Studii de masterPrezentare generală

Facultatea de Matematică oferă, în cadrul studiilor de master specializările:

MATEMATICĂ DIDACTICĂ ŞI DE CERCETARE

Specializarea este destinată aprofundării pregătirii în domeniile fundamentale ale matematicii: analiză, algebră, geometrie.

Durata este de 4 semestre (120 credite) si se încheie cu examen de disertaţie.

Programul răspunde necesităţilor de formare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar dar oferă şi o bază solidă pentru continuarea studiilor în cadrul Şcolii doctorale de Matematică.MATEMATICI APLICATE (cu predare în limba engleză)

Specializarea se adresează în principal absolvenţilor specializărilor de licenţă din domeniul ştiinţelor exacte şi tehnice care au foarte bune cunoştinţe de matematică şi informatică.

Durata este de 4 semestre (120 credite) şi se încheie cu examen de disertaţie.

Programul răspunde necesităţilor de formare a unor profesii înalt calificate în domeniul informaticii aplicative precum şi al analizei econimice şi financiare.

1. Regulament privind desfăşurarea activităţii didactice - master click pentru download
2. Procedura evaluare semestriala master (aprobata Senat) click pentru download
3. Metodologie admitere masterat - 2024 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro