Documente studenţi


Nr. crt. Denumire fişier Tip
1. Anunt pregatire click pentru download
2. Informatii click pentru download
3. Lista_Studenti_Bursieri_sem 1 click pentru download
4. Anul_I_grupe click pentru download
5. ORDIN_3392-2017 click pentru download
6. Metodologie_burse_sem 1 click pentru download
7. cerere recazare click pentru download
8. Rezultate proba 2 C1 MI click pentru download
9. Rezultate proba 2 C2 MI click pentru download
10. Rezultate finale C2 MI - afisat click pentru download
11. Rezultate finale C1 MI - afisat click pentru download
12. Rezultate Proba 2 Matematica click pentru download
13. Rezultate finale Matematica click pentru download
14. Rezultat contestatii MI 2 click pentru download
15. Rezultat contestatii MI 1 click pentru download
16. Rezultat contestatii Matematica click pentru download
17. Programare_Matematica click pentru download
18. Rezultate MAE click pentru download
19. Rezultate MDC click pentru download
20. MDC - programare candidati click pentru download
21. MAE - programare candidati click pentru download
22. Barem_licenta_2018 click pentru download
23. Subiecte_licenta_2018 click pentru download
24. Rezultate comisia 1 Matematica informatica click pentru download
25. Rezultate Comisia 2 Matematica informatica click pentru download
26. Rezultate Comisia Matematica click pentru download
27. REPARTITIE_LOCURI TABARA click pentru download
28. Programare_restante click pentru download
29. Proces-verbal selectie click pentru download
30. Programare_examene_iarna_Conversie click pentru download
31. Programare_examene_iarna_Master click pentru download
32. Programare_examene_iarna_Matematica info click pentru download
33. Programare_examene_iarna_Matematica click pentru download
34. Programare_examene_iarna_anul1 click pentru download
35. Teme disertatie promotia_2019_update_16_03 click pentru download
36. Centric - practica_de_specialitate click pentru download
37. FISA DE INSCRIERE licenta click pentru download
38. Tematica_Licenta_Matematica_2017 click pentru download
39. Tematica_Licenta_Matematica informatica_2017 click pentru download
40. Regulament_finalizare_studii_2017 click pentru download
41. Burse sem1 finale click pentru download
42. Burse semestrul 1 click pentru download
43. Anunt_selectie_stagii practica_2016-2017 click pentru download
44. C2 Matematica informatica - programare click pentru download
45. C1 Matematica informatica - programare click pentru download
46. Comisia Matematica - programare click pentru download
47. MDC - Programare candidati disertatie click pentru download
48. MAE-Programare candidati disertatie click pentru download
49. Geometrie click pentru download
50. Calendar tabere click pentru download
51. ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2017 click pentru download
52. Metodologie Programul National Tabere Studentesti 2017 click pentru download
53. Metodologie burse sociale sem 2 2016-2017 click pentru download
54. Ordin MEN 2017 click pentru download
55. Cerere_tema_disertatie click pentru download
56. Teme disertatie promotia 2018_Update 2_mai click pentru download
57. Teme licenta promotia 2018_Update 2_mai click pentru download
58. Cerere tema licenta click pentru download
59. Fisa de lichidare click pentru download
60. Programare Candidati_Pe_Comisii licenta februarie 2017 matematica click pentru download
61. Programare Candidati_Pe_Comisii licenta februarie 2017 mate info click pentru download
62. Programare disertatie iarna click pentru download
63. Programarea restantelor iarna 2017 click pentru download
64. MDC II - Distributia pe optionale click pentru download
65. MAE II - Distributia pe optionale click pentru download
66. MAE I - Distributia pe optionale click pentru download
67. Metodologie burse 2016-2017 click pentru download
68. Sedinta informare ERASMUS click pentru download
69. Lista profesori reexaminare septembrie 2016 click pentru download
70. MAE Programare disertatie click pentru download
71. Conversie programare examen absolvire click pentru download
72. Model de Subiecte licenta - proba scrisa click pentru download
73. Conversie - modele subiecte proba 1 click pentru download
74. Summer school HS click pentru download
75. Precizari examene finalizare studii click pentru download
76. ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2016 click pentru download
77. Metodologie Tabere studentesti 2016 click pentru download
78. Conversie profesionala - tematica licenta 2016 click pentru download
79. Teme licenta promotia 2019_update_16_03 click pentru download
80. Regulamentul studiilor universitare de master click pentru download
81. Regulamentul studiilor universitare de licenta click pentru download
82. Regulamentul de functionare a programelor de conversie profesionala click pentru download
83. Cerere tema disertatie click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro