Conf. dr. Mihai Necula

Fractali

Anul III Matematică-Informatică, sem. II, 2014-2015

 1. Fractal Art: No. 1
 2. Cursul 1: Introducere
 3. Wiki: Fractals
 4. Link: Junpei Sekino's Fractal Gallery
 5. Web Fractal Cookies: Sierpinski carpet
 6. Temă: Funcţii complexe
 7. Laborator 1: Numere complexe
 8. Fractal Art: No. 2
 9. Cursul 2: Clase C# pentru grafica 2D
 10. Memo: Clase C# vs. clase C++
 11. Temă: Exerciţiu de încălzire
 12. Laborator 2: Proiectul Sablon
 13. Fractal Art: No. 3
 14. Cursul 3: Numere complexe în grafica 2D
 15. MSDN: C# Complex Numbers
 16. Temă: Să colorăm frumos!
 17. Laborator 3: Transformări geometrice
 18. Fractal Art: No. 4.
 19. Cursul 4: Fractali prin motive iterate
 20. YouTube: The Harter-Heighway dragon
 21. Temă: Conium maculatum && co.
 22. Laborator 4: Proiectul Dragon
 23. Fractal Art: No. 5
 24. Cursul 5: Fractali generati de sisteme Lindenmayer
 25. Link: The Algorithmic Beauty of Plants
 26. Temă: Petroselinum crispum && co.
 27. Laborator 5: Proiectul L-Sisteme
 28. Fractal Art: No. 6
 29. Cursul 6: Curbe care umplu planul
 30. Link: Curba lui Lebesgue
 31. Link: Curba lui Hilbert 3D
 32. Temă: Să colorăm tot planul!
 33. Laborator 6: Proiectul Hilbert
 34. Fractal Art: No. 7
 35. Cursul 7: Funcţii continue peste tot şi derivabile nicăieri
 36. YouTube: Curba lui Takagi
 37. Link: Midpoint Displacement Algorithm
 38. Temă: Funcţia lui Weierstrass
 39. Laborator 7: Proiectul Takagi
 40. Fractal Art: No. 8
 41. Cursul 8: Teorema de punct fix a lui Banach
 42. Temă: Metoda aproximaţiilor succesive;
 43. Laborator 8: Proiectul Banach
 44. Fractal Art: No. 9
 45. Cursul 9: Fractali obţinuţi prin sisteme de funcţii iterate
 46. Link: Iterated Function System Applet
 47. Temă: Distanţa Hausdorff-Pompeiu
 48. Laborator 9: Proiectul IFSuri
 49. Fractal Art: No. 10
 50. Cursul 10: Fractali generaţi de metoda lui Newton
 51. Temă: Polinoame generalizate;
 52. Laborator 10: Proiectul Newton
 53. Fractal Art: No. 11
 54. Cursul 11: Mulţimi Julia
 55. Temă: Mulţimi Fatou
 56. Laborator 11: Proiectul Julia
 57. Fractal Art: No. 12
 58. Cursul 12: Mulţimea lui Mandelbrot
 59. YouTube: O excursie prin mulţimea lui Mandelbrot
 60. Temă: Mulţimea lui Mandelbrot generalizată
 61. Laborator 12: Proiectul Mandelbrot
 62. Fractal Art: No. 13
 63. Cursul 13:: Dimensiunea Hausdorff
 64. Temă: Desene;
 65. Laborator 13: Proiectul Sierpinski
 66. Fractal Art: No. 14
 67. Curs 14: Retrospectivă
 68. Exemplu: Bilet de examen
 69. Laborator 14: Proiectul Examen

Programare Delphi

Master I Matematici aplicate, sem. II, 2014-2015

 1. Curs 1. Teach Yourself Delphi in 14 Weeks
 2. Laborator 1. Bilete de examen. Rezolvări
 3. Curs 2. Pascal versus C
 4. Laborator 2. Exerciţii de relaxare. Rezolvări
 5. Curs 3. Fundamentele limbajului Delphi (I)
 6. Laborator 3. Backtracking iterativ. Rezolvări
 7. Curs 4. Fundamentele limbajului Delphi (II)
 8. Laborator 4. Divide et Impera. Rezolvări
 9. Curs 5. Fundamentele limbajului Delphi (III)
 10. Laborator 5. Yams. Rezolvări
 11. Curs 6. Programare procedurală
 12. Laborator 6. Numere aleatoare. Rezolvări
 13. Curs 7. Programare orientată obiect (I)
 14. Laborator 7. Exemple de clase. Rezolvări
 15. Curs 8. Programare orientată obiect (II)
 16. Laborator 8. Derivarea claselor. Rezolvări
 17. Curs 9. Programare bazată pe evenimente
 18. Laborator 9. Interceptarea mesajelor. Rezolvări
 19. Curs 10.Interfeţe. Excepţii
 20. Laborator 10. Utilizarea interfeţelor. Rezolvări
 21. Curs 11. Programare bazată pe componente.
 22. Laborator 11. Utilizarea componentelor. Rezolvări
 23. Curs 12. Grafica în Delphi
 24. Laborator 12. Mandelbrot Explorer. Rezolvări
 25. Curs 13. Forme în Delphi
 26. Laborator 13. Desenări. Rezolvări
 27. Cursul 14. Retrospectivă

Fundamentele programării

Anul I, sem. I, 2014 - 2015

 1. Album foto nr. 1 >> Al-Khwarizmi >> Algoritm
 2. Cursul 1: Introducere. Utilizare Microsoft Visual C++. Bibliografie
 3. Resurse web: Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals
 4. Temă: Editarea şi rularea programelor
 5. Album foto nr. 2 >> Dennis Ritchie >> Limbajul C
 6. Cursul 2: Evoluţia limbajelor de programare. Utilizare Debugger
 7. Wiki: Scrierea hexazecimală a numerelor
 8. Memo: Prefixe binare
 9. Temă: Baze de numeraţie
 10. Album foto nr. 3 >> Bjarne Stroustrup >> Limbajul C++
 11. Cursul 3: Limbajul C în două ore
 12. YouTube: "Hello World!" 2008 / 2010 / 2012 / 2013
 13. Temă: Sume şi produse
 14. Album foto nr. 4 >> Niklaus Wirth >> Limbajul Pascal
 15. Cursul 4: Noţiuni de bază (I)
 16. Memo: Alocarea tipurilor aritmetice în MS Visual C++
 17. Web tutorial: Variables and data types in C/C++
 18. Temă: Tipuri aritmetice
 19. Album foto nr. 5 >> Anders Hejlsberg >> Limbajul Delphi >> Limbajul C#
 20. Cursul 5: Noţiuni de bază (II)
 21. Doc: American Standard Code for Information Interchange
 22. Lab: Program ilustrativ
 23. Temă: Literali
 24. Album foto nr. 6 >> Grace Hopper >> Limbajul COBOL
 25. Cursul 6: Expresii in C/C++ (sad face)
 26. Memo: Operatorii limbajului C
 27. Temă: Prelucrări de stringuri
 28. Album foto nr. 7 >> John Backus >> Limbajul FORTRAN
 29. Cursul 7: Expresii in C/C++ (smiley face smiley face)
 30. Web tutorial: Expressions in IBM XL C/C++
 31. Temă: Expresii
 32. Album foto nr. 8 >> Alan Turing >> Informatica teoretică
 33. Cursul 8: Instrucţiuni (I)
 34. Memo: Instrucţiuni C/C++
 35. Temă: Funcţii de decizie
 36. Album foto nr. 9 >> Noam Chomsky >> Limbaje formale
 37. Cursul 9: Instrucţiuni (II). Funcţii recursive
 38. Web :) Recursivitate
 39. Temă: Iteraţii
 40. Album foto nr. 10 >> Donald Knuth >> Arta programării calculatoarelor
 41. Cursul 10: Tipuri utilizator
 42. Exam: Enumerări
 43. Web tutorial: Structures in C
 44. Temă: Structuri
 45. Album foto nr. 11 >> Charles Babbage >> Conceptul de calculator programabil
 46. Cursul 11: Pointeri (). Chestiuni elementare despre pointeri
 47. Animal Planet: the English Pointer
 48. Temă: Pointeri către funcţii
 49. Album foto nr. 12 >> John von Neumann >> Arhitectura calculatoarelor
 50. Cursul 12: Pointeri ( ). Aritmetica pointerilor
 51. Tutorial:) Ponteiros em C/C++
 52. Temă: Alocare statică
 53. Album foto nr. 13 >> Claude Shannon >> Teoria informaţiei
 54. Cursul 13: Pointeri ( ). Alocarea dinamică
 55. Web tutorial: Memory leaks in C++
 56. Exemplu: Matrice cu dimensiuni variabile
 57. Temă: Alocare dinamică
 58. Album foto nr. 14 >> Vinton Cerf >> Apariţia internetului
 59. Cursul 14: Pointeri ( ). Pointeri de tip char*
 60. Memo: Principii elementare de programare
 61. Examen: Algoritmul de notare
 62. Examen: Bilet nr. 202

Utilităţi (programe gratuite)

 1. XaoS fractal zoomer
 2. Fractal Forge
 3. Fast Floating Fractal Fun