Finalizare studii
Desfăşurarea examenului de licenţă

În acord cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor (click aici) aprobat de Senatul Universităţii, examenul de licenţă va consta din următoarele două probe:

  • Evaluarea cunoştinţelor fundamentale
  • Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Prima probă constă dintr-o lucrare scrisă de 3 ore cu subiecte din tematica generală a examenului de licenţă (a se vedea fişierul de mai jos). Fiecare student va alege trei din cele patru subiecte: Algebră, Analiză, Geometrie, Informatică (studenţii specializării Matematică informatică vor alege obligatoriu subiectul de Informatică).


Modele de subiecte:

  • pentru sesiunea din iulie 2019 click aici

Privitor la a doua probă, conform hotărârii Consiliului facultăţii din data de 19.09.2012, lucrarea de licenţă trebuie să fie un memoriu ştiinţific care să aibă un volum limitat de minim 20 şi maxim 30 de pagini (redactate în LaTex, cu font 11pt, la dimensiunea standard a paginii A4).

Lucrarea va fi susţinută în faţa comisiei conform calendarului care va fi anunţat.


Examenul de licenţă:

  • proba scrisă: 3 iulie 2019
  • proba orală: 5 iulie 2019.

Examenul de absolvire (conversie profesională):

  • probele de examen : 1 iulie 2019

Examenul de disertaţie:

  • prezentarea lucrării de disertaţie: 4 iulie 2019.

Comisiile de examen:


Important!

Perioada de înscriere şi depunere a lucrărilor este 18 - 26 iunie 2019. Taxa pentru repetarea examenului de licenţă/disertaţie este de 200 lei şi se achită la orice agenţie BRD. Lucrarea de licenţă/disertaţie va avea avizul coordonatorului pe prima pagină (coperta interioară).

În momentul înscrierii la examenul de finalizare a studiilor, absolvenţii vor prezenta:

1. Regulament finalizare studii click pentru download
2. Tematica generală a examenului de Licenţă - sesiunea iulie 2019 click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro