Misiunea facultăţiiMisiunea facultăţii constă în pregătirea specialiştilor în domeniile Matematică şi Informatică. Absolvenţii facultăţii noastre îşi pot desfăşura activitatea în următoarele domenii: învăţământ universitar, învăţământ preuniversitar, cercetare ştiinţifică, industrie IT, bănci, centre de calcul, firme private.

Facultatea de Matematică funcţionează încă de la înfiinţarea, în 1860, a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", la început ca secţie a Facultăţii de Filosofie, apoi ca secţie a Facultăţii de ştiinţe, devenind ulterior facultate independentă.

Facultatea oferă studenţilor o pregătire de bază, prin cursurile de matematică, matematici aplicate şi informatică, precum şi posibilitatea unor specializări, prin cursurile opţionale şi ciclurile de studii aprofundate.

De-a lungul timpului, calitatea deosebită a profesorilor a situat facultatea în rândul celor mai bine cotate din ţară. Mari direcţii de cercetare au fost iniţiate de personalităţi ştiinţifice de prim rang, academicieni, foşti sau actuali profesori ai Facultăţii de Matematică din Iaşi: A. Myller, O. Mayer, C. Popovici, S. Sanielevici, D. Mangeron, G. Vrânceanu, Gr. Moisil, M. Haimovici, C. Corduneanu, R. Miron, V. Barbu.

Această tradiţie se bucură de o continuitate remarcabilă, astfel încât şcoala de matematică din Iaşi are în prezent numeroşi specialişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional. Mulţi dintre absolvenţii facultăţii lucrează în prezent în unităţi de învăţământ şi cercetare de prestigiu din străinătate, ceea ce constituie o confirmare a valorii şcolii ieşene de matematică.

Activitatea didactică, ştiinţifică şi de cercetare este înlesnită prin consultarea bogatului fond de carte existent la Biblioteca Seminarului Matematic.

1. Plan operaţional 2018 click pentru download
2. Plan operaţional 2017 click pentru download
3. Plan strategic 2017-2020 click pentru download
4. Plan strategic 2013-2017 click pentru download
5. Plan operaţional 2013 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro