Plan de învăţământDomeniul: MATEMATICĂ

Specializarea:

Forma de învăţământ: ZI

Seria:Anul de studiu I


Semestrul 1

Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Tipul disciplinei Nr.ore/săpt. (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate online/sem.
C S L LP C S L LP
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1Algebră liniară
Linear algebra
MI1AlLDF2210E50000
2Analiză matematică I
Mathematical analysis I
MI1CDIDF4300E60000
3Fundamentele programării
Fundamentals of programming
MI1FPrDF2020EVP50000
4Geometrie I
Geometry I
MI1Ge1DF3300E60000
5Logică și teoria mulțimilor
Logic and set theory
MI1LogDF2110E50000
Discipline opţionale: 1 din 3 (Optional courses: 1 out of 3)
6Limba engleză
English
Mi1EngDC1100EVP30000
Limba franceză
French
MI1Fra0000
Limba germană
German
MI1Ger0000
Total141040 300000
Discipline facultative (Supplementary courses)
7Educație fizică(1)
Physical education
MI1EdFDC0100C10000
8Elemente de matematici preuniversitare
Elements of pre-university mathematics
MI1EMPDC0310EVP30000

Semestrul 2

Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Tipul disciplinei Nr.ore/săpt. (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate online/sem.
C S L LP C S L LP
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1Algoritmi și complexitate
Algorithms and complexity
MI2AlCDC2020E50000
2Analiză matematică II
Mathematical analysis II
MI2AM2DF3400E60000
3Aritmetică și combinatorică
Arithmetic and combinatorics
MI2ArCDF2110E50000
4Geometrie II
Geometry II
MI2Ge2DF2300E50000
5Structuri algebrice fundamentale
Fundamental algebraic structures
MI2SAFDF2300E60000
Discipline opţionale: 1 din 3 (Optional courses: 1 out of 3)
6Limba engleză
English
MI2EngDC1100EVP30000
Limba franceză
French
MI2Fra0000
Limba germană
German
MI2Ger0000
Total121230 300000
Discipline facultative (Supplementary courses)
7Educație fizică(1)
Physical education
MI2EdFDC0100C10000

Anul de studiu II


Semestrul 3

Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Tipul disciplinei Nr.ore/săpt. (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate online/sem.
C S L LP C S L LP
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1Algebră liniară numerică. Soft matematic
Numerical linear algebra. Math software
MI3ALNDS2030E50000
2Arhitectura calculatoarelor și sisteme de operare
Computer architecture and operating systems
MI3ASODS2020E50000
3Calcul integral și aplicații
Integral Calculus and Applications
MI3CaIDF3300E60000
4Ecuații diferențiale
Differential equations
MI3EcDDF2200E50000
5Structuri de date
Data structures
MI3StDDS2020E50000
Discipline opţionale: 1 din 2 (Optional courses: 1 out of 2)
6Elemente fundamentale de matematică
Fundamentals of mathematics
MI3EFMDC1020EVP40000
Elemente fundamentale de matematici aplicate și informatică
Fundamentals of applied mathematics and computer science
MI3MAI0000
Total12590 300000
Discipline facultative (Supplementary courses)
7Educație fizică(1)
Physical education
MI3EdFDC0100C10000
8Voluntariat/Tutoriat
Volunteering/Tutoring
MI3VolDC0003EVP30000

Semestrul 4

Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Tipul disciplinei Nr.ore/săpt. (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate online/sem.
C S L LP C S L LP
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1Elemente de analiză complexă și aplicații
Elements of complex analysis and applications
MI4AnCDF2200EVP40000
2Geometrie diferențială
Differential geometry
MI4GeDDS3300E60000
3Programare orientată obiect
Object oriented programming
MI4POODS2030E60000
4Programare WEB
WEB programming
MI4PrWDS2020E40000
5Teoria măsurii și integrala Lebesgue
Measure theory and Lebesgue integral
MI4TMIDF2200E50000
6Teoria probabilităților
Probability theory
MI4TPrDF2200E50000
Total13950 300000
Discipline facultative (Supplementary courses)
7Educație fizică(1)
Physical education
MI4EdFDC0100C10000
8Voltariat/Tutoriat
Volunteering/Tutoring
MI4VolDC0003EVP30000

Anul de studiu III


Semestrul 5

Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Tipul disciplinei Nr.ore/săpt. (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate online/sem.
C S L LP C S L LP
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1Calcul numeric
Numerical calculus
MI5CaNDS2110E40000
2Introducere în ecuații cu derivate parțiale si modele matematice
Introduction to partial differential equations and mathematical models
MI5EDPDF2200E50000
3Teoria optimizării
Optimization theory
MI5OptDS2200E60000
4Programare Java
Java programming
MI5PrJDS2020E60000
5Practică de specialitate
Internship
MI5PSpDS0004EVP40000
6Statistică matematică
Mathematical statistics
MI5StaDS2200E50000
Total10734 300000
Discipline facultative (Supplementary courses)
7Voluntariat/Tutoriat
Volunteering/Tutoring
MI5VolDC0003EVP30000
8Complemente de algebră și geometrie
Complements of algebra and geometry
MI6CAGDC2200EVP30000

Semestrul 6

Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Tipul disciplinei Nr.ore/săpt. (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate online/sem.
C S L LP C S L LP
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1Analiza funcțională
Functional analysis
MI6AnFDS2200E50000
2Baze de date
Database
MI6BaDDS2020E50000
3Elaborarea lucrării de licență
Elaboration of bachelor's thesis
MI6ELLDS0040EVP50000
Discipline opţionale: 1 din 2 (Optional courses: 1 out of 2)
4Criptografie
Cryptography
MI6CriDS2020EVP40000
Geometrie computațională
Computational geometry
MI6GeC0000
Discipline opţionale: 1 din 2 (Optional courses: 1 out of 2)
5Etică și integritate academică
Ethics and academic integrity
MI6EIADC1.17000C30000
Istoria matematicii
History of mathematics
MI6IsM0000
Discipline opţionale: 1 din 2 (Optional courses: 1 out of 2)
6Inteligență artificială
Artificial intelligence
MI6InADS2020E40000
Limbaje formale
Formal languages
MI6LiF0000
Discipline opţionale: 1 din 2 (Optional courses: 1 out of 2)
7Rețele de calculatoare
Computer networks
MI3ReCDS2020E40000
Tehnici avansate de programare
Advanced programming techniques
MI6TAP0000
Total11.172120 300000
Discipline facultative (Supplementary courses)
8Complemente de analiză și probabilități
Complements of Analysis and Probability
MI6CAPDC2020EVP30000
9Voluntariat/Tutoriat
Volunteering/Tutoring
MI6VolDC0003EVP30000
Susținerea lucrării de finalizare a studiilor0000 10        

(1) Disciplina Educație fizică are statut de disciplină complementară obligatorie, creditele obținute fiind suplimentare celor 30 obligatorii și nu intră în calculul mediei. (The Physical Education discipline has the status of a mandatory complementary discipline, the credits obtained being additional to the 30 mandatory and not included in the calculation of the average.)


Legendă:
    DF - Discipline fundamentale; DS - Discipline de specialitate; DC - Discipline complementare; DD - Discipline de domeniu
    C - Curs; S - Seminar; L - Laborator; LP - Lucrări practice
    Fv - Forma de verificare (E - Examen; C - Colocviu; EVP - Evaluare pe parcurs)
    Cr - Număr credite ECTS

sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro