Regulament


1. Ghid utilizare Serviciu Email Studenţi click pentru download
2. Regulament privind utilizarea reţelelor de calculatoare click pentru download
3. Regulament serviciu email click pentru download
4. Regulament privind desfăşurarea activităţii didactice - licenţă click pentru download
5. Regulament privind desfăşurarea activităţii didactice - master click pentru download
6. Regulamentul de funcţionare a SDM aprobat CSUD click pentru download
7. Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat click pentru download
8. Standardele minimale pentru conferirea Atestatului de Abilitare, pe domeniul Matematica click pentru download
9. Tematica pentru obţinerea Gradului didactic II click pentru download
10. Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II sesiunea august 2019 click pentru download
11. Metodologie colocviu grad I - 2016 click pentru download
12. Plan învatamant conversie profesională (orientativ) click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro