Regulament


1. Ghid utilizare Serviciu Email Studenţi click pentru download
2. Regulament privind utilizarea reţelelor de calculatoare click pentru download
3. Regulament serviciu email click pentru download
4. Regulament privind desfăşurarea activităţii didactice - licenţă click pentru download
5. Regulament privind desfăşurarea activităţii didactice - master click pentru download
6. Calendarul alegerilor membrilor CSUD - 2016 click pentru download
7. Metodologie alegere membri CSUD - 2016 click pentru download
8. Metodologie concurs director CSUD - 2016 click pentru download
9. Regulamentul de funcţionare a SDM aprobat CSUD click pentru download
10. Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat click pentru download
11. Standardele minimale pentru conferirea Atestatului de Abilitare, pe domeniul Matematica click pentru download
12. Tematica pentru obţinerea Gradului didactic II click pentru download
13. Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II sesiunea august 2018 click pentru download
14. Metodologie colocviu grad I - 2016 click pentru download
15. Plan învatamant conversie profesională (orientativ) click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro