Plan de învăţământDomeniul: MATEMATICĂ

Specializarea:

Forma de învăţământ: ZI

Seria:
Semestrul I

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
MI1AlL ALGEBRA LINIARA
LINEAR ALGEBRA
2 3 0 0 5 EF
MI1CDI CALCUL DIFERENTIAL SI INTEGRAL PE MULTIMEA NUMERELOR REALE
DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS ON REAL LINE
3 4 0 0 6 EF
MI1FPr FUNDAMENTELE PROGRAMARII
FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
2 0 2 0 5 EvP
MI1GeA GEOMETRIE AFINA
AFFINE GEOMETRY
3 3 0 0 6 EF
MI1LS LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0 3 EvP
MI1Log LOGICA SI TEORIA MULTIMILOR
LOGIC AND SET THEORY
2 2 0 0 5 EF
Cursuri facultative
MI1EdF EDUCATIE FIZICA
PHYSICAL EDUCATION
0 1 0 0 1 Cv
MI1EMP ELEMENTE DE MATEMATICI PREUNIVERSITARE
ELEMENTS OF PRE-UNIVERSITY MATHEMATICS
0 0 0 3 3 EvP
MI109 PSIHOLOGIA EDUCATIEI
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
2 2 0 0 5 EF

Semestrul II

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
MI2AlC ALGORITMI SI COMPLEXITATE
ALGORITHMS AND COMPLEXITY
2 0 2 0 5 EvP
MI2ArC ARITMETICA SI COMBINATORICA
ARITHMETICS AND COMBINATORICS
2 2 0 0 5 EF
MI2CaD CALCUL DIFERENTIAL PENTRU FUNCTII DE MAI MULTE VARIABILE REALE
DIFFERENTIAL CALCULUS FOR SEVERAL REAL VARIABLES FUNCTIONS
3 4 0 0 6 EF
MI2GeE GEOMETRIE EUCLIDIANA
EUCLIDIAN GEOMETRY
2 3 0 0 5 EF
MI2LS LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0 3 EvP
MI2SAF STRUCTURI ALGEBRICE FUNDAMENTALE
FUNDAMENTAL ALGEBRAIC STRUCTURES
2 3 0 0 6 EF
Cursuri facultative
MI1EdF EDUCATIE FIZICA
PHYSICAL EDUCATION
0 1 0 0 1 Cv
MI215 PEDAGOGIE I (FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI + TEORIA ?I METODOLOGIA CURRICULUMULUI
PEDAGOGY I. FUNDAMENTALS OF PEDAGOGY + CURRICULUM THEORY AND METHODOLOGY
2 2 0 0 5 EF

Semestrul III

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
MI3ASO ARHITECTURA CALCULATOARELOR SI SISTEME DE OPERARE
COMPUTER ARCHITECTURE AND OPERATING SYSTEMS
2 0 2 0 5 EF
MI3CaI CALCUL INTEGRAL SI APLICATII
INTEGRAL CALCULUS AND APPLICATIONS
3 3 0 0 6 EF
MI3EcD ECUATII DIFERENTIALE
DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0 5 EF
MI3LS LIMBA STRAINA
FOREIGN LANGUAGE
1 1 0 0 3 EvP
MI3SoM PRACTICA - SOFT MATEMATIC
MATHEMATICAL SOFTWARE
1 0 3 0 5 EvP
MI3StD STRUCTURI DE DATE
DATA STRUCTURES
2 0 2 0 6 EF
Cursuri facultative
MI1EdF EDUCATIE FIZICA
PHYSICAL EDUCATION
0 1 0 0 1 Cv
MI321 PEDAGOGIE II (TEORIA ?I METODOLOGIA INSTRUIRII + TEORIA ?I METODOLOGIA EVALU?RII)
PEDAGOGY II.INSTRUCTION THEORY AND METHODOLOGY + EVALUATION THEORY AND METHODOLOGY
2 2 0 0 5 EF
MI3Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 EvP

Semestrul IV

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
MI4AnC ELEMENTE DE ANALIZA COMPLEXA SI APLICATII
ELEMENTS OF COMPLEX ANALYSIS AND APPLICATIONS
2 2 0 0 4 EvP
MI4GeD GEOMETRIE DIFERENTIALA
DIFFERENTIAL GEOMETRY
3 3 0 0 6 EF
MI4POO PROGRAMARE ORIENTATA OBIECT
OBJECT ORIENTED PROGRAMMING
2 0 3 0 6 EF
MI4PrW PROGRAMARE WEB
WEB PROGRAMMING
2 0 2 0 4 EvP
MI4TMI TEORIA MASURII SI INTEGRALA LEBESGUE
MEASURE THEORY AND LEBESGUE INTEGRAL
2 2 0 0 5 EF
MI4TPr TEORIA PROBABILITATILOR
PROBABILITY THEORY
2 2 0 0 5 EF
Cursuri facultative
MI425 DIDACTICA SPECIALIZARII (SPECIALIZAREA: MATEMATICA INFORMATICA)
DIDACTICS OF SPECIALISATION
2 2 0 0 5 EF
MI1EdF EDUCATIE FIZICA
PHYSICAL EDUCATION
0 1 0 0 1 Cv
MI4Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 EvP

Semestrul V

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
MI5CaN CALCUL NUMERIC
NUMERICAL CALCULUS
2 1 1 0 4 EF
MI5EDP INTRODUCERE IN ECUATII CU DERIVATE PARTIALE SI MODELE MATEMATICE
INTRODUCTION TO PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS AND MATHEMATICAL MODELS
2 2 0 0 5 EF
MI5PSp PRACTICA DE SPECIALITATE
INTERNSHIP
0 0 0 4 4 EvP
MI5PrJ PROGRAMARE JAVA
JAVA PROGRAMMING
2 0 2 0 6 EvP
MI5Sta STATISTICA MATEMATICA
MATHEMATICAL STATISTICS
2 2 0 0 5 EF
MI5Opt TEORIA OPTIMIZARII
OPTIMIZATION THEORY
2 2 0 0 6 EF
Cursuri facultative
MI5CAG COMPLEMENTE DE ALGEBRA SI GEOMETRIE
COMPLEMENTS OF ALGEBRA AND GEOMETRY
2 0 2 0 3 EvP
MI535 INSTRUIRE ASISTATA DE CALCULATOR
COMPUTER AIDED LEARNING
1 1 0 0 2 Cv
MI538 PRACTICA PEDAGOGICA DE SPECIALITATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR (1)
TEACHING PRACTICE IN COMPULSORY PREUNIVERSITARY EDUCATION (1)
0 0 0 3 3 Cv
MI5Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 EvP

Semestrul VI

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
MI6AnF ANALIZA FUNCTIONALA
FUNCTIONAL ANALYSIS
2 2 0 0 5 EF
MI6BaD BAZE DE DATE
DATABASES
2 0 2 0 5 EF
MI6PEL ELABORAREA LUCRARII DE LICENTA
DIPLOMA STAGE
0 0 0 4 5 EvP
Cursuri opţionale
MI6Cri CRIPTOGRAFIE (CURS OPTIONAL I)
CRYPTOGRAPHY (ELECTIVE COURSE I)
2 0 2 0 4 EvP
MI6EIA ETICA SI INTEGRITATE ACADEMICA (CURS OPTIONAL IV)
ETHICS AND ACADEMIC INTEGRITY (ELECTIVE COURSE IV)
1 0 0 0 3 Cv
MI6GeC GEOMETRIE COMPUTATIONALA (CURS OPTIONAL I)
COMPUTATIONAL GEOMETRY (ELECTIVE COURSE I)
2 0 2 0 4 EvP
MI6InA INTELIGENTA ARTIFICIALA (CURS OPTIONAL III)
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ELECTIVE COURSE III)
2 0 2 0 4 EF
MI6IsM ISTORIA MATEMATICII (CURS OPTIONAL IV)
HISTORY OF MATHEMATICS (ELECTIVE COURSE IV)
1 0 0 0 3 Cv
MI6LiF LIMBAJE FORMALE (CURS OPTIONAL III)
FORMAL LANGUAGES (ELECTIVE COURSE III)
2 0 2 0 4 EF
MI6ReC RETELE DE CALCULATOARE (CURS OPTIONAL II)
COMPUTER NETWORKS (ELECTIVE COURSE II)
2 0 2 0 4 EF
MI6TAP TEHNICI AVANSATE DE PROGRAMARE (CURS OPTIONAL II)
ADVANCED PROGRAMMING TECHNIQUES (ELECTIVE COURSE II)
2 0 2 0 4 EF
Cursuri facultative
MI6CAP COMPLEMENTE DE ANALIZA SI PROBABILITATI
COMPLEMENTS OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND PROBABILITIES
2 0 2 0 3 EvP
MI647 EXAMEN DE ABSOLVIRE - NIVELUL I
FINAL EXAM-LEVEL I
0 0 0 0 5 EF
MI652 MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
MANAGEMENT OF CLASSROOMS ACTIVITIES
1 1 0 0 3 EF
MI655 PRACTICA PEDAGOGICA DE SPECIALITATE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR (2)
TEACHING PRACTICE IN COMPULSORY PREUNIVERSITARY EDUCATION (2)
0 0 0 3 2 Cv
MI6Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 EvP
  • Este prezentat numărul de ore pe săptămână
  • Modalitatea de susţinere a examenului de licenţă se stabileşte prin Hotărâre a Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza"
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro