Plan de învăţământDomeniul: MATEMATICĂ

Specializarea:

Forma de învăţământ: ZI

Seria:
Semestrul I

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
CURS 1 PACHET
COURSE 1 PACKAGE
2 1 1 0 7 E
MA1MNA METODE NUMERICE IN ALGEBRA LINIARA SI ANALIZA MULTIDIMENSIONALA
NUMERICAL METHODS IN LINEAR ALGEBRA AND MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS
2 0 2 0 7 E
MA1PSp PRACTICA DE SPECIALITATE
INTERNSHIP
0 0 0 2 3 P
MA1StA STATISTICA APLICATA
APPLIED STATISTICS
2 1 1 0 7 E
MA1TGr TEORIA GRAFURILOR
GRAPH THEORY
2 2 0 0 6 E
Cursuri facultative
MA1Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 P

Semestrul II

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
CURS 2 PACHET
COURSE 2 PACKAGE
2 1 1 0 6 E
CURS 3 PACHET
COURSE 3 PACKAGE
2 1 1 0 7 E
MA2PSp PRACTICA DE SPECIALITATE
INTERNSHIP
0 0 0 2 3 P
MA2SDA SISTEME DIFERENTIALE SI APLICATII
DIFFERENTIAL SYSTEMS AND APPLICATIONS
2 2 0 0 7 E
Cursuri opţionale
MA2EDP ECUATII CU DERIVATE PARTIALE (CURS OPTIONAL 1)
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS (ELECTIVE COURSE 1)
2 2 0 0 7 E
MA2FAI FUNDAMENTELE ALGEBRICE ALE INFORMATICII (CURS OPTIONAL 1)
ALGEBRAIC FOUNDATIONS OF INFORMATICS (ELECTIVE COURSE 1)
2 1 1 0 7 E
MA2SDi SISTEME DINAMICE (CURS OPTIONAL 1)
DYNAMICAL SYSTEMS (ELECTIVE COURSE 1)
2 2 0 0 7 E
MA2TCo TEORIA CODURILOR (CURS OPTIONAL 1)
CODING THEORY (ELECTIVE COURSE 1)
2 1 1 0 7 E
Cursuri facultative
MA2Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 P

Semestrul III

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
CURS 4 PACHET
COURSE 4 PACKAGE
2 1 1 0 6 E
MA3OPr OPTIMIZARE PRACTICA
PRACTICAL OPTIMISATION
2 2 0 0 6 E
MA3PSp PRACTICA DE SPECIALITATE
INTERNSHIP
0 0 0 2 3 P
MA3TPS TEORIA PROBABILITATILOR SI PROCESE STOCHASTICE
PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES
2 0 2 0 7 E
Cursuri opţionale
MA3AnN ANALIZA NUMERICA (CURS OPTIONAL 2)
NUMERICAL ANALYSIS (ELECTIVE COURSE 2)
2 1 1 0 7 E
MA3BMC BAZELE MATEMATICE ALE CALCULABILITATII (CURS OPTIONAL 2)
MATHEMATICAL BASIS OF CALCULABILITY (ELECTIVE COURSE 2)
2 1 1 0 7 E
MA3Ecm ECONOMETRIE (CURS OPTIONAL 2)
ECONOMETRY (ELECTIVE COURSE 2)
2 1 1 0 7 E
MA3GAC GRAFICA AVANSATA PE CALCULATOR (CURS OPTIONAL 2)
ADVANCED COMPUTER GRAPHICS (ELECTIVE COURSE 2)
2 1 1 0 7 E
MA3OPE OPTIMIZAREA PROCESELOR ECONOMICE (CURS OPTIONAL 2)
ECONOMIC PROCESSES OPTIMIZATION (ELECTIVE COURSE 2)
2 1 1 0 7 E
Cursuri facultative
MA2Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 P

Semestrul IV

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
CURS 5 PACHET
COURSE 5 PACKAGE
2 1 1 0 7 E
MA4ELD ELABORAREA LUCRARII DE DISERTATIE
DISSERTATION RESEARCH STAGE
0 0 0 6 6 P
MA4EIA ETICA SI INTEGRITATE ACADEMICA
ETHICS AND ACADEMIC INTEGRITY
1 0 0 0 3 P
Cursuri opţionale
MA4ANE ANALIZA NUMERICA A ECUATIILOR CU DERIVATE PARTIALE (CURS OPTIONAL 3 SAU 4)
NUMERICAL ANALYSIS OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS (ELECTIVE COURSE 3 OR 4)
2 2 0 0 7 E
MA4MFA MANAGEMENT FINANCIAR AVANSAT (CURS OPTIONAL 3 SAU 4)
ADVANCED FINANCIAL MANAGEMENT (ELECTIVE COURSE 3 OR 4)
2 1 1 0 7 E
MA4SSI STUDIUL SISTEMELOR INFOTAINMENT (CURS OPTIONAL 3 SAU 4)
THE STUDY OF INFOTAINMENT SYSTEMS (ELECTIVE COURSE 3 OR 4)
2 1 1 0 7 E
MA4TPF TEHNICI DE PROGRAMARE FUNCTIONALA (CURS OPTIONAL 3 SAU 4)
FUNCTIONAL PROGRAMMING TECHNIQUES (ELECTIVE COURSE 3 OR 4)
2 1 1 0 7 E
Cursuri facultative
MA4Vol VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 P

Cursuri pachet 1 (TEHNICI MATEMATICE ÎN INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ)

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
MA1CIA CAPITOLE SPECIALE DE INTELIGENTA ARTIFICIALA
SPECIAL CHAPTERS OF ARTIFICIAL INTELIGENCE
2 1 1 0 7 E
MA2OCo OPTIMIZARE COMBINATORIE
COMBINATORIAL OPTIMIZATION
2 2 0 0 6 E
MA2CSt CALCUL STIINTIFIC
SCIENTIFIC CALCULUS
2 1 1 0 7 E
MA3MMD METODE MATEMATICE PENTRU DATA MINING SI RECUPERAREA INFORMATIEI
MATHEMATICAL METHODS FOR DATA MINING AND INFORMATION RETRIEVAL
2 1 1 0 7 E
MA4Rne RETELE NEURONALE
NEURONAL NETWORKS
2 1 1 0 7 E

Cursuri pachet 2 (MODELE MATEMATICE ÎN ŞTIINŢE)

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
MA1CVC CALCULUL VARIATIONAL SI CONTROL OPTIMAL
VARIATIONAL CALCULUS AND OPTIMAL CONTROL
2 1 1 0 7 E
MA2MFi MATEMATICI FINANCIARE
FINANCIAL MATHEMATICS
2 1 1 0 6 E
MA2MMS METODE MATEMATICE IN STIINTE SPATIALE
MATHEMATICAL METHODS IN SPATIAL SCIENCES
2 1 1 0 7 E
MA3BMa BIOLOGIE MATEMATICA
MATHEMATICAL BIOLOGY
2 1 1 0 7 E
MA4MPF MODELAREA PIE?ELOR FINANCIARE. METODA MARTINGALE
FINANCIAL MARKET MODELING. MARTINGALE METHOD
2 1 1 0 7 E
  • Este prezentat numărul de ore pe săptămână
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro