Documente profesori


Nr. crt. Denumire fişier Tip
1. Tabel prezenta an I 2016-2017 click pentru download
2. Tabel prezenta an II M 2016-2017 click pentru download
3. Tabel prezenta an II MI 2016-2017 click pentru download
4. Tabel prezenta an III M 2016-2017 click pentru download
5. Tabel prezenta an III MI 2016-2017 click pentru download
6. Tabel prezenta Master anii I si II 2016-2017 click pentru download
7. Formular deplasare externa click pentru download
8. Lista studenti MDC I 2016 click pentru download
9. Lista studenti MAE II 2016 click pentru download
10. Lista studenti MDC II 2016 click pentru download
11. Lista studenti MAE I 2016 click pentru download
12. Lista studenti anul II Matematica 2016 click pentru download
13. Lista studenti anul II Matematica informatica 2016 click pentru download
14. Lista studenti anul III Matematica 2016 click pentru download
15. Lista studenti anul III Matematica informatica 2016 click pentru download
16. Lista studenti anul I Matematica 2016 click pentru download
17. Fisa disciplinei - model click pentru download
18. Referat lucrare disertatie click pentru download
19. Referat lucrare licenta Matematica click pentru download
20. Referat lucrare licenta Matematica Informatica click pentru download
21. Antet facultate alb-negru click pentru download
22. Antet facultate color click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro