Şcoala Doctorală de MatematicăPrezentare generală

Primul doctorat în matematici pure la o universitate românească a fost obţinut la Facultatea de Matematică din Iaşi, în 1920, de către Octav Mayer sub îndrumarea profesorului Alexandru Myller. De-a lungul timpului, renumiţi matematicieni s-au format şi au obţinut titlul de Doctor în Matematică în cadrul facultăţii.

Şcoala Doctorală de Matematică are drept scop programarea şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice la nivel superior. Ea vizează activitatea conducătorilor de doctorat, a doctoranzilor şi a altor categorii de personal academic. Misiunea de cercetare constă în valorificarea potenţialului ştiinţific pe care-l reprezintă coordonatorii de doctorat şi studenţii doctoranzi. Aceasta se realizează prin activitatea de cercetare ştiinţifică derulată individual sau în cadrul unor proiecte de cercetare, prin colaborare internă şi internaţională cu alte instituţii de cercetare din ţară şi străinătate, prin îndrumarea şi formarea tinerilor cercetători.

Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt valorificate prin publicare în reviste naţionale şi internaţionale de renume în domeniul Matematică, prin prezentări susţinute la conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice importante la nivel naţional şi internaţional.

Misiunea programului de studii de doctorat Matematică este de a contribui, prin educaţie, învăţare şi cercetare de excelenţă, la realizarea obiectivului general de consolidare a poziţiei universităţii ca instituţie recunoscută pe plan internaţional pentru calitate în predare şi cercetare şi ca partener al comunităţii pe care o deserveşte. Aceasta se concretizează prin cercetarea ştiinţifică la cel mai înalt nivel, vizibilă şi competitivă pe plan intern şi internaţional.


Condiţii de admitere: click aici1. Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat click pentru download
2. Standardele minimale pentru conferirea Atestatului de Abilitare, pe domeniul Matematica click pentru download
3. Metodologia de finalizare la Studii - Program Postdoctoral click pentru download
4. Regulamentul de funcţionare a SDM aprobat CSUD click pentru download
5. Regulament admitere doctorat 2024-2025 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro