Formulare generale


Nr. crt. Denumire fişier Tip
1. Gradul_II - Tabel inscrisi 2018 click pentru download
2. declaratie_grad_I click pentru download
3. banner_consiliere click pentru download
4. Consultatii_sem 2 click pentru download
5. Program consultatii ROSE click pentru download
6. Lista candidatilor cu temele alocate click pentru download
7. Lista_inscrisi click pentru download
8. Calendar adeverinte SCTP 2018 click pentru download
9. Cerere inscriere grad I click pentru download
10. informatii inscriere colocviu click pentru download
11. Metodologie_colocviu_grad_1-2018 click pentru download
12. Lista temelor - seria 2018-2020 click pentru download
13. Admitere master - programare interviu click pentru download
14. antet_facultate_alb-negru click pentru download
15. antet_facultate color click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro