Documente studenţi


Nr. crt. Denumire fişier Tip
1. 6 2020_iarna_restante click pentru download
2. Comisia_MAE click pentru download
3. Comisia_MFIC click pentru download
4. Rezultate_finale_Comisia-1 click pentru download
5. Rezultate_finale_Comisia-3 click pentru download
6. Rezultate_finale_Comisia-2 click pentru download
7. MAE click pentru download
8. MFIC click pentru download
9. Programare_Comisia-3 click pentru download
10. Programare_Comisia-2 click pentru download
11. Programare_Comisia-1 click pentru download
12. Absolventi_master click pentru download
13. Absolventi_licenta click pentru download
14. Programare_restante_iunie click pentru download
15. 2022_vara_prog_exam anii I_II click pentru download
16. 2022_vara_prog_exam ani terminali click pentru download
17. Liste bursieri sem 2 click pentru download
18. Repartizarea locurilor de cazare click pentru download
19. Informare obligativitate purtare masca protectie click pentru download
20. Informare click pentru download
21. Programare restante feb 2022 click pentru download
22. Bursieri_2021-2022_sem1- final click pentru download
23. Redistribuiri 28 sept click pentru download
24. ANUL I - GRUPE click pentru download
25. Finalizare studii - Programarea candidatilor click pentru download
26. Comisia 3 (MI) - programarea candidatilor click pentru download
27. Comisia 2 (MI) - programarea candidatilor click pentru download
28. Comisia 1 (M) - programarea candidatilor click pentru download
29. Programarea restantelor iunie 2021 click pentru download
30. Programarea examenelor mai-iunie 2021 click pentru download
31. Restante septembrie 2021 click pentru download
32. Programare examene ianuarie 2021 click pentru download
33. INFORMATII BURSE click pentru download
34. Lista_Studenti_Bursieri_sem 1 click pentru download
35. MAE2 medii click pentru download
36. MDC 2 medii click pentru download
37. MAE1 medii click pentru download
38. MFIC1 medii click pentru download
39. MI3 medii click pentru download
40. M3 medii click pentru download
41. MI2 medii click pentru download
42. M2 medii click pentru download
43. anul I medii click pentru download
44. Grupe practica pedagogica 2020-2021 click pentru download
45. MI III click pentru download
46. MI II click pentru download
47. Anul_I_grupe click pentru download
48. REPARTIZAREA LOCURILOR DE CAZARE IN ETAPA A II click pentru download
49. Cerere_recazare click pentru download
50. Cerere_reinmatriculare click pentru download
51. ANUL II BUGET-TAXA click pentru download
52. Master - Programarea examenelor - sesiunea septembrie 2020 click pentru download
53. Programarea examenelor - sesiunea septembrie 2020 click pentru download
54. Liste_finale_bursieri_sem_2 click pentru download
55. Calendar alegeri studenti UAIC 2020 click pentru download
56. Regulamentul-de-alegere-a-reprezentantilor-studenti click pentru download
57. Burse_sem_1_2019 click pentru download
58. Burse_sem 2 click pentru download
59. Anunt pregatire click pentru download
60. Informatii click pentru download
61. Lista_Studenti_Bursieri_sem 1 click pentru download
62. Anul_I_grupe click pentru download
63. ORDIN_3392-2017 click pentru download
64. Metodologie_burse_sem 1 click pentru download
65. cerere recazare click pentru download
66. Rezultate proba 2 C1 MI click pentru download
67. Rezultate proba 2 C2 MI click pentru download
68. Rezultate finale C2 MI - afisat click pentru download
69. Rezultate finale C1 MI - afisat click pentru download
70. Rezultate Proba 2 Matematica click pentru download
71. Rezultate finale Matematica click pentru download
72. Rezultat contestatii MI 2 click pentru download
73. Rezultat contestatii MI 1 click pentru download
74. Rezultat contestatii Matematica click pentru download
75. Programare_Matematica click pentru download
76. Rezultate MAE click pentru download
77. Rezultate MDC click pentru download
78. MDC - programare candidati click pentru download
79. MAE - programare candidati click pentru download
80. Barem_licenta_2018 click pentru download
81. Subiecte_licenta_2018 click pentru download
82. Rezultate comisia 1 Matematica informatica click pentru download
83. Rezultate Comisia 2 Matematica informatica click pentru download
84. Rezultate Comisia Matematica click pentru download
85. Restante_iunie_2020 click pentru download
86. Proces-verbal selectie click pentru download
87. Examene_Master click pentru download
88. Examene_MI click pentru download
89. Examene_Matematica click pentru download
90. Examene _Anul_I click pentru download
91. Centric - practica_de_specialitate click pentru download
92. Tematica_Licenta_Matematica_2017 click pentru download
93. Tematica_Licenta_Matematica informatica_2017 click pentru download
94. Regulament_finalizare_studii_2017 click pentru download
95. Burse sem1 finale click pentru download
96. Burse semestrul 1 click pentru download
97. Ordin MEN 2017 click pentru download
98. Cerere_tema_disertatie click pentru download
99. Teme disertatie promotia 2018_Update 2_mai click pentru download
100. Teme licenta promotia 2018_Update 2_mai click pentru download
101. Cerere tema licenta click pentru download
102. Programare Candidati_Pe_Comisii licenta februarie 2017 matematica click pentru download
103. Programare Candidati_Pe_Comisii licenta februarie 2017 mate info click pentru download
104. Programare disertatie iarna click pentru download
105. Programarea restantelor iarna 2017 click pentru download
106. MDC II - Distributia pe optionale click pentru download
107. MAE II - Distributia pe optionale click pentru download
108. MAE I - Distributia pe optionale click pentru download
109. MAE Programare disertatie click pentru download
110. Conversie programare examen absolvire click pentru download
111. Model de Subiecte licenta - proba scrisa click pentru download
112. Conversie - modele subiecte proba 1 click pentru download
113. Summer school HS click pentru download
114. Precizari examene finalizare studii click pentru download
115. Conversie profesionala - tematica licenta 2016 click pentru download
116. Teme licenta promotia 2019_update_16_03 click pentru download
117. Regulamentul studiilor universitare de master click pentru download
118. Regulamentul studiilor universitare de licenta click pentru download
119. Regulamentul de functionare a programelor de conversie profesionala click pentru download
120. Cerere tema disertatie click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro