Avizier


2024-06-10:  Decontare abonamente transport
Studenţii care au achiziţionat abonamente pentru transportul în comun pe raza municipiului Iaşi pot aplica online pentru decontarea acestora, conform ghidului elaborat de UAIC.
Pentru decontarea abonamentelor achiziţionate în luna mai, perioada de înregistrare a solicitărilor este 10-20 iunie.
Pentru decontările ulterioare, perioada de depunere a solicitării pe platformă este între 1 şi 10 ale lunii. Studenţii trebuie să verifice statusul solicitării pe platformă pentru a se asigura că documentele depuse sunt corecte.

2024-06-17:  Alegeri Departamentul de Matematică
Candidaturi depuse:
Director departament: Prof. univ. dr. Ionel-Dumitrel Ghiba
Membru în Consiliul Departamentului de Matematică:
Prof. dr. Bucătaru Ioan, Conf. dr. Croitoru Anca, Prof. dr. Ghiba Ionel-Dumitrel, Conf. dr. Maticiuc Lucian, Conf. dr. Moşneagu Ana-Maria, Prof. dr. Munteanu Marian-Ioan, Prof. dr. Oniciuc Cezar, Conf. dr. Volf Aurelian-Claudiu.
Data alegerilor: 18 iunie 2024, ora 12:00, Sala de conferinţe
Lista electorală - Facultatea de Matematică, Metodologia de organizare a alegerilor

2024-06-11:  Tabere vară 2024
- Proces-verbal selecţie - eventualele contestaţii se vor trimite la matematica@uaic.ro în perioada 13-14.06.2024.
Sedinţa comisiei de selecţie va avea loc marţi, 11.06.2024, la ora 10:00, pe platforma Zoom.
Comisia de selecţie: Lect. dr. Marius Apetrii - prodecan, Roxana Pintilescu - ASF, Ruxandra Boboc - reprezentant ASMI.
Comisia de contestaţii: Prof. dr. Răzvan Liţcanu - decan, Carmen Savin - secretar şef, Alexandra Chiper - reprezentant ASMI.
- Lista studenţilor solicitanţi
- Metodologie, Calendar, Cerere

2024-06-07:  Şcoala de vară INFORMAT
Facultatea de Matematică şi Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi organizează, în perioada 18-31 iulie 2024, şcoala de vară gratuită "De-ale viitorului: informatică şi matematică - INFORMAT"
Pentru detalii accesează site-ul.

2024-05-30:  Pre-cazare 2024-2025
Studenţii înmatriculaţi la studiile universitare de licenţă, master şi doctorat (cu excepţia celor cu domiciliul în municipiul Iaşi), care doresc obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2024-2025, se vor înscrie on-line până la data de 31.07.2024.

2024-05-27:  Selecţie Erasmus+ practică
Rezultate selecţie

2024-05-22:  Tabere vară 2024
Studenţii Facultăţii de Matematică beneficiază de 5 locuri de tabără. Cererile se depun la secretariat sau se transmit la matematica@uaic.ro în perioada menţionată în documentul transmis ieri, 28 mai, de Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi.
- Metodologie, Calendar, Cerere

2024-05-13:  Programul EURO 200
Programul EURO 200, an universitar 2023-2024 - ajutor financiar pentru studenţi în vederea achiziţionării de calculatoare:
- Informaţii pentru depunerea dosarelor, - Cerere.
Termen limită: 20 mai 2024.

2024-05-13:  Şcoala de vară INFORMAT
Selecţie consultanţi pentru Şcoala de vară INFORMAT - proiectul ROSE, anul VI (2024):
- consultanţi individuali studenţi reprezentanţi ai asociaţiilor studenţeşti
- consultanţi individuali studenţi supraveghetori.

2024-03-19:  Selecţie Erasmus+ studiu
Rezultatele interviului de selecţie. Eventualele contestaţii se vor trimite la matematica@uaic.ro până la ora 14:00 a zilei de 19.03.2024.

2024-04-02:  Burse semestrul 2
Listele finale cu studenţii beneficiari de bursă în sem. 2
2024-03-04: În perioada 11-22 martie 2024, pe platforma facultăţii, studenţii care nu beneficiază deja de bursă socială pot depune dosare, conform documentaţiei de acordare. Studenţii sunt rugaţi să citească documentaţia şi să depună corect documentele solicitate. Anexe: Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7a, Anexa 7b, Anexa 8.

2024-03-26:  Finalizare studii postdoctorale
Rezultate
Susţinerea lucrării finale a programului postdoctoral de cercetare avansată în Matematică va avea loc pe 26 martie 2024, la ora 12:00, în Sala de conferinţe. Înscrierile se fac în perioada 20-22 martie, la secretariat. Metodologia de finalizare poate fi consultată aici.

2024-02-23:  Examen licenţă - Comisia 2
Programarea candidaţilor la proba 2: Comisia 2
Rezultate obţinute în urma contestaţiilor - specializarea Matematică
22.02.2024: Din cauza unei erori la transcrierea mediilor finale în catalogul probei 1, la Comisia nr. 2 de licenţă (specializarea Matematică) au fost retranscrise mediile în mod corect, conform borderourilor de corectare: Catalog proba 1 Comisia 2 M. În baza catalogului corect, candidaţii au posibilitatea de a depune contestaţii până vineri, 23.02.2024, ora 12:00.
Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă va începe vineri, 23.02.2024, la ora 12:30.

2024-02-28:  Sesiuni informare Erasmus+
Studenţii sunt invitaţi la sesiunile de informare privind mobilităţile de practică Erasmus+ pentru anul universitar 2024-2025.

2024-02-15:  Sesiune restanţe
Studenţii sunt informaţi că programarea reexaminărilor pentru mărirea notei şi restanţe (19-25 februarie 2024) s-a efectuat pe platforma facultăţii.
Programarea este disponibilă şi aici, cu menţiunea că studenţii trebuie să verifice pe platformă informaţiile privind examenele, în eventualitatea unor modificări de ultim moment.

2024-02-27:  Examene de finalizare studii - februarie 2024
Începând de miercuri, 28.02.2024, se eliberează adeverinţele de finalizare a studiilor, în zilele lucrătoare, între orele 8:00-15:00.

2024-01-29:  Tabere iarnă 2024
Numărul de locuri distribuite facultăţii noastre a fost suplimentat. Astfel, facultatea beneficiază de 3 locuri de tabără.
- Proces-verbal selecţie
- Lista solicitanţilor
- Metodologie
- Calendar
- Repartizare locuri pe facultăţi

2024-01-17:  Sesiune examene sem. 1
Studenţii sunt informaţi că programarea examenelor pentru sesiunea 22 ianuarie-11 februarie 2024 s-a efectuat pe platforma facultăţii.
Programarea este disponibilă şi aici cu menţiunea că studenţii trebuie să verifice pe platformă informaţiile privind examenele, în eventualitatea unor modificări de ultim moment.

2024-03-05:  Alegeri Rector mandatul 2024-2029
Alegerile pentru pentru funcţia de Rector al Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, mandatul 2024-2029 vor avea loc în data de 12 martie 2024.
Declaraţii de candidatură; Listă alegători Matematică.
Programul întâlnirilor candidaţilor cu membrii Facultăţii de Matematică (toate întâlnirile vor avea loc în Sala de conferinţe a facultăţii):
- Prof. dr. Tudor LUCHIAN: miercuri 6 martie, ora 14:00;
- Conf. dr. Adrian MURARU: miercuri 6 martie, ora 15:30;
- Prof. dr. Mihaela ONOFREI: joi 7 martie, ora 12:00;
- Prof. dr. Liviu-George MAHA: joi 7 martie, ora 14:00;
- Prof. dr. Gabriel-Claudiu MURSA: vineri 8 martie, ora 12:00;
- Prof. dr. Tudorel TOADER: vineri 8 martie, ora 14:00.

2023-11-28:  Burse semestrul 1
Comisia de burse a analizat contestaţiile şi sesizările primite în termenul regulamentar şi a avizat
Listele finale cu studenţi bursieri.
27.11: Comisia de burse a avizat, în sedinţa din 27.11.2023, repartizarea fondului de burse studenţilor facultăţii, conform listelor publicate. Eventualele contestaţii motivate, inclusiv pentru modul de calcul al venitului mediu lunar (pentru dosarele de bursă socială), se vor transmite prin email (matematica@uaic.ro) până marţi, 28.11.2023, ora 17:00.

2023-11-24:  Burse de performanţă ştiinţifică
Consiliul Facultăţii de Matematică a hotărât acordarea unui număr de două burse de performanţă ştiinţifică studenţilor facultăţii. Conform Art. 50, al. (7) din regulamentul de burse, Consiliul de Administraţie (CA) al UAIC aprobă acordarea lor. Studenţii pot depune dosare de candidatură până pe 27 noiembrie 2023, ora 12:00, sub rezerva primirii aprobării CA. Candidatura va cuprinde:
- cerere
- curriculum vitae (în format Europass)
- lucrările ştiinţifice sau copiile după documentele care atestă performanţele ştiinţifice realizate/obţinute în domeniul şi din timpul ciclului de studii activ
- scrisoare de recomandare a cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea ştiinţifică.
Pentru detalii, accesaţi regulamentul de burse.

2024-02-12:  Gradul didactic I - seria 2024-2026
- Rezultatele colocviului de admitere
- Temele alocate candidaţilor admişi
Colocviul de admitere la gradul didactic I se va desfăşura online în data de 9 februarie 2024, ora 9:00. Datele de conectare la sesiunea online au fost transmise candidaţilor prin email.

2023-11-16:  Decontare abonamente transport local
Studenţii care au achiziţionat abonamente pentru transport public local cu preţ integral în luna octombrie 2023 pot solicita decontarea acestora în perioada 20-29 noiembrie 2023. Documentele necesare decontării care se depun la secretariat:
- cerere decontare abonament (Anexa 1);
- copie legitimaţie abonament SCTP (cartonul cu fotografia), pe care sunt înscrise numele şi prenumele studentului, precum şi nr. şi seria legitimaţiei, în cazul în care abonamentul a fost achiziţionat de la Tonetele CTP;
- tichetul abonamentului achiziţionat, în original. "Seria carton" de pe tichet trebuie să fie aceeaşi cu seria de pe legitimaţia abonament, în cazul în care abonamentul a fost achiziţionat de la Tonetele CTP;
- dovada efectuării plăţii pentru achiziţia online (extrasul de cont);
- dacă studentul beneficiază de reducere 100% va depune documente justificative;
- extras cont bancar la care titular este studentul, în cazul în care nu mai corespunde cu cel depus la dosar.

2023-10-26:  Gradul I - seria 2022-2024
Senatul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a hotărât ca inspecţiile speciale şi susţinerea lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I să se desfăşoare cu prezenţa fizică a comisiei la unităţile de învăţământ. Perioada de desfăşurare: 1.11.2023-31.05.2024.

2023-10-24:  Selecţie mobilităţi Erasmus+
Proces-verbal selecţie
Eventualele contestaţii se vor trimite la adresa matematica@uaic.ro până miercuri, 25.10.2023, ora 10:00.

2023-10-16:  Fişe înscriere semestrială
Studenţii au acces în contul de pe platformă la fişele de înscriere semestrială, pe care trebuie să le completeze, să le semneze şi să le încarce apoi tot pe platformă. Doar studenţii din anul III vor aduce fişele de înscriere şi în format tipărit.
Termenul limită este 30 octombrie 2023.

2023-10-18:  Bursă pentru activităţi în campus
În urma desfăşurării procesului de recrutare, următorii studenţi au fost selectaţi pentru a beneficia de bursa pentru activităţi în campus:
- Baciu Dorothea, anul II MI
- Basoc Mihai-Luca, anul III M
- Creţu Estera-Diana, anul II MI
- Creţu Petru-Alexandru, anul I MFIC
- Grigore Tania, anul III M
- Iorga Georgian, anul II MAE
- Neagu Ioana-Stefania, anul III M
- Verştiuc Denisa-Georgiana, anul I MAE.

2023-10-18:  Burse sociale - sem. 1
Documentaţie acordare burse sociale
Anexele care trebuie completate: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3A, Anexa 3B, Anexa 4.
Data limită de încărcare a dosarelor de bursă socială pe platformă este 31.10.2023.

2023-10-06:  Bursă pentru activităţi în campus
Facultatea de Matematică anunţă deschiderea procedurii de recrutare şi selecţie a unor studenţi care să participe la desfăşurarea activităţii la Planetariu. Cei interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de scrisoare de intenţie pe adresa matematica@uaic.ro până la data de 11.10.2023.

2023-10-04:  ERASMUS+ Maratonul de informare
Maratonul de informare Erasmus+ şi SEE se va desfăşura la Cafeneaua ERASMUS (campusul Titu Maiorescu, parcul "La Balenă", lângă caminul C5), în perioada 9 - 13 octombrie 2023.

2023-09-27:  Anul I - repartizarea în grupe
Grupele de studenţi la anul I, an universitar 2023-2024

2023-09-28:  Cazare 2023-2024
Listă cazare etapa a II-a

2023-08-28:  Reînmatriculare 2023-2024
Cererea pentru reînmatriculare în anul universitar 2023-2024 se va trimite prin email (matematica@uaic.ro) până la data de 20 septembrie 2023, însoţită de dovada de plată a taxei de reînmatriculare (200 de lei). Studenţii au obligaţia de a verifica situaţia şcolară în platforma eSims şi să semnaleze eventuale erori.

2023-08-16:  Sesiune examene toamnă
Conform hotărârii Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie al UAIC, sesiunea de examene din toamnă este destinată studenţilor care au efectuat mobilităţi Erasmus+ şi studenţilor care, din motive medicale, nu au participat la sesiunea de examene din vară. Studenţii aflaţi în aceste situaţii, care doresc să se înscrie, vor trimite documentele doveditoare la adresa matematica@uaic.ro până la data de 25 august 2023 şi disciplinele la care intenţionează să susţină examen. După verificare, secretariatul va informa studentul dacă a fost validată înscrierea.

2023-07-16:  Admitere master: interviu
Programarea candidaţilor la proba de interviu în zilele de 17 şi 18 iulie 2023, prin platforma Zoom. Candidaţii sunt rugaţi să se conecteze cu 30 de minute înainte de ora programată.

2023-07-07:  Examen licenţă iulie 2023
Adeverinţele de licenţă şi adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic nivelul I se eliberează începând de luni, 10 iulie, între orele 8:00-15:00. În contul absolvenţilor de pe platforma facultăţii vor fi încărcate documentele de studii scanate (adeverinţele şi diploma de bacalaureat).

2023-07-05:  Examen disertaţie iunie 2023
Începând de astăzi, 5 iulie, se eliberează adeverinţele de disertaţie. Pentru adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic nivelul II, absolvenţii sunt rugaţi să solicite informaţii la secretariatul DPPD sau să viziteze site-ul departamentului.

2023-06-28:  Examen disertaţie iunie 2023
Rezultate Comisiile 1 şi 2
Programarea candidaţilor:
Comisia 1: MFIC şi MDC - Miercuri, 28 iunie, Amf. I.3
Comisia 2: MAE - Miercuri, 28 iunie, Sala 2.1
Primii trei candidaţi de la fiecare comisie sunt rugaţi să se prezinte la ora 9:00.

2023-06-25:  Restanţe 26 iunie - 2 iulie
Programarea reexaminărilor pentru mărirea notei şi restanţe
Inscrierea se face pe platformă.
Studenţii sunt rugaţi să verifice periodic programarea deoarece sunt posibile modificări.

2023-06-26:  Referendum privind modalitatea de alegere a rectorului UAIC
- Listă de vot definitivă - cadre didactice
- Listă de vot definitivă - reprezentanţi studenţi
- Metodologie de organizare

2023-06-20:  Referendum privind modalitatea de alegere a rectorului UAIC
- Listă de vot provizorie - cadre didactice
- Listă de vot provizorie - reprezentanţi studenţi
Se pot formula contestaţii împotriva listelor de vot în perioada 21-22.06.2023. Contestaţiile se depun la Biroul Electoral care a întocmit listele electorale, conform art. 8, alin. (4) din Metodologia de organizare a referendumului la nivelul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2024-2028.
- Metodologie de organizare

2023-06-16:  Perfecţionare cadre didactice
Informaţii privind examenele pentru obţinerea gradelor didactice I şi II în învăţământ.

2023-06-09:  Opţiuni cazare 2023-2024
Studenţii înmatriculaţi la studiile universitare de licenţă, master şi doctorat (cu excepţia celor cu domiciliul în municipiul Iaşi), care doresc obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2023-2024, se vor înscrie obligatoriu online până la data de 31.07.2023. Nu vor fi acceptate cereri transmise prin e-mail sau care depăşesc data limită anunţată.
Studenţii care solicită cazare pe criterii medicale, sociale precum şi studenţii familişti vor depune dosarul cu actele doveditoare la secretariat în perioada 01-20.07.2023.

2023-06-08:  Şcoala de vară INFORMAT
Facultatea de Matematică şi Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi organizează, în perioada 17-30 iulie 2023, şcoala de vară gratuită "De-ale viitorului: informatică şi matematică - INFORMAT"
Pentru detalii click aici.

2023-07-07:  Tabere 2023
- Repartizare finală
- Proces-verbal selecţie
- Listă solicitanţi
- Metodologie
- Calendar
- Repartizarea locurilor în UAIC

2023-05-30:  Examene şi restanţe
Programarea examenelor pentru anii I-II (licenţă) şi I (master) şi a restanţelor pentru anii terminali.
Înscrierile se fac pe platforma MathEdu.

2023-05-17:  Chestionar EUROSTUDENT 8
In perioada mai-iunie 2023, studenţii UAIC înscrişi la studii universitare de licenţă sau master sunt invitaţi să participe la un studiu european privind condiţiile de viaţă şi de studiu ale studenţilor din România, prin completarea chestionarului online EUROSTUDENT 8.
Clic aici pentru mai multe detalii.

2023-07-05:  Şcoala de vară INFORMAT
- Rezultate atribuire contracte - studenţi supraveghetori
- Rezultate atribuire contracte - studenţi sprijin.
2023-05-23: Update: Prelungire termen depunere documente:
- studenţi reprezentanţi ai asociaţiilor studenţeşti
- studenţi supraveghetori.
2023-05-11: Selecţie consultanţi pentru Şcoala de vară INFORMAT - proiectul ROSE, anul V (2023):
- consultanţi individuali studenţi reprezentanţi ai asociaţiilor studenţeşti
- consultanţi individuali studenţi supraveghetori.

2023-06-12:  Finalizare studii
Licenţă: 4 iulie - proba scrisă, 6 iulie - susţinerea lucrării,
înscrieri: 12-25 iunie.
Disertaţie: 28 iunie - susţinerea lucrării,
înscrieri: 12-22 iunie.
Lucrarea de licenţă/disertaţie se încarcă doar pe platformă (format pdf, fără aplicaţiile practice), nu se va aduce la secretariat.
Absolvenţii din seriile anterioare trebuie să anunţe la matematica@uaic.ro că doresc să se înscrie, pentru a fi activat contul pe platformă.
Detalii, tematică şi regulamente.

2023-05-02:  Sesiune - ani terminali
Sesiunea de examene şi restanţe pentru studenţii din anii III-licenţă şi II-master se vor desfăşura după cum urmează:
- 22 mai-4 iunie: examene de semestru
- 5-11 iunie: măriri de notă şi restanţe.

2023-04-05:  Burse sem. 2
Listele cu studenţii care beneficiază de bursă în sem. 2 au fost avizate de Consiliul facultăţii şi publicate pe platforma MathEdu.

2023-03-31:  Şedinţă Comisia de burse
Membrii comisiei de burse a facultăţii sunt invitaţi luni, 3 aprilie 2023, la ora 12:00, la şedinţa online de discutare şi alocare a burselor în sem. 2. Datele de conectare vor fi transmise prin email.

2023-03-14:  Rezultate selecţie ERASMUS+
Rezultatele obţinute la interviul de selecţie pentru mobilităţi studenţeşti de studiu, 2023-2024.

2023-03-14:  Invitaţie pentru studenţii specializării Matematică informatică
În cadrul vizitei comisiei de evaluare periodică a programului de studiu Matematică informatică, studenţii înscrişi la această specializare sunt invitaţi la întâlnirea cu evaluatorii ARACIS, care va avea loc joi, 16 martie, ora 14:00 în amf. I.3.

2023-03-14:  Invitaţie pentru absolvenţii specializării Matematică informatică
În cadrul vizitei comisiei de evaluare periodică a programului de studiu Matematică informatică, absolvenţii acestei specializări sunt invitaţi la întâlnirea cu evaluatorii ARACIS, care va avea loc joi, 16 martie, ora 15:00 în amf. I.3.
Întalnirea se va desfăşura şi online, prin Zoom.

2023-03-03:  Fişe de înscriere
Fişele de înscriere semestrială au fost încărcate pe platforma facultăţii. Studenţii din anul I (licenţă şi master) vor completa şi semna fişele, apoi le vor încărca înapoi pe platformă.
Studenţii din anii II (licenţă şi master) şi III vor completa şi semna fişele, le vor încărca pe platformă, apoi le vor aduce fizic la secretariat, până pe 31 martie 2023.

2023-03-03:  Program consultaţii cadre didactice
Orele de consultaţii oferite de cadrele didactice se vor desfăşura conform programului publicat. Studenţii care doresc să participe sunt rugaţi să anunţe cadrul didactic prin email.

2023-02-16:  Sesiune finalizare studii - februarie 2023
Programarea candidaţilor la licenţă
Programarea candidaţilor la disertaţie
30-01/2023: Sesiunea de finalizare a studiilor (licenţă şi disertaţie) se va desfăşura vineri 17 februarie 2023, în sala 2.1. Inscrierile se fac pe platforma facultăţii în perioada 30 ianuarie-3 februarie 2023. Detalii aici.

2023-02-08:  Sesiune reexaminări
Programarea examenelor
2023-01-26: Sesiunea de reexaminări în vederea măririi notei şi promovării restanţelor se va desfăşura în perioada 13-19 februarie 2023. Inscrierile se vor face pe platforma facultăţii în perioada 30 ianuarie-9 februarie 2023.

2023-01-06:  Programare examene sesiune
Programarea examenelor pentru sesiunea ianuarie-februarie 2023. Deoarece sunt posibile modificări, studenţii sunt rugaţi să verifice periodic programarea platforma facultăţii.
Sesiunea de restanţe: 13-19 februarie 2023.

2022-11-21:  Burse sem. 1
Liste finale - studenţi bursieri în sem. 1
Studenţii beneficiari de bursă se vor asigura că au transmis la secretariat extrasul de cont.
Dosarele de bursă socială cu documentele în original se vor aduce până miercuri, 23.11.2022, ora 15:00. Studenţii vor prezenta aceste dosare la gestionarul facultăţii (lângă L3, d-na Raluca Zamfir), apoi la secretariat.

2022-10-15:  Decizii de reînmatriculare
Au fost emise deciziile de reînmatriculare la studii de licenţă şi studii de masterat pentru studenţii care au solicitat reînmatricularea începând cu 27.09.2022.

2022-10-14:  Decizii de exmatriculare
Au fost emise deciziile de exmatriculare de la studii de licenţă şi studii de masterat pentru motivele înscrise în dreptul fiecărei liste de studenţi.

2022-10-04:  Burse doctorale şi postdoctorale
UAIC anunţă lansarea competiţiei pentru acordarea unui număr de 50 de burse doctorale în cuantum de 400 euro/lună şi a 24 burse postdoctorale în cuantum de 600 euro/lună în cadrul proiectului "Suport educaţional şi formativ pentru doctoranzi şi tineri cercetători în pregătirea inserţiei în piaţa muncii", cod MySMIS 153322.
Înscrierile pentru bursele doctorale au loc în perioada 4-10 octombrie 2022. Mai multe detalii aici.
Înscrierile pentru bursele postdoctorale au loc în perioada 7-10 octombrie 2022. Mai multe detalii aici.

2022-09-29:  Sesiuni informare mobilităţi Erasmus+
Dacă eşti interesat să pleci într-o mobilitate ERASMUS+ sau SEE în acest an academic, te invităm la cafeneaua Erasmus (parcul "La Balenă", lângă căminul C5), luni, 3.10.2022, la ora 13:00. Clic pentru mai multe detalii.

2022-09-29:  Invitaţie pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat
Invitaţie la întâlnirea de prezentare a Proiectului cu titlul Suport educaţional şi formativ pentru doctoranzi şi tineri cercetători în pregătirea inserţiei în piaţa muncii.

2022-09-26:  Anul I master - grupe de studenţi
Liste cu studenţii din anul I, MFIC şi MAE

2022-09-23:  Grupe Practică pedagogică - anul III
Repartizarea studenţilor din anul III la Practica pedagogică

2022-09-23:  Anul II - grupe de studenţi
Specializarea Matematică
Specializarea Matematică informatică

2022-09-29:  Admitere programe postdoctorale
Rezultate admitere
Metodologie şi Regulament

2022-09-22:  Admitere Doctorat - sesiunea a II-a
Hotărârea Senatului UAIC privind organizarea sesiunii a II-a de admitere la studii de doctorat, pentru anul universitar 2022-2023. Mai multe informaţii privind admiterea, aici.

2022-09-22:  Reînmatriculare
Lista studenţilor care au solicitat reînmatricularea în anul universitar 2022-2023.

2022-09-22:  CAZARE etapa a II-a
Listele cu studenţii repartizaţi în etapa a II-a
Dispoziţiile de cazare se eliberează vineri, 23.09.2022, între orele 9:00-15:00 la cabinetul administratorului şef de facultate.

2022-09-22:  Anul I - grupe de studenţi
Repartizarea studenţilor pe grupe în anul I, an universitar 2022-2023.

2022-09-18:  Admitere doctorat - septembrie 2022
Rezultate finale
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma locul în perioada 21-23 septembrie, la secretariat.

2022-09-12:  Gradul I - evaluare lucrări
Rezultatul evaluării lucrărilor metodico-ştiinţifice depuse în vederea obţinerii gradului didactic I, seria 2021-2023.

2021-08-12:  Restanţe sesiunea septembrie
Înscrierile pentru susţinerea examenelor în sesiunea 1-10 septembrie se vor face online în perioada 23-29 august 2021.

2021-08-12:  Examene finalizare studii - septembrie
Absolvenţii care din motive întemeiate nu au susţinut examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iunie/iulie se pot înscrie online în perioada 23-29 august 2021 pentru sesiunea specială din septembrie. Examenele de licenţă şi disertaţie se vor desfăşura joi, 2 septembrie 2021.

2021-07-29:  Activităţi didactice 2021-2022
În şedinţa Senatului UAIC din 22.07.2021 s-a aprobat scenariul de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice în anul universitar 2021-2022, prin reluarea activităţilor în format fizic, faţă în faţă. Activitatea de curs poate fi desfăşurată şi în sistem online, în limita a cel mult 25% din cuantumul de ore semestrial pentru fiecare disciplină.

2021-07-19:  Gradul didactic I
Informaţii privind depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământ au fost publicate aici.

2021-07-18:  Admitere master - Interviu
Programarea candidaţilor
Interviul pentru admiterea la studii de master se va desfăşura online, pe Zoom, în zilele de 19 şi 20 iulie 2021. Datele privind conectarea se găsesc în programare. Eventualele probleme tehnice sau întârzieri se vor anunţa prompt la nr. 0232201060. Candidaţii sunt rugaţi să verifice periodic programarea deoarece pot apărea modificări.

2021-07-18:  Gradul didactic II
Informaţii privind desfăşurarea examenului pentru obţinerea gradului didactic II în învăţământ au fost publicate aici.

2021-08-03:  Tabere 2021
Locurile au fost suplimentate. Sedinţa de redistribuire are loc astăzi, 3.08.2021, ora 12:45. Datele de conectare au fost transmise prin e-mail studenţilor solicitanţi.
Centralizator repartizare locuri de tabără. Deoarece este posibil să rămână locuri neocupate la nivelul universităţii, studenţii cu statut de rezervă sunt rugaţi să anunţe printr-un mesaj email (matematica@uaic.ro) dacă mai sunt interesaţi de obţinerea unui loc de tabără.
Repartizarea locurilor de tabără
Lista finală a beneficiarilor
Proces-verbal de selecţie
Comisia de repartizare a locurilor de tabără
Lista studenţilor care au solicitat un loc de tabără

2021-07-02:  Examenul de licenţă
Rezultatele examenului de licenţă au fost publicate pe platforma MathEdu.

2021-07-13:  Adeverinţe de licenţă
Incepând cu data de 13 iulie 2021 se eliberează adeverinţele de licenţă şi de absolvire a modulului psihopedagogic, nivelul 1, între orele 9:00 - 16:00.

2021-07-12:  Adeverinţe de disertaţie
Incepând cu data de 13 iulie 2021 se eliberează adeverinţele de disertaţie, între orele 9:00 - 16:00.

2021-06-08:  Cazare 2021-2022
Studenţii înmatriculaţi la studiile universitare de licenţă, master şi doctorat (cu excepţia celor din ani terminali şi a celor cu domiciliul în municipiul Iaşi), care doresc obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2021-2022, se vor înscrie on-line pe platforma MathEdu până la 20.07.2021.

2021-06-21:  Examenele de finalizare a studiilor
A început înscrierea la examenele de finalizare a studiilor pe platforma MathEdu şi se va încheia pe 26 iunie 2021. Absolvenţii promoţiilor anterioare vor solicita acces la platformă la adresa matematica@uaic.ro.
Candidaţii vor susţine examenele de finalizare a studiilor online, după cum urmează:
- examenul de licenţă: 1-2 iulie 2021;
- examenul de disertaţie: 30 iunie 2021.

2021-06-08:  Sesiunea de măriri/restanţe
Programarea examenelor pentru mărirea notei şi restanţe în perioada 17-23 iunie 2021. Studenţii se vor înscrie obligatoriu pe platforma MathEdu în perioada 9-14 iunie.

2021-05-24:  Sesiunea de examene 31 mai - 13 iunie 2021
Programarea examenelor pentru sesiunea de vară
Studenţii sunt rugaţi să verifice zilnic fişierul aflat în contul de pe platforma MathEdu, pentru a fi la curent cu varianta actualizată a programării.

2021-04-02:  Liste studenţi bursieri
Listele finale cu studenţii care vor beneficia de bursă în semestrul 2 au fost publicate pe platforma MathEdu.
Nu au fost înregistrate contestaţii privind listele iniţiale.

2021-04-01:  Şedinţa comisiei de burse
Comisia de burse din cadrul Facultăţii de Matematică se va întruni vineri, 2 aprilie 2021, la ora 9:50 în şedinţă pentru discutarea şi avizarea listelor cu studenţii beneficiari de bursă în semestrul 2.

2021-02-24:  Repartizarea la disciplinele opţionale
Pe platforma facultăţii a fost publicată repartizarea la disciplinele opţionale (studii de licenţă şi master).

2021-02-24:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ
Studenţii din anul II, specializările Matematică şi Matematică informatică, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de licenţă (promoţia 2022). O temă se consideră alocată numai după transmiterea la secretariat a cererii, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific. Avizul se poate obţine şi electronic, prin email.

2021-02-24:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAŢIE
Studenţii din anul I master, specializările MFIC şi MAE, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de disertaţie (promoţia 2022). O temă se consideră alocată numai după transmiterea la secretariat a cererii, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific. Avizul se poate obţine şi electronic, prin email.

2021-02-19:  Practica pedagogică - sem. 2
Grupele de practică pedagogică şi mentorii pentru semestrul 2. Studenţii sunt rugaţi să contacteze şeful de grupă de practică pentru detalii.

2021-02-20:  Burse sociale - sem. 2
In perioada 22.02-5.03.2021 se depun dosare pentru obţinerea bursei sociale (este disponibilă o bursă socială), conform Metodologiei de acordare burselor sociale în sem. 2.
Studenţii care au beneficiat de bursă socială în sem. 1 şi au cel mult 2 restanţe beneficiază de bursă socială şi în sem. 2, fără a mai depune documentele justificative.

2021-02-12:  Examen licenţă februarie 2021
Adeverinţele de licenţă se eliberează începând de vineri, 12 februarie 2021, în zilele lucrătoare între orele 9:00-16:00.

2021-01-29:  Programarea restanţelor - februarie 2021
Studenţii sunt rugaţi să verifice zilnic fişierul aflat în contul de pe platforma facultăţii, pentru a fi la curent cu varianta actualizată a programării restanţelor.

2021-02-02:  Gradul didactic I - seria 2021-2023
Rezultatele colocviului de admitere
Alocarea temelor

2020-11-08:  Liste medii şi punctaje
Studenţii sunt rugaţi să verifice listele cu mediile şi punctajele obţinute în semestrul anterior şi să semnaleze eventualele neconcordanţe la adresa matematica@uaic.ro:
- studii de licenţă: Anul I (medii admitere); Anul II M; Anul II MI; Anul III M; Anul III MI.
- studii de master: Anul I MFIC (medii admitere); Anul I MAE (medii admitere); Anul II MDC; Anul II MAE.

2020-10-30:  Convocare studenţi anul I
Studenţii din anul I grupele M114 şi M115 sunt invitaţi luni, 2 noiembrie 2020, la facultate pentru a primi carnetele de student şi legitimaţiile de călătorie, după următorul program:
- grupa M114: ora 13:00, în amf. II.4
- grupa M115: ora 14:00, în amf. Al. Myller.

2020-10-30:  Legitimaţiile de călătorie CFR
Studenţii din anul I, studii de licenţă şi master, sunt informaţi că se eliberează legitimaţiile de călătorie CFR, de luni până vineri între orele 8:00 - 15:00. Accesul în secretariat este permis în limita a maxim 3 persoane simultan.

2020-10-29:  Sesiunea de comunicări ştiinţifice
Programul Sesiunii de comunicări ştiinţifice organizată de Facultatea de Matematică în cadrul Zilelor Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.

2020-10-18:  Burse sociale - dosare depuse
Centralizatorul dosarelor de bursă socială depuse în semestrul 1. Studenţii sunt rugaţi să completeze dosarele, acolo unde este cazul, conform informaţiilor din câmpul Observaţii. Eventualele neconcordanţe sau omisiuni se vor semnala prin email la adresa matematica@uaic.ro.

2020-03-04:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ
Studenţii din anul II, specializările Matematică şi Matematică informatică, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de licenţă (promoţia 2021). O temă se consideră alocată numai după prezentarea, la secretariat, a cererii-tip, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific.

2020-03-04:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAŢIE
Studenţii din anul I master, specializările Matematică didactică şi de cercetare şi Matematici aplicate - în limba engleză, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de disertaţie (promoţia 2021). O temă se consideră alocată numai după prezentarea, la secretariat, a cererii-tip, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific.

2020-10-09:  Cursuri opţionale - sem. I
Pentru alegerea cursurilor opţionale click aici.

2020-10-08:  Activitate secretariat
Secretariatul facultăţii va fi închis în următoarea perioadă. Eventualele solicitări pot fi trimise pe adresa matematica@uaic.ro.

2020-10-07:  Tutori - 2020/2021
A fost publicată lista tutorilor pentru fiecare grupă de studenţi.

2020-10-06:  Burse sociale
NOU! Dosarele de bursă socială se vor trimite scanat / fotografiat, de preferat un singur fişier pdf, prin email la adresa matematica@uaic.ro în perioada 6-16 octombrie 2020.
Metodologia pentru acordarea burselor sociale

2020-10-06:  Important!
Întâlnirea de miercuri 7 octombrie 2020 cu studenţii grupelor M114 şi M115 se anulează deoarece secretariatul facultăţii este închis.
Aceasta va fi reprogramată la o dată care va fi anunţată ulterior.

2020-10-02:  ANUL I - studii de licenţă
Studenţii înscrişi în anul I, studii de licenţă (mai putin studenţii din Rep. Moldova), se vor prezenta la facultate pentru a primi carnetul de student după următorul program:
- luni, 5 octombrie: grupa M111 - ora 14:00 (amf. I.3), grupa M112 - ora 12:00 (amf. Myller), grupa M113 - ora 13:00 (amf. II.4).
- marţi, 6 octombrie: grupa M116 - ora 14:00 (amf. Myller), grupa M117 - ora 13:00 (amf. II.4)
- miercuri, 7 octombrie: grupa M114 - ora 13:00 (amf. Myller), grupa M115 - ora 14:00 (amf. II.4).

2020-10-01:  Matematică informatică - grupe
Repartizarea studenţilor de la specializarea Matematică informatică pe grupe: anul II şi anul III.

2023-09-27:  Conturi studenţi pentru activitatea didactică
Conform Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, activităţile didactice se potsi desfăşura pe platformele Microsoft Teams şi Webex. În vederea utilizării acestor platforme, este necesar un cont de e-mail instituţional de tipul nume@student.uaic.ro Pentru crearea unui asemenea cont, studenţii vor accesa, urmând paşii prezentaţi acolo, https://register.uaic.ro/studs/index.php.

2020-09-29:  Anul I - repartizarea pe grupe
Repartizarea studenţilor din anul I pe grupe.

2020-09-24:  Desfăşurarea activităţilor didactice în sem. 1
În conformitate cu decizia Consiliului Facultăţii de Matematică, activităţile de curs, seminar şi laborator se vor desfăşura on-line. Pentru alte activităţi individuale sau cu formaţii mici de studenţi (tutorat, consultaţii, îndrumarea lucrărilor de finalizare a studiilor, activităţi didactice la Şcoala Doctorală) cei implicaţi pot opta pentru desfăşurarea lor faţă în faţă, cu anunţarea prealabilă a conducerii facultăţii şi respectarea normalor sanitare impuse. Modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice decisă în Consiliul facultăţii a fost avizată de Senatul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" în şedinţa din 24 septembrie 2020.

2020-09-24:  Cazare studenţi - etapa a II-a
Repartizarea locurilor de cazare în etapa a II-a

2020-09-23:  Repartizare studenţi anul II
Lista studenţilor din anul II repartizaţi pe specializări şi forma de finanţare. Eventualele observaţii vor fi trimise prin email la adresa mona.dobranici@uaic.ro.

2020-09-23:  Reînmatriculare 2020-2021
Cererile pentru reînmatriculare în anul universitar 2020-2021 vor fi trimise prin email la adresa matematica@uaic.ro până la data de 5 octombrie 2020, însoţite de dovada de plată a taxei de 200 lei (taxa de reînmatriculare).

2020-09-07:  Finalizare studii - septembrie
Rezultatele examenului de licenţă:
- Comisia 1 - Matematică
- Comisia 2 - Matematică informatică

2020-08-25:  Gradul II - august 2020
- Rezultate proba scrisă - Pedagogie
- Rezultate proba scrisă - Matematică
Eventualele contestaţii se vor depune joi, 27 august 2020, între orele 8:00 - 12:00, la secretariatul facultăţii sau prin e-mail la adresa mona.dobranici@uaic.ro.

2020-08-26:  Sesiunea de examene - septembrie
Programarea examenelor - studii de licenţă şi
programarea examenelor - studii de master
pentru sesiunea septembrie 2020 şi lista studenţilor înscrişi.
Eventualele observaţii se vor transmite la adresa matematica@uaic.ro până cel târziu vineri, 28 august.
Examenele se vor desfăşura conform regulamentelor în vigoare.

2020-08-03:  Alegeri departament: director şi Consiliu
Candidaturi depuse pentru funcţia de director al Departamentului de Matematică:
- Prof. univ. dr. Ioan Bucătaru: Declaraţie candidatură, Curriculum vitae, Program managerial
Candidaturi depuse pentru Consiliul departamentului:
- Prof. univ. dr. Ioan Bucătaru
- Lect. univ. dr. Dumitrel Ghiba
- Conf. univ. dr. Mihai Gontineac
- Prof. univ. dr. Marian Munteanu
- Prof. univ. dr. Cezar Oniciuc
- Lect. univ. dr. Iulian Stoleriu
- Calendarul alegerilor şi metodologia actualizată
- Listă alegători
Contestaţiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele electorale se fac la Comisia Electorală a facultăţii.

2020-09-11:  Gradul didactic I - seria 2019-2021
Toate lucrările metodico-ştiinţifice depuse până la data de 31 august 2020 inclusiv au fost acceptate pentru susţinere.

2020-08-04:  Alegeri pentru funcţia de decan
- Noul calendar al alegerilor pentru funcţia de decan
- Candidaturi depuse:
1. Prof. dr. Răzvan Liţcanu - Declaraţie de candidatură, Proiect managerial, Curriculum vitae.
2. Lect. dr. Marius Apetrii - Declaraţie de candidatură, Proiect managerial, Curriculum vitae.
07/05 - Vă anunţăm reluarea calendarului de alegeri, data de 6 iulie 2020 fiind ultima zi pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru funcţia de Decan. Dosarele se pot depune în format fizic la secretariatul facultăţii şi în format electronic la adresa matematica@uaic.ro.
- Calendarul alegerilor pentru funcţia de decan
- Metodologia de concurs.

2020-06-30:  Gradul II - august 2020
- Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului

2020-06-11:  ERASMUS+ - anunţ stagii de practică

Detalii privind anunţul aici.

2020-06-08:  Proiectul ROSE
Selecţie consultanţi şcoli de vară pentru elevi - anul II de proiect

2020-06-01:  Proiectul ROSE - şcoală de vară
În perioada 6-19 iulie 2020, Facultatea de Matematică în colaborare cu Facultatea de Informatică organizează şcoala de vară gratuită De-ale viitorului: informatică şi matematică - INFORMAT, în cadrul Proiectului ROSE. Detalii aici.

Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro