Plan de învăţământDomeniul: MATEMATICĂ

Specializarea:

Forma de învăţământ: ZI

Seria:
Semestrul 1

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
DC101 FUNCTII COMPLEXE
COMPLEX FUNCTIONS
2 2 0 0 6 E
DC102 GEOMETRIE DIFERENTIALA. VARIETATI RIEMANNIENE
DIFFERENTIAL GEOMETRY. RIEMANNIAN MANIFOLDS
2 2 0 0 7 E
DC103 PRACTICA DE SPECIALITATE
INTERNSHIP
0 0 0 2 3 P
DC104 STRUCTURI ALGEBRICE SI APLICATII
ALGEBRAIC STRUCTURES AND APPLICATIONS
2 2 0 0 7 E
DC105 TOPOLOGIE SI FUNCTII REALE
TOPOLOGY AND REAL FUNCTIONS
2 2 0 0 7 E
Cursuri facultative
DC106 VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 P

Semestrul 2

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
DC207 CALCULUL VARIATIONAL SI CONTROL OPTIMAL
VARIATIONAL CALCULUS AND OPTIMAL CONTROL
2 2 0 0 6 E
DC208 CAPITOLE SPECIALE DE ANALIZA FUNCTIONALA
SPECIAL CHAPTERS OF FUNCTIONAL ANALYSIS
2 2 0 0 7 E
DC209 ECUATII CU DERIVATE PARTIALE
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0 7 E
DC210 MECANICA LAGRANGE SI HAMILTON
LAGRANGE AND HAMILTON MECHANICS
2 2 0 0 7 E
DC211 PRACTICA DE SPECIALITATE
INTERNSHIP
0 0 0 2 3 P
Cursuri facultative
DC212 VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 P

Semestrul 3

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
DC314 ANALIZA NUMERICA
NUMERICAL ANALYSIS
2 0 2 0 6 E
DC338 ETICA SI INTEGRITATE ACADEMICA
ETHICS AND ACADEMIC INTEGRITY
1 0 0 0 5 P
DC427 GEOMETRIE SIMPLECTICA SI COMPLEXA
SIMPLECTIC AND COMPLEX GEOMETRY
2 2 0 0 7 E
Cursuri opţionale
DC313 ANALIZA NELINIARA SI ELEMENTE DE TEORIA JOCURILOR (CURS OPTIONAL I SAU II)
NONLINEAR ANALYSIS AND ELEMENTS OF GAME THEORY (ELECTIVE COURSE I OR II)
2 2 0 0 6 E
DC317 CAPITOLE SPECIALE DE ALGEBRA (CURS OPTIONAL I SAU II)
SPECIAL CHAPTERS OF ALGEBRA (ELECTIVE COURSE I OR II)
2 2 0 0 6 E
DC318 CAPITOLE SPECIALE DE GEOMETRIE (CURS OPTIONAL I SAU II)
SPECIAL CHAPTERS OF GEOMETRY (ELECTIVE COURSE I OR II)
2 2 0 0 6 E
DC319 METODE MATEMATICE IN PROCESAREA SEMNALELOR (CURS OPTIONAL I SAU II)
MATHEMATICAL METHODS IN SIGNAL PROCESSING (ELECTIVE COURSE I OR III)
2 2 0 0 6 E
DC321 SEMIGRUPURI DE OPERATORI SI ECUATII DE EVOLUTIE (CURS OPTIONAL I SAU II)
SEMIGROUPS AND EVOLUTION EQUATIONS (ELECTIVE COURSE I OR II)
2 2 0 0 6 E
DC322 TEORIA GRAFURILOR (CURS OPTIONAL I SAU II)
GRAPHS THEORY (ELECTIVE COURSE I OR II)
2 2 0 0 6 E
DC323 TEORIA PROBABILITATILOR SI PROCESE STOCHASTICE (CURS OPTIONAL I SAU II)
PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES (ELECTIVE COURSE I OR II)
2 2 0 0 6 E
Cursuri facultative
DC324 VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 P

Semestrul 4

Cod Denumire disciplină Nr. ore Cr. Tip eval.
C S L Pr
DC315 ANALIZA NUMERICA A ECUATIILOR CU DERIVATE PARTIALE
NUMERICAL ANALYSIS OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
2 2 0 0 7 E
DC420 PRACTICA DE SPECIALITATE
INTERNSHIP
0 0 0 2 3 P
DC431 PREGATIREA LUCRARII DE DISERTATIE
DISSERTATION RESEARCH STAGE
0 0 0 6 6 P
Cursuri opţionale
DC316 CALCUL STIINTIFIC (CURS OPTIONAL III SAU IV)
SCIENTIFIC CALCULUS (ELECTIVE COURSE III OR IV)
2 2 0 0 7 E
DC425 CAPITOLE SPECIALE DE ANALIZA (CURS OPTIONAL III SAU IV)
SPECIAL CHAPTERS OF ANALYSIS (ELECTIVE COURSE III OR IV)
2 2 0 0 7 E
DC426 GEOMETRIE ALGEBRICA (CURS OPTIONAL III SAU IV)
ALGEBRAIC GEOMETRY (ELECTIVE COURSE III OR IV)
2 2 0 0 7 E
DC428 GRUPURI SI ALGEBRE LIE (CURS OPTIONAL III SAU IV)
LIE GROUPS AND ALGEBRA (ELECTIVE COURSE III OR IV)
2 2 0 0 7 E
DC430 MODELE GENERALIZATE IN MECANICA (CURS OPTIONAL III)
GENERALIZED MODELS IN MECHANICS (ELECTIVE COURSE III)
2 2 0 0 7 E
DC432 SISTEME DIFERENTIALE SI APLICATII (CURS OPTIONAL III)
DIFFERENTIAL SYSTEMS AND APPLICATIONS (ELECTIVE COURSE III)
2 2 0 0 7 E
DC433 TEORIA CONTROLULUI (CURS OPTIONAL III SAU IV)
CONTROL THEORY (ELECTIVE COURSE III OR IV)
2 2 0 0 7 E
DC434 TEORIA ELASTICITATII (CURS OPTIONAL III SAU IV)
THEORY OF ELASTICITY (ELECTIVE COURSE III OR IV)
2 2 0 0 7 E
DC435 TEORIA OPERATORILOR (CURS OPTIONAL III SAU IV)
OPERATOR THEORY (ELECTIVE COURSE III OR IV)
2 2 0 0 7 E
DC436 TOPOLOGIE ALGEBRICA (CURS OPTIONAL III SAU IV)
ALGEBRAIC TOPOLOGY (ELECTIVE COURSE III OR IV)
2 2 0 0 7 E
Cursuri facultative
DC429 ISTORIA MATEMATICII
HISTORY OF MATHEMATICS
1 1 0 0 3 C
DC437 VOLUNTARIAT / TUTORAT
VOLUNTEERING / TUTORING
0 0 0 3 3 P
  • Este prezentat numărul de ore pe săptămână
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro