Susţinere teze de doctorat


PLOP DIANA-ELENA CĂS. MAXIM

La data de 5 iunie 2023, ora 10:00, în Sala de conferinţe a Facultăţii de Matematică, d-na PLOP DIANA-ELENA CĂS. MAXIM va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "Contributions to the study of some generalized Pareto efficiency concepts", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Matematică.

Anunţ susţinere (click aici)

Decizia de numire a comisiei (click aici)

PREŞEDINTE:

Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIŢCANU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Marius DUREA, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

REFERENŢI:

1. Prof. univ. dr. habil. Ioan NECOARĂ, Universitatea Politehnică Bucuresti (CV)

2. PD CSI dr. habil. Erno Robert CSETNEK, Universitatea din Viena (CV)

3. Prof. univ. dr. Cătălin-George LEFTER, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

Curriculum vitae PLOP DIANA-ELENA CĂS. MAXIM (click aici)

Rezumat teză (click aici)

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.


CHELMUŞ DUMITRU-TEODOR

La data de 21 septembrie 2021, dl CHELMUŞ DUMITRU-TEODOR va susţine, în şedinţă publică online, teza de doctorat cu titlul "The study of some set-valued optimization problems based on variational analysis techniques", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Matematică.

Anunţ susţinere (click aici)

Comisia:

PREŞEDINTE:

Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIŢCANU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Marius DUREA, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

REFERENŢI:

1. Prof. univ. dr. Nicolae POPOVICI, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj Napoca (CV)

2. Prof. univ. dr. Claudiu STRUGARIU, Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Iaşi (CV)

3. Prof. univ. dr. Christiane TAMMER, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germania (CV)

Curriculum vitae CHELMUŞ DUMITRU-TEODOR (click aici)

Rezumat teză (click aici)

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Datele de conectare se găsesc în anunţul susţinerii.


SONEA ANDROMEDA-CRISTINA

La data de 16 iunie 2021, d-na SONEA ANDROMEDA-CRISTINA va susţine, în şedinţă publică online, teza de doctorat cu titlul "Noi contribuţii la studiul hiperstructurilor algebrice", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Matematică.

Anunţ susţinere (click aici)

Comisia:

PREŞEDINTE:

Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIŢCANU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Violeta FOTEA, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

REFERENŢI:

1. CS I Gabriel CIOBANU, Institutul de Informatică al Academiei Române, Filiala Iaşi (CV)

2. Prof. univ. dr. Septimiu CRIVEI, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj Napoca (CV)

3. CS I Florin PANAITE, IMAR, Academia Română Bucureşti (CV)

Curriculum vitae SONEA ANDROMEDA-CRISTINA (click aici)

Rezumat teză (click aici)

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Datele de conectare se găsesc în anunţul susţinerii.


MELNIG ELENA-ALEXANDRA

La data de 27 iulie 2020, d-ra MELNIG ELENA-ALEXANDRA va susţine, în şedinţă publică online, teza de doctorat cu titlul "Controllability, Stabilization and Inverse Problems for Parabolic Systems", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Matematică.

Anunţ susţinere (click aici)

Comisia:

PREŞEDINTE:

Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIŢCANU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Cătălin-George LEFTER, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

REFERENŢI:

1. Acad. Viorel BARBU, Academia Română Bucureşti (CV)

2. CS I, m.c. Gabriela MARINOSCHI, Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată "Gh. Mihoc-C. Iacob", Academia Română, Bucureşti (CV)

3. Prof. univ. dr. Petru JEBELEAN, Universitatea de Vest din Timişoara (CV)

Curriculum vitae MELNIG ELENA-ALEXANDRA (click aici)

Rezumat teză (click aici)

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Datele de conectare se găsesc în anunţul susţinerii.


FODOR DAN-GREGORIAN

La data de 29 mai 2020, dl FODOR DAN-GREGORIAN va susţine, în şedinţă publică online, teza de doctorat cu titlul "Algebraic and Geometric Conditions for Various Properties of the Curvature Tensor", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Matematică.

Anunţ susţinere (click aici)

Comisia:

PREŞEDINTE:

Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIŢCANU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Ioan BUCĂTARU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

REFERENŢI:

1. Dr. Renato Ghini BETTIOL, The City University of New York, USA (CV)

2. Prof. univ. dr. Dorel FETCU, Universitatea Tehnică "Gh. Asachi", Iaşi (CV)

3. Prof. univ. dr. Ioan-Radu PETER, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (CV)

Curriculum vitae FODOR DAN-GREGORIAN (click aici)

Rezumat teză (click aici)

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Datele de conectare se găsesc în anunţul susţinerii.


CREŢU GEORGETA

La data de 13 decembrie 2019, ora 11:00, în Sala de conferinţe a Facultăţii de Matematică, d-ra CREŢU G. Georgeta va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "PROJECTIVE DEFORMATIONS FOR FINSLER SPACES (Deformări proiective pe spaţii Finsler)", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Matematică.

Anunţ susţinere (click aici)

Comisia:

PREŞEDINTE:

Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIŢCANU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Ioan BUCĂTARU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

REFERENŢI:

1. Prof. univ. dr. Marian-Ioan MUNTEANU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

2. Prof. univ. dr. Ioan-Radu PETER, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (CV)

3. Prof. univ. dr. Zoltan MUZSNAY, Universitatea din Debreţin (CV)

Curriculum vitae Creţu Georgeta (click aici)

Rezumat teză (click aici)

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Matematică.


LAZOREC MIHAI-SILVIU

La data de 8 noiembrie 2019, ora 10:30, în Sala de conferinţe a Facultăţii de Matematică, dl LAZOREC Mihai-Silviu va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "ASPECTE PROBABILISTICE ALE TEORIEI GRUPURILOR FINITE (Probabilistic aspects of finite group theory)", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Matematică.

Anunţ susţinere (click aici)

Comisia:

PREŞEDINTE:

Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIŢCANU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Marius TĂRNĂUCEANU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

REFERENŢI:

1. Prof. univ. dr. Sorin DĂSCĂLESCU, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică şi Informatică (CV)

2. Prof. univ. dr. Andrei MĂRCUŞ, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca (CV)

3. Prof. univ. dr. Violeta FOTEA , Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

Curriculum vitae Lazorec Mihai-Silviu (click aici)

Rezumat teză (click aici)

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Matematică.


CUZUB ŞTEFAN-ANDREI

La data de 22 septembrie 2018, ora 11:00, în Sala de conferinţe a Facultăţii de Matematică, dl CUZUB ŞTEFAN-ANDREI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "MODELS OF ALGEBRAIC CURVES AND COVERS OF ALGEBRAIC CURVES (Modele ale curbelor algebrice şi ale acoperirilor de curbe algebrice)", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Matematică.

Anunţ susţinere (click aici)

Comisia:

PREŞEDINTE:

Prof. univ. dr. Cezar ONICIUC, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIŢCANU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

REFERENŢI:

1. Prof. univ. dr. Marian APRODU, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică şi Informatică (CV)

2. Prof. univ. dr. Vasile BRÂNZĂNESCU, Academia Română, Bucureşti, Institutul de Matematică "Simion Stoilow" (CV)

3. Prof. univ. dr. Pierre DÈBES, Universitè Lille 1, Franţa (CV)

Curriculum vitae Cuzub Ştefan-Andrei (click aici)

Rezumat teză (click aici)

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Matematică.


ACSINTE ELENA-ANDREEA căs. FLOREA

La data de 9 octombrie 2017, ora 10:00, în Sala de conferinţe a Facultăţii de Matematică, d-ra ACSINTE M. ELENA-ANDREEA căs. FLOREA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "CONTRIBUŢII LA STUDIUL UNOR PROBLEME DE OPTIMIZARE VECTORIALĂ CU ORDINE VARIABILĂ", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Matematică.

Anunţ susţinere (click aici)

Comisia:

PREŞEDINTE:

Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIŢCANU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Marius DUREA, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

REFERENŢI:

1. Prof. univ. dr. Gábor KASSAY, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică (CV)

2. Prof. univ. dr. Nicolae POPOVICI, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică (CV)

3. Prof. univ. dr. Constantin Zălinescu, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

Curriculum vitae Acsinte Elena-Andreea căs. Florea (click aici)

Rezumat teză (click aici)

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Matematică.


NISTOR SIMONA-ELENA căs. BARNA

La data de 20 septembrie 2017, ora 11:00, în Sala de conferinţe a Facultăţii de Matematică, d-ra NISTOR SIMONA-ELENA căs. BARNA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "BIHARMONICITY AND BICONSERVATIVITY TOPICS IN THE THEORY OF SUBMANIFOLDS", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Matematică.

Anunţ susţinere (click aici)

Comisia:

PREŞEDINTE:

Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu LIŢCANU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Cezar ONICIUC, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

REFERENŢI:

1. Prof. univ. dr. Theodoros VLACHOS, Universitatea din Ioannina, Grecia (CV)

2. CS I dr. Sergiu MOROIANU, Insitutul de Matematică "Simion Stoilow" al Academiei Române, Bucureşti (CV)

3. Prof. univ. dr. Stefano MONTALDO, Universitatea din Cagliari, Italia (CV)

4. Prof. univ. dr. Ioan Bucătaru, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

Curriculum vitae Nistor Simona-Elena căs. Barna (click aici)

Rezumat teză (click aici)

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Matematică.


BUCUR Andreea-Valentina

La data de 30 septembrie 2016, ora 11:00, în Sala de conferinţe a Facultăţii de Matematică, d-ra BUCUR ANDREEA-VALENTINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul "PROBLEME MATEMATICE ÎN MECANICA MEDIILOR CONTINUE", în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Matematică.

Anunţ susţinere (click aici)

Comisia:

PREŞEDINTE:

Prof. univ. dr. Marius DUREA, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Stan CHIRIŢĂ, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de Matematică (CV)

REFERENŢI:

1. Prof. univ. dr. Dorin IEŞAN, membru corespondent al Academiei Române, Institutul de Matematică "Octav Mayer" al Academiei Române (CV)

2. Prof. univ. dr. Liviu MARIN, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică şi Informatică (CV)

3. Conf. univ. dr. Teodor Silviu GROŞAN, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică şi Informatică (CV)

Curriculum vitae Bucur Andreea-Valentina (click aici)

Rezumat teză (click aici)

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Matematică.

sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro