Conf. dr. Mihai Necula

Fractali

Anul II Matematică-Informatică, 2016-2017, sem. II.

 1. Fractal Art: No. 1
 2. Cursul 1: Introducere
 3. Wiki: Fractals
 4. Link: Junpei Sekino's Fractal Gallery
 5. Web Fractal Cookies: Sierpinski carpet
 6. Temă: Funcţii complexe
 7. Laborator 1: Numere complexe
 8. Fractal Art: No. 2
 9. Cursul 2: Clase C# pentru grafica 2D
 10. Memo: Clase C# vs. clase C++
 11. Temă: Exerciţii de încălzire
 12. Laborator 2: Proiectul Sablon
 13. Fractal Art: No. 3
 14. Cursul 3: Numere complexe în grafica 2D
 15. MSDN: C# Complex Numbers
 16. Temă: Să colorăm frumos!
 17. Laborator 3: Transformări geometrice
 18. Fractal Art: No. 4
 19. Cursul 4: Fractali prin motive iterate
 20. YouTube: The Harter-Heighway dragon
 21. Temă: Conium maculatum && co.
 22. Laborator 4: Proiectul Dragon
 23. Fractal Art: No. 5
 24. Cursul 5: Fractali generati de sisteme Lindenmayer
 25. Link: The Algorithmic Beauty of Plants
 26. Temă: Petroselinum crispum && co.
 27. Laborator 5: Proiectul L-Sisteme
 28. Fractal Art: No. 6
 29. Cursul 6: Curbe care umplu planul
 30. Link: Curba lui Lebesgue
 31. Link: Curba lui Hilbert 3D
 32. Temă: Să colorăm tot planul!
 33. Laborator 6: Proiectul Hilbert
 34. Fractal Art: No. 7
 35. Cursul 7: Funcţii continue peste tot şi derivabile nicăieri
 36. YouTube: Curba lui Takagi
 37. Link: Midpoint Displacement Algorithm
 38. Temă: Funcţia lui Weierstrass
 39. Laborator 7: Proiectul Takagi
 40. Fractal Art: No. 8
 41. Cursul 8: Teorema de punct fix a lui Banach
 42. Temă: Metoda aproximaţiilor succesive;
 43. Laborator 8: Proiectul Banach
 44. Fractal Art: No. 9
 45. Cursul 9: Fractali obţinuţi prin sisteme de funcţii iterate
 46. Link: An Introduction to Fractals
 47. Temă: Distanţa Hausdorff-Pompeiu
 48. Laborator 9: Proiectul IFSuri
 49. Fractal Art: No. 10
 50. Cursul 10: Fractali generaţi de metoda lui Newton
 51. Temă: Polinoame generalizate;
 52. Laborator 10: Proiectul Newton
 53. Fractal Art: No. 11
 54. Cursul 11: Mulţimi Julia
 55. Link: Pierre Fatou
 56. Temă: Mulţimi Fatou
 57. Laborator 11: Proiectul Julia
 58. Fractal Art: No. 12
 59. Cursul 12: Mulţimea lui Mandelbrot
 60. YouTube: O excursie prin mulţimea lui Mandelbrot
 61. Temă: Mulţimea lui Mandelbrot generalizată
 62. Laborator 12: Proiectul Mandelbrot
 63. Fractal Art: No. 13
 64. Cursul 13: Dimensiunea Hausdorff
 65. Temă: Desene;
 66. Laborator 13: Proiectul Sierpinski
 67. Fractal Art: No. 14
 68. Curs 14: Retrospectivă
 69. Temă: Bilete de examen (exemple)
 70. Laborator 14: Proiectul rezolvari exemple
 71. Examen: Algoritmul de notare
 72. Examen: Proiectul sablon_examen_2017

Fundamentele programării

Anul I, 2016-2017, sem. I.

 1. Album foto nr. 1 >> Al-Khwarizmi >> Algoritm
 2. Cursul 1: Introducere. Utilizare Microsoft Visual C++. Bibliografie
 3. Resurse web: TIOBE Index
 4. Examen: Algoritmul de notare. Bilet nr. 202
 5. Temă: Editarea şi rularea programelor
 6. Album foto nr. 2 >> Dennis Ritchie >> Limbajul C
 7. Cursul 2: Evoluţia limbajelor de programare. Utilizare Debugger
 8. Wiki: Scrierea hexazecimală a numerelor
 9. Memo: Prefixe binare
 10. Resurse web: Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals
 11. Temă: Baze de numeraţie
 12. Album foto nr. 3 >> Bjarne Stroustrup >> Limbajul C++
 13. Cursul 3: Limbajul C în două ore
 14. YouTube: "Hello World!" 2008 / 2010 / 2012 / 2013 / 2015
 15. Temă: Sume şi produse
 16. Album foto nr. 4 >> Anders Hejlsberg >> Limbajul C#
 17. Cursul 4: Noţiuni de bază (I)
 18. Memo: Alocarea tipurilor aritmetice în MS Visual C++
 19. Web tutorial: Variables and data types in C/C++
 20. Temă: Tipuri aritmetice
 21. Album foto nr. 5 >> Niklaus Wirth >> Limbajul Pascal >> Limbajul Delphi
 22. Cursul 5: Noţiuni de bază (II)
 23. Doc: American Standard Code for Information Interchange
 24. Link: What is Unicode?
 25. Lab: Program ilustrativ
 26. Temă: Literali
 27. Album foto nr. 6 >> Grace Hopper >> Limbajul COBOL
 28. Cursul 6: Expresii in C/C++ (sad face)
 29. Memo: Operatorii limbajului C
 30. Temă: Prelucrări de stringuri
 31. Album foto nr. 7 >> John Backus >> Limbajul FORTRAN
 32. Cursul 7: Expresii in C/C++ (smiley face smiley face)
 33. Web tutorial: Operatorii limbajului C++
 34. Temă: Expresii
 35. Album foto nr. 8 >> Alan Turing >> Informatica teoretică
 36. Cursul 8: Instrucţiuni (I)
 37. Memo: Instrucţiuni C/C++
 38. Temă: Funcţii de decizie
 39. Album foto nr. 9 >> Noam Chomsky >> Limbaje formale
 40. Cursul 9: Instrucţiuni (II). Funcţii recursive
 41. Web :) Recursivitate
 42. Temă: Iteraţii
 43. Album foto nr. 10 >> Donald Knuth >> Arta programării calculatoarelor
 44. Cursul 10: Tipuri utilizator
 45. Web tutorial: Structures in C
 46. Exemplu: Enumerări
 47. Temă: Structuri
 48. Album foto nr. 11 >> Charles Babbage >> Conceptul de calculator programabil
 49. Cursul 11: Pointeri (). Chestiuni elementare despre pointeri
 50. Animal Planet: the English Pointer
 51. Exemple: Căutarea optimului
 52. Temă: Pointeri către funcţii
 53. Album foto nr. 12 >> John von Neumann >> Arhitectura calculatoarelor
 54. Cursul 12: Pointeri ( ). Aritmetica pointerilor
 55. Tutorial:) Ponteiros em C/C++
 56. Exemplu: Transformări de tablouri
 57. Temă: Alocare statică
 58. Album foto nr. 13 >> Claude Shannon >> Teoria informaţiei
 59. Cursul 13: Pointeri ( ). Alocarea dinamică
 60. Web tutorial: Memory leaks in C++
 61. Exemplu: Matrice cu dimensiuni variabile
 62. Temă: Alocare dinamică
 63. Album foto nr. 14 >> Vinton Cerf >> Apariţia internetului
 64. Cursul 14: Pointeri ( ). Pointeri de tip char*
 65. Memo: Principii elementare de programare
 66. Examen: Bilet nr. 224

Ecuaţii diferenţiale

Anul II, 2016-2017, sem. I.

 1. Note de curs
 2. Cursul 1: Introducere
 3. Tutorial: Funcţia exponenţială
 4. Cursul 2: Ecuaţii rezolvabile prin cuadraturi (1)
 5. Tutorial: Derivarea şi integrarea, operaţii inverse
 6. Cursul 3: Ecuaţii rezolvabile prin cuadraturi (2)
 7. Tutorial: Funcţile circulare sinus şi cosinus
 8. Cursul 4: Existenţă şi unicitate locală
 9. Tutorial: Integrale reductibile la integrale raţionale
 10. Cursul 5: Existenţă şi unicitate globală
 11. Cursul 6: Sisteme diferenţiale liniare. Cazul general
 12. Cursul 7: Sisteme diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi
 13. Tutorial: Funcţia exponenţială în corpul numerelor complexe
 14. Cursul 8: Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior
 15. Cursul 9: Sisteme diferenţiale liniare cu coeficienţi analitici
 16. Cursul 10: Ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi
 17. Tutorial: Studiul oscilatorului liniar
 18. Cursul 11: Teoria stabilităţii (1)
 19. Tutorial: Stabilitatea ecuaţiei diferenţiale liniare de ordinul întâi
 20. Cursul 12: Teoria stabilităţii (2)
 21. Tutorial: Pendulul matematic
 22. Cursul 13: Integrale prime (1)
 23. Cursul 14: Integrale prime (2)
 24. Examen: Subiecte teoretice

Programare Delphi

Master I Matematici aplicate, 2014-2015, sem. II.

 1. Curs 1. Teach Yourself Delphi in 14 Weeks
 2. Laborator 1. Bilete de examen. Rezolvări
 3. Curs 2. Pascal versus C
 4. Laborator 2. Exerciţii de relaxare. Rezolvări
 5. Curs 3. Fundamentele limbajului Delphi (I)
 6. Laborator 3. Backtracking iterativ. Rezolvări
 7. Curs 4. Fundamentele limbajului Delphi (II)
 8. Laborator 4. Divide et Impera. Rezolvări
 9. Curs 5. Fundamentele limbajului Delphi (III)
 10. Laborator 5. Yams. Rezolvări
 11. Curs 6. Programare procedurală
 12. Laborator 6. Numere aleatoare. Rezolvări
 13. Curs 7. Programare orientată obiect (I)
 14. Laborator 7. Exemple de clase. Rezolvări
 15. Curs 8. Programare orientată obiect (II)
 16. Laborator 8. Derivarea claselor. Rezolvări
 17. Curs 9. Programare bazată pe evenimente
 18. Laborator 9. Interceptarea mesajelor. Rezolvări
 19. Curs 10.Interfeţe. Excepţii
 20. Laborator 10. Utilizarea interfeţelor. Rezolvări
 21. Curs 11. Programare bazată pe componente.
 22. Laborator 11. Utilizarea componentelor. Rezolvări
 23. Curs 12. Grafica în Delphi
 24. Laborator 12. Mandelbrot Explorer. Rezolvări
 25. Curs 13. Forme în Delphi
 26. Laborator 13. Desenări. Rezolvări
 27. Cursul 14. Retrospectivă

Utilităţi (programe gratuite)

 1. XaoS fractal zoomer
 2. Fractal Forge
 3. Fast Floating Fractal Fun