Plan de învăţământDomeniul: MATEMATICĂ

Specializarea:

Forma de învăţământ: ZI

Seria:
Semestrul 1

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
MM13_1201 FUNCTII COMPLEXE
COMPLEX FUNCTIONS
2 2 0 0 7 E
MM13_1107 MECANICA LAGRANGE SI HAMILTON
LAGRANGE AND HAMILTON MECHANICS
2 2 0 0 7 E
MM1109 STRUCTURI ALGEBRICE SI APLICATII
ALGEBRAIC STRUCTURES AND APPLICATIONS
2 2 0 0 8 E
MM13_1105 TOPOLOGIE SI FUNCTII REALE
TOPOLOGY AND REAL ANALYSIS
2 2 0 0 8 E

Semestrul 2

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
MM13_2326 CALCULUL VARIATIONAL SI CONTROL OPTIMAL
VARIATIONAL CALCULUS AND OPTIMAL CONTROL
2 2 0 0 7 E
MM13_1101 CAPITOLE SPECIALE DE ANALIZA FUNCTIONALA
SPECIAL TOPICS IN FUNCTIONAL ANALYSIS
2 2 0 0 7 E
MM1217 ECUATII CU DERIVATE PARTIALE
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0 8 E
MM13_2329 GEOMETRIE DIFERENTIALA. VARIETATI RIEMANNIENE
DIFFERENTIAL GEOMETRY. RIEMANNIAN MANIFOLDS
2 2 0 0 8 E

Semestrul 3

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
MM2437 ANALIZA NUMERICA
NUMERICAL ANALYSIS
2 0 2 0 8 E
MM13_2316 ANALIZA NUMERICA A ECUATIILOR CU DERIVATE PARTIALE
NUMERICAL ANALYSIS OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0 8 E
Cursuri opţionale
MM13_1102 ANALIZA NELINIARA SI ELEMENTE DE TEORIA JOCURILOR (CURS OPTIONAL I SAU II)
NONLINEAR ANALYSIS AND ELEMENTS OF GAME THEORY (ELECTIVE COURSE I OR II)
2 2 0 0 7 E
MM13_2302 CALCUL STIINTIFIC (CURS OPTIONAL I SAU II)
SCIENTIFIC CALCULUS (ELECTIVE COURSE I OR II)
2 2 0 0 7 E
MM2347 CAPITOLE SPECIALE DE ALGEBRA (CURS OPTIONAL I SAU II)
SPECIAL TOPICS IN ALGEBRA (ELECTIVE COURSE I OR II)
2 2 0 0 7 E
MM1214 CAPITOLE SPECIALE DE GEOMETRIE (CURS OPTIONAL I SAU II)
SPECIAL TOPICS IN GEOMETRY (ELECTIVE COURSE I OR II)
2 2 0 0 7 E
MM2330 METODE MATEMATICE IN PROCESAREA SEMNALELOR (CURS OPTIONAL I SAU II)
MATHEMATICAL METHODS IN SIGNAL PROCESSING (ELECTIVE COURSE I OR III)
2 2 0 0 7 E
MM13_2307 SEMIGRUPURI DE OPERATORI SI ECUATII DE EVOLUTIE (CURS OPTIONAL I SAU II)
SEMIGROUPS AND EVOLUTION EQUATIONS (ELECTIVE COURSE I OR II)
2 2 0 0 7 E
MM1111 TEORIA GRAFURILOR (CURS OPTIONAL I SAU II)
GRAPH THEORY (ELECTIVE COURSE I OR II)
2 2 0 0 7 E
MM13_2335 TEORIA PROBABILITATILOR SI PROCESE STOCHASTICE (CURS OPTIONAL I SAU II)
PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES (ELECTIVE COURSE I OR II)
2 2 0 0 7 E

Semestrul 4

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
MM13_2410 GEOMETRIE SIMPLECTICA SI COMPLEXA
SIMPLECTIC AND COMPLEX GEOMETRY
2 2 0 0 8 E
MM2443 PREGATIREA LUCRARII DE DISERTATIE
DISSERTATION RESEARCH STAGE
0 6 0 0 8 E
Cursuri opţionale
MM13_2436 ALGEBRA OMOLOGICA SI TOPOLOGIE ALGEBRICA (CURS OPTIONAL III)
HOMOLOGICAL ALGEBRA AND ALGEBRAIC TOPOLOGY (ELECTIVE COURSE III)
2 2 0 0 7 E
MN614X CAPITOLE SPECIALE DE ANALIZA (CURS OPTIONAL III SAU IV)
SPECIAL TOPICS IN ANALYSIS (ELECTIVE COURSE III OR IV)
2 2 0 0 7 E
MM2438 GEOMETRIE ALGEBRICA (CURS OPTIONAL III)
ALGEBRAIC GEOMETRY (ELECTIVE COURSE III)
2 2 0 0 7 E
MM13_2308 GRUPURI SI ALGEBRE LIE (CURS OPTIONAL III SAU IV)
LIE GROUPS AND ALGEBRA (ELECTIVE COURSE III OR IV)
2 2 0 0 7 E
MM13_2442 MODELE GENERALIZATE IN MECANICA (CURS OPTIONAL III)
GENERALIZED MODELS IN MECHANICS (ELECTIVE COURSE III)
2 2 0 0 7 E
MM13_2412 SISTEME DIFERENTIALE SI APLICATII (CURS OPTIONAL III)
DIFFERENTIAL SYSTEMS AND APPLICATIONS IN (ELECTIVE COURSE III)
2 2 0 0 7 E
MCM238 TEORIA CONTROLULUI (CURS OPTIONAL III SAU IV)
CONTROL THEORY (ELECTIVE COURSE III OR IV)
2 2 0 0 7 E
MM2334 TEORIA ELASTICITATII (CURS OPTIONAL III SAU IV)
ELASTICITY THEORY (ELECTIVE COURSE III OR IV)
2 2 0 0 7 E
MM13_2306 TEORIA OPERATORILOR (CURS OPTIONAL III SAU IV)
OPERATOR THEORY (ELECTIVE COURSE III OR IV)
2 2 0 0 7 E
Cursuri facultative
MM13_2413 ISTORIA MATEMATICII
HISTORY OF MATHEMATICS
1 1 0 0 6 E
  • Este prezentat numărul de ore pe săptămână
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro