Documente studenţi


Nr. crt. Denumire fişier Tip
1. cerere recazare click pentru download
2. Rezultate proba 2 C1 MI click pentru download
3. Rezultate proba 2 C2 MI click pentru download
4. Rezultate finale C2 MI - afisat click pentru download
5. Rezultate finale C1 MI - afisat click pentru download
6. Rezultate Proba 2 Matematica click pentru download
7. Rezultate finale Matematica click pentru download
8. Rezultat contestatii MI 2 click pentru download
9. Rezultat contestatii MI 1 click pentru download
10. Rezultat contestatii Matematica click pentru download
11. Programare_Matematica click pentru download
12. Rezultate MAE click pentru download
13. Rezultate MDC click pentru download
14. MDC - programare candidati click pentru download
15. MAE - programare candidati click pentru download
16. Barem_licenta_2018 click pentru download
17. Subiecte_licenta_2018 click pentru download
18. Rezultate comisia 1 Matematica informatica click pentru download
19. Rezultate Comisia 2 Matematica informatica click pentru download
20. Rezultate Comisia Matematica click pentru download
21. REPARTITIE_LOCURI TABARA click pentru download
22. Programare_restante_vara 2018 click pentru download
23. Proces-verbal selectie click pentru download
24. Conversie - examene vara 2018 click pentru download
25. Master - examene vara 2018 click pentru download
26. Matematica informatica - examene vara 2018 click pentru download
27. Matematica - examene vara 2018 click pentru download
28. Anul I - programare examene vara 2018 click pentru download
29. Teme disertatie promotia_2019_update_16_03 click pentru download
30. Centric - practica_de_specialitate click pentru download
31. FISA DE INSCRIERE licenta click pentru download
32. Tematica_Licenta_Matematica_2017 click pentru download
33. Tematica_Licenta_Matematica informatica_2017 click pentru download
34. Regulament_finalizare_studii_2017 click pentru download
35. Burse sem1 finale click pentru download
36. Burse semestrul 1 click pentru download
37. M115+M116 click pentru download
38. M111+M112 click pentru download
39. M113+M114 click pentru download
40. Anunt_selectie_stagii practica_2016-2017 click pentru download
41. Rezultate proba 2 C2 MI click pentru download
42. Rezultate proba 2 C1 MI click pentru download
43. Rezultate Mate proba 2 click pentru download
44. Rezultate finale Mate click pentru download
45. Rezultate finale C2 MI click pentru download
46. Rezultate finale C1 MI click pentru download
47. C2 MI - Rezultat contestatii click pentru download
48. C1 MI - Rezultat contestatii click pentru download
49. Rezultate MAE click pentru download
50. Matematica Centralizator beneficiari click pentru download
51. C2 Matematica informatica - programare click pentru download
52. C1 Matematica informatica - programare click pentru download
53. Comisia Matematica - programare click pentru download
54. Rezultate MDC click pentru download
55. Comisia 2 Matematica informatica - Rezultate proba scrisa click pentru download
56. Comisia 1 Matematica informatica - Rezultate proba scrisa click pentru download
57. Comisia Matematica - Rezultate proba scrisa click pentru download
58. MDC - Programare candidati disertatie click pentru download
59. MAE-Programare candidati disertatie click pentru download
60. C2 Matematica informatica click pentru download
61. Comisia Matematica click pentru download
62. C1 Matematica informatica click pentru download
63. Geometrie click pentru download
64. Centralizator cereri tabara - semnat click pentru download
65. Calendar tabere click pentru download
66. ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2017 click pentru download
67. Metodologie Programul National Tabere Studentesti 2017 click pentru download
68. Metodologie burse sociale sem 2 2016-2017 click pentru download
69. Ordin MEN 2017 click pentru download
70. Cerere_tema_disertatie click pentru download
71. Teme disertatie promotia 2018_Update 2_mai click pentru download
72. Teme licenta promotia 2018_Update 2_mai click pentru download
73. Cerere tema licenta click pentru download
74. Fisa de lichidare click pentru download
75. Rezultate finale licenta MI click pentru download
76. Rezultate finale licenta M click pentru download
77. Rezultate finale disertatie click pentru download
78. Rezultatul contestatiei click pentru download
79. Programare Candidati_Pe_Comisii licenta februarie 2017 matematica click pentru download
80. Programare Candidati_Pe_Comisii licenta februarie 2017 mate info click pentru download
81. Rezultat proba scrisa licenta februarie 2017 matematica informatica click pentru download
82. Rezultat proba scrisa licenta februarie 2017 matematica click pentru download
83. Programare disertatie iarna click pentru download
84. Programarea restantelor iarna 2017 click pentru download
85. Lista bursieri sem 1 - update click pentru download
86. MDC II - Distributia pe optionale click pentru download
87. MAE II - Distributia pe optionale click pentru download
88. MAE I - Distributia pe optionale click pentru download
89. Metodologie burse 2016-2017 click pentru download
90. Sedinta informare ERASMUS click pentru download
91. Lista profesori reexaminare septembrie 2016 click pentru download
92. Rezultate finale licenta - M click pentru download
93. Rezultate finale licenta - MI click pentru download
94. Programare Proba 2 - Matematica informatica click pentru download
95. Programare Proba 2 - Matematica click pentru download
96. Comisia de licenta Matematica informatica - Rezultate contestatii click pentru download
97. Comisia de licenta Matematica - Rezultate contestatii click pentru download
98. Disertatie_MAE_MF_rezultate click pentru download
99. Disertatie_MDC_rezultate click pentru download
100. Rezultate proba 1 Matematica click pentru download
101. Rezultate proba 1 Matematica informatica click pentru download
102. Decizie exmatriculare martie 2017 click pentru download
103. MAE Programare disertatie click pentru download
104. Conversie programare examen absolvire click pentru download
105. Model de Subiecte licenta - proba scrisa click pentru download
106. Conversie - modele subiecte proba 1 click pentru download
107. Summer school HS click pentru download
108. Precizari examene finalizare studii click pentru download
109. ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2016 click pentru download
110. Metodologie Tabere studentesti 2016 click pentru download
111. Conversie profesionala - tematica licenta 2016 click pentru download
112. Burse_sem_2_final click pentru download
113. Teme licenta promotia 2019_update_16_03 click pentru download
114. Regulamentul studiilor universitare de master click pentru download
115. Regulamentul studiilor universitare de licenta click pentru download
116. Regulamentul de functionare a programelor de conversie profesionala click pentru download
117. Lista studenti solicitanti tabara click pentru download
118. Cerere tema disertatie click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro