Plan de învăţământDomeniul: MATEMATICĂ

Specializarea:

Forma de învăţământ: ZI

Seria:
Semestrul I

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
M_101 ALGEBRA LINIARA
LINEAR ALGEBRA
2 3 0 0 5 EF
M_102 CALCUL DIFERENTIAL SI INTEGRAL PE MULTIMEA NUMERELOR REALE
DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS ON REAL LINE
3 4 0 0 6 EF
M_105 FUNDAMENTELE PROGRAMARII
FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
2 0 2 0 5 EvP
M_106 GEOMETRIE AFINA
AFFINE GEOMETRY
3 3 0 0 6 EF
M_107 LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0 4 EvP
M_108 LOGICA SI TEORIA MULTIMILOR
LOGIC AND SET THEORY
2 2 0 0 4 EF
Cursuri facultative
M_103 EDUCATIE FIZICA
PHYSICAL EDUCATION
0 2 0 0 3 Cv
M_104 ELEMENTE DE MATEMATICI PREUNIVERSITARE
ELEMENTS OF PRE-UNIVERSITY MATHEMATICS
0 0 0 3 3 EvP
M_109 PSIHOLOGIA EDUCATIEI
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
2 2 0 0 5 EF

Semestrul II

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
M_210 ALGORITMI SI COMPLEXITATE
ALGORITHMS AND COMPLEXITY
2 0 2 0 5 EvP
M_211 ARITMETICA SI COMBINATORICA
ARITHMETICS AND COMBINATORICS
2 2 0 0 4 EF
M_212 CALCUL DIFERENTIAL PENTRU FUNCTII DE MAI MULTE VARIABILE REALE
DIFFERENTIAL CALCULUS FOR SEVERAL REAL VARIABLES FUNCTIONS
3 4 0 0 6 EF
M_213 GEOMETRIE EUCLIDIANA
EUCLIDIAN GEOMETRY
2 3 0 0 5 EF
M_214 LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0 4 EvP
M_216 STRUCTURI ALGEBRICE FUNDAMENTALE
FUNDAMENTAL ALGEBRAIC STRUCTURES
2 3 0 0 6 EF
Cursuri facultative
M_215 PEDAGOGIE I (FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI + TEORIA ?I METODOLOGIA CURRICULUMULUI
PEDAGOGY I. FUNDAMENTALS OF PEDAGOGY + CURRICULUM THEORY AND METHODOLOGY
2 2 0 0 5 EF

Semestrul III

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
M_317 ARITMETICA IN INELE
ARITHMETICS OVER RINGS
2 2 0 0 5 EF
M_318 CALCUL INTEGRAL
INTEGRAL CALCULUS
4 3 0 0 6 EF
M_319 ECUATII DIFERENTIALE
DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0 5 EF
M_320 GEOMETRIA CURBELOR SI SUPRAFETELOR
GEOMETRY OF CURVES AND SURFACES
2 3 0 0 6 EF
M_321 LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0 4 EvP
M_323 SOFT MATEMATIC
MATHEMATICAL SOFTWARE
1 0 3 0 4 EvP
Cursuri facultative
M_322 PEDAGOGIE II (TEORIA ?I METODOLOGIA INSTRUIRII + TEORIA ?I METODOLOGIA EVALU?RII)
PEDAGOGY II.INSTRUCTION THEORY AND METHODOLOGY + EVALUATION THEORY AND METHODOLOGY
2 2 0 0 5 EF
M_324 VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 EvP

Semestrul IV

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
M_425 ANALIZA COMPLEXA
COMPLEX ANALYSIS
2 3 0 0 6 EF
M_429 MECANICA
MECHANICS
2 2 0 0 6 EF
M_430 TEORIA MASURII SI INTEGRALA LEBESGUE
MEASURE THEORY AND LEBESGUE INTEGRAL
2 2 0 0 5 EF
M_431 TEORIA PROBABILITATILOR
PROBABILITY THEORY
2 2 0 0 5 EF
M_432 TEORIE GALOIS
GALOIS THEORY
2 2 0 0 4 EvP
Cursuri opţionale
M_426 CRIPTOGRAFIE (CURS OPTIONAL I)
CRYPTOGRAPHY (ELECTIVE COURSE I)
2 0 2 0 4 EvP
M_428 GEOMETRIE COMPUTATIONALA (CURS OPTIONAL I)
COMPUTATIONAL GEOMETRY (ELECTIVE COURSE I)
2 0 2 0 4 EvP
Cursuri facultative
M_427 DIDACTICA MATEMATICII
MATHEMATICS TEACHING
2 2 0 0 5 EF
M_433 VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 EvP

Semestrul V

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
M_534 ASTRONOMIE
ASTRONOMY
2 0 2 0 4 EvP
M_535 CALCUL NUMERIC
NUMERICAL CALCULUS
2 2 0 0 4 EF
M_538 INTRODUCERE IN ECUATII CU DERIVATE PARTIALE
INTRODUCTION TO PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0 6 EF
M_540 STATISTICA MATEMATICA
MATHEMATICAL STATISTICS
2 2 0 0 5 EF
M_542 TEORIA OPTIMIZARII
OPTIMIZATION THEORY
2 2 0 0 6 EF
Cursuri opţionale
M_536 COMPLEMENTE DE ALGEBRA SI GEOMETRIE (CURS OPTIONAL II)
COMPLEMENTS OF ALGEBRA AND GEOMETRY (ELECTIVE COURSE II)
2 0 2 0 5 EvP
M_541 STRUCTURI DE DATE (CURS OPTIONAL II)
DATA STRUCTURES (ELECTIVE COURSE II)
2 0 2 0 5 EvP
Cursuri facultative
M_537 INSTRUIRE ASISTATA DE CALCULATOR
COMPUTER AIDED LEARNING
1 1 0 0 2 Cv
M_539 PRACTICA PEDAGOGICA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (1) - MATEMATICA
TEACHING PRACTICUM IN COMPULSORY PREUNIVERSITARY EDUCATION (1) - MATHEMATICS
0 0 3 0 3 Cv
M_543 VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 EvP

Semestrul VI

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
M_644 ANALIZA FUNCTIONALA
INTRODUCTION TO FUNCTIONAL ANALYSIS
2 2 0 0 6 EF
M_651 MODELE MATEMATICE IN STIINTE
MATHEMATICAL MODELS IN SCIENCES
2 1 0 0 4 EF
M_652 PRACTICA DE SPECIALITATE
INTERNSHIP
0 0 0 4 4 EvP
M_653 PRACTICA ELABORARII LUCRARII DE LICENTA
DIPLOMA STAGE
0 0 0 4 5 EvP
M_655 VARIETATI DIFERENTIABILE
DIFFERENTIABLE MANIFOLDS
2 2 0 0 6 EF
Cursuri opţionale
M_645 COMPLEMENTE DE ANALIZA SI PROBABILITATI (CURS OPTIONAL III)
COMPLEMENTS OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND PROBABILITIES (ELECTIVE COURSE III)
2 0 2 0 5 EvP
M_647 INTELIGENTA ARTIFICIALA (CURS OPTIONAL III)
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ELECTIVE COURSE III)
2 0 2 0 5 EvP
M_649 LIMBAJE FORMALE (CURS OPTIONAL III)
FORMAL LANGUAGES (ELECTIVE COURSE III)
2 0 2 0 5 EvP
Cursuri facultative
M_646 EXAMEN DE ABSOLVIRE - NIVELUL I
FINAL EXAM-LEVEL I
0 0 0 0 5 Cv
M_648 ISTORIA MATEMATICII
HISTORY OF MATHEMATICS
1 1 0 0 3 EvP
M_650 MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
MANAGEMENT OF CLASSROOMS ACTIVITIES
1 1 0 0 3 EF
M_654 PRACTICA PEDAGOGICA IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR OBLIGATORIU (2) - MATEMATICA
TEACHING PRACTICUM IN COMPULSORY PREUNIVERSITARY EDUCATION (2) - MATHEMATICS
0 0 3 0 2 Cv
M_656 VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 EvP
  • Este prezentat numărul de ore pe săptămână
  • Modalitatea de susţinere a examenului de licenţă se stabileşte prin Hotărâre a Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza"
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro