Orar semestrul I

Orarul pentru semestrul I este disponibil online. Vă rugăm să verificaţi zilnic orarul pentru a fi la curent cu eventualele modificări.

Orar semestrul I

MOBILITĂŢI ERASMUS+
DE STUDIU

Durata unei mobilităţi de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă.
Pentru detalii click aici.

MOBILITĂţI ERASMUS+ DE STUDIU

ZILELE UNIVERSITĂŢII

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a
Facultăţii de Matematică


Pentru detalii click aici.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Matematică

Conferinţele Facultăţii

Vineri 29 septembrie 2023, ora 16

Invitat: CS I Mirel Bîrlan, Institutul Astronomic al Academiei Romane


Pentru detalii click aici.

Mathematics Colloquium

NOUTĂŢI

2024-02-21:  Examene de finalizare studii - februarie 2024

Rezultatele obţinute la proba 1 a examenului de licenţă: Comisia 2 M, Comisia 3 MI, Comisia 5 MI.
Eventualele contestaţii se vor trimite la secretariat (matematica@uaic.ro) până joi, 22.02.2024, ora 15:00.
Examenul de disertaţie se va desfăşura vineri, 23.02.2024, la ora 9:00 în Sala de conferinţe - candidaţi înscrişi.
Informaţii şi regulamentul se găsesc aici.

2024-02-21:  Sesiuni informare Erasmus+

Studenţii sunt invitaţi la sesiunile de informare privind mobilităţile de studiu Erasmus+ pentru anul universitar 2024-2025.

2024-02-15:  Sesiune restanţe

Studenţii sunt informaţi că programarea reexaminărilor pentru mărirea notei şi restanţe (19-25 februarie 2024) s-a efectuat pe platforma facultăţii.
Programarea este disponibilă şi aici, cu menţiunea că studenţii trebuie să verifice pe platformă informaţiile privind examenele, în eventualitatea unor modificări de ultim moment.

2024-02-13:  Games of Science

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC), alături de Asociaţia SciPublic Forum, Social Innovation Solutions şi alte universităţi din 6 oraşe din România, organizează în aceste zile înscrieri pentru a treia ediţie a Games of Science, competiţie care promovează ştiinţa pe înţelesul tuturor şi care oferă acces tinerilor cercetători la traininguri de comunicare publică şi la o comunitate de oameni de ştiinţă şi susţinători ai ştiinţei din toate domeniile.
Pentru detalii click aici.

2024-02-12:  Gradul didactic I - seria 2024-2026

- Rezultatele colocviului de admitere
- Temele alocate candidaţilor admişi
Colocviul de admitere la gradul didactic I se va desfăşura online în data de 9 februarie 2024, ora 9:00. Datele de conectare la sesiunea online au fost transmise candidaţilor prin email.

2024-02-05:  Alegeri Senat mandatul 2024-2029

Alegerile pentru desemnarea membrilor Senatului UAIC (cadre didactice) vor avea loc în data de 7 februarie 2024, în intervalul 8:00-20:00, în Sala Senatului.
Listă alegători Matematică

2024-02-05:  Ambasadori EU Careers

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC) organizează o selecţie pentru 15 studenţi care vor fi ambasadori ai programului EU Careers al Uniunii Europene în anul universitar 2024/2025.
Pentru detalii click aici.

2024-01-29:  Tabere iarnă 2024

Numărul de locuri distribuite facultăţii noastre a fost suplimentat. Astfel, facultatea beneficiază de 3 locuri de tabără.
- Proces-verbal selecţie
- Lista solicitanţilor
- Metodologie
- Calendar
- Repartizare locuri pe facultăţi

2023-12-06:  Conferinţele Seminarului Matematic "ALEXANDRU MYLLER"

Joi 7 decembrie 2023, ora 16:00, în Amfiteatrul "AL. MYLLER", domnul conf. dr. Iulian Stoleriu va prezenta expunerea cu titlul "Matematiciene ieşene".
Pentru detalii click aici.

2023-11-28:  Burse semestrul 1

Comisia de burse a analizat contestaţiile şi sesizările primite în termenul regulamentar şi a avizat
Listele finale cu studenţi bursieri.
27.11: Comisia de burse a avizat, în sedinţa din 27.11.2023, repartizarea fondului de burse studenţilor facultăţii, conform listelor publicate. Eventualele contestaţii motivate, inclusiv pentru modul de calcul al venitului mediu lunar (pentru dosarele de bursă socială), se vor transmite prin email (matematica@uaic.ro) până marţi, 28.11.2023, ora 17:00.

2023-11-24:  Burse de performanţă ştiinţifică

Consiliul Facultăţii de Matematică a hotărât acordarea unui număr de două burse de performanţă ştiinţifică studenţilor facultăţii. Conform Art. 50, al. (7) din regulamentul de burse, Consiliul de Administraţie (CA) al UAIC aprobă acordarea lor. Studenţii pot depune dosare de candidatură până pe 27 noiembrie 2023, ora 12:00, sub rezerva primirii aprobării CA. Candidatura va cuprinde:
- cerere
- curriculum vitae (în format Europass)
- lucrările ştiinţifice sau copiile după documentele care atestă performanţele ştiinţifice realizate/obţinute în domeniul şi din timpul ciclului de studii activ
- scrisoare de recomandare a cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea ştiinţifică.
Pentru detalii, accesaţi regulamentul de burse.

2023-11-16:  Decontare abonamente transport local

Studenţii care au achiziţionat abonamente pentru transport public local cu preţ integral în luna octombrie 2023 pot solicita decontarea acestora în perioada 20-29 noiembrie 2023. Documentele necesare decontării care se depun la secretariat:
- cerere decontare abonament (Anexa 1);
- copie legitimaţie abonament SCTP (cartonul cu fotografia), pe care sunt înscrise numele şi prenumele studentului, precum şi nr. şi seria legitimaţiei, în cazul în care abonamentul a fost achiziţionat de la Tonetele CTP;
- tichetul abonamentului achiziţionat, în original. "Seria carton" de pe tichet trebuie să fie aceeaşi cu seria de pe legitimaţia abonament, în cazul în care abonamentul a fost achiziţionat de la Tonetele CTP;
- dovada efectuării plăţii pentru achiziţia online (extrasul de cont);
- dacă studentul beneficiază de reducere 100% va depune documente justificative;
- extras cont bancar la care titular este studentul, în cazul în care nu mai corespunde cu cel depus la dosar.

2023-10-26:  Gradul I - seria 2022-2024

Senatul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a hotărât ca inspecţiile speciale şi susţinerea lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I să se desfăşoare cu prezenţa fizică a comisiei la unităţile de învăţământ. Perioada de desfăşurare: 1.11.2023-31.05.2024.

2023-10-25:  Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Matematică

Vineri 27 octombrie 2023, ora 15:00, în Amfiteatrul "AL. MYLLER", va avea loc Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Matematică.
Pentru detalii click aici.

2023-10-19:  Practică de specialitate 2023-2024

Semestrul acesta, companiile care şi-au exprimat interesul pentru a asigura locuri pentru practica de specialitate sunt: Centric, Continental, Pentalog. Detalii suplimentare şi formularul pentru exprimarea opţiunilor se găsesc pe platforma MathEdu. În vederea repartizării pentru practica de specialitate, se va completa formularul respectiv până luni 22 octombrie 2023, ora 16:00.

2023-10-18:  Bursă pentru activităţi în campus

În urma desfăşurării procesului de recrutare, următorii studenţi au fost selectaţi pentru a beneficia de bursa pentru activităţi în campus:
- Baciu Dorothea, anul II MI
- Basoc Mihai-Luca, anul III M
- Creţu Estera-Diana, anul II MI
- Creţu Petru-Alexandru, anul I MFIC
- Grigore Tania, anul III M
- Iorga Georgian, anul II MAE
- Neagu Ioana-Stefania, anul III M
- Verştiuc Denisa-Georgiana, anul I MAE.

2023-10-18:  Burse sociale - sem. 1

Documentaţie acordare burse sociale
Anexele care trebuie completate: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3A, Anexa 3B, Anexa 4.
Data limită de încărcare a dosarelor de bursă socială pe platformă este 31.10.2023.

2023-10-16:  Fişe înscriere semestrială

Studenţii au acces în contul de pe platformă la fişele de înscriere semestrială, pe care trebuie să le completeze, să le semneze şi să le încarce apoi tot pe platformă. Doar studenţii din anul III vor aduce fişele de înscriere şi în format tipărit.
Termenul limită este 30 octombrie 2023.

2023-10-06:  PROGRAMUL ERASMUS+ KA131-HED - apel candidaturi

Pentru detalii click aici.

2023-10-06:  PROGRAMUL ERASMUS+ KA131-HED - lungă durată

Pentru detalii click aici.

2023-10-06:  PROGRAMUL ERASMUS+ KA131-HED - scurtă durată

Pentru detalii click aici.

2023-10-04:  ERASMUS+ Maratonul de informare

Maratonul de informare Erasmus+ şi SEE se va desfăşura la Cafeneaua ERASMUS (campusul Titu Maiorescu, parcul "La Balenă", lângă caminul C5), în perioada 9 - 13 octombrie 2023.

2023-09-30:  Orar semestrul I

S-a afişat varianta de orar pentru semestrul I. Click aici
Important: sunt posibile noi modificări

2023-09-27:  Anul I - repartizarea în grupe

2023-09-26:  Conferinţele Facultăţii de Matematică

Vineri 29 septembrie 2023, ora 16, în Sala de Conferinţe a Observatorului Astronomic, domnul CSI Mirel Bîrlan, Institutul Astronomic al Academiei Romane, membru al Academiei Internaţionale de Astronautică va susţine conferinţa cu titlul Astronomia asteroizilor: aspectul şi structura lor internă

2023-09-19:  Bun venit la UAIC

2023-08-08:  Rezultate deosebite la International Mathematics Competition for University Students

În perioada 31 iulie - 6 august, s-a desfăşurat la Blagoevgrad, Bulgaria International Mathematics Competition for University Students.
Facultatea de Matematică a fost reprezentată cu succes de către studenţii: Gabriel BREHUESCU (medalie de bronz) şi Mirel-Alin CIORNEI (menţiune specială).
Echipa a fost coordonată de asist. univ. dr. Teodor CHELMUŞ.
Felicitări!

2023-06-22:  Conferinţele Facultăţii de Matematică

Vineri 23 iunie 2023, ora 16, în Amf. Al. Myller, domnul Profesor Daniel Tătaru va susţine conferinţa cu titlul Solutii cu regularitate redusa pentru unde neliniare

2023-06-20:  Doctor Honoris Causa - Profesor Daniel Tătaru

La propunerea Facultăţii de Matematică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" va decerna titlul de Doctor Honoris Causa Domnului Profesor Daniel Tătaru, de la University of California, Berkeley, absolvent al facultăţii noastre, personalitate de prestigiu a comunităţii matematice internaţionale.
Ceremonia va avea loc vineri 23 iunie, la ora 11:00, in Aula Magna "Mihai Eminescu".

2023-05-26:  Conferinţele Seminarului Matematic "ALEXANDRU MYLLER"

Vineri 26 mai 2023, ora 16:00, în Amfiteatrul "AL. MYLLER", domnul prof. dr. Teodor Hăvârneanu va prezenta expunerea cu titlul "Profesorul Dan Petrovanu, matematician şi om de cultură".
Pentru detalii click aici.

2023-05-12:  Workshop for Young Researchers in Mathematics

În perioada 18-19 mai 2023 va avea loc a 12-a editie a Workshop for Young Researchers in Mathematics. Pentru detalii click aici.

2023-05-09:  Rezultate deosebite la Concursul Naţional Studenţesc de Matematică "Traian Lalescu"

În perioada 4 - 6 mai 2023, s-a desfăşurat la Iaşi Concursul Naţional Studenţesc de Matematică "Traian Lalescu".
Facultatea de Matematică a fost reprezentată cu succes de către studenţii: Gabriel BREHUESCU (medalie de bronz) şi Mirel-Alin CIORNEI (medalie de bronz).
Echipa a fost coordonată de asist. univ. dr. Teodor CHELMUŞ.
Felicitări!

2023-03-27:  MathGala

Miercuri 29 martie 2023, ora 16:00, în Aula "Mihai Eminescu" a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi va avea loc a patra ediţie a MathGala, festivitate de premiere a studenţilor şi elevilor laureaţi la Olimpiada Sud-Est Europeană (SEEMOUS) şi Olimpiada Judeţeană de Matematică (clasele IX - XII)

2023-03-15:  Rezultate deosebite la SEEMOUS 2023

În perioada 7 - 12 martie 2023, s-a desfăşurat la Struga (Macedonia de Nord), a 17-a ediţie a competiţiei internaţionale studenţeşti SEEMOUS 2023 - South-Eastern European Mathematical Competition for University Students.
Facultatea de Matematică a fost reprezentată cu succes de către studenţii: Gabriel BREHUESCU (medalie de aur), Mirel-Alin CIORNEI (medalie de bronz) şi Constantin-Gabriel GUŢIC (medalie de bronz).
Echipa a fost coordonată de asist. univ. dr. Teodor CHELMUŞ.
Felicitări!

2023-02-27:  PROGRAMUL ERASMUS+ KA131-HED - Mobilităţi de studiu (SMS) de lungă durată

Pentru detalii click aici.
Pentru lista acordurilor Erasmus KA103 click aici.

2023-02-27:  PROGRAMUL SEE - Mobilităţi de practică

Pentru detalii click aici.

2023-02-27:  PROGRAMUL SEE - Mobilităţi de studiu (SMS)

Pentru detalii click aici.
Pentru lista acordurilor Erasmus SEE click aici.

2022-10-25:  PROGRAMUL ERASMUS+ KA131-HED - lungă durată

Pentru detalii click aici.

2022-10-25:  PROGRAMUL ERASMUS+ KA131-HED - scurtă durată

Pentru detalii click aici.

2022-10-18:  Bursele Sf. Dumitru

Dosarele de candidatură se pot depune până vineri, 21 octombrie 2022.
Pentru detalii click aici.

2022-10-17:  PROGRAMUL SEE - Anunţ mobilităţi de predare (STA)

Pentru detalii click aici.

2022-10-17:  PROGRAMUL SEE - Mobilităţi de practică (SMP)

Pentru detalii click aici.

2022-10-17:  PROGRAMUL SEE - Mobilităţi de predare (STA)

Pentru detalii click aici.

2022-10-01:  MOBILITĂŢI DE STUDIU 2022-2023 pentru studenţi

Pentru detalii click aici.
Pentru acordurile bilaterale click aici

2022-09-22:  Burse pentru activităţi în campus

În cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0553 se acordă 26 burse pentru activităţi în campus.
Pentru detalii click aici.

2022-09-09:  ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

Rezultate admitere licenţă.
Rezultate admitere master.
Pentru detalii despre confirmarea locurilor click aici.

2022-09-07:  Programare interviu master

Pentru programarea la proba de interviu click aici.

2022-06-03:  SEEMOUS 2022

În perioada 26 mai - 2 iunie 2022, s-a desfăşurat la Palic, în Serbia, a 16-a ediţie a competiţiei internaţionale studenţeşti SEEMOUS 2022 - South-Eastern European Mathematical Competition for University Students. Facultatea de Matematică a fost reprezentată cu succes de către studentul Vlad-Ioan Ciocîrlan, acesta obţinând medalie de bronz.
Felicitări!

2022-05-08:  Expuneri cu tema "Masuri Young generalizate"

În perioada 10-13 mai va avea loc în Sala de conferinţe a Facultăţii de Matematică o serie de patru expuneri (un minicurs) cu tema: Masuri Young generalizate susţinute de domnul Bogdan Raiţă (Scuola Normale Superiore, Pisa, Italia).
Acestea se vor desfăţura după programul:
- Marţi 10 mai: 18:00-19:30
- Miercuri 11 mai: 18:00-19:30
- Joi 12 mai: 18:00-19:30
- Vineri 13 mai: 10:00-11:30
Un rezumat al expunerilor este disponibil aici.

2022-03-04:  Mobilităţi de studiu (SMP) de lungă durată

Pentru detalii click aici

2022-02-05:  Stagii studentesti de studiu si practica - Programul Erasmus+ KA107 cu Tari Partenere

Pentru detalii click aici

CALENDAR 19 Feb-25 Feb

Next Prev

Nu există evenimente pentru această săptămână
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro