Studii de licenţăPrezentare generală

Matematica este unul dintre cele mai vechi instrumente intelectuale cunoscute şi utilizate de umanitate în efortul său continuu de a înţelege Universul şi fenomenele naturii. Tehnici şi noţiuni sofisticate de matematică avansată sunt indispensabile în fizică, chimie, toate ştiinţele aplicate, economie, biologie, comunicaţii, securitatea datelor, imagistică. Astfel de tehnici devin din ce în ce mai utile şi în ştiinţele sociale şi disciplinele considerate umaniste. Matematica a devenit ea însăşi o tehnologie cheie, un simbol al civilizaţiei moderne. Îmbinarea Matematicii cu Informatica a oferit timpului nostru dinamica sa exponenţială şi accesul rapid la informaţie.

La Facultatea de Matematică, la ciclul de licenţă, sunt active două specializări universitare:Matematică şi Matematică Informatică. Pentru aceste specializări, studenţii anului I vor opta la sfârşitul semestrului II.

Tinerilor care se hotărăsc să studieze la Facultatea de Matematică din Iaşi le este oferită posibilitatea unui parcurs academic bazat pe o tradiţie a excelenţei şi pe un prezent activ şi implicat. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi este clasificată ca universitate de cercetare avansată şi educaţie, iar Facultatea de Matematică este lider, pe plan naţional, în clasificarea programelor de studii.

La Facultatea de Matematică din Iaşi studentul decide asupra propriei sale căi academice, iar corpul profesoral îi acordă sprijin şi îndrumare profesională pe tot parcursul său academic. Raportul cadre didactice / studenţi este la nivelul standardelor universităţilor de elită de la nivel internaţional (aproximativ 1/10). Facultatea dispune de amfiteatre, săli de seminar şi laboratoare dotate cu tehnică de calcul de ultimă generaţie precum şi de un observator astronomic, un planetariu şi de o bibliotecă. Biblioteca facultăţii, cunoscută sub numele de Seminarul Matematic "A. Myller", constituită de peste un secol (1910), a devenit cea mai bună bibliotecă de cercetare în domeniul matematic din România şi rivalizează prin fondul ei de carte cu colecţii din biblioteci de la universităţi importante din lume.

Pentru a facilita accesul studenţilor pe piaţa muncii, pe lângă parteneriatul tradiţional cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Facultatea de Matematică are încheiate parteneriate cu mai multe companii de renume din Iaşi, în special din domeniul IT-ului, astfel că, încă din timpul facultăţii studenţii pot participa la stagii de practică sau internship-uri la companiile partenere.

Prin şcoli de vară sau prin programul Erasmus+ studenţii au posibilitatea de a studia o perioadă de timp (cel mult 2 semestre) la universităţi din străinătate. De asemenea, studenţii se pot implica şi în proiectele de cercetare derulate în cadrul facultăţii.

Prin specializările oferite, în cadrul Facultăţii de Matematică se vor studia cele mai importante noţiuni şi rezultate din toate domeniile matematicii şi se vor prezenta aplicaţii ale acestora în diferite domenii (de la fizică, la analiza şi criptarea datelor şi modelarea diverselor fenomene naturale şi sociale). Specializarea Matematică informatică propune discipline care pun la dispoziţia studenţilor, pe lângă noţiuni şi tehnici matematice fundamentale, limbaje de programare şi instrumente de bază ale informaticii, care împreună cu matematica înlesnesc accesul la metode de calcul ţi de analiză atât de necesare în prelucrarea informaţiilor şi datelor. Celor de mai sus li se adaugă faptul că există posibilitatea de a studia discipline complementare (de exemplu, o limbă străină).

După finalizarea studiilor studenţii au posibilitatea de a profesa în numeroase domenii: învăţământ (preuniversitar sau universitar), IT (programare, web design, dezvoltare soft, cercetare etc.), sectorul bancar, societăţi de asigurări (statistician, matematician etc.), în cercetare pură sau aplicativă (în institute sau în departamente de cercetare).

Absolvenţi de top ai facultăţii sunt angajaţi la universităţi şi institute de cercetare de prestigiu din SUA (Princeton, Berkeley, IBM, Microsoft), Franţa, Canada, Italia, Germania etc. sau la bănci, societăţi de asigurări, companii de renume din domeniul IT-ului (Amazon, Centric, Continental, Endava, Ness, Unicredit etc).1. Regulament privind desfăşurarea activităţii didactice - licenţă click pentru download
2. Procedura activitate evaluare semestriala licenta (aprobata_Senat) click pentru download
3. Regulament admitere licenţă - 2024 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro