Departamentul de Cercetare
Coordonator departament

Prof. Dr. IOAN BUCĂTARU

Tel:0232/201220
E-mail: bucataru@uaic.ro


Departamentul de Cercetare Ştiinţifică al Facultăţii de Matematică a luat fiinţă în luna septembrie 2008, în urma hotărârii Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, şi gestionează activităţile de cercetare din Facultatea de Matematică.

Departamentul de cercetare este compus din membrii Facultăţii de Matematică şi membrii granturilor de cercetare conduse de profesorii din facultatea noastră. De asemenea, Departamentul de Cercetare dispune de un număr de posturi de cercetători care pot fi ocupate prin concurs pe o perioadă determinată de până la trei ani.

Activitatea de cercetare deosebită desfăşurată în cadrul Departamentului a permis ca Facultatea de Matematică din Iaşi să ocupe prima poziţie, dintre toate facultăţile de matematică din ţară, la evaluarea organizată de UEFISCDI, 2011, şi de ENEC (Exerciţiul Naţional de Evaluare a Cercetării), 2011. Activitatea de cercetare este ilustrată prin numărul mare de articole publicate în reviste ISI, de cărţi publicate la edituri de prestigiu din străinătate şi un număr mare de granturi naţionale obţinute de membrii facultăţii noastre.

Principalele domenii de cercetare:

  • Analiză convexă; Operatori monotoni. Optimizare scalară, vectorială şi cu multifuncţii. Topologie. Teoria măsurii. Funcţii complexe. Analiză multivocă. Teoria potenţialului; sisteme semi-dinamice.
  • Ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale. Teoria controlului. Analiză neliniară şi ecuaţii diferenţiale. Viabilitate şi invarianţă; aplicaţii. Metode numerice pentru ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale, modele pentru ecuaţii diferenţiale şi control optimal. Matematici aplicate în biologie.
  • Mecanica continuumului. Termoelasticitate. Teoria plăcilor şi pânzelor subţiri.
  • Analiză stocastică.
  • Aplicaţii armonice şi biarmonice. Structuri geometrice pe varietăţi şi pe fibrate: varietăţi riemanniene, finsleriene şi generalizări; aplicaţii. Suprafeţe în spaţii omogene.
  • Topologie algebrică, omotopie, teoria formei. Algebre omologice necomutative, teoria algebrică a numerelor, inele şi module.
  • Teoria grupurilor, structuri ordonate. Structuri fuzzy. Hiperstructuri.

sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro