Avizier


2021-11-25:  Gradul didactic I - colocviu
Norme de desfăşurare a colocviului de admitere la examenul de obţinere a gradului didactic I în învăţământ, seria 2022-2024. Lista orientativă a temelor propuse pentru elaborarea lucrărilor metodico-ştiinţifice (sub rezerva aprobării de către Consiliul facultăţii).

2021-11-09:  Burse sem. 1 - liste finale
Listele finale cu studenţii care beneficiază de bursă în semestrul 1 al anului universitar 2021-2022. Studenţii din anul I care se regăsesc pe liste vor trimite la adresa matematica@uaic.ro un extras al contului bancar propriu în care doresc să primească bursa. Beneficiarii de bursă socială trebuie să aducă dosarul de bursă cu documentele în original până vineri, 19 noiembrie 2021.

2021-10-28:  Sesiunea de comunicări ştiinţifice
Programul Sesiunii de comunicări ştiinţifice organizată de Facultatea de Matematică în data de 29 octombrie 2021, în cadrul Zilelor Universităţii.

2021-10-24:  Cazare
Conform graficului de cazare aprobat pentru anul universitar 2021-2022, începând cu data de 25 octombrie 2021, ora 08:00, cererile de cazare pentru toate căminele Universităţii se transmit la Direcţia Cămine şi Cantine, la adresa email liliana.marciuc@uaic.ro.

2021-09-29:  Burse sociale - sem. 1
In perioada 04.10-15.10.2021 se depun dosare pentru obţinerea bursei sociale, conform Metodologiei de acordare a burselor sociale în sem. 1. Studenţii interesaţi sunt rugaţi să citească integral şi cu atenţie Metodologia şi să respecte cerinţele de întocmire a dosarului. Documentele justificative, împreună cu Anexele 1 şi 2 completate, vor fi scanate şi încărcate pe platforma MathEdu, în perioada menţionată.

2021-09-28:  Cazare - etapa a 5-a
Nou: Redistribuirea locurilor de cazare rămase libere.
Dispoziţiile de cazare pentru aceste locuri se vor elibera miercuri, 29.09.2021, între orele 10:00 - 12:30. Studenţii care din motive obiective nu pot veni în intervalul menţionat, vor anunţa acest lucru la 0232201060 sau asf.mate@uaic.ro.

2021-09-27:  ANUL I - eliberare carnete student
Studenţii înscrişi în anul I, studii de licenţă (mai putin studenţii din Rep. Moldova), se vor prezenta la facultate pentru a primi carnetul de student după următorul program:
- marţi, 28 septembrie, sala 2.1: M114 - ora 12:00, M115 - ora 12:30, M116 - ora 13:00.
- miercuri, 29 septembrie, sala 2.6: M111 - ora 12:00, M112 - ora 9:30, M113 - ora 14:00.

2021-09-27:  Conturi studenţi pentru activitatea didactică
Conform Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, la Facultatea de Matematică activităţile didactice se vor desfăşura pe platformele Microsoft Teams şi Webex. În vederea utilizării acestor platforme, este necesar un cont de e-mail instituţional de tipul nume@student.uaic.ro Pentru crearea unui asemenea cont, studenţii vor accesa https://register.uaic.ro/studs/index.php.

2021-09-24:  Deschiderea anului universitar
Festivitatea de deschidere a anului universitar 2021-2022, la Facultatea de Matematică, va avea loc luni, 27 septembrie 2021, începând cu ora 14:00. Evenimentul se va desfăşura în Amf. Al. Myller, cu un număr restrâns de invitaţi, şi va fi transmis în direct pe Facebook.
Activităţile didactice programate luni se vor recupera pe parcursul semestrului.

2021-09-24:  Desfăşurarea activităţii didactice
Vă facem cunoscută Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică prin care s-a stabilit modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice.

2021-09-23:  Informare cu privire la desfăşurarea activită-ţilor academice în anul universitar 2021-2022 la UAIC
În contextul epidemiologic actual, la propunerea Conducerii Executive a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC), Senatul a hotărât că modalitatea de organizare a activităţii didactice în anul universitar 2021-2022 va fi stabilită la nivelul fiecărei facultăţi, în funcţie de specificul educaţional şi de cercetare. Înainte de începerea anului universitar, conducerile facultăţilor vor anunţa pe site-urile proprii scenariul privind desfăşurarea activităţilor academice.
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi încurajează întreaga comunitate academică să se vaccineze, în vederea reducerii riscului îmbolnăvirii.

2021-09-21:  Anul I - repartizarea în grupe
Grupele anului I, an universitar 2021-2022.

2021-09-20:  Situaţia şcolară 2020-2021
Pe portalul facultăţii a fost publicată situaţia şcolară a studenţilor la finalul anului universitar 2020-2021. Eventualele erori se vor semnala la adresa matematica@uaic.ro.

2021-09-17:  Echipa Facultăţii de Matematică, victorioasă într-o prestigioasă competiţie internaţională de Astronomie
Agenţia Spaţială Europeană (ESA), în parteneriat cu reţeaua europeană STARDUST-Reloaded (an European Innovative Training Network) a organizat competiţia "Andrea Milani Challenge", în domeniul detecţiei şi monitorizării asteroizilor şi deşeurilor spaţiale. Echipa Facultăţii de Matematică, alcătuită din Roberto Paoli (student-doctorand anul 2, coordonatorul echipei), Ana-Gabriela Azanfirei Nadabaică (studentă-doctorandă anul 1) şi Alexandru Căliman (student masterand) a câştigat secţiunea dedicată deşeurilor spaţiale. Competiţia a presupus activităţi de cercetare şi simulare pe parcursul mai multor săptămâni, încheiate cu prezentarea rezultatelor în faţa unui juriu internaţional. In urma acestor prezentări, care au avut loc joi 16 septembrie, votul juriului a desemnat echipa UAIC drept câştigătoare a competiţiei. Mai multe informaţii pot fi găsite aici.

2021-09-07:  Reînmatriculare 2021-2022
Cererile pentru reînmatriculare în anul universitar 2021-2022 vor fi trimise prin email la adresa matematica@uaic.ro până la data de 20 septembrie 2021, însoţite de dovada de plată a taxei de 200 lei (taxa de reînmatriculare).

2021-08-27:  Restanţe sesiunea septembrie
Nou: Programarea examenelor
Înscrierile pentru susţinerea examenelor în sesiunea 1-10 septembrie se vor face online în perioada 23-29 august 2021.

2021-08-31:  Examene finalizare studii - septembrie
Nou: Programarea candidaţilor - toate specializările
Absolvenţii care din motive întemeiate nu au susţinut examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iunie/iulie se pot înscrie online în perioada 23-29 august 2021 pentru sesiunea specială din septembrie. Examenele de licenţă şi disertaţie se vor desfăşura joi, 2 septembrie 2021.

2021-07-29:  Activităţi didactice 2021-2022
În şedinţa Senatului UAIC din 22.07.2021 s-a aprobat scenariul de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice în anul universitar 2021-2022, prin reluarea activităţilor în format fizic, faţă în faţă. Activitatea de curs poate fi desfăşurată şi în sistem online, în limita a cel mult 25% din cuantumul de ore semestrial pentru fiecare disciplină.

2021-09-10:  Gradul didactic I, seria 2020-2022
Nou: Rezultatul evaluării lucrărilor
Informaţii privind depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământ au fost publicate aici.

2021-07-18:  Admitere master - Interviu
Programarea candidaţilor
Interviul pentru admiterea la studii de master se va desfăşura online, pe Zoom, în zilele de 19 şi 20 iulie 2021. Datele privind conectarea se găsesc în programare. Eventualele probleme tehnice sau întârzieri se vor anunţa prompt la nr. 0232201060. Candidaţii sunt rugaţi să verifice periodic programarea deoarece pot apărea modificări.

2021-08-26:  Gradul didactic II
Nou! Rezultate examen
Informaţii privind desfăşurarea examenului pentru obţinerea gradului didactic II în învăţământ au fost publicate aici.

2021-08-03:  Tabere 2021
Locurile au fost suplimentate. Sedinţa de redistribuire are loc astăzi, 3.08.2021, ora 12:45. Datele de conectare au fost transmise prin e-mail studenţilor solicitanţi.
Centralizator repartizare locuri de tabără. Deoarece este posibil să rămână locuri neocupate la nivelul universităţii, studenţii cu statut de rezervă sunt rugaţi să anunţe printr-un mesaj email (matematica@uaic.ro) dacă mai sunt interesaţi de obţinerea unui loc de tabără.
Repartizarea locurilor de tabără
Lista finală a beneficiarilor
Proces-verbal de selecţie
Comisia de repartizare a locurilor de tabără
Lista studenţilor care au solicitat un loc de tabără

2021-07-02:  Examenul de licenţă
Rezultatele examenului de licenţă au fost publicate pe platforma MathEdu.

2021-07-13:  Adeverinţe de licenţă
Incepând cu data de 13 iulie 2021 se eliberează adeverinţele de licenţă şi de absolvire a modulului psihopedagogic, nivelul 1, între orele 9:00 - 16:00.

2021-07-12:  Adeverinţe de disertaţie
Incepând cu data de 13 iulie 2021 se eliberează adeverinţele de disertaţie, între orele 9:00 - 16:00.

2021-06-08:  Cazare 2021-2022
Studenţii înmatriculaţi la studiile universitare de licenţă, master şi doctorat (cu excepţia celor din ani terminali şi a celor cu domiciliul în municipiul Iaşi), care doresc obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2021-2022, se vor înscrie on-line pe platforma MathEdu până la 20.07.2021.

2021-06-21:  Examenele de finalizare a studiilor
A început înscrierea la examenele de finalizare a studiilor pe platforma MathEdu şi se va încheia pe 26 iunie 2021. Absolvenţii promoţiilor anterioare vor solicita acces la platformă la adresa matematica@uaic.ro.
Candidaţii vor susţine examenele de finalizare a studiilor online, după cum urmează:
- examenul de licenţă: 1-2 iulie 2021;
- examenul de disertaţie: 30 iunie 2021.

2021-06-08:  Sesiunea de măriri/restanţe
Programarea examenelor pentru mărirea notei şi restanţe în perioada 17-23 iunie 2021. Studenţii se vor înscrie obligatoriu pe platforma MathEdu în perioada 9-14 iunie.

2021-05-24:  Sesiunea de examene 31 mai - 13 iunie 2021
Programarea examenelor pentru sesiunea de vară
Studenţii sunt rugaţi să verifice zilnic fişierul aflat în contul de pe platforma MathEdu, pentru a fi la curent cu varianta actualizată a programării.

2021-04-02:  Liste studenţi bursieri
Listele finale cu studenţii care vor beneficia de bursă în semestrul 2 au fost publicate pe platforma MathEdu.
Nu au fost înregistrate contestaţii privind listele iniţiale.

2021-04-01:  Şedinţa comisiei de burse
Comisia de burse din cadrul Facultăţii de Matematică se va întruni vineri, 2 aprilie 2021, la ora 9:50 în şedinţă pentru discutarea şi avizarea listelor cu studenţii beneficiari de bursă în semestrul 2.

2021-02-24:  Repartizarea la disciplinele opţionale
Pe platforma facultăţii a fost publicată repartizarea la disciplinele opţionale (studii de licenţă şi master).

2021-02-24:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ
Studenţii din anul II, specializările Matematică şi Matematică informatică, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de licenţă (promoţia 2022). O temă se consideră alocată numai după transmiterea la secretariat a cererii, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific. Avizul se poate obţine şi electronic, prin email.

2021-02-24:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAŢIE
Studenţii din anul I master, specializările MFIC şi MAE, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de disertaţie (promoţia 2022). O temă se consideră alocată numai după transmiterea la secretariat a cererii, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific. Avizul se poate obţine şi electronic, prin email.

2021-02-19:  Practica pedagogică - sem. 2
Grupele de practică pedagogică şi mentorii pentru semestrul 2. Studenţii sunt rugaţi să contacteze şeful de grupă de practică pentru detalii.

2021-02-20:  Burse sociale - sem. 2
In perioada 22.02-5.03.2021 se depun dosare pentru obţinerea bursei sociale (este disponibilă o bursă socială), conform Metodologiei de acordare burselor sociale în sem. 2.
Studenţii care au beneficiat de bursă socială în sem. 1 şi au cel mult 2 restanţe beneficiază de bursă socială şi în sem. 2, fără a mai depune documentele justificative.

2021-02-12:  Examen licenţă februarie 2021
Adeverinţele de licenţă se eliberează începând de vineri, 12 februarie 2021, în zilele lucrătoare între orele 9:00-16:00.

2021-01-29:  Programarea restanţelor - februarie 2021
Studenţii sunt rugaţi să verifice zilnic fişierul aflat în contul de pe platforma facultăţii, pentru a fi la curent cu varianta actualizată a programării restanţelor.

2021-02-02:  Gradul didactic I - seria 2021-2023
Rezultatele colocviului de admitere
Alocarea temelor

2020-11-08:  Liste medii şi punctaje
Studenţii sunt rugaţi să verifice listele cu mediile şi punctajele obţinute în semestrul anterior şi să semnaleze eventualele neconcordanţe la adresa matematica@uaic.ro:
- studii de licenţă: Anul I (medii admitere); Anul II M; Anul II MI; Anul III M; Anul III MI.
- studii de master: Anul I MFIC (medii admitere); Anul I MAE (medii admitere); Anul II MDC; Anul II MAE.

2020-10-30:  Convocare studenţi anul I
Studenţii din anul I grupele M114 şi M115 sunt invitaţi luni, 2 noiembrie 2020, la facultate pentru a primi carnetele de student şi legitimaţiile de călătorie, după următorul program:
- grupa M114: ora 13:00, în amf. II.4
- grupa M115: ora 14:00, în amf. Al. Myller.

2020-10-30:  Legitimaţiile de călătorie CFR
Studenţii din anul I, studii de licenţă şi master, sunt informaţi că se eliberează legitimaţiile de călătorie CFR, de luni până vineri între orele 8:00 - 15:00. Accesul în secretariat este permis în limita a maxim 3 persoane simultan.

2020-10-29:  Sesiunea de comunicări ştiinţifice
Programul Sesiunii de comunicări ştiinţifice organizată de Facultatea de Matematică în cadrul Zilelor Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.

2020-10-18:  Burse sociale - dosare depuse
Centralizatorul dosarelor de bursă socială depuse în semestrul 1. Studenţii sunt rugaţi să completeze dosarele, acolo unde este cazul, conform informaţiilor din câmpul Observaţii. Eventualele neconcordanţe sau omisiuni se vor semnala prin email la adresa matematica@uaic.ro.

2020-03-04:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ
Studenţii din anul II, specializările Matematică şi Matematică informatică, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de licenţă (promoţia 2021). O temă se consideră alocată numai după prezentarea, la secretariat, a cererii-tip, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific.

2020-03-04:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAŢIE
Studenţii din anul I master, specializările Matematică didactică şi de cercetare şi Matematici aplicate - în limba engleză, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de disertaţie (promoţia 2021). O temă se consideră alocată numai după prezentarea, la secretariat, a cererii-tip, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific.

2020-10-09:  Cursuri opţionale - sem. I
Pentru alegerea cursurilor opţionale click aici.

2020-10-08:  Activitate secretariat
Secretariatul facultăţii va fi închis în următoarea perioadă. Eventualele solicitări pot fi trimise pe adresa matematica@uaic.ro.

2020-10-07:  Tutori - 2020/2021
A fost publicată lista tutorilor pentru fiecare grupă de studenţi.

2020-10-06:  Burse sociale
NOU! Dosarele de bursă socială se vor trimite scanat / fotografiat, de preferat un singur fişier pdf, prin email la adresa matematica@uaic.ro în perioada 6-16 octombrie 2020.
Metodologia pentru acordarea burselor sociale

2020-10-06:  Important!
Întâlnirea de miercuri 7 octombrie 2020 cu studenţii grupelor M114 şi M115 se anulează deoarece secretariatul facultăţii este închis.
Aceasta va fi reprogramată la o dată care va fi anunţată ulterior.

2020-10-02:  ANUL I - studii de licenţă
Studenţii înscrişi în anul I, studii de licenţă (mai putin studenţii din Rep. Moldova), se vor prezenta la facultate pentru a primi carnetul de student după următorul program:
- luni, 5 octombrie: grupa M111 - ora 14:00 (amf. I.3), grupa M112 - ora 12:00 (amf. Myller), grupa M113 - ora 13:00 (amf. II.4).
- marţi, 6 octombrie: grupa M116 - ora 14:00 (amf. Myller), grupa M117 - ora 13:00 (amf. II.4)
- miercuri, 7 octombrie: grupa M114 - ora 13:00 (amf. Myller), grupa M115 - ora 14:00 (amf. II.4).

2020-10-01:  Matematică informatică - grupe
Repartizarea studenţilor de la specializarea Matematică informatică pe grupe: anul II şi anul III.

2020-09-30:  Conturi studenţi pentru activitatea didactică
Conform Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, la Facultatea de Matematică activităţile didactice se vor desfăşura pe platformele Microsoft Teams şi Webex. În vederea utilizării acestor platforme, este necesar un cont de e-mail instituţional de tipul nume@student.uaic.ro Pentru crearea unui asemenea cont, studenţii vor accesa, urmând paşii prezentaţi acolo, https://register.uaic.ro/studs/index.php.

2020-09-29:  Anul I - repartizarea pe grupe
Repartizarea studenţilor din anul I pe grupe.

2020-09-24:  Desfăşurarea activităţilor didactice în sem. 1
În conformitate cu decizia Consiliului Facultăţii de Matematică, activităţile de curs, seminar şi laborator se vor desfăşura on-line. Pentru alte activităţi individuale sau cu formaţii mici de studenţi (tutorat, consultaţii, îndrumarea lucrărilor de finalizare a studiilor, activităţi didactice la Şcoala Doctorală) cei implicaţi pot opta pentru desfăşurarea lor faţă în faţă, cu anunţarea prealabilă a conducerii facultăţii şi respectarea normalor sanitare impuse. Modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice decisă în Consiliul facultăţii a fost avizată de Senatul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" în şedinţa din 24 septembrie 2020.

2020-09-24:  Cazare studenţi - etapa a II-a
Repartizarea locurilor de cazare în etapa a II-a

2020-09-23:  Repartizare studenţi anul II
Lista studenţilor din anul II repartizaţi pe specializări şi forma de finanţare. Eventualele observaţii vor fi trimise prin email la adresa mona.dobranici@uaic.ro.

2020-09-07:  Finalizare studii - septembrie
Rezultatele examenului de licenţă:
- Comisia 1 - Matematică
- Comisia 2 - Matematică informatică

2020-08-25:  Gradul II - august 2020
- Rezultate proba scrisă - Pedagogie
- Rezultate proba scrisă - Matematică
Eventualele contestaţii se vor depune joi, 27 august 2020, între orele 8:00 - 12:00, la secretariatul facultăţii sau prin e-mail la adresa mona.dobranici@uaic.ro.

2020-08-26:  Sesiunea de examene - septembrie
Programarea examenelor - studii de licenţă şi
programarea examenelor - studii de master
pentru sesiunea septembrie 2020 şi lista studenţilor înscrişi.
Eventualele observaţii se vor transmite la adresa matematica@uaic.ro până cel târziu vineri, 28 august.
Examenele se vor desfăşura conform regulamentelor în vigoare.

2020-08-03:  Alegeri departament: director şi Consiliu
Candidaturi depuse pentru funcţia de director al Departamentului de Matematică:
- Prof. univ. dr. Ioan Bucătaru: Declaraţie candidatură, Curriculum vitae, Program managerial
Candidaturi depuse pentru Consiliul departamentului:
- Prof. univ. dr. Ioan Bucătaru
- Lect. univ. dr. Dumitrel Ghiba
- Conf. univ. dr. Mihai Gontineac
- Prof. univ. dr. Marian Munteanu
- Prof. univ. dr. Cezar Oniciuc
- Lect. univ. dr. Iulian Stoleriu
- Calendarul alegerilor şi metodologia actualizată
- Listă alegători
Contestaţiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din listele electorale se fac la Comisia Electorală a facultăţii.

2020-09-11:  Gradul didactic I - seria 2019-2021
Toate lucrările metodico-ştiinţifice depuse până la data de 31 august 2020 inclusiv au fost acceptate pentru susţinere.

2020-08-04:  Alegeri pentru funcţia de decan
- Noul calendar al alegerilor pentru funcţia de decan
- Candidaturi depuse:
1. Prof. dr. Răzvan Liţcanu - Declaraţie de candidatură, Proiect managerial, Curriculum vitae.
2. Lect. dr. Marius Apetrii - Declaraţie de candidatură, Proiect managerial, Curriculum vitae.
07/05 - Vă anunţăm reluarea calendarului de alegeri, data de 6 iulie 2020 fiind ultima zi pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru funcţia de Decan. Dosarele se pot depune în format fizic la secretariatul facultăţii şi în format electronic la adresa matematica@uaic.ro.
- Calendarul alegerilor pentru funcţia de decan
- Metodologia de concurs.

2020-06-30:  Gradul II - august 2020
- Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului

2020-06-11:  ERASMUS+ - anunţ stagii de practică

Detalii privind anunţul aici.

2020-06-08:  Proiectul ROSE
Selecţie consultanţi şcoli de vară pentru elevi - anul II de proiect

2020-06-01:  Proiectul ROSE - şcoală de vară
În perioada 6-19 iulie 2020, Facultatea de Matematică în colaborare cu Facultatea de Informatică organizează şcoala de vară gratuită De-ale viitorului: informatică şi matematică - INFORMAT, în cadrul Proiectului ROSE. Detalii aici.

Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro