Documente studenţi


Nr. crt. Denumire fişier Tip
1. 6 2020_iarna_restante click pentru download
2. Programare examene ian 2023 click pentru download
3. Liste_studenti_bursieri_sem_1 click pentru download
4. Decizii reinmatriculare septembrie 2022 click pentru download
5. Decizii_exmatriculare_master click pentru download
6. Decizii_exmatriculare_licenta click pentru download
7. Consultatii sem 1 click pentru download
8. Anul I master click pentru download
9. Grupe practica pedagogica 2022-2023 click pentru download
10. MI_III click pentru download
11. MI_II click pentru download
12. GRUPE II_Matematica click pentru download
13. Reinmatriculari septembrie 2022-site click pentru download
14. Anul I_Grupe click pentru download
15. Comisia 3 (MI) - programarea candidatilor click pentru download
16. Comisia 2 (MI) - programarea candidatilor click pentru download
17. Comisia 1 (M) - programarea candidatilor click pentru download
18. Programarea restantelor iunie 2021 click pentru download
19. Programarea examenelor mai-iunie 2021 click pentru download
20. Restante februarie 2021 click pentru download
21. Programare examene ianuarie 2021 click pentru download
22. INFORMATII BURSE click pentru download
23. Lista_Studenti_Bursieri_sem 1 click pentru download
24. MAE2 medii click pentru download
25. MDC 2 medii click pentru download
26. MAE1 medii click pentru download
27. MFIC1 medii click pentru download
28. MI3 medii click pentru download
29. M3 medii click pentru download
30. MI2 medii click pentru download
31. M2 medii click pentru download
32. anul I medii click pentru download
33. Grupe practica pedagogica 2020-2021 click pentru download
34. MI III click pentru download
35. MI II click pentru download
36. Anul_I_grupe click pentru download
37. REPARTIZAREA LOCURILOR DE CAZARE IN ETAPA A II click pentru download
38. Cerere_recazare click pentru download
39. Cerere_reinmatriculare click pentru download
40. ANUL II BUGET-TAXA click pentru download
41. Master - Programarea examenelor - sesiunea septembrie 2020 click pentru download
42. Programarea examenelor - sesiunea septembrie 2020 click pentru download
43. Liste_finale_bursieri_sem_2 click pentru download
44. Calendar alegeri studenti UAIC 2020 click pentru download
45. Regulamentul-de-alegere-a-reprezentantilor-studenti click pentru download
46. Burse_sem_1_2019 click pentru download
47. Burse_sem 2 click pentru download
48. Anunt pregatire click pentru download
49. Informatii click pentru download
50. Lista_Studenti_Bursieri_sem 1 click pentru download
51. Anul_I_grupe click pentru download
52. ORDIN_3392-2017 click pentru download
53. Metodologie_burse_sem 1 click pentru download
54. cerere recazare click pentru download
55. Rezultate proba 2 C1 MI click pentru download
56. Rezultate proba 2 C2 MI click pentru download
57. Rezultate finale C2 MI - afisat click pentru download
58. Rezultate finale C1 MI - afisat click pentru download
59. Rezultate Proba 2 Matematica click pentru download
60. Rezultate finale Matematica click pentru download
61. Rezultat contestatii MI 2 click pentru download
62. Rezultat contestatii MI 1 click pentru download
63. Rezultat contestatii Matematica click pentru download
64. Programare_Matematica click pentru download
65. Rezultate MAE click pentru download
66. Rezultate MDC click pentru download
67. MDC - programare candidati click pentru download
68. MAE - programare candidati click pentru download
69. Barem_licenta_2018 click pentru download
70. Subiecte_licenta_2018 click pentru download
71. Rezultate comisia 1 Matematica informatica click pentru download
72. Rezultate Comisia 2 Matematica informatica click pentru download
73. Rezultate Comisia Matematica click pentru download
74. Restante_iunie_2020 click pentru download
75. Proces-verbal selectie click pentru download
76. Examene_Master click pentru download
77. Examene_MI click pentru download
78. Examene_Matematica click pentru download
79. Examene _Anul_I click pentru download
80. Centric - practica_de_specialitate click pentru download
81. Tematica_Licenta_Matematica_2017 click pentru download
82. Tematica_Licenta_Matematica informatica_2017 click pentru download
83. Regulament_finalizare_studii_2017 click pentru download
84. Burse sem1 finale click pentru download
85. Burse semestrul 1 click pentru download
86. Ordin MEN 2017 click pentru download
87. Cerere_tema_disertatie click pentru download
88. Teme disertatie promotia 2018_Update 2_mai click pentru download
89. Teme licenta promotia 2018_Update 2_mai click pentru download
90. Cerere tema licenta click pentru download
91. Programare Candidati_Pe_Comisii licenta februarie 2017 matematica click pentru download
92. Programare Candidati_Pe_Comisii licenta februarie 2017 mate info click pentru download
93. Programare disertatie iarna click pentru download
94. Programarea restantelor iarna 2017 click pentru download
95. MDC II - Distributia pe optionale click pentru download
96. MAE II - Distributia pe optionale click pentru download
97. MAE I - Distributia pe optionale click pentru download
98. MAE Programare disertatie click pentru download
99. Conversie programare examen absolvire click pentru download
100. Model de Subiecte licenta - proba scrisa click pentru download
101. Conversie - modele subiecte proba 1 click pentru download
102. Summer school HS click pentru download
103. Precizari examene finalizare studii click pentru download
104. Conversie profesionala - tematica licenta 2016 click pentru download
105. Teme licenta promotia 2019_update_16_03 click pentru download
106. Regulamentul studiilor universitare de master click pentru download
107. Regulamentul studiilor universitare de licenta click pentru download
108. Regulamentul de functionare a programelor de conversie profesionala click pentru download
109. Cerere tema disertatie click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro