Facilitaţi pentru studenţi


 • O bună parte dintre studenţi beneficiază de burse şi au cazare asigurată în cămin
 • Acces Internet din căminele Universităţii
 • Biblioteca Facultăţii cuprinde peste 100.000 volume, reviste, periodice
 • Studenţii cu preocupări de cercetare au acces la Bi-blioteca Seminarului Matematic "Al. Myller", una dintre cele mai reprezentative biblioteci de profil din ţară
 • 4 reţele, însumând peste 100 de calculatoare, cu acces la Internet
 • Suporturi de curs oferite studenţilor
 • Burse în străinătate prin programe europene sau naţionale
 • Planetariu şi Observator Astronomic
 • Acces la baze de date internaţionale, reviste şi cărţi online, software ştiinţific şi educaţional
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro