Şcoala Doctorală de MatematicăConducerea Şcolii Doctorale


Director departament

Prof. Dr. SEBASTIAN ANIŢA

Tel:0232/201229
E-mail: sanita@uaic.ro


Consiliul Şcolii doctorale

Membri locali:
       Prof. Dr. SEBASTIAN ANIŢA (sanita@uaic.ro)
       Prof. Dr. CĂTĂLIN GALEŞ (cgales@uaic.ro)
       Prof. Dr. MARIAN MUNTEANU (munteanu@uaic.ro)
       Prof. Dr. CEZAR ONICIUC (oniciucc@uaic.ro)

Membri externi:
       Cercet. LUCIAN BEZNEA (Lucian.Beznea@imar.ro)
       Acad. VIOREL BARBU (vb41@uaic.ro)

Studenţi:
       Drd. MIHAELA BURLĂ căs; RUSU (mihaelaburla10@yahoo.ro)
       Drd. RAREŞ AMBROSIE (rares_ambrosie@yahoo.com)

Date contact

Prof.dr. Sebastian ANITA, Facultatea de Matematica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: sanita@uaic.ro

Prof. Dr. CĂTĂLIN GALEŞ, Facultatea de Matematica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: cgales@uaic.ro

Prof. Dr. MARIAN MUNTEANU, Facultatea de Matematica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: munteanu@uaic.ro

Prof.dr. Cezar ONICIUC, Facultatea de Matematica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: oniciucc@uaic.ro

Acad. Viorel BARBU, Institutul de Matematica "Octav Mayer" al Academiei Romane, Bd. Carol I nr. 8, Iasi 700506, Romania, E:mail: vb41@uaic.ro

Prof.dr. Lucian BEZNEA, Institutul de Matematica "Simion Stoilow" al Academiei Romane, Calea Grivitei nr. 21, 010702 Bucuresti, Romania, E:mail: Lucian.Beznea@imar.ro

Drd. MIHAELA BURLĂ căs; RUSU, Facultatea de Matematica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: mihaelaburla10@yahoo.ro

Drd. RAREŞ AMBROSIE, Facultatea de Matematica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: rares_ambrosie@yahoo.com1. Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat click pentru download
2. Standardele minimale pentru conferirea Atestatului de Abilitare, pe domeniul Matematica click pentru download
3. Metodologia de finalizare la Studii - Program Postdoctoral click pentru download
4. Regulamentul de funcţionare a SDM aprobat CSUD click pentru download
5. Regulament admitere doctorat 2024-2025 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro