Plan de învăţământDomeniul: MATEMATICĂ

Specializarea:

Forma de învăţământ: ZI

Seria:
Semestrul I

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
MF1GeR GEOMETRIE DIFERENTIALA. VARIETATI RIEMANNIENE
DIFFERENTIAL GEOMETRY. RIEMANNIAN MANIFOLDS
2 2 0 0 7 E
MF1PSp PRACTICA DE SPECIALITATE
INTERNSHIP
0 0 0 2 3 P
MF1SAA STRUCTURI ALGEBRICE SI APLICATII
ALGEBRAIC STRUCTURES AND APPLICATIONS
2 2 0 0 7 E
MF1TFR TOPOLOGIE SI FUNCTII REALE
TOPOLOGY AND REAL FUNCTIONS
2 2 0 0 7 E
Cursuri opţionale
MF1ANe ANALIZA NELINIARA SI ELEMENTE DE TEORIA JOCURILOR (CURS OPTIONAL 1)
NONLINEAR ANALYSIS AND ELEMENTS OF GAME THEORY (ELECTIVE COURSE 1)
2 2 0 0 6 E
MF1FuM FUNDAMENTELE MATEMATICII (CURS OPTIONAL 1)
FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS (ELECTIVE COURSE 1)
2 2 0 0 6 E
MF1TGr TEORIA GRAFURILOR (CURS OPTIONAL 1)
GRAPH THEORY (ELECTIVE COURSE 1)
2 2 0 0 6 E
Cursuri facultative
MF1Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 P

Semestrul II

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
MF2CAF CAPITOLE SPECIALE DE ANALIZA FUNCTIONALA
SPECIAL CHAPTERS OF FUNCTIONAL ANALYSIS
2 2 0 0 7 E
MF2EDP ECUATII CU DERIVATE PARTIALE
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0 7 E
MF2MAMC MECANICA ANALITICA SI A MEDIILOR CONTINUE
ANALYTICAL AND CONTINUUM MECHANICS
2 2 0 0 7 E
MF2PSp PRACTICA DE SPECIALITATE
INTERNSHIP
0 0 0 2 3 P
Cursuri opţionale
MF2CVC CALCULUL VARIATIONAL SI CONTROL OPTIMAL (CURS OPTIONAL 2)
VARIATIONAL CALCULUS AND OPTIMAL CONTROL (ELECTIVE COURSE 2)
2 2 0 0 6 E
MF2RPM CONCEPEREA SI REZOLVAREA PROBLEMELOR DE MATEMATICA (CURS OPTIONAL 2)
PROPOSING AND SOLVING MATHEMATICAL PROBLEMS (ELECTIVE COURSE 2)
2 2 0 0 6 E
MF2OpC OPTIMIZARE COMBINATORIE (CURS OPTIONAL 2)
COMBINATORIAL OPTIMIZATION (ELECTIVE COURSE 2)
2 2 0 0 6 E
Cursuri facultative
MF2Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 P

Semestrul III

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
MF3FCo FUNCTII COMPLEXE
COMPLEX FUNCTIONS
2 2 0 0 6 E
MF3PSp PRACTICA DE SPECIALITATE
INTERNSHIP
0 0 0 2 3 P
MF3PPS TEORIA PROBABILITATILOR SI PROCESE STOCHASTICE
PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES
2 0 2 0 7 E
Cursuri opţionale
MF3AnN ANALIZA NUMERICA (CURS OPTIONAL 3 SAU 4)
NUMERICAL ANALYSIS (ELECTIVE COURSE 3 OR 4)
2 2 0 0 7 E
MF3MGe ASPECTE METODICE ?N PREDAREA GEOMETRIEI (CURS OPTIONAL 3 SAU 4)
METHODICAL ASPECTS IN THE TEACHING OF GEOMETRY (ELECTIVE COURSE 3 OR 4)
2 2 0 0 7 E
MF3CSt CALCUL STIINTIFIC (CURS OPTIONAL 3 SAU 4)
SCIENTIFIC CALCULUS (ELECTIVE COURSE 3 OR 4)
2 2 0 0 7 E
MF3GSC GEOMETRIE SIMPLECTICA SI COMPLEXA (CURS OPTIONAL 3 SAU 4)
SIMPLECTIC AND COMPLEX GEOMETRY (ELECTIVE COURSE 3 OR 4)
2 2 0 0 7 E
MF3SEd SOFT EDUCA?IONAL (CURS OPTIONAL 3 SAU 4)
EDUCATIONAL SOFTWARE (ELECTIVE COURSE 3 OR 4)
2 2 0 0 7 E
Cursuri facultative
MF3Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 P

Semestrul IV

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
MF4ELD ELABORAREA LUCRARII DE DISERTATIE
DISSERTATION RESEARCH STAGE
0 0 0 6 6 P
MF4EIA ETICA SI INTEGRITATE ACADEMICA
ETHICS AND ACADEMIC INTEGRITY
1 0 0 0 3 P
MF4ToA TOPOLOGIE ALGEBRICA
ALGEBRAIC TOPOLOGY
2 2 0 0 7 E
Cursuri opţionale
MF4AED ANALIZA NUMERICA A ECUATIILOR CU DERIVATE PARTIALE (CURS OPTIONAL 5 SAU 6)
NUMERICAL ANALYSIS OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS (ELECTIVE COURSE 5 OR 6)
2 2 0 0 7 E
MF4MAl ASPECTE METODICE ?N PREDAREA ALGEBREI (CURS OPTIONAL 3 SAU 4)
METHODICAL ASPECTS IN THE TEACHING OF ALGEBRA (ELECTIVE COURSE 3 OR 4)
2 2 0 0 7 E
MF4MAn ASPECTE METODICE ?N PREDAREA ANALIZEI (CURS OPTIONAL 5 SAU 6)
METHODICAL ASPECTS IN THE TEACHING OF ANALYSIS (ELECTIVE COURSE 5 OR 6)
2 2 0 0 7 E
MF4SDA SISTEME DIFERENTIALE SI APLICATII (CURS OPTIONAL 5 SAU 6)
DIFFERENTIAL SYSTEMS AND APPLICATIONS (ELECTIVE COURSE 5 OR 6)
2 2 0 0 7 E
Cursuri facultative
MF4Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 P
  • Este prezentat numărul de ore pe săptămână
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro