Plan de învăţământDomeniul: MATEMATICĂ

Specializarea:

Forma de învăţământ: ZI

Seria:
Semestrul I

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
ML1101
ALGEBRA LINIARA
LINEAR ALGEBRA
3 2 0 0
5
E
ML1103
CALCUL DIFERENTIAL SI INTEGRAL PE MULTIMEA NUMERELOR REALE
DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS ON REAL LIME
3 4 0 0
6
E
Ed_f
EDUCATIE FIZICA
PHYSICAL EDUCATION
0 2 0 0
3
C
ML1102
FUNDAMENTELE PROGRAMARII
FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
2 0 2 0
5
E
ML1104
GEOMETRIE AFINA
AFFINE GEOMETRY
3 2 0 0
6
E
Litere
LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0
4
C
ML1105
LOGICA SI TEORIA MULTIMILOR
LOGIC AND SET THEORY
2 2 0 0
4
E
DPPD1
PSIHOLOGIA EDUCATIEI
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
2 2 0 0
5
E

Semestrul II

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
ML1206
ALGORITMI SI STRUCTURI DE DATE
ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES
2 0 2 0
5
E
ML1207
ARITMETICA SI COMBINATORICA
ARITHMETICS AND COMBINATORICS
2 2 0 0
4
E
ML1208
CALCUL DIFERENTIAL PENTRU FUNCTII DE MAI MULTE VARIABILE REALE
DIFFERENTIAL CALCULUS: FUNCTIONS OF SEVERAL REAL VARIABLES
3 4 0 0
6
E
ML1210
GEOMETRIE EUCLIDIANA. PRACTICA
EUCLIDIAN GEOMETRY. INTERNSHIP
2 2 0 0
5
E
Litere
LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0
4
C
DPPD2
PEDAGOGIE I (FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI + TEORIA SI METODOLOGIA CURRICULUMULUI
PEDAGOGY I. FUNDAMENTALS OF PEDAGOGY + CURRICULUM THEORY AND METHODOLOGY
2 2 0 0
5
E
ML1209
STRUCTURI ALGEBRICE FUNDAMENTALE
FUNDAMENTAL ALGEBRAIC STRUCTURES
2 2 0 0
6
E

Semestrul III

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
ML2312
ARITMETICA IN INELE
ARITHMETICS OVER RINGS
2 2 0 0
5
E
ML2313
CALCUL INTEGRAL
INTEGRAL CALCULUS
4 3 0 0
6
E
ML2314
ECUATII DIFERENTIALE
DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0
5
E
ML2315
GEOMETRIA CURBELOR SI SUPRAFETELOR
GEOMETRY OF CURVES AND SURFACES
2 3 0 0
6
E
Litere
LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0
4
C
DPPD3
PEDAGOGIE II (TEORIA SI METODOLOGIA INSTRUIRII + TEORIA ?I METODOLOGIA EVALUARII)
PEDAGOGY II.INSTRUCTION THEORY AND METHODOLOGY + EVALUATION THEORY AND METHODOLOGY
2 2 0 0
5
E
ML2316
SOFT MATEMATIC
MATHEMATICAL SOFTWARE
1 0 3 0
4
E

Semestrul IV

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
ML2421
ALGEBRA COMUTATIVA SI TEORIE GALOIS
COMMUTATIVE ALGEBRA AND GALOIS THEORY
2 2 0 0
4
E
ML2318
ANALIZA COMPLEXA
COMPLEX ANALYSIS
2 3 0 0
6
E
ML2419
CRIPTOGRAFIE. PRACTICA
CRIPTOGRAPHY. INTERNSHIP
2 1 2 0
5
E
DPPD4
DIDACTICA MATEMATICII
MATHEMATICS TEACHING
2 2 0 0
5
E
ML2457
ECUATII INTEGRALE SI INTRODUCERE IN ANALIZA FUNCTIONALA
INTEGRAL EQUATIONS AND INTRODUCTION TO FUNCTIONAL ANALYSIS
3 3 0 0
6
E
ML3532
MECANICA
MECHANICS
2 2 0 0
5
E
ML2451
TEORIA MASURII SI INTEGRALA LEBESGUE
MEASURE THEORY AND LEBESGUE INTEGRAL
2 2 0 0
4
E

Semestrul V

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
ML3527
CALCUL NUMERIC
NUMERICAL CALCULUS
2 2 0 0
5
E
ML3550
COMPLEMENTE DE ALGEBRA
COMPLEMENTS OF ALGEBRA
2 2 0 0
4
E
ML3558
COMPLEMENTE DE GEOMETRIE
COMPLEMENTS OF GEOMETRY
2 2 0 0
4
E
DPPD5
INSTRUIRE ASISTATA DE CALCULATOR
COMPUTER AIDED LEARNING
1 1 0 0
2
C
ML2422
INTRODUCERE IN ECUATII CU DERIVATE PARTIALE
INTRODUCTION TO PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0
6
E
DPPD6
PRACTICA PEDAGOGICA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (1) - MATEMATICA
TEACHING PRACTICUM IN COMPULSORY PREUNIVERSITARY EDUCATION (1) - MATHEMATICS
0 0 3 0
3
C
ML2423
PROBABILITATI SI STATISTICA
PROBABILITIES AND STATISTICS
3 3 0 0
6
E
ML3535
TEORIA OPTIMIZARII
OPTIMIZATION THEORY
2 2 0 0
5
E

Semestrul VI

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
ML3640
ANALIZA FUNCTIONALA
INTRODUCTION TO FUNCTIONAL ANALYSIS
2 2 0 0
5
E
ML3638
ASTRONOMIE
ASTRONOMY
2 1 1 0
5
E
ML3551
COMPLEMENTE DE ANALIZA SI PROBABILITATI
COMPLEMENTS OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND PROBABILITIES
3 3 0 0
6
E
DPPD9
EXAMEN DE ABSOLVIRE - NIVELUL I
FINAL EXAM-LEVEL I
0 0 0 0
5
E
DPPD7
MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
MANAGEMENT OF CLASSROOMS ACTIVITIES
1 1 0 0
3
E
ML3641
MODELE MATEMATICE IN STIINTE
MATHEMATICAL MODELS IN SCIENCES
2 1 0 0
4
E
ML3647
PRACTICA ELABORARII LUCRARII DE LICENTA
DIPLOMA STAGE
0 0 0 4
4
C
DPPD8
PRACTICA PEDAGOGICA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (2) - MATEMATICA
TEACHING PRACTICUM IN COMPULSORY PREUNIVERSITARY EDUCATION (2) - MATHEMATICS
0 0 3 0
2
C
ML3646
VARIETATI DIFERENTIABILE
DIFFERENTIABLE MANIFOLDS
2 2 0 0
6
E
  • Cerinţe pentru obţinerea licenţei - 180 credite, din care minimum 120 credite să fie obţinute la disciplinele obligatorii. Celelalte 60 de credite pot fi obţinute urmând 12 cursuri aferente unei specializari complementare.
  • Disciplinele opţionale care au adaugat un (M) se recomanda celor care intenţioneaza să urmeze cursuri de masterat.
  • Modalitatea de susţinere a examenului de licenţă se stabileşte prin Hotărâre a Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza".
up
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro