Plan de învăţământDomeniul: MATEMATICĂ

Specializarea:

Forma de învăţământ: ZI

Seria:
Semestrul I

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
M_1AlL ALGEBRA LINIARA
LINEAR ALGEBRA
2 3 0 0 5 EF
M_1CDI CALCUL DIFERENTIAL SI INTEGRAL PE MULTIMEA NUMERELOR REALE
DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS ON REAL LINE
3 4 0 0 6 EF
M_1FPr FUNDAMENTELE PROGRAMARII
FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
2 0 2 0 5 EvP
M_1GeA GEOMETRIE AFINA
AFFINE GEOMETRY
3 3 0 0 6 EF
M_1Eng, M_1Fra, M_1Ger LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0 3 EvP
M_1Log LOGICA SI TEORIA MULTIMILOR
LOGIC AND SET THEORY
2 2 0 0 5 EF
Cursuri facultative
M_1EdF EDUCATIE FIZICA
PHYSICAL EDUCATION
0 1 0 0 1 Cv
M_1EMP ELEMENTE DE MATEMATICI PREUNIVERSITARE
ELEMENTS OF PRE-UNIVERSITY MATHEMATICS
0 0 0 3 3 EvP
M_109 PSIHOLOGIA EDUCATIEI
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
2 2 0 0 5 EF

Semestrul II

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
M_2AlC ALGORITMI SI COMPLEXITATE
ALGORITHMS AND COMPLEXITY
2 0 2 0 5 EvP
M_2ArC ARITMETICA SI COMBINATORICA
ARITHMETICS AND COMBINATORICS
2 2 0 0 5 EF
M_2CaD CALCUL DIFERENTIAL PENTRU FUNCTII DE MAI MULTE VARIABILE REALE
DIFFERENTIAL CALCULUS FOR SEVERAL REAL VARIABLES FUNCTIONS
3 4 0 0 6 EF
M_2GeE GEOMETRIE EUCLIDIANA
EUCLIDIAN GEOMETRY
2 3 0 0 5 EF
M_2Eng, M_2Fra, M_2Ger LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0 3 EvP
M_2SAF STRUCTURI ALGEBRICE FUNDAMENTALE
FUNDAMENTAL ALGEBRAIC STRUCTURES
2 3 0 0 6 EF
Cursuri facultative
M_1EdF EDUCATIE FIZICA
PHYSICAL EDUCATION
0 1 0 0 1 Cv
M_215 PEDAGOGIE I (FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI + TEORIA ?I METODOLOGIA CURRICULUMULUI)
PEDAGOGY I. FUNDAMENTALS OF PEDAGOGY + CURRICULUM THEORY AND METHODOLOGY)
2 2 0 0 5 EF

Semestrul III

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
M_3ArI ARITMETICA IN INELE
ARITHMETICS OVER RINGS
2 2 0 0 5 EF
M_3CaI CALCUL INTEGRAL
INTEGRAL CALCULUS
4 3 0 0 6 EF
M_3EcD ECUATII DIFERENTIALE
DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0 5 EF
M_3GCS GEOMETRIA CURBELOR SI SUPRAFETELOR
GEOMETRY OF CURVES AND SURFACES
2 3 0 0 6 EF
M_3Eng, M_3Fra, M_3Ger LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0 3 EvP
M_3SoM PRACTICA - SOFT MATEMATIC
MATHEMATICAL SOFTWARE
1 0 3 0 5 EvP
Cursuri facultative
M_1EdF EDUCATIE FIZICA
PHYSICAL EDUCATION
0 1 0 0 1 Cv
M_322 PEDAGOGIE II (TEORIA ?I METODOLOGIA INSTRUIRII + TEORIA ?I METODOLOGIA EVALU?RII)
PEDAGOGY II.INSTRUCTION THEORY AND METHODOLOGY + EVALUATION THEORY AND METHODOLOGY
2 2 0 0 5 EF
M_3Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 EvP

Semestrul IV

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
M_4AnC ANALIZA COMPLEXA
COMPLEX ANALYSIS
2 3 0 0 6 EF
M_4Mec MECANICA TEORETICA
MECHANICS
2 2 0 0 6 EF
M_4TMI TEORIA MASURII SI INTEGRALA LEBESGUE
MEASURE THEORY AND LEBESGUE INTEGRAL
2 2 0 0 5 EF
M_4TPr TEORIA PROBABILITATILOR
PROBABILITY THEORY
2 2 0 0 5 EF
M_4TGa TEORIE GALOIS
GALOIS THEORY
2 2 0 0 4 EvP
Cursuri opţionale
M_4Cri CRIPTOGRAFIE (CURS OPTIONAL I)
CRYPTOGRAPHY (ELECTIVE COURSE I)
2 0 2 0 4 EvP
M_4GeC GEOMETRIE COMPUTATIONALA (CURS OPTIONAL I)
COMPUTATIONAL GEOMETRY (ELECTIVE COURSE I)
2 0 2 0 4 EvP
Cursuri facultative
M_427 DIDACTICA SPECIALIZARII
DIDACTICS OF SPECIALISATION
2 2 0 0 5 EF
M_1EdF EDUCATIE FIZICA
PHYSICAL EDUCATION
0 1 0 0 1 Cv
M_4Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 EvP

Semestrul V

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
M_5Ast ASTRONOMIE
ASTRONOMY
2 0 2 0 4 EvP
M_5CaN CALCUL NUMERIC
NUMERICAL CALCULUS
2 2 0 0 4 EF
M_5EDP INTRODUCERE IN ECUATII CU DERIVATE PARTIALE
INTRODUCTION TO PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0 6 EF
M_5Sta STATISTICA MATEMATICA
MATHEMATICAL STATISTICS
2 2 0 0 5 EF
M_5Opt TEORIA OPTIMIZARII
OPTIMIZATION THEORY
2 2 0 0 6 EF
Cursuri opţionale
M_5CAG COMPLEMENTE DE ALGEBRA SI GEOMETRIE (CURS OPTIONAL II)
COMPLEMENTS OF ALGEBRA AND GEOMETRY (ELECTIVE COURSE II)
2 0 2 0 5 EvP
M_5PrJ PROGRAMARE JAVA (CURS OPTIONAL II)
JAVA PROGRAMMING (ELECTIVE COURSE II)
2 0 2 0 5 EvP
M_5StD STRUCTURI DE DATE (CURS OPTIONAL II)
DATA STRUCTURES (ELECTIVE COURSE II)
2 0 2 0 5 EvP
Cursuri facultative
M_537 INSTRUIRE ASISTATA DE CALCULATOR
COMPUTER AIDED LEARNING
1 1 0 0 2 Cv
M_539 PRACTICA PEDAGOGICA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (1)
TEACHING PRACTICUM IN COMPULSORY PREUNIVERSITARY EDUCATION (1)
0 0 0 3 3 Cv
M_5Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 EvP

Semestrul VI

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
M_6AnF ANALIZA FUNCTIONALA
INTRODUCTION TO FUNCTIONAL ANALYSIS
2 2 0 0 5 EF
M_6PEL ELABORAREA LUCRARII DE LICENTA
DIPLOMA STAGE
0 0 0 4 5 EvP
M_6MMS MODELE MATEMATICE IN STIINTE
MATHEMATICAL MODELS IN SCIENCES
2 1 0 0 4 EF
M_6PSp PRACTICA DE SPECIALITATE
INTERNSHIP
0 0 0 4 4 EvP
M_6VaD VARIETATI DIFERENTIABILE
DIFFERENTIABLE MANIFOLDS
2 2 0 0 5 EF
Cursuri opţionale
M_6CAP COMPLEMENTE DE ANALIZA SI PROBABILITATI (CURS OPTIONAL III)
COMPLEMENTS OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND PROBABILITIES (ELECTIVE COURSE III)
2 0 2 0 4 EvP
M_6EIA ETICA SI INTEGRITATE ACADEMICA (CURS OPTIONAL IV)
ETHICS AND ACADEMIC INTEGRITY (ELECTIVE COURSE IV)
1 0 0 0 3 Cv
M_6InA INTELIGENTA ARTIFICIALA (CURS OPTIONAL III)
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ELECTIVE COURSE III)
2 0 2 0 4 EvP
M_6IsM ISTORIA MATEMATICII (CURS OPTIONAL IV)
HISTORY OF MATHEMATICS (ELECTIVE COURSE IV)
1 0 0 0 3 Cv
M_6LFo LIMBAJE FORMALE (CURS OPTIONAL III)
FORMAL LANGUAGES (ELECTIVE COURSE III)
2 0 2 0 4 EvP
Cursuri facultative
M_646 EXAMEN DE ABSOLVIRE - NIVELUL I
FINAL EXAM-LEVEL I
0 0 0 0 5 EF
M_650 MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
MANAGEMENT OF CLASSROOMS ACTIVITIES
1 1 0 0 3 EF
M_654 PRACTICA PEDAGOGICA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (2)
TEACHING PRACTICUM IN COMPULSORY PREUNIVERSITARY EDUCATION (2)
0 0 0 3 2 Cv
M_6Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 EvP
  • Este prezentat numărul de ore pe săptămână
  • Modalitatea de susţinere a examenului de licenţă se stabileşte prin Hotărâre a Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza"
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro