Finalizare studii
Desfăşurarea examenului de licenţă

În acord cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor (click aici) aprobat de Senatul Universităţii, examenul de licenţă va consta din următoarele două probe:

  • Evaluarea cunoştinţelor fundamentale
  • Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

În contextul stării de alertă instituită pe teritoriul României, modalitatea de susţinere a probei 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale - s-a modificat prin hotărâre a Senatului universităţii din probă scrisă în probă orală cu subiecte din tematica generală a examenului de licenţă (click aici).


Modele de subiecte:

  • pentru sesiunea din iulie, septembrie 2021 şi februarie 2022 click aici

Privitor la a doua probă, conform hotărârii Consiliului facultăţii din data de 19.09.2012, lucrarea de licenţă/disertaţie trebuie să fie un memoriu ştiinţific care să aibă un volum limitat de minim 20 şi maxim 30 de pagini (redactate în LaTex, cu font 11pt, la dimensiunea standard a paginii A4).

Cele două probe vor fi susţinute online în aceeaşi zi şi în aceeaşi sesiune de conectare, conform programării care va fi publicată.


Examenul de licenţă:

  • probele de examen 1-2 iulie 2021 .

Examenul de disertaţie:

  • prezentarea lucrării de disertaţie: 30 iunie 2021.

Comisiile de examen:


Important!

Înscrierea se va face online (click aici) în perioada 21 - 26 iunie 2021. Taxa pentru repetarea examenului de licenţă/disertaţie este de 200 lei şi se achită la orice agenţie BRD sau prin transfer bancar. Coordonatorul lucrării de licenţă/disertaţie va încărca avizul pentru depunerea lucrării pe platforma facultăţii.

Documente care vor fi încărcate online pentru înscriere:

1. Procedura Examene finalizare studii aprobata Senat click pentru download
2. Regulament finalizare studii click pentru download
3. Tematica generală a examenului de Licenţă click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro