Ediţia a II-a

Iaşi, 4 - 9 iulie 2006


Chairmen

Prof. Dr. Ştefan Cobzaş
Lect. Dr. Anca Croitoru
Lect. Dr. Mihai Gontineac
Prof. Dr. Emil Stoica


Unicitate şi dependenţă continuă în teoria mixturilor micropolare
Dumitrel Ghiba, Institutul de Matematică "Octav Mayer", Academia Română, Filiala Iaşi
coordonator Prof. Dr. Stan Chiriţă

O generalizare a teoremei lui Ky Fan în cazul M_p convexităţii
Ionel Rovenţa, doctorand, Universitatea din Craiova
coordonator Prof. Dr. Constantin Niculescu

Generalizări ale problemelor medianei şi centrului
Daniela Maftuleac, masterand, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău
coordonator Conf. Dr. Andrei Poştaru

Grupuri unitriangulare de matrici infinite
Daniel Moldovan, anul II, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca
coordonator Prof. Dr. Andrei Marcus

Existenţa soluţiilor pentru o ecuaţie eliptică cu p(x)-Laplacian
Maria-Magdalena Boureanu, masterand, Universitatea din Craiova
coordonator Prof. Dr. Vicenţiu Rădulescu

O condiţie necesară şi suficientă pentru distribuţia uniformă a şirului cort
Lucian Bentea, anul I, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
coordonator Lect. Dr. Mircea Crâşmăreanu

Generalizări ale formulei Pick
Marina Holban, masterand, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău
coordonator Conf. Dr. Sergiu Cataranciuc

Ecuaţii diofantice omogene
Mircea Ghiţă, anul IV, Universitatea din Craiova
coordonator Prof. Dr. Dumitru Buşneag

Asupra multifuncţiilor punctual măsurabile
Florenţiu Blanariu, anul II, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
coordonator Lect. Dr. Anca Croitoru

Max-plus convexitatea şi analoage din analiza convexă
Constantin Cristian Dinu, doctorand, Universitatea din Craiova
coordonator Prof. Dr. Constantin Niculescu

P-maşini
Laura Frenţescu, anul IV, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza ", Iaşi
coordonator Lect. Dr. Mihai Gontineac

Regularizarea unor operatori integrali singulari perturbaţi
Oxana Paladi, masterand, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău
coordonator Prof. Dr. Vasile Neagu

O nouă demonstraţie a teoremei lui Morley
Sabin Mercheşan, anul I, Universitatea "Transilvania", Braşov
coordonator Prof. Dr. Emil Stoica

Asupra legăturii dintre valorile proprii ale unei matrice A şi valorile proprii ale unui polinom de matrice p(A)
Ionuţ Munteanu, anul III, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza ", Iaşi
coordonator Prof. Dr. Ioan Vrabie

O nouă metodă de reconstrucţie dinamică a imaginilor obţinute prin rezonanţă magnetică
Nicolae Cîndea, masterand, Universitatea din Craiova
coordonator Conf. Dr. Sorin Micu

Proprietăţi asimptotice ale unor şiruri de integrale reale
Bucurel Minea, anul II, Universitatea "Transilvania", Braşov
coordonator Conf. Dr. Eugen Păltănea

O metodă de topologie algebrică utilizată în rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale
Oana Pocovnicu, anul IV, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza ", Iaşi
coordonatori Prof. Dr. Ioan Vrabie şi Lect. Dr. Corina Mohorianu