Şcoala Doctorală de MatematicăConducerea Şcolii Doctorale


Director departament

Prof. Dr. SEBASTIAN ANIŢA

Tel:0232/201229
E-mail: sanita@uaic.ro


Consiliul Şcolii doctorale

Membri locali:
       Prof. Dr. SEBASTIAN ANIŢA (sanita@uaic.ro)
       Prof. Dr. CĂTĂLIN GALEŞ (cgales@uaic.ro)
       Prof. Dr. MARIAN MUNTEANU (munteanu@uaic.ro)
       Prof. Dr. CEZAR ONICIUC (oniciucc@uaic.ro)

Membri externi:
       Cercet. LUCIAN BEZNEA (Lucian.Beznea@imar.ro)
       Acad. VIOREL BARBU (vb41@uaic.ro)

Studenţi:
       Drd. MIHAELA BURLĂ căs; RUSU (mihaelaburla10@yahoo.ro)
       Drd. RAREŞ AMBROSIE (rares_ambrosie@yahoo.com)

Date contact membrii consiliul Şcolii Doctorale

Prof.dr. Sebastian ANITA, Facultatea de Matematica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: sanita@uaic.ro

Prof. Dr. CĂTĂLIN GALEŞ, Facultatea de Matematica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: cgales@uaic.ro

Prof. Dr. MARIAN MUNTEANU, Facultatea de Matematica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: munteanu@uaic.ro

Prof.dr. Cezar ONICIUC, Facultatea de Matematica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: oniciucc@uaic.ro

Acad. Viorel BARBU, Institutul de Matematica "Octav Mayer" al Academiei Romane, Bd. Carol I nr. 8, Iasi 700506, Romania, E:mail: vb41@uaic.ro

Prof.dr. Lucian BEZNEA, Institutul de Matematica "Simion Stoilow" al Academiei Romane, Calea Grivitei nr. 21, 010702 Bucuresti, Romania, E:mail: Lucian.Beznea@imar.ro

Drd. MIHAELA BURLĂ căs; RUSU, Facultatea de Matematica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: mihaelaburla10@yahoo.ro

Drd. RAREŞ AMBROSIE, Facultatea de Matematica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: rares_ambrosie@yahoo.com


RAPORT DE AUTOEVALUARE ŞCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ


Doctoral field: Mathematics

The PhD degree is a full-time, three year programme and it is addressed to students who have received a MSc or equivalent degree in Mathematics. In the first year, the PhD students attend advanced courses in their areas of specialization. Then, they must carry their own research programme and to complete the thesis.

The PhD program in Mathematics offers high-quality classes in various research areas concerning algebraic geometry, analysis, commutative algebra, differential geometry, geometric topology, group and representation theory, number theory, partial diferential equations, probability, and statistics. The PhD supervisors are renowned specialists in their fields of expertise. Their research interests cover several modern directions in Mathematics. They have published scientific papers in the best mathematical journals and monographs by the most prestigious publishing houses: Springer Verlag, Kluwer Acad. Publ., Birkhauser, World Scientific, etc. Their scientific results have been cited thousands of times. The research activity enjoys an important support from the "Al. Myller" Mathematical Seminar, one of the most complete mathematical libraries in Romania.

SCIENTIFIC ADVISORS

Professor Sebastian ANIŢA sanita@uaic.ro; +040232201229
     http://www.math.uaic.ro/~sanita
     Partial Differential Equations; Nonlinear Functional Analysis; Control and Stabilization for Reaction-Diffusion Systems; Mathematical Biology


Professor Mircea BÎRSAN mircea.birsan@uni-due.de
     https://www.uni-due.de/mathematik/ag_neff/birsan
     Mechanics of solids; Theory of Elasticity and Thermoelasticity; Theory of media with microstructure and the theory of shells and plates


Professor Ioan BUCĂTARU bucataru@uaic.ro; +040232201214
     http://www.math.uaic.ro/~bucataru
     Differential Geometry; Geometric Structures for Differential Equation Fields


Professor Ovidiu CÂRJĂ ocarja@uaic.ro; +040232201231
     http://www.math.uaic.ro/~ocarja
     Differential Equations; Optimal Control Problems; Controllability and Time Optimal Control; Viability and Invariance for Differential Inclusions; Hamilton-Jacobi-Bellman Equations


Professor Marius DUREA durea@uaic.ro; +040232201222
     http://www.math.uaic.ro/~durea
     Variational Analysis; Regularity of Set-valued Mappings; Scalar and Vector Optimization; Set-valued Optimization


Professor Dorel FETCU dorelfetcu@yahoo.com; +040742911410
     http://math.etc.tuiasi.ro/dfetcu/DorelFetcu.html
     Differential Geometry; Geometric Analysis


Professor Violeta FOTEA violeta.fotea@uaic.ro; +040232201210
     http://www.math.uaic.ro/~leoreanu
     Algebra; Hyperstuctures; Fuzzy Systems


Associate Professor Cătălin GALEŞ cgales@uaic.ro; +040232201226
     https://www.math.uaic.ro/~cgales
     Celestial mechanics; Astrodynamics; Hamiltonian mechanics; Mechanics of deformable solids


Professor Teodor HAVÂRNEANU havi@uaic.ro; +040232201224
     http://www.math.uaic.ro/~havi
     Differential Equations; Optimal Control; Integro-differential Equations with Delay; Hamilton-Jacobi Equations; Controllability of Fluid Dynamics


Professor Cătălin-George LEFTER catalin.lefter@uaic.ro; +040232201223
     http://www.math.uaic.ro/~lefter
     Partial Differential Equations; Control Theory; Fluid Dynamics Equations; Variational Methods for Elliptic Nonlinear Equations; Controllability of Parabolic Equations


Professor Răzvan-Dinu LIŢCANU litcanu@uaic.ro; +040232201061
     http://www.math.uaic.ro/~litcanu
     Arithmetic Algebraic Geometry; Arakelov Theory; Arithmetic of Covers of Curves; Belyi Functions, Dessins d'enfants; Differential Operators on Algebraic Curves; Algebraic Stacks


Professor Marian MUNTEANU munteanu@uaic.ro; +040232201214
     http://www.math.uaic.ro/~munteanu
     Differential Geometry; Contact Geometry; Riemannian Geometry


Professor Cezar ONICIUC oniciucc@uaic.ro; +040232201232
     http://www.math.uaic.ro/~oniciucc
     Biharmonic Maps; Harmonic Maps; Riemannian Geometry


Professor Cătălin POPA cpopa@uaic.ro; +040232201224
     http://www.math.uaic.ro/~cpopa
     Partial Differential Equations; Control Theory; Hamilton-Jacobi Equations; Variational Inequalities; Equations of Fluid Dynamics; Controllability Problems


Professor Aurel RĂŞCANU rascanu@uaic.ro; +040232201212
     http://www.math.uaic.ro/~rascanu
     Stochastic Differential Equations; Stochastic Viability and Control; Probabilistic Methods in the Study of Partial Differential Equations; Stochastic Simulation and Numerical Approximation


Professor Marius TĂRNĂUCEANU tarnauc@uaic.ro; +040232201210
     http://www.math.uaic.ro/~martar
     Group theory; Lattice theory


Associate Professor Eugen VĂRVĂRUCĂ eugen.varvaruca@uaic.ro; 0232/201232
     http://www.math.uaic.ro/index.php?id=401&cod=144
     Partial Differential Equations; Nonlinear Analysis; Free-Boundary Problems in Fluid Dynamics; Theory of Water Waves


Professor Constantin ZĂLINESCU zalinesc@uaic.ro; +040232201222
     http://www.math.uaic.ro/~zalinesc
     Convex and Quasi-convex Analysis; Representation of Monotone Operators by Convex Functions; Convex and Nonconvex Programming; Set Convergence; Vectorial Programming
Condiţii de admitere

Click aiciInfrastructura de cercetare

Cea mai reprezentativă bibliotecă de profil matematic din ţară, Biblioteca Seminarului Matematic "A. Myller", pune la dispoziţia cercetătorilor şcolii doctorale de matematică publicaţii matematice de o imensă valoare, unele dintre acestea fiind opere complete, în original, ale unor matematicieni celebri. Pe lângă cele peste 80.000 de volume ce alcătuiesc fondul de carte, se regăsesc aici peste 700 de titluri de publicaţii periodice de specialitate şi 300 de volume ce alcătuiesc fondul de carte veche si manuscrise.

De asemenea, Facultatea de Matematică mai dispune de un spaţiu de studiu în corpul R al Universităţii, de laboratoare dotate cu calculatoare IBM conectate la Internet, de aparatura multimedia.Cursuri PPUA

Modul ştiinţific


Analiza variaţională cu aplicaţii la teoria ecuaţiilor generalizate

Hiperstructuri algebrice şi aplicaţii

Reprezentări liniare de grupuri finite

Metodologia şi etica cercetării ştiinţifice1. Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat click pentru download
2. Standardele minimale pentru conferirea Atestatului de Abilitare, pe domeniul Matematica click pentru download
3. Regulamentul de funcţionare a SDM aprobat CSUD click pentru download
4. Metodologie admitere doctorat 2022-2023 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro