Spaţiile utilizate de Facultatea de Matematică


Activităţile didactice şi de cercetare se desfăşoară în spaţiul Facultăţii de Matematică repartizat în cadrul Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi.

Facultatea dispune de 3 amfiteatre cu un total de 255 locuri, 3 săli de seminar, 4 laboratoare de informatică, Planetariul folosit pentru cursurile de Astronomie cu 60 locuri şi Observatorul Astronomic.

Din punct de vedere juridic spaţiile aparţin Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.


Nr. crt. Denumire spaţiu Nr. locuri Corp clădire
1      Amfiteatrul "Al. Myller" 110 A
2      Amfiteatrul II.4 80 A
3      Amfiteatrul I.3 65 A
4      Sala 2.1 52 A
5      Sala 2.5 30 A
6      Sala 2.6 30 A
7      Laborator 1 25 A
8      Laborator 2 25 A
9      Laborator 3 25 A
10      Laborator 4 30 A
11      Observator 75 Copou
12      Planetariu 60 A

Spaţiile folosite sunt construite pentru activităţi didactice. Ele corespund din punct de vedere al echipamentelor specifice (instalaţii electrice, apă curentă, protecţii, etc.) şi din punct de vedere igienic.

Laboratoarele de informatică beneficiază de reţele de calculatoare conectate la internet.

Planetariul situat în corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", beneficiază de aparatură specifică pentru simularea diverselor fenomene astronomice, printre care: eclipse de Lună şi Soare, ocultaţiile unor stele de către Lună, se pot vedea mişcările aparente ale planetelor, Luna cu fazele ei, fenomenul de precesie, precum şi unele probleme de nivel teoretic pentru învăţământul astronomiei din universităţi şi licee.

Observatorul Astronomic, construit în anul 1913, în dealul Copoului, beneficiază de o poziţie foarte bună pentru observaţii şi studii asupra eclipselor de Soare şi Lună, observaţii solare, observaţii de ocultaţii, comete şi asteroizi. În acest scop este dotat cu o reţea de calculatoare şi aparatură specifică unui observator astronomic.

sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro