Plan de învăţământDomeniul: MATEMATICĂ

Specializarea:

Forma de învăţământ: ZI

Seria:
Semestrul I

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
ML1101 ALGEBRA LINIARA
LINEAR ALGEBRA
3 2 0 0 5 E
ML1103 CALCUL DIFERENTIAL SI INTEGRAL PE MULTIMEA NUMERELOR REALE
DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS ON REAL LIME
3 4 0 0 6 E
ML1102 FUNDAMENTELE PROGRAMARII
FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
2 0 2 0 5 E
ML1104 GEOMETRIE AFINA
AFFINE GEOMETRY
3 2 0 0 6 E
Litere LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0 4 C
ML1105 LOGICA SI TEORIA MULTIMILOR
LOGIC AND SET THEORY
2 2 0 0 4 E
Cursuri facultative
Ed_f EDUCATIE FIZICA
PHYSICAL EDUCATION
0 2 0 0 3 C
DPPD1 PSIHOLOGIA EDUCATIEI
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
2 2 0 0 5 E

Semestrul II

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
ML1206 ALGORITMI SI STRUCTURI DE DATE
ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES
2 0 2 0 5 E
ML1207 ARITMETICA SI COMBINATORICA
ARITHMETICS AND COMBINATORICS
2 2 0 0 4 E
ML1208 CALCUL DIFERENTIAL PENTRU FUNCTII DE MAI MULTE VARIABILE REALE
DIFFERENTIAL CALCULUS: FUNCTIONS OF SEVERAL REAL VARIABLES
3 4 0 0 6 E
ML1210 GEOMETRIE EUCLIDIANA. PRACTICA
EUCLIDIAN GEOMETRY. INTERNSHIP
2 2 0 0 5 E
Litere LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0 4 C
ML1209 STRUCTURI ALGEBRICE FUNDAMENTALE
FUNDAMENTAL ALGEBRAIC STRUCTURES
2 2 0 0 6 E
Cursuri facultative
DPPD2 PEDAGOGIE I (FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI + TEORIA SI METODOLOGIA CURRICULUMULUI
PEDAGOGY I. FUNDAMENTALS OF PEDAGOGY + CURRICULUM THEORY AND METHODOLOGY
2 2 0 0 5 E

Semestrul III

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
ML2312 ARITMETICA IN INELE
ARITHMETICS OVER RINGS
2 2 0 0 5 E
ML2313 CALCUL INTEGRAL
INTEGRAL CALCULUS
4 3 0 0 6 E
ML2314 ECUATII DIFERENTIALE
DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0 5 E
ML2315 GEOMETRIA CURBELOR SI SUPRAFETELOR
GEOMETRY OF CURVES AND SURFACES
2 3 0 0 6 E
Litere LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0 4 C
ML2316 SOFT MATEMATIC
MATHEMATICAL SOFTWARE
1 0 3 0 4 E
Cursuri facultative
DPPD3 PEDAGOGIE II (TEORIA SI METODOLOGIA INSTRUIRII + TEORIA ?I METODOLOGIA EVALUARII)
PEDAGOGY II.INSTRUCTION THEORY AND METHODOLOGY + EVALUATION THEORY AND METHODOLOGY
2 2 0 0 5 E

Semestrul IV

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
ML2421 ALGEBRA COMUTATIVA SI TEORIE GALOIS
COMMUTATIVE ALGEBRA AND GALOIS THEORY
2 2 0 0 4 E
ML2318 ANALIZA COMPLEXA
COMPLEX ANALYSIS
2 3 0 0 6 E
ML2419
( link )
CRIPTOGRAFIE. PRACTICA
CRIPTOGRAPHY. INTERNSHIP
2 1 2 0 5 E
ML2457 ECUATII INTEGRALE SI INTRODUCERE IN ANALIZA FUNCTIONALA
INTEGRAL EQUATIONS AND INTRODUCTION TO FUNCTIONAL ANALYSIS
3 3 0 0 6 E
ML3532 MECANICA
MECHANICS
2 2 0 0 5 E
ML2451 TEORIA MASURII SI INTEGRALA LEBESGUE
MEASURE THEORY AND LEBESGUE INTEGRAL
2 2 0 0 4 E
Cursuri facultative
DPPD4 DIDACTICA MATEMATICII
MATHEMATICS TEACHING
2 2 0 0 5 E

Semestrul V

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
ML3527 CALCUL NUMERIC
NUMERICAL CALCULUS
2 2 0 0 5 E
ML3550 COMPLEMENTE DE ALGEBRA
COMPLEMENTS OF ALGEBRA
2 2 0 0 4 E
ML3558 COMPLEMENTE DE GEOMETRIE
COMPLEMENTS OF GEOMETRY
2 2 0 0 4 E
ML2422 INTRODUCERE IN ECUATII CU DERIVATE PARTIALE
INTRODUCTION TO PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0 6 E
ML2423 PROBABILITATI SI STATISTICA
PROBABILITIES AND STATISTICS
3 3 0 0 6 E
ML3535 TEORIA OPTIMIZARII
OPTIMIZATION THEORY
2 2 0 0 5 E
Cursuri facultative
DPPD5 INSTRUIRE ASISTATA DE CALCULATOR
COMPUTER AIDED LEARNING
1 1 0 0 2 C
DPPD6 PRACTICA PEDAGOGICA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (1) - MATEMATICA
TEACHING PRACTICUM IN COMPULSORY PREUNIVERSITARY EDUCATION (1) - MATHEMATICS
0 0 3 0 3 C

Semestrul VI

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
ML3640 ANALIZA FUNCTIONALA
INTRODUCTION TO FUNCTIONAL ANALYSIS
2 2 0 0 5 E
ML3638 ASTRONOMIE
ASTRONOMY
2 1 1 0 5 E
ML3551 COMPLEMENTE DE ANALIZA SI PROBABILITATI
COMPLEMENTS OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND PROBABILITIES
3 3 0 0 6 E
ML3641 MODELE MATEMATICE IN STIINTE
MATHEMATICAL MODELS IN SCIENCES
2 1 0 0 4 E
ML3647 PRACTICA ELABORARII LUCRARII DE LICENTA
DIPLOMA STAGE
0 0 0 4 4 C
ML3646 VARIETATI DIFERENTIABILE
DIFFERENTIABLE MANIFOLDS
2 2 0 0 6 E
Cursuri facultative
DPPD9 EXAMEN DE ABSOLVIRE - NIVELUL I
FINAL EXAM-LEVEL I
0 0 0 0 5 E
DPPD7 MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
MANAGEMENT OF CLASSROOMS ACTIVITIES
1 1 0 0 3 E
DPPD8 PRACTICA PEDAGOGICA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (2) - MATEMATICA
TEACHING PRACTICUM IN COMPULSORY PREUNIVERSITARY EDUCATION (2) - MATHEMATICS
0 0 3 0 2 C
  • Este prezentat numărul de ore pe săptămână
  • Modalitatea de susţinere a examenului de licenţă se stabileşte prin Hotărâre a Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza"
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro