Finalizare studii
Desfăşurarea examenului de licenţă

În acord cu Metodologia-cadru cuprinsă în Ordinul 3271/14.02.2012 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a Metodologiei Universităţii Al. I. Cuza privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea iulie a examenului de licenţă va consta din următoarele două probe:

  • Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate
  • Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta

Prima probă constă dintr-o lucrare scrisă de 3 ore cu subiecte din tematica generală a examenului de licenţă (cu o pondere de 2/3 din puntaj) şi din tematica specială (cu o pondere de 1/3 din puntaj).

În cazul fiecărui student, tematica specială este stabilită de comun acord cu îndrumătorul ştiinţific şi precizată de acesta în referatul lucrării de licenţă.

Cele două tipuri de tematici sunt prezentate în fişierele de mai jos.

Privitor la a doua probă, conform hotărârii Consiliului facultăţii din data de 19.09.2012, lucrarea de licenţă trebuie să fie un memoriu ştiinţific care să aibă un volum limitat de minim 20 şi maxim 30 de pagini (redactate în LaTex, cu font 11pt, la dimensiunea standard a paginii A4).

Lucrarea va fi susţinută în faţa comisiei conform calendarului care va fi anunţat.

Mai jos se găsesc, cu titlu de exemplu, subiecte date în sesiuni anterioare.1. Tematica generală şi tematica specială a examenului de Licenţă - Secţia Matematică Informatică click pentru download
2. Tematica generală şi tematica specială a examenului de Licenţă - Secţia Matematică click pentru download
3. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor: examene de absolvire, licenţă, diplomă, disertaţie click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro