FACULTATEA DE MATEMATICĂ
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi

U N I V E R S I T A T E A
ALEXANDRU IOAN CUZA
I A Ş I


Bd. Carol I nr. 11, Iaşi, Cod 700506
http://www.uaic.ro

 

Facultatea de MATEMATICĂ
Specializarea


Nr. ............
Data.......20 ....

ADEVERINŢĂ


     Studentul(a)     
este înscris(ă) în anul universitar 2014/2015 în anul de studii, cursuri de .
     Adeverinţa se eliberează pentru a-i servi la

Decan,                                                 Secretar şef,

Număr matricol