Plan de învăţământDomeniul: MATEMATICĂ

Specializarea:

Forma de învăţământ: ZI

Seria:
Semestrul 1

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
DC1GeR GEOMETRIE DIFERENTIALA. VARIETATI RIEMANNIENE
DIFFERENTIAL GEOMETRY. RIEMANNIAN MANIFOLDS
2 2 0 0 7 E
DC1PSp PRACTICA DE SPECIALITATE
INTERNSHIP
0 0 0 2 3 P
DC1SAA STRUCTURI ALGEBRICE SI APLICATII
ALGEBRAIC STRUCTURES AND APPLICATIONS
2 2 0 0 7 E
DC1TFR TOPOLOGIE SI FUNCTII REALE
TOPOLOGY AND REAL FUNCTIONS
2 2 0 0 7 E
Cursuri opţionale
DC1ANe ANALIZA NELINIARA SI ELEMENTE DE TEORIA JOCURILOR (CURS OPTIONAL 1)
NONLINEAR ANALYSIS AND ELEMENTS OF GAME THEORY (ELECTIVE COURSE 1)
2 2 0 0 6 E
DC1FuM
( link )
FUNDAMENTELE MATEMATICII (CURS OPTIONAL 1)
FUNDAMENTALS OF MATHEMATICS (ELECTIVE COURSE 1)
2 2 0 0 6 E
DC1TGr TEORIA GRAFURILOR (CURS OPTIONAL 1)
GRAPH THEORY (ELECTIVE COURSE 1)
2 2 0 0 6 E
Cursuri facultative
DC1Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 P

Semestrul 2

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
DC2CAF CAPITOLE SPECIALE DE ANALIZA FUNCTIONALA
SPECIAL CHAPTERS OF FUNCTIONAL ANALYSIS
2 2 0 0 7 E
DC2EDP ECUATII CU DERIVATE PARTIALE
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0 7 E
DC2MLH MECANICA LAGRANGE SI HAMILTON
LAGRANGE AND HAMILTON MECHANICS
2 2 0 0 7 E
DC2PSp PRACTICA DE SPECIALITATE
INTERNSHIP
0 0 0 2 3 P
Cursuri opţionale
DC2CVC CALCULUL VARIATIONAL SI CONTROL OPTIMAL (CURS OPTIONAL 2)
VARIATIONAL CALCULUS AND OPTIMAL CONTROL (ELECTIVE COURSE 2)
2 2 0 0 6 E
DC2RPM CONCEPEREA SI REZOLVAREA PROBLEMELOR DE MATEMATICA (CURS OPTIONAL 2)
PROPOSING AND SOLVING MATHEMATICAL PROBLEMS (ELECTIVE COURSE 2)
2 2 0 0 6 E
DC2OpC OPTIMIZARE COMBINATORIE (CURS OPTIONAL 2)
COMBINATORIAL OPTIMIZATION (ELECTIVE COURSE 2)
2 2 0 0 6 E
Cursuri facultative
DC2Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 P

Semestrul 3

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
DC3FCo FUNCTII COMPLEXE
COMPLEX FUNCTIONS
2 2 0 0 6 E
DC3PSp PRACTICA DE SPECIALITATE
INTERNSHIP
0 0 0 2 3 P
DC3PPS TEORIA PROBABILITATILOR SI PROCESE STOCHASTICE
PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES
2 0 2 0 7 E
Cursuri opţionale
DC3AnN ANALIZA NUMERICA (CURS OPTIONAL 3 SAU 4)
NUMERICAL ANALYSIS (ELECTIVE COURSE 3 OR 4)
2 2 0 0 7 E
DC3CSt CALCUL STIINTIFIC (CURS OPTIONAL 3 SAU 4)
SCIENTIFIC CALCULUS (ELECTIVE COURSE 3 OR 4)
2 2 0 0 7 E
DC3CAl
( link )
CAPITOLE DE ALGEBRA PENTRU PROFESORI (CURS OPTIONAL 3 SAU 4)
CHAPTERS OF ALGEBRA FOR TEACHERS (ELECTIVE COURSE 3 OR 4)
2 2 0 0 7 E
DC3CGe CAPITOLE DE GEOMETRIE PENTRU PROFESORI (CURS OPTIONAL 3 SAU 4)
CHAPTERS OF GEOMETRY FOR TEACHERS (ELECTIVE COURSE 3 OR 4)
2 2 0 0 7 E
DC3GSC GEOMETRIE SIMPLECTICA SI COMPLEXA (CURS OPTIONAL 3 SAU 4)
SIMPLECTIC AND COMPLEX GEOMETRY (ELECTIVE COURSE 3 OR 4)
2 2 0 0 7 E
Cursuri facultative
DC3Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 P

Semestrul 4

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
DC4PSp ETICA SI INTEGRITATE ACADEMICA
ETHICS AND ACADEMIC INTEGRITY
1 0 0 0 3 P
DC4PLD PREGATIREA LUCRARII DE DISERTATIE
DISSERTATION RESEARCH STAGE
0 0 0 6 6 P
DC4ToA TOPOLOGIE ALGEBRICA
ALGEBRAIC TOPOLOGY
2 2 0 0 7 E
Cursuri opţionale
DC4AED ANALIZA NUMERICA A ECUATIILOR CU DERIVATE PARTIALE (CURS OPTIONAL 5 SAU 6)
NUMERICAL ANALYSIS OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS (ELECTIVE COURSE 5 OR 6)
2 2 0 0 7 E
DC4CAn CAPITOLE DE ANALIZA PENTRU PROFESORI (CURS OPTIONAL 5 SAU 6)
CHAPTERS OF ANALYSIS FOR TEACHERS (ELECTIVE COURSE 5 OR 6)
2 2 0 0 7 E
DC4SDA SISTEME DIFERENTIALE SI APLICATII (CURS OPTIONAL 5 SAU 6)
DIFFERENTIAL SYSTEMS AND APPLICATIONS (ELECTIVE COURSE 5 OR 6)
2 2 0 0 7 E
DCSEd SOFT EDUCATIONAL (CURS OPTIONAL 5 SAU 6)
EDUCATIONAL SOFTWARE (ELECTIVE COURSE 5 OR 6)
2 2 0 0 7 E
Cursuri facultative
DC4Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 P
  • Este prezentat numărul de ore pe săptămână
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro