Documente studenţi


Nr. crt. Denumire fişier Tip
1. 6 2020_iarna_restante click pentru download
2. Liste_finale_bursieri_sem_2 click pentru download
3. Calendar alegeri studenti UAIC 2020 click pentru download
4. Regulamentul-de-alegere-a-reprezentantilor-studenti click pentru download
5. Burse_sem_1_2019 click pentru download
6. Burse_sem 2 click pentru download
7. Anunt pregatire click pentru download
8. Informatii click pentru download
9. Lista_Studenti_Bursieri_sem 1 click pentru download
10. Anul_I_grupe click pentru download
11. ORDIN_3392-2017 click pentru download
12. Metodologie_burse_sem 1 click pentru download
13. cerere recazare click pentru download
14. Rezultate proba 2 C1 MI click pentru download
15. Rezultate proba 2 C2 MI click pentru download
16. Rezultate finale C2 MI - afisat click pentru download
17. Rezultate finale C1 MI - afisat click pentru download
18. Rezultate Proba 2 Matematica click pentru download
19. Rezultate finale Matematica click pentru download
20. Rezultat contestatii MI 2 click pentru download
21. Rezultat contestatii MI 1 click pentru download
22. Rezultat contestatii Matematica click pentru download
23. Programare_Matematica click pentru download
24. Rezultate MAE click pentru download
25. Rezultate MDC click pentru download
26. MDC - programare candidati click pentru download
27. MAE - programare candidati click pentru download
28. Barem_licenta_2018 click pentru download
29. Subiecte_licenta_2018 click pentru download
30. Rezultate comisia 1 Matematica informatica click pentru download
31. Rezultate Comisia 2 Matematica informatica click pentru download
32. Rezultate Comisia Matematica click pentru download
33. REPARTITIE_LOCURI TABARA click pentru download
34. Restante_iunie_2020 click pentru download
35. Proces-verbal selectie click pentru download
36. Examene_Master click pentru download
37. Examene_MI click pentru download
38. Examene_Matematica click pentru download
39. Examene _Anul_I click pentru download
40. Teme disertatie promotia_2019_update_16_03 click pentru download
41. Centric - practica_de_specialitate click pentru download
42. FISA DE INSCRIERE licenta click pentru download
43. Tematica_Licenta_Matematica_2017 click pentru download
44. Tematica_Licenta_Matematica informatica_2017 click pentru download
45. Regulament_finalizare_studii_2017 click pentru download
46. Burse sem1 finale click pentru download
47. Burse semestrul 1 click pentru download
48. Anunt_selectie_stagii practica_2016-2017 click pentru download
49. C2 Matematica informatica - programare click pentru download
50. C1 Matematica informatica - programare click pentru download
51. Comisia Matematica - programare click pentru download
52. MDC - Programare candidati disertatie click pentru download
53. MAE-Programare candidati disertatie click pentru download
54. Geometrie click pentru download
55. Calendar tabere click pentru download
56. ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2017 click pentru download
57. Metodologie Programul National Tabere Studentesti 2017 click pentru download
58. Metodologie burse sociale sem 2 2016-2017 click pentru download
59. Ordin MEN 2017 click pentru download
60. Cerere_tema_disertatie click pentru download
61. Teme disertatie promotia 2018_Update 2_mai click pentru download
62. Teme licenta promotia 2018_Update 2_mai click pentru download
63. Cerere tema licenta click pentru download
64. Fisa de lichidare click pentru download
65. Programare Candidati_Pe_Comisii licenta februarie 2017 matematica click pentru download
66. Programare Candidati_Pe_Comisii licenta februarie 2017 mate info click pentru download
67. Programare disertatie iarna click pentru download
68. Programarea restantelor iarna 2017 click pentru download
69. MDC II - Distributia pe optionale click pentru download
70. MAE II - Distributia pe optionale click pentru download
71. MAE I - Distributia pe optionale click pentru download
72. Metodologie burse 2016-2017 click pentru download
73. Sedinta informare ERASMUS click pentru download
74. Lista profesori reexaminare septembrie 2016 click pentru download
75. MAE Programare disertatie click pentru download
76. Conversie programare examen absolvire click pentru download
77. Model de Subiecte licenta - proba scrisa click pentru download
78. Conversie - modele subiecte proba 1 click pentru download
79. Summer school HS click pentru download
80. Precizari examene finalizare studii click pentru download
81. ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2016 click pentru download
82. Metodologie Tabere studentesti 2016 click pentru download
83. Conversie profesionala - tematica licenta 2016 click pentru download
84. Teme licenta promotia 2019_update_16_03 click pentru download
85. Regulamentul studiilor universitare de master click pentru download
86. Regulamentul studiilor universitare de licenta click pentru download
87. Regulamentul de functionare a programelor de conversie profesionala click pentru download
88. Cerere tema disertatie click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro