Avizier


2019-11-11:  BURSE semestrul 1
Lista finală a studenţilor beneficiari ai burselor în semestrul 1 al anului universitar 2019/2020.

2019-11-08:  PROGRAMUL CONSULTATIILOR
A fost stabilit programul pentru consultaţiile oferite de cadrele didactice. Studenţii se vor programa prin e-mail, cu cel puţin 24 de ore înainte de ziua de consultaţii. Adresele de e-mail ale cadrelor didactice se găsesc la www.math.uaic.ro/index.php?id=40.

2019-11-07:  CONVOCARE COMISIA DE BURSE
Reprezentanţii studenţilor în comisia de burse sunt invitaţi vineri, 8 noiembrie 2019, la ora 10:45, la Secretariat, la şedinţa privind alocarea burselor în semestrul 1 al anului universitar 2019-2020.
Componenţa comisiei de burse:
- Prodecan: Lect. dr. Marius APETRII
- Administrator şef: Ing. Mihai TESLARIU
- Secretar şef: Carmen SAVIN
- Anul I: IACOMI Ionuţ
- Anul II: PAVAL Maria-Magdalena, BOBOC Ruxandra-Adeline
- Anul III: PURICE Crina, CALIMAN Alexandru, ANDRONIC Stefan
- Master anul I: OLARIU Dumitru-Alexandru, ILIOI Raluca
- Master anul II: CHIPER Alexandra, NADABAICA Gabriela-Ana

2019-09-27:  GRUPE Anul I
În atenţia studenţilor din anul I: publicăm repartizarea definitivă în grupe şi forma de finanţare.

2019-09-23:  BURSE SOCIALE
Publicăm documentaţia pentru întocmirea dosarelor în vederea obţinerii burselor sociale pe semestrul 1 al anului universitar 2019/2020. Studenţii aplicanţi sunt rugaţi să respecte întocmai perioada de depunere, 07.10-18.10.2019, şi cerinţele de completare a dosarului de bursă.
Salariul minim net pe economie care se ia în calcul pentru stabilirea venitului minim net pe membru de familie este de 1263 lei/luna.
Lunile care se iau în considerare sunt iunie, iulie şi august 2019.

2019-08-29:  GRADUL DIDACTIC II, august 2019
NOU!- Rezultate Pedagogie
- Rezultate proba scrisă
- Lista candidaţilor înscrişi
Pentru alte informaţii: mona.dobranici@uaic.ro.

2019-08-02:  GRADUL DIDACTIC I, seria 2018-2020
Depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice (forma tipărită, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF) se face până la data de 30 august 2019.
Alte informaţii referitoare la examenul de acordare a gradului didactic I.

2019-07-10:  ADEVERINŢE LICENŢĂ
Începând cu data de 11 iulie 2019, între orele 8:00 - 16:00, se vor elibera adeverinţele pentru absolvenţii studiilor de licenţă care au susţinut examenul de licenţă în sesiunea iulie 2019.

2019-07-09:  ADEVERINŢE DISERTAŢIE
Începând cu data de 10 iulie 2019, între orele 8:00 - 16:00, se vor elibera adeverinţele pentru absolvenţii studiilor de master care au susţinut examenul de disertaţie în sesiunea iulie 2019.

2019-07-05:  EXAMEN DE LICENŢĂ iulie 2019
Informaţii privind desfăşurarea examenului:
- Matematică - rezultate finale
- Matematică informatică - rezultate finale
- Rezultate contestaţii
- Matematică - rezultate proba 1
- Matematică informatică - rezultate proba 1
-
Subiecte (varianta extrasă) şi barem de corectare

2019-07-04:  EXAMEN DE DISERTAŢIE iulie 2019
Informaţii privind desfăşurarea examenului:
- MDC - rezultate finale
- MAE - rezultate finale.

2019-06-28:  EXAMEN DE ABSOLVIRE iulie 2019
Informaţii privind desfăşurarea examenului de absolvire, sesiunea iulie 2019, pentru programul de Conversie profesională:
- Rezultate finale
- Candidaţii înscrişi şi programarea pentru susţinerea probelor de examen.

2019-06-10:  Programare reexaminări
A fost actualizată programarea reexaminărilor în vederea promovării sau măririi notei. Toţi cei interesaţi sunt rugaţi să verifice permanent atât website-ul, cât şi avizierul facultăţii, pentru a fi la curent cu eventuale modificări.

2019-05-31:  Examenele de finalizare a studiilor - precizări
Inscrierea la examenele de finalizare a studiilor, licenţă/absolvire/ disertaţie, se va face în perioada 18-26 iunie 2019, la secretariat. Documentele necesare pentru înscriere sunt:
- originalul şi copia cărţii de identitate;
- diploma de bacalaureat (pentru licenţă) şi diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (pentru disertaţie), în original, dacă nu se află deja la dosarul de student;
- fişa de înscriere cu avizul coordonatorului lucrării de absolvire/ licenţă/disertaţie;
- lucrarea de absolvire/licenţă/disertaţie însoţită de CD cu formatul pdf al lucrării şi de declaraţia de originalitate.
Absolvenţii sunt invitaţi să citească Regulamentul de finalizare a studiilor.

2019-06-25:  TABERE VARĂ 2019
Informaţii privind Programul Naţional "Tabere studenţeşti" 2019:
- NOU! - Centralizatorul repartizării locurilor de tabără.
- Lista beneficiari. Contestaţiile se vor depune în termen de 48 de ore de la data publicării (7.06.2019, 13:00).
- Lista solicitanţi
- Ordinul 513
- Metodologie Tabere studenţeşti 2019
- Cerere acordare loc de tabără
Cererile se depun (la secretariat sau prin e-mail la adresa matematica@uaic.ro) în perioada 19.04 - 17.05.2019.

2019-05-31:  Examenele de finalizare a studiilor - datele de examen
Licenţă: 3 iulie 2019 - proba scrisă; 4 iulie 2019 - contestaţii; 5 iulie 2019 - prezentarea lucrării.
Absolvire (Conversie profesională): 1 iulie 2019.
Disertaţie: 4 iulie 2019.

2019-05-28:  Programarea examenelor
Programarea examenelor pentru sesiunea iunie 2019 a fost actualizată. Toţi cei interesaţi sunt rugaţi să verifice permanent atât website-ul, cât şi avizierul facultăţii, pentru a fi la curent cu eventuale alte modificări.

2019-05-20:  Referendumul universitar pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020-2024
- Metodologia de organizare a referendumului
- Calendarul referendumului
- Lista de alegători - Facultatea de Matematică.
Conform art. 8 (4) din Metodologia de organizare a referendumului la nivelul UAIC pentru alegerea modalităţii de desemnare a Rectorului pentru mandatul 2020-2024, alegătorii au dreptul şi datoria să verifice înscrierea în listele de vot. Contestaţiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele electorale se fac la Biroul Electoral al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, în perioada 23.05-24.05.2019.
Dezbatere publică: 11 iunie 2019, ora 12:00, Sala de conferinţe a facultăţii
Data şi locul de desfăşurare a referendumului: 20 iunie 2019, Sala Senatului, în intervalul orar 8:00-20:00.

2019-04-08:  BURSE semestrul 2
Lista studenţilor beneficiari ai burselor în semestrul 2 al anului universitar 2018/2019.
Eventualele contestaţii se vor depune la secretariat până cel târziu la data de 09.04.2019, ora 12:00.

2019-04-04:  CONVOCARE COMISIA DE BURSE
Reprezentanţii studenţilor în comisia de burse sunt invitaţi luni, 8 aprilie 2019, la ora 11:45, la Secretariat, la şedinţa privind alocarea burselor în semestrul 2 al anului universitar 2018-2019.
Componenţa comisiei de burse:
- Prodecan: Lect. dr. Marius APETRII
- Administrator şef: Ing. Mihai TESLARIU
- Secretar şef: Carmen SAVIN
- Reprezentant Anul I - DRAGOI Nicoleta
- Reprezentant Anul II - PURICE Crina, ANDRONIC Stefan
- Reprezentanti Anul III - BADALE-MOROHOSCHI Georgeta, OLARIU Dumitru-Alexandru
- Reprezentant Master anul I - CHIPER Alexandra
- Reprezentant Master anul II - VARTOLOMEI Tudor

2019-03-04:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ
Studenţii din anul II, specializările Matematică şi Matematică informatică, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de licenţă (promoţia 2020). O temă se consideră alocată numai după prezentarea, la secretariat, a cererii-tip, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific.

2019-03-04:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAŢIE
Studenţii din anul I master, specializările Matematică didactică şi de cercetare şi Matematici aplicate - în limba engleză, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de disertaţie (promoţia 2020). O temă se consideră alocată numai după prezentarea, la secretariat, a cererii-tip, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific.

2019-02-26:  BURSE SOCIALE semestrul 2
Publicăm documentaţia pentru întocmirea dosarelor în vederea obţinerii burselor sociale pe semestrul 2 al anului universitar 2018/2019. Studenţii aplicanţi sunt rugaţi să respecte întocmai perioada de depunere, 27.02-11.03.2019, şi cerinţele de completare a dosarului de bursă.
Studenţii care beneficiază deja de bursă socială şi nu au mai mult de 2 restanţe nu trebuie să depună un nou dosar.

2019-02-20:  Studii de master - statutul finantarii
Matematici aplicate - în limba engleză, anul I
Matematică didactică şi de cercetare, anul I

2019-02-20:  Adeverinţe licenţă şi disertaţie
Absolvenţii studiilor de licenţă şi masterat, care au susţinut examenul de finalizare a studiilor în sesiunea februarie 2019, se pot prezenta la secretariat pentru a primi adeverinţa de studii.

2019-02-15:  EXAMEN LICENŢĂ - februarie 2019
NOU: Rezultate finale
Rezultate proba 2

2019-02-14:  EXAMEN DISERTAŢIE - februarie 2019
Rezultatele obţinute la examenul de disertaţie.

2019-02-04:  GRADUL DIDACTIC I - seria 2019-2021
Rezultatele colocviului de admitere

2019-01-31:  PREGATIRE RESTANTE
Informaţii privind orele de pregătire în vederea susţinerii examenelor restante.

2019-01-10:  GRADUL DIDACTIC I - seria 2019-2021
Data de desfăşurare a colocviului de admitere la gradul didactic I este 4 februarie 2019, ora 9:00, în sala 2.1.
In perioada 15 - 30 ianuarie 2019, cadrele didactice înscrise pentru a susţine probele acestui examen în seria 2019-2021 vor depune, la secretariat, următoarele:
- cererea privind opţiunea pentru tema lucrării,
- bibliografia minimală şi o scurtă prezentare a temei alese,
- dovada achitării taxei de admitere şi susţinere a colocviului (200 lei, se achită la orice agenţie BRD).
Temele propuse pentru lucrările metodico-ştiinţifice, aprobate în Consiliul facultătii, pot fi consultate aici, cu titlu informativ.
Inscrierea efectivă, inclusiv alocarea temelor, se va realiza doar în perioada menţionată.
Metodologia de organizare a colocviului de admitere poate fi consultată aici.

2019-01-11:  Abonamente transport local
În perioada 11 - 23 ianuarie 2019 se vor elibera adeverinţele pentru abonamente de tip studenţesc S.C.T.P. Beneficiarii adeverinţelor sunt studenţii înscrişi la cursuri de zi, buget, la ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, până la vârsta de 26 de ani.

2018-11-09:  BURSE semestrul 1
Publicăm următoarele documente privind alocarea burselor pentru semestrul 1 al anului universitar 2018/2019:
- Lista finală a studenţilor beneficiari;
- Alte informaţii.

2018-11-06:  CONVOCARE COMISIA DE BURSE
Reprezentanţii studenţilor în comisia de burse sunt invitaţi miercuri, 7 noiembrie 2018, la ora 14:00, la Secretariat, la şedinţa privind alocarea burselor în semestrul 1 al anului universitar 2018-2019.
Componenţa comisiei de burse:
- Prodecan: Lect. dr. Marius APETRII
- Administrator şef: Ing. Mihai TESLARIU
- Secretar şef: Carmen SAVIN
- Reprezentant Anul I - DRAGOI Nicoleta
- Reprezentant Anul II - ANDRONIC Stefan
- Reprezentant Anul III - LUNGU Stefan
- Reprezentant Master anul I - CHIPER Alexandra
- Reprezentant Master anul II - VARTOLOMEI Tudor

2018-10-19:  PROGRAM CONSULTAŢII
A fost stabilit programul consultaţiilor pentru semestrul 1 al anului universitar 2018/2019. Studenţii sunt rugaţi să anunţe prezenţa la consultaţii, trimiţând un mesaj e-mail cadrului didactic titular al disciplinei. Adresele e-mail se găsesc pe paginile personale ale cadrelor didactice: https://www.math.uaic.ro.

2018-09-27:  BURSE SOCIALE semestrul 1
În vederea acordării burselor sociale pe semestrul 1 al anului universitar 2018/2019, publicăm următoarele documente:
- documentaţia cu informaţiile necesare întocmirii dosarelor;
- Ordinul 3392/2017.
Studenţii aplicanţi sunt rugaţi să respecte întocmai perioada de depunere (8-19.10.2018) şi cerinţele de completare a dosarului de bursă.

2018-09-19:  REINMATRICULARI
Important: Conform regulamentului, studenţii din anul I care nu au acumulat cel puţin 31 de credite vor fi exmatriculaţi. Cererile de reînmatriculare pentru anul universitar 2018-2019 se vor depune la secretariat până la data de 24 septembrie 2018.

2018-09-10:  Propuneri exmatriculare
În listele alăturate se regăsesc studenţii propuşi pentru exmatriculare. Eventualele cereri de reînmatriculare se vor depune la secretariat cel târziu până la data de 24 septembrie 2018. Taxa de reînmatriculare este de 200 lei şi se achită la BRD.
- Studenţi la programe de licenţă
- Studenţi la programe de master

2018-08-21:  EXAMEN GRADUL II - august 2018
Proba orală se va desfăşura miercuri, 29 august 2018, în sala 2.5, de la ora 8:00. Intrarea în sala de examen se va face în ordine aleatorie.
- Rezultatele la Pedagogie
- Rezultat contestaţie
- Rezultatele la proba scrisă
- Subiectele (varianta extrasă) şi baremul
- Tabelul candidaţilor înscrişi la examen

2018-07-27:  CALENDAR CAZĂRI 2018
Calendarul cazărilor pentru începutul anului universitar 2018/2019 a fost publicat pe site-ul UAIC.

2018-09-14:  GRADUL DIDACTIC I - seria 2017-2019
Rezultatele obţinute la evaluarea lucrării metodico-ştiinţifice de către cadrele didactice înscrise la examenul de acordare a gradului didactic I.

2018-07-04:  EXAMEN LICENŢĂ
- Rezultate finale - Comisia Matematică
- Rezultate finale - Comisia 1 Matematică informatică
- Rezultate finale - Comisia 2 Matematică informatică
- Rezultate proba 2 - Comisia Matematică
- Rezultate proba 2 - Comisia 1 Matematică informatică
- Rezultate proba 2 - Comisia 2 Matematică informatică
- Rezultat contestaţii - Comisia Matematică
- Rezultat contestaţii - Comisia 1 Matematică informatică
- Rezultat contestaţii - Comisia 2 Matematică informatică
- Rezultate Proba 1 - Comisia Matematică
- Rezultate Proba 1 - Comisia 1 Matematică informatică
- Rezultate Proba 1 - Comisia 2 Matematică informatică
- Subiectele (varianta extrasă) şi baremul.

2018-05-25:  EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE - sem. 2
În perioada 29 mai - 3 iunie 2018 se va efectua evaluarea activităţii didactice din semestrul 2 de catre studenţii facultăţii.
Şefii tuturor grupelor de studenţi (toţi anii de studiu din ciclurile de studiu licenţă şi master) sunt aşteptaţi marţi, 29 mai 2018, între orele 8:00 - 10:00 la secretariat, pentru a intra în posesia cheilor de activare a formularului.

2018-06-19:  TABERE VARĂ 2018
Informaţii privind Programul Naţional "Tabere studenţeşti" 2018:
- NOU! Repartiţia locurilor de tabără - studenţii beneficiari ai locurilor de tabără sunt aşteptaţi joi, 21 iunie 2018, la ora 12:00, la decanat, pentru repartizarea locurilor.
- Proces-verbal de selecţie
- Lista studenţilor eligibili care au solicitat un loc de tabără.
- Ordinul 290
- Metodologie Tabere studenţeşti 2018
- Cerere acordare loc de tabără
Cererile se depun (la secretariat sau prin e-mail la adresa matematica@uaic.ro) în perioada 24.04 - 22.05 2018.

2018-03-22:  PREZENTARE PROGRAME DE MASTER
Vineri, 23 martie, la ora 14:00, în amfiteatrul Al. Myller va avea loc prezentarea programelor de master oferite de Facultatea de Matematică la admiterea 2018. Evenimentul se adresează, în special, studenţilor din anul III.

2018-03-27:  Lista finală a studenţilor bursieri
A fost publicată lista finală a studenţilor bursieri în semestrul 2 al anului universitar 2017-2018.

2018-03-20:  CONVOCARE COMISIA DE BURSE
Reprezentanţii studenţilor în comisia de burse sunt invitaţi marţi, 20 martie 2018, la ora 14:00, la Secretariat, la şedinţa privind alocarea burselor în semestrul 2 al anului universitar 2017-2018.
Componenţa comisiei de burse:
- Prodecan: Lect. dr. Marius APETRII
- Administrator şef: Ing. Mihai TESLARIU
- Secretar şef: Carmen SAVIN
- Reprezentant Anul I - POPESCU Maria
- Reprezentant Anul II - LUNGU Stefan
- Reprezentant Anul III - AGAPIA Eduard
- Reprezentant Master anul I - VARTOLOMEI Tudor
- Reprezentant Master anul II - JITARIU Maria-Anca

2018-03-14:  Consiliere psihologica
Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei, în colaborare cu Departamentul Servicii pentru Studenţi şi Absolvenţi (DSSA), organizează un program gratuit de consiliere psihologică pentru studenţii şi angajaţii UAIC. Pentru detalii accesaţi link-ul.

2018-03-01:  PROGRAMUL CONSULTATIILOR
A fost stabilit programul pentru consultaţiile oferite de cadrele didactice în semestrul 2. Studenţii se vor programa prin e-mail, cu cel puţin 2 zile înainte de ziua de consultaţii. Adresele de e-mail ale cadrelor didactice se găsesc la
www.math.uaic.ro/index.php?id=40.

2018-03-01:  BURSE SOCIALE - semestrul 2
Pentru acest semestru sunt disponibile 3 burse sociale.
Conform documentaţiei privind acordarea burselor sociale pentru semestrul 2 al anului universitar 2017-2018, perioada de depunere a dosarelor este 5.03.2018-14.03.2018. Lunile care se iau în calcul pentru stabilirea venitului sunt octombrie, noiembrie şi decembrie 2017, iar salariul minim net pe economie care se ia în calcul este de 1065 lei/lună.
Dosarele se depun la secretariat, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-16:00, studenţii aplicanţi fiind rugaţi să respecte întocmai prevederile documentaţiei şi să prezinte dosarul complet (nu se acceptă dosare incomplete).

2018-03-01:  ADEVERINTE TRANSPORT SCTP
În perioada 5 martie - 8 iunie 2018 se vor elibera adeverinţe pentru abonamente SCTP.
Pentru a dinamiza eliberarea abonamentelor studenţeşti la tonetele SCTP Iaşi, cu precădere cea din faţa Universităţii, s-a înfiinţat un punct de lucru suplimentar în spaţiul La Balena din Parcul Titu Maiorescu, pentru perioada 05 - 15 martie (sâmbăta şi duminica liber), cu program de lucru în intervalul orar 08:00 - 16:00.

2018-02-28:  CONSULTATII REMEDIALE martie - anul I
În luna martie, în cadrul proiectului ROSE, sunt acordate consultaţii studenţilor din anul I pentru pregătirea examenelor, conform programului stabilit.

2018-02-15:  EXAMEN DISERTATIE - februarie 2018
- Rezultatele examenului

2018-02-28:  TEME PENTRU LUCRARILE DE LICENTA - actualizat 16 martie 2018
Studenţii din anul II, specializările Matematică şi Matematică informatică, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de licenţă (promoţia 2019). O temă se consideră alocată numai după prezentarea, la secretariat, a cererii-tip, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific.

2018-02-28:  TEME PENTRU LUCRARILE DE DISERTATIE - actualizat 16 martie 2018
Studenţii din anul I master, specializările Matematică didactică şi de cercetare şi Matematici aplicate - în limba engleză, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de disertaţie (promoţia 2019). O temă se consideră alocată numai după prezentarea, la secretariat, a cererii-tip, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific.

2018-02-22:  Adeverinte licenta si disertatie
Absolvenţii studiilor de licenţă şi masterat, care au susţinut examenul de finalizare a studiilor in sesiunea februarie 2018, se pot prezenta la secretariat pentru a primi adeverinţa de studii.

2018-02-20:  Studenti practica AMAZON
Studenţii care au făcut practica de specialitate la AMAZON sunt rugaţi să se prezinte la secretariat.

2018-02-16:  EXAMEN LICENTA - februarie 2018
- Rezultate finale

2018-01-29:  CENTRIC - practica specialitate
Studenţii care au efectuat practica de specialitate la Centric sunt rugaţi să se prezinte la secretariatul facultăţii.

2018-02-15:  EXAMEN DISERTATIE - februarie 2018
- Programarea candidaţilor
- Regulamentul privind examenul de finalizare a studiilor
Examenul de disertaţie, sesiunea februarie 2018, se va susţine joi, 15.02.2018, ora 9:00, sala 2.1.

2018-02-15:  EXAMEN LICENTA - februarie 2018
- Programarea candidaţilor pentru susţinerea lucrării
- Rezultat contestaţie
- Rezultatele obţinute la proba scrisă
Metodologie şi tematici:
- Regulamentul privind examenul de finalizare a studiilor
- Tematica - Matematică informatică 2017
- Tematica - Matematică 2017

2018-01-12:  ADEVERINTE SCTP - calendarul eliberarii
A fost stabilit calendarul eliberării adeverinţelor pentru achiziţionarea abonamentelor studenţeşti de transport local.

2018-01-31:  GRADUL I - seria 2018-2020
UPDATE - Lista candidaţilor cu temele alocate.
Colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2018-2020, se va desfăşura în data de 6 februarie 2018, ora 9:00. Detalii privind organizarea şi desfăşurarea examenului se găsesc în metodologie.
Perioada de înscriere: 15.01.2018 - 30.01.2018.
- Lista temelor pentru elaborarea lucrărilor metodico-ştiinţifice
- Lista candidaţilor înscrişi la colocviu.

2017-11-22:  Lista studentilor bursieri
Update: A fost publicată lista finală a studenţilor bursieri în semestrul 1 al anului universitar 2017-2018, aprobată în şedinţa Consiliului facultăţii din 22.11.2017.
A fost publicată lista studenţilor bursieri în semestrul 1 al anului universitar 2017-2018. Eventualele contestaţii se vor depune la secretariat până pe 22 noiembrie 2017, ora 9:00.

2017-11-17:  CONVOCARE COMISIA DE BURSE
Reprezentanţii studenţilor în comisia de burse sunt invitaţi luni, 20 noiembrie 2017, la ora 12:00, la Secretariat, la şedinţa privind alocarea burselor în semestrul 1 al anului universitar 2017-2018.
Componenţa comisiei de burse:
- Prodecan: Lect. dr. Marius APETRII
- Administrator şef: Ing. Mihai TESLARIU
- Secretar şef: Carmen SAVIN
- Reprezentant Anul I - POPESCU Maria
- Reprezentant Anul II - LUNGU Stefan
- Reprezentant Anul III - AGAPIA Eduard
- Reprezentant Master anul I - VARTOLOMEI Tudor
- Reprezentant Master anul II - JITARIU Maria-Anca

2017-10-25:  PROGRAMUL CONSULTATIILOR
A fost stabilit programul pentru consultaţiile oferite de cadrele didactice. Studenţii se vor programa prin e-mail, cu cel puţin 2 zile înainte de ziua de consultaţii. Adresele de e-mail ale cadrelor didactice se găsesc la www.math.uaic.ro/index.php?id=40.

2017-10-12:  ELEMENTE DE MATEMATICI PREUNIVERSITARE
Listele studenţilor care ar trebui să urmeze cursul Elemente de matematici preuniversitare:
- grupele M111 si M112
- grupele M113 si M114
- grupele M115 si M116
Notele obţinute la testare se pot afla de la secretariat, doar individual.

2017-10-03:  BURSE SOCIALE 2017-2018
Conform documentaţiei privind acordarea burselor sociale pentru semestrul 1 al anului universitar 2017-2018, perioada de depunere a dosarelor este 9.10.2017-19.10.2017. Lunile care se iau în calcul pentru stabilirea venitului sunt iunie, iulie şi august 2017, iar salariul minim net pe economie care se ia în calcul este de 1065 lei/lună.
Dosarele se depun la secretariat, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-16:00, studenţii aplicanţi fiind rugaţi să respecte întocmai prevederile documentaţiei şi să prezinte dosarul complet (nu se acceptă dosare incomplete).

2017-10-03:  TESTARE ANUL I
Studenţii din anul I vor susţine testarea iniţială la disciplina Elemente de matematici preuniversitare, vineri, 6 octombrie 2017, la ora 14:00, în următoarele sali:
- grupele M111 şi M112 în amf. II.4
- grupele M113 şi M114 în amf. Al. Myller
- grupa M115 în sala 2.5
- grupa M116 în sala 2.1.
Disciplina este recomandată tuturor studenţilor.

2017-09-14:  REINSCRIERI SI REINMATRICULARI 2017-2018
Studenţii care sunt în situaţia de repetare sau au fost exmatriculaţi pot solicita reînscrierea, respectiv reînmatricularea, în scris, până la data de 2 octombrie 2017.

2017-09-12:  GRADUL DIDACTIC I, seria 2016-2018
Rezultatele obţinute la recenzia lucrării metodico-ştiinţifice de către candidaţii înscrişi la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2016-2018.

2017-08-29:  GRADUL DIDACTIC II - august 2017

Rezultatele finale ale examenului de obţinere a gradului didactic II în învăţământ - sesiunea august 2017, şi subiectele propuse.

2017-07-18:  GRADUL DIDACTIC II - august 2017
Lista cadrelor didactice înscrise pentru susţinerea examenului de obţinere a gradului didactic II în învăţământ - sesiunea august 2017.

2017-07-3:  ERASMUS+ - stagii practica
Anunt privind selectia pentru stagii de practică, an universitar 2016-2017.

2017-07-07:  ADEVERINTE FINALIZARE STUDII
Incepând de vineri, 7 iulie 2017, la secretariat se eliberează adeverinţele de licenţă şi disertaţie. Program: 9:00 - 16:00, în zilele lucrătoare. Absolvenţii vor prezenta fisa de lichidare cu vizele necesare, pentru a primi adeverinţa şi actele de studiu în original de la dosar.

2017-07-04:  EXAMEN DISERTATIE - iulie 2017
REZULTATE Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie:
- Comisia Matematică didactică şi de cercetare
- Comisia Matematici aplicate - în limba engleză

2017-07-05:  EXAMEN LICENTA - iulie 2017
REZULTATE FINALE:
- Comisia 1 Matematică informatică
- Comisia 2 Matematică informatică
- Comisia Matematică

2017-06-21:  Geometrie euclidiana - proba orala
Lista studenţilor care vor susţine proba orală a examenului Geometrie euclidiană, vineri, 23 iunie 2017, ora 14:00.

2017-05-26:  INFORMARE CFR
Adresa primită de la CFR privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar.

2017-06-13:  Chestionarul de satisfactie pentru studenti
Studenţii facultăţii sunt invitaţi să completeze chestionarul de satisfacţie. Detalii aici.

2017-06-12:  SESIUNEA DE RESTANTE - programare
Programarea examenelor restante şi pentru mărirea notei - sesiunea 19-25 iunie 2017.
Vă rugăm să verificaţi zilnic pagina web pentru a fi la curent cu eventualele completări sau modificări ale programării.

2017-06-30:  EXAMEN LICENTA - iulie 2017
Proba scrisă, Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: 3.07.2017, ora 9:00:
- amf. Al. Myller - Comisia 1 Matematică informatică
- amf. I.3 - Comisia 2 Matematică informatică
- amf. II.4 - Comisia Matematică
Intrarea în sala de examen se face începând cu ora 8:30, pe baza cărţii de identitate.

Perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor: 4.07.2017, la secretariat

Proba orală, Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: 5.07.2017, ora 8:00:
- amf. Al. Myller (Comisia 1 Matematică informatică)
- amf. I.3 (Comisia 2 Matematică informatică)
- amf. II.4 (Comisia Matematică)

2017-05-26:  SESIUNEA DE VARA - programare
Programarea examenelor pentru sesiunea 5-18 iunie 2017.
Vă rugăm să verificaţi zilnic pagina web pentru a fi la curent cu eventualele completări sau modificări ale programării. Sesiunea pentru mărirea notei şi restanţe: 19 - 25 iunie 2017.

2017-05-05:  EXAMENUL DE ABSOLVIRE - NIVELUL I
Studenţii din anul III de studiu vor susţine examenul de absolvire a modulului psihopedagogic - nivelul I miercuri, 24 mai 2017, după următorul program:
- în amf. Al. Myller, de la ora 8:00 la 10:00
- în sala 2.6, de la ora 10:00 la 12:00.
Toţi studenţii sunt rugaţi să se prezinte la ora 8:00 la colocviu.

2017-06-30:  TABERE - vara 2017
- Centralizator final beneficiari
- Proces-verbal încheiat în urma şedinţei pentru selecţia beneficiarilor locurilor de tabără. Depunerea contestaţiilor: 12-13 iunie 2017, la secretariat.

2017-03-30:  MathGala

2017-03-28:  BURSE - semestrul 2
UPDATE: Lista studenţilor bursieri în semestrul al 2-lea al anului universitar 2016-2017 - după expirarea perioadei de contestaţii.
Astăzi, 28 martie 2017, la ora 10:30, a fost afişată, la avizierul facultăţii, lista studenţilor bursieri în semestrul al 2-lea al anului universitar 2016-2017. Termenul pentru depunerea contestaţiilor este 28.03.2017, între orele 10:30-16:30. Contestaţiile se depun la secretariat, fizic sau prin e-mail la adresa admmath@uaic.ro. Lista finală va fi supusă avizării în şedinţa Consiliului facultăţii din data de 29 martie 2017, fiind apoi publicată pe website şi la avizier.

2017-03-27:  CONVOCARE COMISIA DE BURSE
Reprezentanţii studenţilor în comisia de burse sunt invitaţi luni, 27 martie 2017, la ora 15:00, în sala 2.1, la şedinţa privind alocarea burselor în semestrul 2 al anului universitar 2016-2017.
Componenţa comisiei de burse:
- Prodecan: Lect. dr. Marius APETRII
- Administrator şef: Ing. Mihai TESLARIU
- Secretar şef: Carmen SAVIN
- Reprezentant Anul I - LUNGU Stefan
- Reprezentant Anul II - CHIPER Alexandra-Maria
- Reprezentant Anul III - CRISTEA Ciprian-Raul
- Reprezentant Master anul I - JITARIU Maria-Anca
- Reprezentant Master anul II - CHELMUS Dumitru-Teodor

2017-04-04:  CERCUL STUDENTESC DE ALGEBRA SI GEOMETRIE
Joi, 6 aprilie 2017, la ora 18:00, în amf. "Al. Myller" vor avea loc următoarele prezentări în cadrul Cercului studenţesc de Algebră şi Geometrie:
- 18:00-18:45: Drd Iulia-Cătălina Pleşca: Domenii Dedekind. Ideale fracţionare
- 19:00 - 19:45: Drd Andrei Cuzub: Numere p-adice
Cercul se adresează tuturor studenţilor Facultăţii de Matematică.

2017-03-20:  BURSE DE AJUTOR SOCIAL - sem. al 2-lea
In perioada 20 - 27 martie 2017 se primesc, la Secretariat, dosare pentru acordarea bursei de ajutor social în semestrul al 2-lea. Documentele care se vor depune la dosar se regăsesc în Metodologie, în funcţie de prioritate şi criterii. In ultima zi (27 martie), dosarele se primesc până la ora 12:00. Studenţii care au beneficiat în semestrul 1 de bursă socială nu trebuie să mai depună dosar. Bursele în semestrul al 2-lea se vor acorda pe baza Ordinului MEN nr. 3392/2017.

2017-03-17:  CERCUL STUDENTESC DE ALGEBRA SI GEOMETRIE
Joi, 23 martie 2017, la ora 18:00, în amf. "Al. Myller" vor avea loc următoarele prezentări în cadrul Cercului studenţesc de Algebră şi Geometrie:
- 18:00-18:45: Drd Iulia - Cătălina Pleşca: Inele de valuare discretă, localizări
- 19:00 - 19:45: Drd Andrei Cuzub: Exemple de valuări
Intre cele două prezentări (18:45-19:00) va fi o pauză de cafea.
Cercul se adresează tuturor studenţilor Facultăţii de Matematică.

2017-03-14:  ERASMUS+ - anunt selectie 2017-2018
Calendarul pentru selecţia studenţilor care doresc să acceseze o mobilitate Erasmus+ şi alte informaţii legate de aceste mobilităţi, aici.

2017-03-10:  EXMATRICULARI
Lista studenţilor exmatriculaţi la sfârşitul semestrului 1 din motivul înscris în dreptul fiecăruia.

2017-04-20:  PROGRAM CONSULTATII
A fost stabilit programul pentru consultaţii al cadrelor didactice în semestrul al 2-lea. Pentru o bună desfăşurare a acestor activităţi, studenţii sunt rugaţi să comunice cadrului didactic, prin e-mail, prezenţa la consultaţii, cu cel puţin 24 de ore înainte. Adresele e-mail pot fi găsite aici.

2017-03-07:  ERASMUS OPEN DOORS
La iniţiativa Agenţiei Naţionale, Biroul Erasmus+ al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi organizează joi, 9 martie 2017, la ora 14:00, în Aula Magna "Mihai Eminescu", Erasmus Open Doors, întâlnirea informativă cu privire la oportunităţile Erasmus+ de studiu şi practică dedicată tuturor studenţilor interesaţi.

2017-04-20:  TEME PENTRU LUCRARILE DE DISERTATIE
Studenţii din anul I master, specializările Matematică didactică şi de cercetare şi Matematici aplicate - în limba engleză, sunt informaţi că a fost făcută publică lista temelor pentru lucrările de desertaţie (promoţia 2018). O temă se consideră alocată numai după prezentarea, la secretariat, a cererii-tip, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific.

2017-04-20:  TEME PENTRU LUCRARILE DE LICENTA
Studenţii din anul II, specializările Matematică şi Matematică informatică, sunt informaţi că a fost făcută publică lista temelor pentru lucrările de licenţă (promoţia 2018). O temă se consideră alocată numai după prezentarea, la secretariat, a cererii-tip, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific.

2017-02-23:  ADEVERINTE FINALIZARE STUDII
Absolvenţii care au susţinut examenul de finalizare a studiilor în sesiunea februarie 2017 (licenţă, absolvire sau disertaţie) se pot prezenta la Secretariat pentru a primi adeverinţa, după completarea fişei de lichidare.

2017-02-22:  CONTURI E-MAIL STUDENTI
Studenţii Facultăţii de Matematică trebuie să deţină un cont de e-mail instituţional pe perioada studiilor. In acest scop, accesul la un astfel de cont se va face prin intermediul platformei Office 365, în baza unei colaborări între UAIC şi Microsoft România.
Contul de acces pentru resursele programului Office365 este acelaşi cont de acces creat la D.C.D. ce este folosit inclusiv pentru autentificare în reţeaua wireless, reţeaua din cămine, acces în sistemul Eduroam etc.
In cazul în care nu aveţi un astfel de cont, îl puteţi obţine în urma completării formularului de înregistrare disponibil la
https://register.uaic.ro/studs/.
Detalii se găsesc la adresa http://dcd.uaic.ro/?page_id=1602

2017-02-20:  EXAMEN FINALIZARE STUDII - REZULTATE
Rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor:
- Licenţă Matematică
- Licenţă Matematică informatică
- Disertaţie

2017-02-16:  EXAMEN LICENTA - PROBA ORALA
Programarea candidaţilor la proba orală a examenului de licenţă:
- Matematică
- Matematică informatică

2017-02-16:  EXAMEN LICENTA - PROBA SCRISA
Rezultatul contestaţiei depuse la proba scrisă a examenului de licenţă.

2017-02-15:  EXAMEN LICENTA - PROBA SCRISA
Rezultatele obţinute la proba scrisă a examenului de licenţă:
- Matematică
- Matematică informatică
Eventualele contestaţii se vor depune la secretariat până joi, 16 februarie 2017, ora 16:00.
Proba orală se va desfăşura vineri, 17 februarie 2017, de la ora 9:00 pentru ambele comisii. Programarea candidaţilor urmează a fi publicată, imediat ce va fi finalizată.

2017-02-15:  PROGRAMARE CANDIDATI DISERTATIE
Candidaţii înscrişi la examenul de finalizare a studiilor de master, sesiunea februarie 2017, vor susţine proba de examen conform programării.

2017-02-09:  INFORMATII GRATUITATE TRANSPORT CFR
Rectoratul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi a transmis următoarea informare privind acordarea gratuităţii pentru transport CFR: descarcă documentul.

2017-02-07:  REZULTATELE COLOCVIULUI DE ADMITERE LA GRADUL I
In documentul publicat aici se găsesc rezultatele colocviului de admitere la gradul didactic I.

2017-02-03:  PROGRAMAREA RESTANTELOR
Programarea examenelor pentru sesiunea de restanţe, care se va desfăşura în perioada 13-19 februarie 2017, a fost publicată aici.
Vă rugăm să verificaţi periodic această adresă pentru a fi la curent cu eventuale modificări.

2017-01-16:  EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR - sesiunea februarie 2017
Inscrierea candidaţilor pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor, licenţă şi disertaţie, se va face la secretariat în perioada 30 ianuarie - 10 februarie 2017. Fişa de înscriere la examenul de licenţă poate fi descărcată de aici.
EXAMENUL DE LICENTA:
- proba scrisă se va susţine în ziua de miercuri, 15 februarie 2017, la ora 9:00;
- tematica probei scrise se poate consulta la adresa: http://www.math.uaic.ro/index.php?lb=0&cod=0&id=705
- candidaţii care susţin a doua oară examenul de licenţă trebuie să prezinte dovada achitării taxei de repetare - 200 lei (se achită la orice agenţie BRD).
- candidaţii care susţin prima oară examenul de licenţă trebuie să aducă copii simple ale cărţii de identitate, certificatului de naştere şi ale certificatului de căsătorie (dacă este cazul).
EXAMENUL DE DISERTATIE:
- susţinerea lucrării de diserţatie: 16 februarie 2017, ora 8:00.

2016-12-23:  TEME LUCRARI SI COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL I
Data de desfăşurare a colocviului de admitere la gradul didactic I este 6 februarie 2017, ora 9:00, în sala 2.1.
In perioada 16 - 27 ianuarie 2017, cadrele didactice înscrise pentru a susţine probele acestui examen în seria 2017-2019 vor depune, la secretariat, următoarele:
- cererea privind opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice,
- bibliografia minimală privitoare la tema aleasă,
- dovada achitării taxei de admitere şi susţinere a colocviului (200 lei, plătibilă la orice agenţie BRD).
Temele propuse pentru lucrările metodico-ştiinţifice, aprobate în Consiliul facultătii, pot fi consultate aici, cu titlu informativ.
Inscrierea efectivă, inclusiv alocarea temelor, se va realiza doar în perioada menţionată.
Metodologia de organizare a colocviului de admitere poate fi consultată aici.

2016-12-12:  CARNETE CUPOANE TRANSPORT CFR 2017
Incepând cu data de 12 decembrie 2016, se pot ridica, de la secretariat, carnetele de cupoane pentru călătoria pe calea ferată cu reducere de 50%, pentru anul calendaristic 2017. Studenţii care solicită aceste carnete de cupoane sunt rugaţi să se prezinte la secretariat cu legitimaţia de transport CFR.

2016-12-7:  INTALNIRE INFORMARE STUDENTI
Studenţii Facultăţii de Matematică, studii de licenţă şi master, sunt aşteptaţi la întâlnirea cu Dr. Oana CHISĂLIŢĂ, reprezentanta Departamentului Servicii pentru Studenţi şi Absolvenţi din cadrul UAIC, care se va desfăşura miercuri, 14 decembrie 2016, la ora 12:00, în amf. Al. Myller. In cadrul întâlnirii vor fi prezentate serviciile departamentului, de interes pentru studenţi.

2016-11-3:  LISTA STUDENTILOR BURSIERI in semestrul 1
A fost publicată lista studenţilor care beneficiază de bursă în semestrul 1 al anului universitar 2016/2017. Eventualele contestaţii se vor depune la secretariat pană la data de 4.11.2016, ora 10:00.
Studenţii bursieri trebuie să deţină un cont şi un card bancar la una dintre următoarele bănci cu care universitatea are încheiate convenţii: BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, BANCPOST, ING,BANCA TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK.
Studenţii bursieri din anul I sunt rugaţi să aduca extrasele de cont la secretariat pană la data de 4.11.2016, ora 16:00, pentru a fi centralizate şi trimise la Serviciul Burse.

2016-11-1:  CONVOCARE COMISIA DE BURSE

Reprezentanţii studenţilor în comisia de burse sunt invitaţi miercuri, 2 noiembrie 2016, la ora 13:50, la Secretariat, la şedinţa privind alocarea burselor în semestrul 1 al anului universitar 2016-2017.
Componenţa comisiei de burse:
- Prodecan: Lect. dr. Marius APETRII
- Administrator şef: Ing. Mihai TESLARIU
- Secretar şef: Carmen SAVIN
- Reprezentant Anul I - LUNGU Stefan
- Reprezentant Anul II - CHIPER Alexandra-Maria
- Reprezentant Anul III - CRISTEA Ciprian-Raul
- Reprezentant Master anul I - ZOTICA Maria-Mădălina
- Reprezentant Master anul II - CHELMUS Dumitru-Teodor

2016-10-21:  BURSA DE SERVICII IN CAMPUS STUDENTESC

Studenţii interesaţi de obţinerea unei burse de servicii în campusul studenţesc pot depune cerere şi scrisoare de intenţie, la secretariat, până luni, 24 octombrie 2016, ora 13:00. Selecţia se va face pe baza situaţiei şcolare (eliberată de secretariat) şi proba practică specifică atribuţiilor unui administrator de reţea.

2016-10-12:  PROGRAMUL ORELOR DE CONSULTATII - semestrul 1, 2016/2017
A fost stabilit programul orelor de consultaţii pentru semestrul 1 al anului universitar 2016-2017. Prezenţa la aceste activităţi este recomandată tuturor studenţilor.

2016-10-10:  STUDII DE MASTER - DISTRIBUIREA LA CURSURILE OPTIONALE

- ANUL I, Matematici aplicate - în limba engleză
- ANUL II, Matematici aplicate - în limba engleză
- ANUL II, Matematică didactică şi de cercetare

2016-10-05:  BURSE DE AJUTOR SOCIAL 2016-2017

Documentaţia de acordare a burselor de ajutor social cuprinde cuantumul salariului de bază minim luat în calcul la acordarea burselor, perioada de depunere a dosarelor şi actele necesare pentru completarea dosarului, pentru fiecare categorie de criterii de acordare a bursei.
Dosarele complete se vor depune la Secretariat în perioada 11 - 21 octombrie 2016. Studenţii care solicită bursă socială sunt rugaţi să citească şi să respecte întocmai cerinţele prevăzute în documentaţie, respectiv să depună la dosar toate actele solicitate.

2016-10-04:  INTALNIRE INFORMATIVA ERASMUS+

Joi, 13 octombrie 2016, la ora 10:00, în cabinetul coordonatorului Erasmus, lect. dr. Ana Maria Moşneagu, va avea loc o întâlnire informativă cu privire la stagiile de studiu ERASMUS+. Sunt aşteptaţi toţi studenţii interesaţi.

2016-10-03:  STUDENTI PROPUSI PENTRU EXMATRICULARE - octombrie 2016

Lista studenţilor propusi pentru exmatriculare, din motivele înscrise în dreptul fiecăruia, şi informaţii privind reînscrierea sau reînmatricularea.

2016-10-03:  CONTURI simsweb.uaic.ro

Toţi studenţii înmatriculaţi la Facultatea de Matematică trebuie să deţină un cont activ pe portalul http://simsweb.uaic.ro/. In acest cont se regăsesc informaţiile privind datele personale, taxele de şcolarizare şi reexaminare, înscrierea la cursuri şi notele obţinute la examene. Pentru buna gestionare a acestor conturi, vă recomandăm să citiţi cu atenţie indicaţiile din pagina principală.

2016-08-19:  ANUL II - REPARTIZAREA PE SPECIALIZARI SI GRUPE

Studenţii anului II, an universitar 2016-2017, au fost repartizaţi pe specializări, conform opţiunii fiecăruia de la finalul anului I. De asemenea, a fost efectuată şi repartizarea în grupe, astfel încât fiecare student poate vizualiza, în contul eSims, grupa în care a fost repartizat.
Eventualele solicitări de schimbare a grupei sau a specializării se vor trimite pe adresa e-mail monica.pap@uaic.ro, până cel tarziu 31 august 2016. Detalii se pot obţine şi la tel 0232-201230.

2016-06-27:  UPDATE! EXAMENUL DE DISERTATIE - MARTI, 28 IUNIE 2016
Proba orală Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie va începe la ora 8:00. Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu 30 minute înainte de ora la care sunt programaţi. Intrarea în sală se va face pe baza cărţii de identitate.
Programarea pentru intrarea la examen:
- Matematică didactică şi se cercetare; - amf. Al. Myller
- Matematici aplicate - în limba engleză - sala 2.1.

2016-06-24:  EXAMENUL DE LICENTA, IUNIE 2016
Proba scrisă se va susţine LUNI, 27 IUNIE 2016.
Sălile de examen sunt:
- specializarea MATEMATICA - amf. Al. Myller
- specializarea MATEMATICA INFORMATICA - amf. II.4
Examenul va începe la ora 9:00. Candidaţii vor intra în sală la ora 8:30, pe baza cărţii de identitate.

2016-06-24:  EXAMENUL DE DISERTATIE, 28 IUNIE 2016
Proba orală Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie va începe la ora 8:00. Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu 30 minute înainte de ora la care sunt programaţi. Intrarea în sală se va face pe baza cărţii de identitate.
Programarea pentru intrarea la examen va fi publicată luni, 27 iunie 2016.

2016-06-14:  MAE, anul I - Restanta la MODELARE PE PIATA FINANCIARA
Examenul restanţă Modelare pe piaţa financiară (Conf. dr. S. Ursu) se va susţine pe 16 iunie 2016, de la ora 11:00, în amf. C3 (corp C).

2016-06-10:  INTERNSHIP CENTRIC IT SOLUTIONS
Echipa Centric IT Solutions deschide şi în această vară un program de internship orientat către nevoile voastre de dezvoltare, program îmbunătăţit pe baza feedback-ului primit de la seriile de interni anterioare.
Dacă doreşti să îţi petreci vara alături de o echipă de oameni cu experienţă tehnică, te asteptăm să aplici la una dintre poziţiile de internship deschise în ariile:
- .Net development
- Front-end development
- Software Testing
Trimite-ne un CV şi preferinţa / preferinţele tale din cele 3 arii, la adresa:
recruitment.romania@centric.eu
Programul începe pe 4 iulie. Află mai multe detalii la adresa
http://www.centric.eu/RO/Default/Careers/Internships
sau trimite-ne un email şi noi iţi răspundem la orice întrebare.

Te aşteptăm alaturi de noi,
Echipa Centric!

2016-06-10:  PROGRAMARE RESTANTE LIMBI STRAINE
Măririle de notă şi restanţele la limbile străine se vor susţine conform acestui program.

2016-06-10:  MODEL DE SUBIECTE PENTRU EXAMENUL DE LICENTA, iunie 2016
In fişier se află un model de subiecte pentru proba scrisă.

2016-06-10:  UPDATE! EXAMENELE DE LICENTA SI DISERTATIE - iunie 2016
Au apărut modificări la documentele pentru înscriere la examenele de finalizare a studiilor. Descărcaţi fişierul.

2016-06-08:  UPDATE: TABERE VARA 2016
Procesul-verbal de selecţie a studenţilor care vor beneficia de locuri de tabără în cadrul Programului Naţional Tabere Studenţeşti 2016 a fost publicat aici.

2016-06-4:  HEAVEN SOLUTIONS - SUMMER SCHOOL
Compania Heaven Solutions doreşte să susţină dezvoltarea tinerelor talente către zona de antreprenoriat în cercetare şi dezvoltare de produse inovative, motiv pentru care vine în întâmpinarea studenţilor cu o oportunitate în această vară.
Summer School @ Heaven Solutions este un proiect menit să ofere suport, spaţiu şi echipamente tinerilor pasionaţi de tehnologie, care au o idee inovatoare şi doresc să o puna în practică. Detalii in afişul evenimentului.

2016-05-25:  MARSUL ABSOLVENTILOR 2016
Absolvenţii Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (UAIC) sunt invitaţi vineri, 27 mai 2016, la Marşul Absolvenţilor, eveniment ce se va încheia cu ceremonia Absolvent 2016 şi un concert susţinut de Delia, Mihail şi DJ Antoine pe stadionul Emil Alexandrescu. Detalii privind programul evenimentului se pot afla la adresa http://www.uaic.ro/marsul-absolventilor-2016/.

2016-05-25:  UPDATE: TABERE VARA 2016
Centralizatorul cererilor depuse în perioada 10 - 22 mai 2016 pentru obţinerea unui loc de tabără în cadrul Programului Naţional Tabere Studenţeşti 2016 a fost publicat aici.

2016-05-23:  PROMOVARE SERVICII PENTRU STUDENTI
Marţi, 24 mai 2016, la ora 14:00, în amf. Myller, toţi studenţii facultăţii sunt invitaţi la întâlnirea cu Dr. Diana Chihaia, Departamentul Servicii pentru Studenţi şi Absolvenţi (DSSA).
Departamentul oferă servicii integrate studenţilor, potenţialilor studenţi (liceeni, olimpici etc.), precum şi absolvenţilor Universităţii noastre. Principiul de bază al DSSA constă în integrarea serviciilor pentru studenţi pe axa temporală a vieţii de student în UAIC:
- orientarea în carieră înainte de admiterea în UAIC;
- studenţia în cadrul ciclurilor licenţă, masterat, doctorat
- absolvirea studiilor
- inserţia pe piaţa muncii şi integrarea în comunitatea alumni a UAIC

2016-05-13:  CONVERSIE PROFESIONALA - EXAMENUL DE LICENTA, iunie 2016
Absolvenţii programului de studiu Conversie profesională - Matematica vor susţine cele două probe orale ale examenului de licenţă în data de 27 iunie 2016.

2016-05-11:  Burse şi proiecte derulate prin Programul Competiţiilor Deschise PNDCDI III
Oportunităţi de obţinere a unor burse pentru studenţii Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, prin proiectele derulate prin Programul Competitiilor Deschise PNDCDI III. Detalii aici.

Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro