Sâmbătă 31 martie 2018, ora 11, în amfiteatrul Alexandru Myller, va avea loc Adunarea generală a Fundaţiei Seminarul Matematic Al. Myller, cu următoarea ordine de zi:
Alegerea Colegiului director şi a Comisiei de cenzori