Conf. dr. Mihai Necula

Fractali

Anul II Matematică-Informatică, 2015-2016, sem. II.

 1. Examen: Algoritmul de notare
 2. Examen: Proiectul sablon_examen_2016

Fundamentele programării

Anul I, 2015-2016, sem. I.

 1. Album foto nr. 1 >> Al-Khwarizmi >> Algoritm
 2. Cursul 1: Introducere. Utilizare Microsoft Visual C++. Bibliografie
 3. Resurse web: TIOBE Index
 4. Examen: Algoritmul de notare. Bilet nr. 202
 5. Temă: Editarea şi rularea programelor
 6. Album foto nr. 2 >> Dennis Ritchie >> Limbajul C
 7. Cursul 2: Evoluţia limbajelor de programare. Utilizare Debugger
 8. Wiki: Scrierea hexazecimală a numerelor
 9. Memo: Prefixe binare
 10. Resurse web: Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals
 11. Temă: Baze de numeraţie
 12. Album foto nr. 3 >> Bjarne Stroustrup >> Limbajul C++
 13. Cursul 3: Limbajul C în două ore
 14. YouTube: "Hello World!" 2008 / 2010 / 2012 / 2013
 15. Temă: Sume şi produse
 16. Album foto nr. 4 >> Anders Hejlsberg >> Limbajul C#
 17. Cursul 4: Noţiuni de bază (I)
 18. Memo: Alocarea tipurilor aritmetice în MS Visual C++
 19. Web tutorial: Variables and data types in C/C++
 20. Temă: Tipuri aritmetice
 21. Album foto nr. 5 >> Niklaus Wirth >> Limbajul Pascal >> Limbajul Delphi
 22. Cursul 5: Noţiuni de bază (II)
 23. Doc: American Standard Code for Information Interchange
 24. Lab: Program ilustrativ
 25. Temă: Literali
 26. Album foto nr. 6 >> Grace Hopper >> Limbajul COBOL
 27. Cursul 6: Expresii in C/C++ (sad face)
 28. Memo: Operatorii limbajului C
 29. Temă: Prelucrări de stringuri
 30. Album foto nr. 7 >> John Backus >> Limbajul FORTRAN
 31. Cursul 7: Expresii in C/C++ (smiley face smiley face)
 32. Web tutorial: Operatorii limbajului C++
 33. Temă: Expresii
 34. Album foto nr. 8 >> Alan Turing >> Informatica teoretică
 35. Cursul 8: Instrucţiuni (I)
 36. Memo: Instrucţiuni C/C++
 37. Temă: Funcţii de decizie
 38. Album foto nr. 9 >> Noam Chomsky >> Limbaje formale
 39. Cursul 9: Instrucţiuni (II). Funcţii recursive
 40. Web :) Recursivitate
 41. Temă: Iteraţii
 42. Album foto nr. 10 >> Donald Knuth >> Arta programării calculatoarelor
 43. Cursul 10: Tipuri utilizator
 44. Web tutorial: Structures in C
 45. Exemplu: Enumerări
 46. Temă: Structuri
 47. Album foto nr. 11 >> Charles Babbage >> Conceptul de calculator programabil
 48. Cursul 11: Pointeri (). Chestiuni elementare despre pointeri
 49. Animal Planet: the English Pointer
 50. Exemple: Căutarea optimului
 51. Temă: Pointeri către funcţii
 52. Album foto nr. 12 >> John von Neumann >> Arhitectura calculatoarelor
 53. Cursul 12: Pointeri ( ). Aritmetica pointerilor
 54. Tutorial:) Ponteiros em C/C++
 55. Exemplu: Transformări de tablouri
 56. Temă: Alocare statică
 57. Album foto nr. 13 >> Claude Shannon >> Teoria informaţiei
 58. Cursul 13: Pointeri ( ). Alocarea dinamică
 59. Web tutorial: Memory leaks in C++
 60. Exemplu: Matrice cu dimensiuni variabile
 61. Temă: Alocare dinamică
 62. Album foto nr. 14 >> Vinton Cerf >> Apariţia internetului
 63. Cursul 14: Pointeri ( ). Pointeri de tip char*
 64. Memo: Principii elementare de programare
 65. Examen: Bilet nr. 224

Programare Delphi

Master I Matematici aplicate, 2014-2015, sem. II.

 1. Curs 1. Teach Yourself Delphi in 14 Weeks
 2. Laborator 1. Bilete de examen. Rezolvări
 3. Curs 2. Pascal versus C
 4. Laborator 2. Exerciţii de relaxare. Rezolvări
 5. Curs 3. Fundamentele limbajului Delphi (I)
 6. Laborator 3. Backtracking iterativ. Rezolvări
 7. Curs 4. Fundamentele limbajului Delphi (II)
 8. Laborator 4. Divide et Impera. Rezolvări
 9. Curs 5. Fundamentele limbajului Delphi (III)
 10. Laborator 5. Yams. Rezolvări
 11. Curs 6. Programare procedurală
 12. Laborator 6. Numere aleatoare. Rezolvări
 13. Curs 7. Programare orientată obiect (I)
 14. Laborator 7. Exemple de clase. Rezolvări
 15. Curs 8. Programare orientată obiect (II)
 16. Laborator 8. Derivarea claselor. Rezolvări
 17. Curs 9. Programare bazată pe evenimente
 18. Laborator 9. Interceptarea mesajelor. Rezolvări
 19. Curs 10.Interfeţe. Excepţii
 20. Laborator 10. Utilizarea interfeţelor. Rezolvări
 21. Curs 11. Programare bazată pe componente.
 22. Laborator 11. Utilizarea componentelor. Rezolvări
 23. Curs 12. Grafica în Delphi
 24. Laborator 12. Mandelbrot Explorer. Rezolvări
 25. Curs 13. Forme în Delphi
 26. Laborator 13. Desenări. Rezolvări
 27. Cursul 14. Retrospectivă

Utilităţi (programe gratuite)

 1. XaoS fractal zoomer
 2. Fractal Forge
 3. Fast Floating Fractal Fun