ERASMUS+


2017-07-14:  ERASMUS+ - stagii de practică
Pentru detalii click aici.

2016-10-03:  MOBILITĂŢI ERASMUS+ DE STUDIU
Pentru detalii click aici.

2016-03-24:  Mobilităţi ERASMUS+ de studiu 2016 - 2017
Pentru detalii click aici .

2016-01-25:  Mobilităţi Erasmus+
S-a lansat al 2-lea apel pentru burse Erasmus+ (mobilităţi studenţi şi staff) cu ţările partenere ale universităţii noastre.
Pentru detalii - click aici .

2015-06-22:  Mobilităţi Erasmus pentru studenţi
Pentru detalii click aici

2014-03-19:  
MobilităţI ERASMUS+ de studiu semestrul I / semestrul II 2014 - 2015
Pentru detalii click aici.

2013-03-10:  
Mobilitati LLP-Erasmus de studiu semestrul I / semestrul II 2013 - 2014 (click aici)

2012-10-01:  
Mobilităţi LLP-ERASMUS de studiu (semestrul II 2012 - 2013). Pentru detalii click aici.

2011-09-20:  
In atentia studentelor la master: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi ofera, in cadrul proiectului "Reconstructia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse", 1200 burse sociale pentru studentele din zona de Nord-Est a Romaniei.
Scopul acestor burse este de a facilita accesul studentelor care provin din familii cu posibilitati materiale reduse (maxim 670 lei net pe membru de familie, aproximativ 1000 lei brut), orfane sau cu dizabilitati la continuarea pregatirii universitare la nivelul studiilor masterale.
Bursele de ajutor social (in cuantum de 3000 lei /an universitar) se acorda pentru anii universitari 2011-2012 si 2012-2013, studentelor inmatriculate la studii universitare de masterat, anul I sau II, la zi, care sunt integraliste si nu beneficiaza de bursa sociala din partea facultatii sau de alte tipuri de bursa (Erasmus/Socrates, burse de studiu, de merit etc.).
Perioada de inscriere pentru burse este 1 septembrie - 14 octombrie 2011. Informatii complete despre actele necesare pentru obtinerea unei burse sociale, precum si despre normele de evaluare a dosarelor sunt publicate pe site-ul proiectului

sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro