Formulare generale


Nr. crt. Denumire fişier Tip
1. Rezultate_Grad_II_2023 click pentru download
2. Contestatii_afisare click pentru download
3. Grad_II_Rezultate_proba_scrisa click pentru download
4. Repartizare - site click pentru download
5. Rezultate contestatii_iulie 2023 click pentru download
6. Rezultate finale_C5 click pentru download
7. Rezultate finale_C4 click pentru download
8. Rezultate finale_C3 click pentru download
9. Rezultate finale C2 click pentru download
10. Rezultate finale C1 click pentru download
11. Rezultate Disertatie click pentru download
12. Programare_MFIC_2023 click pentru download
13. Programare_MAE_2023 click pentru download
14. 01_PV selectie 2023_afisare click pentru download
15. Lista studenti solicitanti tabere_cod click pentru download
16. Repartizare locuri tabere 2023 click pentru download
17. Anexa 4 cerere tabere studentesti 2023 click pentru download
18. Calendar selectie studenti TS 2023 click pentru download
19. Metodologie Tabere studentesti click pentru download
20. antet_facultate_alb-negru click pentru download
21. antet_facultate color click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro