Documente studenţi


Nr. crt. Denumire fişier Tip
1. Burse sem1 finale click pentru download
2. Burse semestrul 1 click pentru download
3. M115+M116 click pentru download
4. M111+M112 click pentru download
5. M113+M114 click pentru download
6. Anunt_selectie_stagii practica_2016-2017 click pentru download
7. Rezultate proba 2 C2 MI click pentru download
8. Rezultate proba 2 C1 MI click pentru download
9. Rezultate Mate proba 2 click pentru download
10. Rezultate finale Mate click pentru download
11. Rezultate finale C2 MI click pentru download
12. Rezultate finale C1 MI click pentru download
13. C2 MI - Rezultat contestatii click pentru download
14. C1 MI - Rezultat contestatii click pentru download
15. Rezultate MAE click pentru download
16. Matematica Centralizator beneficiari click pentru download
17. C2 Matematica informatica - programare click pentru download
18. C1 Matematica informatica - programare click pentru download
19. Comisia Matematica - programare click pentru download
20. Rezultate MDC click pentru download
21. Comisia 2 Matematica informatica - Rezultate proba scrisa click pentru download
22. Comisia 1 Matematica informatica - Rezultate proba scrisa click pentru download
23. Comisia Matematica - Rezultate proba scrisa click pentru download
24. MDC - Programare candidati disertatie click pentru download
25. MAE-Programare candidati disertatie click pentru download
26. C2 Matematica informatica click pentru download
27. Comisia Matematica click pentru download
28. C1 Matematica informatica click pentru download
29. Geometrie click pentru download
30. Proces-verbal selectie click pentru download
31. Centralizator cereri tabara - semnat click pentru download
32. Calendar tabere click pentru download
33. ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2017 click pentru download
34. Metodologie Programul National Tabere Studentesti 2017 click pentru download
35. Lista bursieri sem 2_28mar click pentru download
36. Metodologie burse sociale sem 2 2016-2017 click pentru download
37. Ordin MEN 2017 click pentru download
38. Cerere_tema_disertatie click pentru download
39. Teme disertatie promotia 2018_Update 2_mai click pentru download
40. Teme licenta promotia 2018_Update 2_mai click pentru download
41. Cerere tema licenta click pentru download
42. Fisa de lichidare click pentru download
43. Rezultate finale licenta MI click pentru download
44. Rezultate finale licenta M click pentru download
45. Rezultate finale disertatie click pentru download
46. Rezultatul contestatiei click pentru download
47. Programare Candidati_Pe_Comisii licenta februarie 2017 matematica click pentru download
48. Programare Candidati_Pe_Comisii licenta februarie 2017 mate info click pentru download
49. Rezultat proba scrisa licenta februarie 2017 matematica informatica click pentru download
50. Rezultat proba scrisa licenta februarie 2017 matematica click pentru download
51. Programare disertatie iarna click pentru download
52. Programarea restantelor iarna 2017 click pentru download
53. Lista bursieri sem 1 - update click pentru download
54. MDC II - Distributia pe optionale click pentru download
55. MAE II - Distributia pe optionale click pentru download
56. MAE I - Distributia pe optionale click pentru download
57. Metodologie burse 2016-2017 click pentru download
58. Sedinta informare ERASMUS click pentru download
59. Lista profesori reexaminare septembrie 2016 click pentru download
60. Situatie alocare locuri tabara click pentru download
61. Rezultate finale licenta - M click pentru download
62. Rezultate finale licenta - MI click pentru download
63. Programare Proba 2 - Matematica informatica click pentru download
64. Programare Proba 2 - Matematica click pentru download
65. Comisia de licenta Matematica informatica - Rezultate contestatii click pentru download
66. Comisia de licenta Matematica - Rezultate contestatii click pentru download
67. Disertatie_MAE_MF_rezultate click pentru download
68. Disertatie_MDC_rezultate click pentru download
69. Rezultate proba 1 Matematica click pentru download
70. Rezultate proba 1 Matematica informatica click pentru download
71. Conversie rezultate absolvire - site click pentru download
72. Decizie exmatriculare martie 2017 click pentru download
73. MAE Programare disertatie click pentru download
74. Conversie programare examen absolvire click pentru download
75. Restante limbi straine click pentru download
76. Model de Subiecte licenta - proba scrisa click pentru download
77. Conversie - modele subiecte proba 1 click pentru download
78. Proces-verbal selectie click pentru download
79. Summer school HS click pentru download
80. Centralizator cereri tabara click pentru download
81. Precizari examene finalizare studii click pentru download
82. Lista burse si proiecte PNCDI III click pentru download
83. ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2016 click pentru download
84. Metodologie Tabere studentesti 2016 click pentru download
85. Conversie profesionala - tematica licenta 2016 click pentru download
86. Burse semestrul al II-lea click pentru download
87. Consultatii cadre didactice - semestrul al II-lea click pentru download
88. Anul I - Lista finantare semestrul 2 - alfabetic click pentru download
89. Regulamentul studiilor universitare de master click pentru download
90. Regulamentul studiilor universitare de licenta click pentru download
91. Regulamentul de functionare a programelor de conversie profesionala click pentru download
92. Cerere tema disertatie click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro