Desfăşurarea activităţilor didactice în sem. II

În conformitate cu decizia Consiliului Facultăţii de Matematică, activităţile de curs, seminar şi laborator se vor desfăşura on-line.

Pentru alte activităţi individuale sau cu formaţii mici de studenţi (tutorat, consultaţii, îndrumarea lucrărilor de finalizare a studiilor, activităţi didactice la Şcoala Doctorală) cei implicaţi pot opta pentru desfăşurarea lor faţă în faţă, cu anunţarea prealabilă a conducerii facultăţii şi respectarea normalor sanitare impuse.

Conform Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, la Facultatea de Matematică activităţile didactice se vor desfăşura pe platformele Microsoft Teams şi Webex.

În vederea utilizării acestor platforme, este necesar un cont de e-mail institutional de tipul nume@student.uaic.ro

Pentru crearea unui asemenea cont, studenţii vor accesa, urmând paşii prezentaţi acolo, https://register.uaic.ro/studs/index.php.
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro