Şcoala Doctorală de Matematică


Director departament

Prof. Dr. SEBASTIAN ANIŢA

Tel:0232/201229
E-mail: sanita@uaic.ro


Consiliul Şcolii doctorale

Membri locali:
       Prof. Dr. SEBASTIAN ANIŢA (sanita@uaic.ro)
       Prof. Dr. RĂZVAN LIŢCANU (litcanu@uaic.ro)
       Prof. Dr. CEZAR ONICIUC (oniciucc@uaic.ro)

Membri externi:
       Cercet. LUCIAN BEZNEA (Lucian.Beznea@imar.ro)
       Acad. VIOREL BARBU (vb41@uaic.ro)

Studenţi:
       Drd. IULIA CĂTĂLINA PLEŞCA (dankemath@yahoo.com)
       Drd. SILVIU LAZOREC (sylvyu_sting@yahoo.com)

Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro