Activități


CONSULTAȚII REMEDIALE - anul I
În cadrul proiectului ROSE, vor fi acordate consultaţii studenţilor din anul I, pentru pregătirea reexaminărilor din perioada de restanţe, după programul stabilit.