Plan de învăţământDomeniul: MATEMATICĂ

Specializarea:

Forma de învăţământ: ZI

Seria:
Semestrul I

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
M_101
ALGEBRA LINIARA
LINEAR ALGEBRA
2 3 0 0
5
E
M_102
CALCUL DIFERENTIAL SI INTEGRAL PE MULTIMEA NUMERELOR REALE
DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS ON REAL LINE
3 4 0 0
6
E
M_103
EDUCATIE FIZICA
PHYSICAL EDUCATION
0 2 0 0
3
C
M_104
ELEMENTE DE MATEMATICI PREUNIVERSITARE
ELEMENTS OF PRE-UNIVERSITY MATHEMATICS
0 0 0 3
3
C
M_105
FUNDAMENTELE PROGRAMARII
FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
2 0 2 0
5
E
M_106
GEOMETRIE AFINA
AFFINE GEOMETRY
3 3 0 0
6
E
M_107
LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0
4
C
M_108
LOGICA SI TEORIA MULTIMILOR
LOGIC AND SET THEORY
2 2 0 0
4
E
M_109
PSIHOLOGIA EDUCATIEI
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
2 2 0 0
5
E

Semestrul II

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
M_210
ALGORITMI SI COMPLEXITATE
ALGORITHMS AND COMPLEXITY
2 0 2 0
5
E
M_211
ARITMETICA SI COMBINATORICA
ARITHMETICS AND COMBINATORICS
2 2 0 0
4
E
M_212
CALCUL DIFERENTIAL PENTRU FUNCTII DE MAI MULTE VARIABILE REALE
DIFFERENTIAL CALCULUS FOR SEVERAL REAL VARIABLES FUNCTIONS
3 4 0 0
6
E
M_213
GEOMETRIE EUCLIDIANA
EUCLIDIAN GEOMETRY
2 3 0 0
5
C
M_214
LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0
4
C
M_215
PEDAGOGIE I (FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI + TEORIA ?I METODOLOGIA CURRICULUMULUI
PEDAGOGY I. FUNDAMENTALS OF PEDAGOGY + CURRICULUM THEORY AND METHODOLOGY
2 2 0 0
5
E
M_216
STRUCTURI ALGEBRICE FUNDAMENTALE
FUNDAMENTAL ALGEBRAIC STRUCTURES
2 3 0 0
6
E

Semestrul III

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
M_317
ARITMETICA IN INELE
ARITHMETICS OVER RINGS
2 2 0 0
5
E
M_318
CALCUL INTEGRAL
INTEGRAL CALCULUS
4 3 0 0
6
E
M_319
ECUATII DIFERENTIALE
DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0
5
E
M_320
GEOMETRIA CURBELOR SI SUPRAFETELOR
GEOMETRY OF CURVES AND SURFACES
2 3 0 0
6
E
M_321
LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0
4
C
M_322
PEDAGOGIE II (TEORIA ?I METODOLOGIA INSTRUIRII + TEORIA ?I METODOLOGIA EVALU?RII)
PEDAGOGY II.INSTRUCTION THEORY AND METHODOLOGY + EVALUATION THEORY AND METHODOLOGY
2 2 0 0
5
E
M_323
SOFT MATEMATIC
MATHEMATICAL SOFTWARE
1 0 3 0
4
E
M_324
VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3
3
P

Semestrul IV

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
M_425
ANALIZA COMPLEXA
COMPLEX ANALYSIS
2 3 0 0
6
E
M_426
CRIPTOGRAFIE (CURS OPTIONAL I)
CRYPTOGRAPHY (ELECTIVE COURSE I)
2 0 2 0
4
E
M_427
DIDACTICA MATEMATICII
MATHEMATICS TEACHING
2 2 0 0
5
E
M_428
GEOMETRIE COMPUTATIONALA (CURS OPTIONAL I)
COMPUTATIONAL GEOMETRY (ELECTIVE COURSE I)
2 0 2 0
4
E
M_429
MECANICA
MECHANICS
2 2 0 0
6
E
M_430
TEORIA MASURII SI INTEGRALA LEBESGUE
MEASURE THEORY AND LEBESGUE INTEGRAL
2 2 0 0
5
E
M_431
TEORIA PROBABILITATILOR
PROBABILITY THEORY
2 2 0 0
5
E
M_432
TEORIE GALOIS
GALOIS THEORY
2 2 0 0
4
E
M_433
VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3
3
P

Semestrul V

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
M_534
ASTRONOMIE
ASTRONOMY
2 0 2 0
4
E
M_535
CALCUL NUMERIC
NUMERICAL CALCULUS
2 2 0 0
4
E
M_536
COMPLEMENTE DE ALGEBRA SI GEOMETRIE (CURS OPTIONAL II)
COMPLEMENTS OF ALGEBRA AND GEOMETRY (ELECTIVE COURSE II)
2 0 2 0
5
E
M_537
INSTRUIRE ASISTATA DE CALCULATOR
COMPUTER AIDED LEARNING
1 1 0 0
2
C
M_538
INTRODUCERE IN ECUATII CU DERIVATE PARTIALE
INTRODUCTION TO PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0
6
E
M_539
PRACTICA PEDAGOGICA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (1) - MATEMATICA
TEACHING PRACTICUM IN COMPULSORY PREUNIVERSITARY EDUCATION (1) - MATHEMATICS
0 0 3 0
3
C
M_540
STATISTICA MATEMATICA
MATHEMATICAL STATISTICS
2 2 0 0
5
E
M_541
STRUCTURI DE DATE (CURS OPTIONAL II)
DATA STRUCTURES (ELECTIVE COURSE II)
2 0 2 0
5
E
M_542
TEORIA OPTIMIZARII
OPTIMIZATION THEORY
2 2 0 0
6
E
M_543
VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3
3
P

Semestrul VI

Cod
Denumire disciplină
Nr. ore pe săptămână
C S L Pr
Cr.
Tip eval.
M_644
ANALIZA FUNCTIONALA
INTRODUCTION TO FUNCTIONAL ANALYSIS
2 2 0 0
6
E
M_645
COMPLEMENTE DE ANALIZA SI PROBABILITATI (CURS OPTIONAL III)
COMPLEMENTS OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND PROBABILITIES (ELECTIVE COURSE III)
2 0 2 0
5
C
M_646
EXAMEN DE ABSOLVIRE - NIVELUL I
FINAL EXAM-LEVEL I
0 0 0 0
5
C
M_647
INTELIGENTA ARTIFICIALA (CURS OPTIONAL III)
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ELECTIVE COURSE III)
2 0 2 0
5
C
M_648
ISTORIA MATEMATICII
HISTORY OF MATHEMATICS
1 1 0 0
3
C
M_649
LIMBAJE FORMALE (CURS OPTIONAL III)
FORMAL LANGUAGES (ELECTIVE COURSE III)
2 0 2 0
5
C
M_650
MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
MANAGEMENT OF CLASSROOMS ACTIVITIES
1 1 0 0
3
E
M_651
MODELE MATEMATICE IN STIINTE
MATHEMATICAL MODELS IN SCIENCES
2 1 0 0
4
E
M_652
PRACTICA DE SPECIALITATE
INTERNSHIP
0 0 0 4
4
C
M_653
PRACTICA ELABORARII LUCRARII DE LICENTA
DIPLOMA STAGE
0 0 0 4
5
P
M_654
PRACTICA PEDAGOGICA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (2) - MATEMATICA
TEACHING PRACTICUM IN COMPULSORY PREUNIVERSITARY EDUCATION (2) - MATHEMATICS
0 0 3 0
2
C
M_655
VARIETATI DIFERENTIABILE
DIFFERENTIABLE MANIFOLDS
2 2 0 0
6
E
M_656
VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3
3
P
  • Cerinţe pentru obţinerea licenţei - 180 credite, din care minimum 120 credite să fie obţinute la disciplinele obligatorii. Celelalte 60 de credite pot fi obţinute urmând 12 cursuri aferente unei specializari complementare.
  • Disciplinele opţionale care au adaugat un (M) se recomanda celor care intenţioneaza să urmeze cursuri de masterat.
  • Modalitatea de susţinere a examenului de licenţă se stabileşte prin Hotărâre a Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza".
up
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro