Plan de învăţământDomeniul: MATEMATICĂ

Specializarea:

Forma de învăţământ: ZI

Seria:Anul de studiu I


Semestrul 1

Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Tipul disciplinei Nr.ore/săpt. (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate online/sem.
C S L LP C S L LP
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1Metode numerice în algebra liniară și analiza multidimensională
Numerical methods in linear algebra and multidimensional analysis
MA1MNADSI2020E70000
2Practică de specialitate
Internship
MA1PSpDA0002EVP30000
3Statistică aplicată
Applied statistics
MA1StADSI2020E70000
4Teoria grafurilor
Graph theory
MA1TGrDSI2200E60000
Module opţionale: 1 din 2 (Optional modules: 1 out of 2)(1)
5Pachet 1 (C1)(Package 1 (C1))
Capitole speciale de inteligență artificială
Artificial Intelligence Special Chapters
MA1CIADA2020E70000
Pachet 2 (C1)(Package 2 (C1))
Calcul variațional și control optimal
Variational calculus and optimal control
MA2CVCDA2020E70000
Total8262 300000
Discipline facultative (Supplementary courses)
6Voluntariat/Tutoriat
Volunteering/Tutoring
MA1VolDA0002EVP30000

Semestrul 2

Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Tipul disciplinei Nr.ore/săpt. (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate online/sem.
C S L LP C S L LP
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1Practică de specialitate
Internship
MA2PSpDA0002EVP30000
2Sisteme diferențiale și aplicații
Differential systems and applications
MA2SDADSI2110E70000
Discipline opţionale: 1 din 3 (Optional courses: 1 out of 3)
3Ecuații cu derivate parțiale
Partial differential equations
MA2EDPDA2110E70000
Fundamentele algebrice ale informaticii
Algebraic foundations of computer science
MA2FAI0000
Teoria codurilor
Theory of codes
MA2TCo0000
Module opţionale: 1 din 2 (Optional modules: 1 out of 2)(1)
4 - 5Pachet 1 (C2 și C3)(Package 1 (C2 and C3))
Calcul evolutiv și algoritmi genetici
Evolutionary Computation and Genetic Algorithms
MA2CAGDA2020E60000
Calcul științific
Scientific computing
MA2CStDA2020E70000
Pachet 2 (C2 și C3)(Package 2 (C2 and C3))
Analiza numerică a EDP
Numerical analysis of PDE
MA2ANEDA2020E60000
Mecanică cerească
Celestial mechanics
MA2MeCDA2020E70000
Total8262 300000
Discipline facultative (Supplementary courses)
6Voluntariat/Tutoriat
Volunteering/ Tutoring
MA2VolDA0002EVP30000

Anul de studiu II


Semestrul 3

Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Tipul disciplinei Nr.ore/săpt. (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate online/sem.
C S L LP C S L LP
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1Optimizare practică
Practical optimization
MA3OPrDSI2200E60000
2Practică de specialitate
Internship
MA3PSpDA0002EVP30000
3Teoria probabilităților și procese stochastice
Probability theory and stochastic processes
MA3TPSDSI2020E70000
Discipline opţionale: 1 din 3 (Optional courses: 1 out of 3)
4Analiză numerică
Numerical analysis
MA3AnNDA2110E70000
Econometrie
Econometrics
MA3Ecm0000
Grafică avansată pe calculator
Advanced computer graphics
MA3GAC0000
Module opţionale: 1 din 2 (Optional modules: 1 out of 2)(1)
5Pachet 1 (C4)(Package 1 (C4))
Metode matematice pentru data minning și recuperarea informației
Mathematical methods for data mining and information retrieval
MA3MMDDA2110E70000
Pachet 2 (C4)(Package 2 (C4))
Teoria riscului și actuariat
Risk theory and actuarial
MA3TRADA2110E70000
Total8442 300000
Discipline facultative (Supplementary courses)
6Voluntariat/Tutoriat
Volunteering/Tutoring
MA3VolDA0002EVP30000

Semestrul 4

Nr. crt. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Tipul disciplinei Nr.ore/săpt. (fizic+online) FV Cr Procent de ore desfăşurate online/sem.
C S L LP C S L LP
Discipline obligatorii (Compulsory courses)
1Etică și integritate academică
Ethics and academic integrity
MA4EIADSI1.17000EVP30000
2Elaborarea lucrării de disertație
Elaboration of the dissertation
MA4ELDDSI0060EVP60000
Discipline opţionale: 2 din 4 (Optional courses: 2 out of 4)
3-4Management financiar avansat
Advanced financial management
MA4MFADA4040E140000
Sisteme dinamice
Dynamic systems
MA4SDi0000
Studiul sistemelor infotainement
The study of infotainment systems
MA4SSI0000
Tehnici de programare funcțională
Functional programming techniques
MA4TPF0000
Module opţionale: 1 din 2 (Optional modules: 1 out of 2)(1)
5Pachet 1 (C5)(Package 1 (C5))
Rețele neuronale
Neural networks
MA4RNeDA2020E70000
Pachet 2 (C5)(Package 2 (C5))
Modelarea pietelor financiare. Martingale
Modeling financial markets. Martingales
MA4MPFDA2020E70000
Total7.170120 300000
Discipline facultative (Supplementary courses)
6Voluntariat/Tutoriat
Volunteering/Tutoring
MA4VolDC0002EVP30000
Susținerea lucrării de finalizare a studiilor0000 10        

(1) Opțiunea pentru modulele opționale se face în semestrul 1. Toate disciplinele din modulul ales sunt obligatorii. (The choice for optional modules is made in semester 1. All subjects in the chosen module are compulsory.)


Legendă:
    DA - Discipline de aprofundare; DSI - Discipline de sinteză
    C - Curs; S - Seminar; L - Laborator; LP - Lucrări practice
    Fv - Forma de verificare (E - Examen; C - Colocviu; EVP - Evaluare pe parcurs)
    Cr - Număr credite ECTS

sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro