Finalizare studii
Desfăşurarea examenului de licenţă

În acord cu Metodologia-cadru cuprinsă în Ordinul 3271/14.02.2012 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a Metodologiei Universităţii Al. I. Cuza privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea iulie a examenului de licenţă va consta din următoarele două probe:

  • Evaluarea cunoştinţelor fundamentale
  • Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Prima probă constă dintr-o lucrare scrisă de 3 ore cu subiecte din tematica generală a examenului de licenţă (a se vedea fişierul de mai jos). Fiecare student va alege trei din cele patru subiecte: Algebră, Analiză, Geometrie, Informatică (studenţii specializării Matematică Informatică vor alege obligatoruiu subiectul de Informatică).


Modele de subiecte:

  • pentru sesiunea din februarie 2018 click aici
  • pentru sesiunea din iulie 2018 click aici

Privitor la a doua probă, conform hotărârii Consiliului facultăţii din data de 19.09.2012, lucrarea de licenţă trebuie să fie un memoriu ştiinţific care să aibă un volum limitat de minim 20 şi maxim 30 de pagini (redactate în LaTex, cu font 11pt, la dimensiunea standard a paginii A4).

Lucrarea va fi susţinută în faţa comisiei conform calendarului care va fi anunţat.1. Tematica generală a examenului de Licenţă - sesiunea iulie 2018 click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro