Avizier


2023-09-27:  Anul I - repartizarea în grupe
Grupele de studenţi la anul I, an universitar 2023-2024

2023-09-28:  Cazare 2023-2024
Listă cazare etapa a II-a

2023-08-28:  Reînmatriculare 2023-2024
Cererea pentru reînmatriculare în anul universitar 2023-2024 se va trimite prin email (matematica@uaic.ro) până la data de 20 septembrie 2023, însoţită de dovada de plată a taxei de reînmatriculare (200 de lei). Studenţii au obligaţia de a verifica situaţia şcolară în platforma eSims şi să semnaleze eventuale erori.

2023-09-11:  Gradul I - seria 2022-2024
În urma evaluării, toate lucrările metodico-ştiinţifice depuse până la data de 31 august 2023 au primit calificativ admis. Rezultat evaluare

2023-08-16:  Sesiune examene toamnă
Conform hotărârii Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie al UAIC, sesiunea de examene din toamnă este destinată studenţilor care au efectuat mobilităţi Erasmus+ şi studenţilor care, din motive medicale, nu au participat la sesiunea de examene din vară. Studenţii aflaţi în aceste situaţii, care doresc să se înscrie, vor trimite documentele doveditoare la adresa matematica@uaic.ro până la data de 25 august 2023 şi disciplinele la care intenţionează să susţină examen. După verificare, secretariatul va informa studentul dacă a fost validată înscrierea.

2023-07-16:  Admitere master: interviu
Programarea candidaţilor la proba de interviu în zilele de 17 şi 18 iulie 2023, prin platforma Zoom. Candidaţii sunt rugaţi să se conecteze cu 30 de minute înainte de ora programată.

2023-07-07:  Examen licenţă iulie 2023
Adeverinţele de licenţă şi adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic nivelul I se eliberează începând de luni, 10 iulie, între orele 8:00-15:00. În contul absolvenţilor de pe platforma facultăţii vor fi încărcate documentele de studii scanate (adeverinţele şi diploma de bacalaureat).

2023-07-05:  Examen disertaţie iunie 2023
Începând de astăzi, 5 iulie, se eliberează adeverinţele de disertaţie. Pentru adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic nivelul II, absolvenţii sunt rugaţi să solicite informaţii la secretariatul DPPD sau să viziteze site-ul departamentului.

2023-06-28:  Examen disertaţie iunie 2023
Rezultate Comisiile 1 şi 2
Programarea candidaţilor:
Comisia 1: MFIC şi MDC - Miercuri, 28 iunie, Amf. I.3
Comisia 2: MAE - Miercuri, 28 iunie, Sala 2.1
Primii trei candidaţi de la fiecare comisie sunt rugaţi să se prezinte la ora 9:00.

2023-06-25:  Restanţe 26 iunie - 2 iulie
Programarea reexaminărilor pentru mărirea notei şi restanţe
Inscrierea se face pe platformă.
Studenţii sunt rugaţi să verifice periodic programarea deoarece sunt posibile modificări.

2023-06-26:  Referendum privind modalitatea de alegere a rectorului UAIC
- Listă de vot definitivă - cadre didactice
- Listă de vot definitivă - reprezentanţi studenţi
- Metodologie de organizare

2023-06-20:  Referendum privind modalitatea de alegere a rectorului UAIC
- Listă de vot provizorie - cadre didactice
- Listă de vot provizorie - reprezentanţi studenţi
Se pot formula contestaţii împotriva listelor de vot în perioada 21-22.06.2023. Contestaţiile se depun la Biroul Electoral care a întocmit listele electorale, conform art. 8, alin. (4) din Metodologia de organizare a referendumului la nivelul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2024-2028.
- Metodologie de organizare

2023-06-16:  Perfecţionare cadre didactice
Informaţii privind examenele pentru obţinerea gradelor didactice I şi II în învăţământ.

2023-06-09:  Opţiuni cazare 2023-2024
Studenţii înmatriculaţi la studiile universitare de licenţă, master şi doctorat (cu excepţia celor cu domiciliul în municipiul Iaşi), care doresc obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2023-2024, se vor înscrie obligatoriu online până la data de 31.07.2023. Nu vor fi acceptate cereri transmise prin e-mail sau care depăşesc data limită anunţată.
Studenţii care solicită cazare pe criterii medicale, sociale precum şi studenţii familişti vor depune dosarul cu actele doveditoare la secretariat în perioada 01-20.07.2023.

2023-06-08:  Şcoala de vară INFORMAT
Facultatea de Matematică şi Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi organizează, în perioada 17-30 iulie 2023, şcoala de vară gratuită "De-ale viitorului: informatică şi matematică - INFORMAT"
Pentru detalii click aici.

2023-07-07:  Tabere 2023
- Repartizare finală
- Proces-verbal selecţie
- Listă solicitanţi
- Metodologie
- Calendar
- Repartizarea locurilor în UAIC

2023-05-30:  Examene şi restanţe
Programarea examenelor pentru anii I-II (licenţă) şi I (master) şi a restanţelor pentru anii terminali.
Înscrierile se fac pe platforma MathEdu.

2023-05-17:  Programul EURO 200
Programul EURO 200, an universitar 2022-2023 - ajutor financiar pentru studenţi în vederea achiziţionării de calculatoare:
- Informaţii pentru depunerea dosarelor.
Termen limită: 22 mai 2023.

2023-05-17:  Chestionar EUROSTUDENT 8
In perioada mai-iunie 2023, studenţii UAIC înscrişi la studii universitare de licenţă sau master sunt invitaţi să participe la un studiu european privind condiţiile de viaţă şi de studiu ale studenţilor din România, prin completarea chestionarului online EUROSTUDENT 8.
Clic aici pentru mai multe detalii.

2023-07-05:  Şcoala de vară INFORMAT
- Rezultate atribuire contracte - studenţi supraveghetori
- Rezultate atribuire contracte - studenţi sprijin.
2023-05-23: Update: Prelungire termen depunere documente:
- studenţi reprezentanţi ai asociaţiilor studenţeşti
- studenţi supraveghetori.
2023-05-11: Selecţie consultanţi pentru Şcoala de vară INFORMAT - proiectul ROSE, anul V (2023):
- consultanţi individuali studenţi reprezentanţi ai asociaţiilor studenţeşti
- consultanţi individuali studenţi supraveghetori.

2023-06-12:  Finalizare studii
Licenţă: 4 iulie - proba scrisă, 6 iulie - susţinerea lucrării,
înscrieri: 12-25 iunie.
Disertaţie: 28 iunie - susţinerea lucrării,
înscrieri: 12-22 iunie.
Lucrarea de licenţă/disertaţie se încarcă doar pe platformă (format pdf, fără aplicaţiile practice), nu se va aduce la secretariat.
Absolvenţii din seriile anterioare trebuie să anunţe la matematica@uaic.ro că doresc să se înscrie, pentru a fi activat contul pe platformă.
Detalii, tematică şi regulamente.

2023-05-02:  Sesiune - ani terminali
Sesiunea de examene şi restanţe pentru studenţii din anii III-licenţă şi II-master se vor desfăşura după cum urmează:
- 22 mai-4 iunie: examene de semestru
- 5-11 iunie: măriri de notă şi restanţe.

2023-04-05:  Burse sem. 2
Listele cu studenţii care beneficiază de bursă în sem. 2 au fost avizate de Consiliul facultăţii şi publicate pe platforma MathEdu.

2023-03-31:  Şedinţă Comisia de burse
Membrii comisiei de burse a facultăţii sunt invitaţi luni, 3 aprilie 2023, la ora 12:00, la şedinţa online de discutare şi alocare a burselor în sem. 2. Datele de conectare vor fi transmise prin email.

2023-03-14:  Rezultate selecţie ERASMUS+
Rezultatele obţinute la interviul de selecţie pentru mobilităţi studenţeşti de studiu, 2023-2024.

2023-03-14:  Invitaţie pentru studenţii specializării Matematică informatică
În cadrul vizitei comisiei de evaluare periodică a programului de studiu Matematică informatică, studenţii înscrişi la această specializare sunt invitaţi la întâlnirea cu evaluatorii ARACIS, care va avea loc joi, 16 martie, ora 14:00 în amf. I.3.

2023-03-14:  Invitaţie pentru absolvenţii specializării Matematică informatică
În cadrul vizitei comisiei de evaluare periodică a programului de studiu Matematică informatică, absolvenţii acestei specializări sunt invitaţi la întâlnirea cu evaluatorii ARACIS, care va avea loc joi, 16 martie, ora 15:00 în amf. I.3.
Întalnirea se va desfăşura şi online, prin Zoom.

2023-03-03:  Fişe de înscriere
Fişele de înscriere semestrială au fost încărcate pe platforma facultăţii. Studenţii din anul I (licenţă şi master) vor completa şi semna fişele, apoi le vor încărca înapoi pe platformă.
Studenţii din anii II (licenţă şi master) şi III vor completa şi semna fişele, le vor încărca pe platformă, apoi le vor aduce fizic la secretariat, până pe 31 martie 2023.

2023-03-03:  Program consultaţii cadre didactice
Orele de consultaţii oferite de cadrele didactice se vor desfăşura conform programului publicat. Studenţii care doresc să participe sunt rugaţi să anunţe cadrul didactic prin email.

2023-02-22:  Burse sociale - sem. 2
În perioada 27.02-10.03 se depun, pe platforma facultăţii (documente scanate), dosarele pentru obţinerea bursei sociale. Sunt disponibile două burse sociale. Studenţii care beneficiază deja de bursă socială nu trebuie să mai depună dosarul. Criteriile de acordare şi documentele necesare sunt menţionate în Metodologia de acordare (Anexa 1, Anexa 2).

2023-02-16:  Sesiune finalizare studii - februarie 2023
Programarea candidaţilor la licenţă
Programarea candidaţilor la disertaţie
30-01/2023: Sesiunea de finalizare a studiilor (licenţă şi disertaţie) se va desfăşura vineri 17 februarie 2023, în sala 2.1. Inscrierile se fac pe platforma facultăţii în perioada 30 ianuarie-3 februarie 2023. Detalii aici.

2023-02-08:  Sesiune reexaminări
Programarea examenelor
2023-01-26: Sesiunea de reexaminări în vederea măririi notei şi promovării restanţelor se va desfăşura în perioada 13-19 februarie 2023. Inscrierile se vor face pe platforma facultăţii în perioada 30 ianuarie-9 februarie 2023.

2023-01-06:  Programare examene sesiune
Programarea examenelor pentru sesiunea ianuarie-februarie 2023. Deoarece sunt posibile modificări, studenţii sunt rugaţi să verifice periodic programarea platforma facultăţii.
Sesiunea de restanţe: 13-19 februarie 2023.

2023-02-10:  Gradul didactic I - seria 2023-2025
Toţi candidaţii înscrişi la colocviul de admitere au fost declaraţi admişi: repartizarea candidaţilor pe coordonatori.
09-02-2023: Colocviul de admitere la gradul didactic I se va desfăşura online în data de 10 februarie 2023, la ora 9:00.
Datele de conectare la sesiunea Zoom au fost transmise prin email candidaţilor înscrişi.
- Calendar şi norme de organizare a colocviului de admitere;
- Lista temelor pentru lucrările metodico-ştiinţifice.

2022-11-21:  Burse sem. 1
Liste finale - studenţi bursieri în sem. 1
Studenţii beneficiari de bursă se vor asigura că au transmis la secretariat extrasul de cont.
Dosarele de bursă socială cu documentele în original se vor aduce până miercuri, 23.11.2022, ora 15:00. Studenţii vor prezenta aceste dosare la gestionarul facultăţii (lângă L3, d-na Raluca Zamfir), apoi la secretariat.

2022-10-15:  Decizii de reînmatriculare
Au fost emise deciziile de reînmatriculare la studii de licenţă şi studii de masterat pentru studenţii care au solicitat reînmatricularea începând cu 27.09.2022.

2022-10-14:  Decizii de exmatriculare
Au fost emise deciziile de exmatriculare de la studii de licenţă şi studii de masterat pentru motivele înscrise în dreptul fiecărei liste de studenţi.

2022-10-06:  Bursă pentru activităţi în campus
Facultatea de Matematică anunţă deschiderea procedurii de recrutare şi selecţie a unor studenţi care să participe la desfăşurarea activităţii la Planetariu. Cei interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de scrisoare de intenţie pe adresa matematica@uaic.ro până la data de 14.10.2022.

2022-10-04:  Burse doctorale şi postdoctorale
UAIC anunţă lansarea competiţiei pentru acordarea unui număr de 50 de burse doctorale în cuantum de 400 euro/lună şi a 24 burse postdoctorale în cuantum de 600 euro/lună în cadrul proiectului "Suport educaţional şi formativ pentru doctoranzi şi tineri cercetători în pregătirea inserţiei în piaţa muncii", cod MySMIS 153322.
Înscrierile pentru bursele doctorale au loc în perioada 4-10 octombrie 2022. Mai multe detalii aici.
Înscrierile pentru bursele postdoctorale au loc în perioada 7-10 octombrie 2022. Mai multe detalii aici.

2022-09-29:  Sesiuni informare mobilităţi Erasmus+
Dacă eşti interesat să pleci într-o mobilitate ERASMUS+ sau SEE în acest an academic, te invităm la cafeneaua Erasmus (parcul "La Balenă", lângă căminul C5), luni, 3.10.2022, la ora 13:00. Clic pentru mai multe detalii.

2022-09-29:  Invitaţie pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat
Invitaţie la întâlnirea de prezentare a Proiectului cu titlul Suport educaţional şi formativ pentru doctoranzi şi tineri cercetători în pregătirea inserţiei în piaţa muncii.

2022-09-26:  Anul I master - grupe de studenţi
Liste cu studenţii din anul I, MFIC şi MAE

2022-09-23:  Grupe Practică pedagogică - anul III
Repartizarea studenţilor din anul III la Practica pedagogică

2022-09-23:  Anul II - grupe de studenţi
Specializarea Matematică
Specializarea Matematică informatică

2022-09-29:  Admitere programe postdoctorale
Rezultate admitere
Metodologie şi Regulament

2022-09-22:  Admitere Doctorat - sesiunea a II-a
Hotărârea Senatului UAIC privind organizarea sesiunii a II-a de admitere la studii de doctorat, pentru anul universitar 2022-2023. Mai multe informaţii privind admiterea, aici.

2022-09-22:  Reînmatriculare
Lista studenţilor care au solicitat reînmatricularea în anul universitar 2022-2023.

2022-09-22:  CAZARE etapa a II-a
Listele cu studenţii repartizaţi în etapa a II-a
Dispoziţiile de cazare se eliberează vineri, 23.09.2022, între orele 9:00-15:00 la cabinetul administratorului şef de facultate.

2022-09-22:  Anul I - grupe de studenţi
Repartizarea studenţilor pe grupe în anul I, an universitar 2022-2023.

2022-09-18:  Admitere doctorat - septembrie 2022
Rezultate finale
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma locul în perioada 21-23 septembrie, la secretariat.

2022-09-12:  Gradul I - evaluare lucrări
Rezultatul evaluării lucrărilor metodico-ştiinţifice depuse în vederea obţinerii gradului didactic I, seria 2021-2023.

2022-05-20:  Şcoala de vară INFORMAT
Selecţie consultanţi pentru şcoala de vară gratuită "De-ale viitorului: informatică şi matematică - INFORMAT"
Pentru detalii click aici.

2021-08-12:  Restanţe sesiunea septembrie
Înscrierile pentru susţinerea examenelor în sesiunea 1-10 septembrie se vor face online în perioada 23-29 august 2021.

2021-08-12:  Examene finalizare studii - septembrie
Absolvenţii care din motive întemeiate nu au susţinut examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iunie/iulie se pot înscrie online în perioada 23-29 august 2021 pentru sesiunea specială din septembrie. Examenele de licenţă şi disertaţie se vor desfăşura joi, 2 septembrie 2021.

2021-07-29:  Activităţi didactice 2021-2022
În şedinţa Senatului UAIC din 22.07.2021 s-a aprobat scenariul de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice în anul universitar 2021-2022, prin reluarea activităţilor în format fizic, faţă în faţă. Activitatea de curs poate fi desfăşurată şi în sistem online, în limita a cel mult 25% din cuantumul de ore semestrial pentru fiecare disciplină.

2021-07-19:  Gradul didactic I
Informaţii privind depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământ au fost publicate aici.

2021-07-18:  Admitere master - Interviu
Programarea candidaţilor
Interviul pentru admiterea la studii de master se va desfăşura online, pe Zoom, în zilele de 19 şi 20 iulie 2021. Datele privind conectarea se găsesc în programare. Eventualele probleme tehnice sau întârzieri se vor anunţa prompt la nr. 0232201060. Candidaţii sunt rugaţi să verifice periodic programarea deoarece pot apărea modificări.

2021-07-18:  Gradul didactic II
Informaţii privind desfăşurarea examenului pentru obţinerea gradului didactic II în învăţământ au fost publicate aici.

2021-08-03:  Tabere 2021
Locurile au fost suplimentate. Sedinţa de redistribuire are loc astăzi, 3.08.2021, ora 12:45. Datele de conectare au fost transmise prin e-mail studenţilor solicitanţi.
Centralizator repartizare locuri de tabără. Deoarece este posibil să rămână locuri neocupate la nivelul universităţii, studenţii cu statut de rezervă sunt rugaţi să anunţe printr-un mesaj email (matematica@uaic.ro) dacă mai sunt interesaţi de obţinerea unui loc de tabără.
Repartizarea locurilor de tabără
Lista finală a beneficiarilor
Proces-verbal de selecţie
Comisia de repartizare a locurilor de tabără
Lista studenţilor care au solicitat un loc de tabără

2021-07-02:  Examenul de licenţă
Rezultatele examenului de licenţă au fost publicate pe platforma MathEdu.

2021-07-13:  Adeverinţe de licenţă
Incepând cu data de 13 iulie 2021 se eliberează adeverinţele de licenţă şi de absolvire a modulului psihopedagogic, nivelul 1, între orele 9:00 - 16:00.

2021-07-12:  Adeverinţe de disertaţie
Incepând cu data de 13 iulie 2021 se eliberează adeverinţele de disertaţie, între orele 9:00 - 16:00.

2021-06-08:  Cazare 2021-2022
Studenţii înmatriculaţi la studiile universitare de licenţă, master şi doctorat (cu excepţia celor din ani terminali şi a celor cu domiciliul în municipiul Iaşi), care doresc obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2021-2022, se vor înscrie on-line pe platforma MathEdu până la 20.07.2021.

2021-06-21:  Examenele de finalizare a studiilor
A început înscrierea la examenele de finalizare a studiilor pe platforma MathEdu şi se va încheia pe 26 iunie 2021. Absolvenţii promoţiilor anterioare vor solicita acces la platformă la adresa matematica@uaic.ro.
Candidaţii vor susţine examenele de finalizare a studiilor online, după cum urmează:
- examenul de licenţă: 1-2 iulie 2021;
- examenul de disertaţie: 30 iunie 2021.

2021-06-08:  Sesiunea de măriri/restanţe
Programarea examenelor pentru mărirea notei şi restanţe în perioada 17-23 iunie 2021. Studenţii se vor înscrie obligatoriu pe platforma MathEdu în perioada 9-14 iunie.

2021-05-24:  Sesiunea de examene 31 mai - 13 iunie 2021
Programarea examenelor pentru sesiunea de vară
Studenţii sunt rugaţi să verifice zilnic fişierul aflat în contul de pe platforma MathEdu, pentru a fi la curent cu varianta actualizată a programării.

2021-04-02:  Liste studenţi bursieri
Listele finale cu studenţii care vor beneficia de bursă în semestrul 2 au fost publicate pe platforma MathEdu.
Nu au fost înregistrate contestaţii privind listele iniţiale.

2021-04-01:  Şedinţa comisiei de burse
Comisia de burse din cadrul Facultăţii de Matematică se va întruni vineri, 2 aprilie 2021, la ora 9:50 în şedinţă pentru discutarea şi avizarea listelor cu studenţii beneficiari de bursă în semestrul 2.

2021-02-24:  Repartizarea la disciplinele opţionale
Pe platforma facultăţii a fost publicată repartizarea la disciplinele opţionale (studii de licenţă şi master).

2021-02-24:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ
Studenţii din anul II, specializările Matematică şi Matematică informatică, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de licenţă (promoţia 2022). O temă se consideră alocată numai după transmiterea la secretariat a cererii, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific. Avizul se poate obţine şi electronic, prin email.

2021-02-24:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAŢIE
Studenţii din anul I master, specializările MFIC şi MAE, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de disertaţie (promoţia 2022). O temă se consideră alocată numai după transmiterea la secretariat a cererii, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific. Avizul se poate obţine şi electronic, prin email.

2021-02-19:  Practica pedagogică - sem. 2
Grupele de practică pedagogică şi mentorii pentru semestrul 2. Studenţii sunt rugaţi să contacteze şeful de grupă de practică pentru detalii.

2021-02-20:  Burse sociale - sem. 2
In perioada 22.02-5.03.2021 se depun dosare pentru obţinerea bursei sociale (este disponibilă o bursă socială), conform Metodologiei de acordare burselor sociale în sem. 2.
Studenţii care au beneficiat de bursă socială în sem. 1 şi au cel mult 2 restanţe beneficiază de bursă socială şi în sem. 2, fără a mai depune documentele justificative.

2021-02-12:  Examen licenţă februarie 2021
Adeverinţele de licenţă se eliberează începând de vineri, 12 februarie 2021, în zilele lucrătoare între orele 9:00-16:00.

2021-01-29:  Programarea restanţelor - februarie 2021
Studenţii sunt rugaţi să verifice zilnic fişierul aflat în contul de pe platforma facultăţii, pentru a fi la curent cu varianta actualizată a programării restanţelor.

2021-02-02:  Gradul didactic I - seria 2021-2023
Rezultatele colocviului de admitere
Alocarea temelor

2020-11-08:  Liste medii şi punctaje
Studenţii sunt rugaţi să verifice listele cu mediile şi punctajele obţinute în semestrul anterior şi să semnaleze eventualele neconcordanţe la adresa matematica@uaic.ro:
- studii de licenţă: Anul I (medii admitere); Anul II M; Anul II MI; Anul III M; Anul III MI.
- studii de master: Anul I MFIC (medii admitere); Anul I MAE (medii admitere); Anul II MDC; Anul II MAE.

2020-10-30:  Convocare studenţi anul I
Studenţii din anul I grupele M114 şi M115 sunt invitaţi luni, 2 noiembrie 2020, la facultate pentru a primi carnetele de student şi legitimaţiile de călătorie, după următorul program:
- grupa M114: ora 13:00, în amf. II.4
- grupa M115: ora 14:00, în amf. Al. Myller.

2020-10-30:  Legitimaţiile de călătorie CFR
Studenţii din anul I, studii de licenţă şi master, sunt informaţi că se eliberează legitimaţiile de călătorie CFR, de luni până vineri între orele 8:00 - 15:00. Accesul în secretariat este permis în limita a maxim 3 persoane simultan.

2020-10-29:  Sesiunea de comunicări ştiinţifice
Programul Sesiunii de comunicări ştiinţifice organizată de Facultatea de Matematică în cadrul Zilelor Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.

2020-10-18:  Burse sociale - dosare depuse
Centralizatorul dosarelor de bursă socială depuse în semestrul 1. Studenţii sunt rugaţi să completeze dosarele, acolo unde este cazul, conform informaţiilor din câmpul Observaţii. Eventualele neconcordanţe sau omisiuni se vor semnala prin email la adresa matematica@uaic.ro.

2020-03-04:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ
Studenţii din anul II, specializările Matematică şi Matematică informatică, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de licenţă (promoţia 2021). O temă se consideră alocată numai după prezentarea, la secretariat, a cererii-tip, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific.

2020-03-04:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAŢIE
Studenţii din anul I master, specializările Matematică didactică şi de cercetare şi Matematici aplicate - în limba engleză, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de disertaţie (promoţia 2021). O temă se consideră alocată numai după prezentarea, la secretariat, a cererii-tip, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific.

2020-10-09:  Cursuri opţionale - sem. I
Pentru alegerea cursurilor opţionale click aici.

2020-10-08:  Activitate secretariat
Secretariatul facultăţii va fi închis în următoarea perioadă. Eventualele solicitări pot fi trimise pe adresa matematica@uaic.ro.

2020-10-07:  Tutori - 2020/2021
A fost publicată lista tutorilor pentru fiecare grupă de studenţi.

2020-10-06:  Burse sociale
NOU! Dosarele de bursă socială se vor trimite scanat / fotografiat, de preferat un singur fişier pdf, prin email la adresa matematica@uaic.ro în perioada 6-16 octombrie 2020.
Metodologia pentru acordarea burselor sociale

2020-10-06:  Important!
Întâlnirea de miercuri 7 octombrie 2020 cu studenţii grupelor M114 şi M115 se anulează deoarece secretariatul facultăţii este închis.
Aceasta va fi reprogramată la o dată care va fi anunţată ulterior.

2020-10-02:  ANUL I - studii de licenţă
Studenţii înscrişi în anul I, studii de licenţă (mai putin studenţii din Rep. Moldova), se vor prezenta la facultate pentru a primi carnetul de student după următorul program:
- luni, 5 octombrie: grupa M111 - ora 14:00 (amf. I.3), grupa M112 - ora 12:00 (amf. Myller), grupa M113 - ora 13:00 (amf. II.4).
- marţi, 6 octombrie: grupa M116 - ora 14:00 (amf. Myller), grupa M117 - ora 13:00 (amf. II.4)
- miercuri, 7 octombrie: grupa M114 - ora 13:00 (amf. Myller), grupa M115 - ora 14:00 (amf. II.4).

2020-10-01:  Matematică informatică - grupe
Repartizarea studenţilor de la specializarea Matematică informatică pe grupe: anul II şi anul III.

2023-09-27:  Conturi studenţi pentru activitatea didactică
Conform Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, activităţile didactice se potsi desfăşura pe platformele Microsoft Teams şi Webex. În vederea utilizării acestor platforme, este necesar un cont de e-mail instituţional de tipul nume@student.uaic.ro Pentru crearea unui asemenea cont, studenţii vor accesa, urmând paşii prezentaţi acolo, https://register.uaic.ro/studs/index.php.

2020-09-29:  Anul I - repartizarea pe grupe
Repartizarea studenţilor din anul I pe grupe.

2020-09-24:  Desfăşurarea activităţilor didactice în sem. 1
În conformitate cu decizia Consiliului Facultăţii de Matematică, activităţile de curs, seminar şi laborator se vor desfăşura on-line. Pentru alte activităţi individuale sau cu formaţii mici de studenţi (tutorat, consultaţii, îndrumarea lucrărilor de finalizare a studiilor, activităţi didactice la Şcoala Doctorală) cei implicaţi pot opta pentru desfăşurarea lor faţă în faţă, cu anunţarea prealabilă a conducerii facultăţii şi respectarea normalor sanitare impuse. Modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice decisă în Consiliul facultăţii a fost avizată de Senatul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" în şedinţa din 24 septembrie 2020.

2020-09-24:  Cazare studenţi - etapa a II-a
Repartizarea locurilor de cazare în etapa a II-a

2020-09-23:  Repartizare studenţi anul II
Lista studenţilor din anul II repartizaţi pe specializări şi forma de finanţare. Eventualele observaţii vor fi trimise prin email la adresa mona.dobranici@uaic.ro.

2020-09-23:  Reînmatriculare 2020-2021
Cererile pentru reînmatriculare în anul universitar 2020-2021 vor fi trimise prin email la adresa matematica@uaic.ro până la data de 5 octombrie 2020, însoţite de dovada de plată a taxei de 200 lei (taxa de reînmatriculare).

2020-09-07:  Finalizare studii - septembrie
Rezultatele examenului de licenţă:
- Comisia 1 - Matematică
- Comisia 2 - Matematică informatică

2020-08-25:  Gradul II - august 2020
- Rezultate proba scrisă - Pedagogie
- Rezultate proba scrisă - Matematică
Eventualele contestaţii se vor depune joi, 27 august 2020, între orele 8:00 - 12:00, la secretariatul facultăţii sau prin e-mail la adresa mona.dobranici@uaic.ro.

2020-08-26:  Sesiunea de examene - septembrie
Programarea examenelor - studii de licenţă şi
programarea examenelor - studii de master
pentru sesiunea septembrie 2020 şi lista studenţilor înscrişi.
Eventualele observaţii se vor transmite la adresa matematica@uaic.ro până cel târziu vineri, 28 august.
Examenele se vor desfăşura conform regulamentelor în vigoare.

2020-08-03:  Alegeri departament: director şi Consiliu
Candidaturi depuse pentru funcţia de director al Departamentului de Matematică:
- Prof. univ. dr. Ioan Bucătaru: Declaraţie candidatură, Curriculum vitae, Program managerial
Candidaturi depuse pentru Consiliul departamentului:
- Prof. univ. dr. Ioan Bucătaru
- Lect. univ. dr. Dumitrel Ghiba
- Conf. univ. dr. Mihai Gontineac
- Prof. univ. dr. Marian Munteanu
- Prof. univ. dr. Cezar Oniciuc
- Lect. univ. dr. Iulian Stoleriu
- Calendarul alegerilor şi metodologia actualizată
- Listă alegători
Contestaţiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele electorale se fac la Comisia Electorală a facultăţii.

2020-09-11:  Gradul didactic I - seria 2019-2021
Toate lucrările metodico-ştiinţifice depuse până la data de 31 august 2020 inclusiv au fost acceptate pentru susţinere.

2020-08-04:  Alegeri pentru funcţia de decan
- Noul calendar al alegerilor pentru funcţia de decan
- Candidaturi depuse:
1. Prof. dr. Răzvan Liţcanu - Declaraţie de candidatură, Proiect managerial, Curriculum vitae.
2. Lect. dr. Marius Apetrii - Declaraţie de candidatură, Proiect managerial, Curriculum vitae.
07/05 - Vă anunţăm reluarea calendarului de alegeri, data de 6 iulie 2020 fiind ultima zi pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru funcţia de Decan. Dosarele se pot depune în format fizic la secretariatul facultăţii şi în format electronic la adresa matematica@uaic.ro.
- Calendarul alegerilor pentru funcţia de decan
- Metodologia de concurs.

2020-06-30:  Gradul II - august 2020
- Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului

2020-06-11:  ERASMUS+ - anunţ stagii de practică

Detalii privind anunţul aici.

2020-06-08:  Proiectul ROSE
Selecţie consultanţi şcoli de vară pentru elevi - anul II de proiect

2020-06-01:  Proiectul ROSE - şcoală de vară
În perioada 6-19 iulie 2020, Facultatea de Matematică în colaborare cu Facultatea de Informatică organizează şcoala de vară gratuită De-ale viitorului: informatică şi matematică - INFORMAT, în cadrul Proiectului ROSE. Detalii aici.

Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro