Documente studenţi


Nr. crt. Denumire fişier Tip
1. Anunt_selectie_stagii practica_2016-2017 click pentru download
2. Rezultate proba 2 C2 MI click pentru download
3. Rezultate proba 2 C1 MI click pentru download
4. Rezultate Mate proba 2 click pentru download
5. Rezultate finale Mate click pentru download
6. Rezultate finale C2 MI click pentru download
7. Rezultate finale C1 MI click pentru download
8. C2 MI - Rezultat contestatii click pentru download
9. C1 MI - Rezultat contestatii click pentru download
10. Rezultate MAE click pentru download
11. Matematica Centralizator beneficiari click pentru download
12. C2 Matematica informatica - programare click pentru download
13. C1 Matematica informatica - programare click pentru download
14. Comisia Matematica - programare click pentru download
15. Rezultate MDC click pentru download
16. Comisia 2 Matematica informatica - Rezultate proba scrisa click pentru download
17. Comisia 1 Matematica informatica - Rezultate proba scrisa click pentru download
18. Comisia Matematica - Rezultate proba scrisa click pentru download
19. MDC - Programare candidati disertatie click pentru download
20. MAE-Programare candidati disertatie click pentru download
21. C2 Matematica informatica click pentru download
22. Comisia Matematica click pentru download
23. C1 Matematica informatica click pentru download
24. Geometrie click pentru download
25. Proces-verbal selectie click pentru download
26. Centralizator cereri tabara - semnat click pentru download
27. Calendar tabere click pentru download
28. ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2017 click pentru download
29. Metodologie Programul National Tabere Studentesti 2017 click pentru download
30. Lista bursieri sem 2_28mar click pentru download
31. Metodologie burse sociale sem 2 2016-2017 click pentru download
32. Ordin MEN 2017 click pentru download
33. Cerere_tema_disertatie click pentru download
34. Teme disertatie promotia 2018_Update 2_mai click pentru download
35. Teme licenta promotia 2018_Update 2_mai click pentru download
36. Cerere tema licenta click pentru download
37. Fisa de lichidare click pentru download
38. Rezultate finale licenta MI click pentru download
39. Rezultate finale licenta M click pentru download
40. Rezultate finale disertatie click pentru download
41. Rezultatul contestatiei click pentru download
42. Programare Candidati_Pe_Comisii licenta februarie 2017 matematica click pentru download
43. Programare Candidati_Pe_Comisii licenta februarie 2017 mate info click pentru download
44. Rezultat proba scrisa licenta februarie 2017 matematica informatica click pentru download
45. Rezultat proba scrisa licenta februarie 2017 matematica click pentru download
46. Programare disertatie iarna click pentru download
47. Programarea restantelor iarna 2017 click pentru download
48. Lista bursieri sem 1 - update click pentru download
49. MDC II - Distributia pe optionale click pentru download
50. MAE II - Distributia pe optionale click pentru download
51. MAE I - Distributia pe optionale click pentru download
52. Metodologie burse 2016-2017 click pentru download
53. Sedinta informare ERASMUS click pentru download
54. Lista profesori reexaminare septembrie 2016 click pentru download
55. Situatie alocare locuri tabara click pentru download
56. Rezultate finale licenta - M click pentru download
57. Rezultate finale licenta - MI click pentru download
58. Programare Proba 2 - Matematica informatica click pentru download
59. Programare Proba 2 - Matematica click pentru download
60. Comisia de licenta Matematica informatica - Rezultate contestatii click pentru download
61. Comisia de licenta Matematica - Rezultate contestatii click pentru download
62. Disertatie_MAE_MF_rezultate click pentru download
63. Disertatie_MDC_rezultate click pentru download
64. Rezultate proba 1 Matematica click pentru download
65. Rezultate proba 1 Matematica informatica click pentru download
66. Conversie rezultate absolvire - site click pentru download
67. Decizie exmatriculare martie 2017 click pentru download
68. MAE Programare disertatie click pentru download
69. Conversie programare examen absolvire click pentru download
70. Restante limbi straine click pentru download
71. Model de Subiecte licenta - proba scrisa click pentru download
72. Conversie - modele subiecte proba 1 click pentru download
73. Proces-verbal selectie click pentru download
74. Summer school HS click pentru download
75. Centralizator cereri tabara click pentru download
76. Precizari examene finalizare studii click pentru download
77. Lista burse si proiecte PNCDI III click pentru download
78. ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2016 click pentru download
79. Metodologie Tabere studentesti 2016 click pentru download
80. Conversie profesionala - tematica licenta 2016 click pentru download
81. Burse semestrul al II-lea click pentru download
82. Consultatii cadre didactice - semestrul al II-lea click pentru download
83. Anul I - Lista finantare semestrul 2 - alfabetic click pentru download
84. Regulamentul studiilor universitare de master click pentru download
85. Regulamentul studiilor universitare de licenta click pentru download
86. Regulamentul de functionare a programelor de conversie profesionala click pentru download
87. Cerere tema disertatie click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro