Marius DUREA, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

REFERENŢI:

1. Prof. univ. dr. Gábor KASSAY, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică (CV)

2. Prof. univ. dr. Nicolae POPOVICI, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică (CV)

3. Prof. univ. dr. Constantin Zălinescu, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

Curriculum vitae Acsinte Elena-Andreea căs. FloreaA (click aici)

Rezumat teză (click aici)

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Matematică.


NISTOR SIMONA-ELENA căs. BARNA

La data de 20 septembrie 2017, ora 11:00, în Sala de conferinţe a Facultăţii de Matematică, d-ra NISTOR SIMONA-ELENA căs. BARNA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "BIHARMONICITY AND BICONSERVATIVITY TOPICS IN THE THEORY OF SUBMANIFOLDS", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Matematică.

Anunţ susţinere (click aici)

Comisia:

PREŞEDINTE:

Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIŢCANU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Cezar ONICIUC, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

REFERENŢI:

1. Prof. univ. dr. Theodoros VLACHOS, Universitatea din Ioannina, Grecia (CV)

2. CS I dr. Sergiu MOROIANU, Insitutul de Matematică "Simion Stoilow" al Academiei Române, Bucureşti (CV)

3. Prof. univ. dr. Stefano MONTALDO, Universitatea din Cagliari, Italia (CV)

4. Prof. univ. dr. Ioan Bucătaru, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

Curriculum vitae Nistor Simona-Elena căs. Barna (click aici)

Rezumat teză (click aici)

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Matematică.


BUCUR Andreea-Valentina

La data de 30 septembrie 2016, ora 11:00, în Sala de conferinţe a Facultăţii de Matematică, d-ra BUCUR ANDREEA-VALENTINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "PROBLEME MATEMATICE ÎN MECANICA MEDIILOR CONTINUE", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Matematică.

Anunţ susţinere (click aici)

Comisia:

PREŞEDINTE:

Prof. univ. dr. Marius DUREA, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Stan CHIRIŢĂ, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

REFERENŢI:

1. Prof. univ. dr. Dorin IEŞAN, membru corespondent al Academiei Române, Institutul de Matematică "Octav Mayer" al Academiei Române (CV)

2. Prof. univ. dr. Liviu MARIN, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică şi Informatică (CV)

3. Conf. univ. dr. Teodor Silviu GROŞAN, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică (CV)

Curriculum vitae Bucur Andreea-Valentina (click aici)

Rezumat teză (click aici)

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Matematică.

sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro