Şcoala Doctorală de MatematicăInfrastructura de cercetare


Cea mai reprezentativă bibliotecă de profil matematic din ţară, Biblioteca Seminarului Matematic "A. Myller", pune la dispoziţia cercetătorilor şcolii doctorale de matematică publicaţii matematice de o imensă valoare, unele dintre acestea fiind opere complete, în original, ale unor matematicieni celebri. Pe lângă cele peste 80.000 de volume ce alcătuiesc fondul de carte, se regăsesc aici peste 700 de titluri de publicaţii periodice de specialitate şi 300 de volume ce alcătuiesc fondul de carte veche si manuscrise.

De asemenea, Facultatea de Matematică mai dispune de un spaţiu de studiu în corpul R al Universităţii, de laboratoare dotate cu calculatoare IBM conectate la Internet, de aparatură multimedia.Conducători de doctorat

Prof. Dr. Sebastian ANIŢA sanita@uaic.ro; +040232201229
     http://www.math.uaic.ro/~sanita
     Ecuaţii cu derivate parţiale; Analiză funcţională neliniară; Controlul şi stabilizarea sistemelor de tip reacţie-difuzie; Biologie matematică


Prof. Dr. Mircea BÎRSAN mircea.birsan@uni-due.de
     https://www.uni-due.de/mathematik/ag_neff/birsan
     Mecanica solidelor; Teoria elasticităţii şi a termoelasticităţii; Teoria mediilor cu microstructură


Prof. Dr. Ioan BUCĂTARU bucataru@uaic.ro; +040232201214
     http://www.math.uaic.ro/~bucataru
     Geometrie diferenţială; Structuri geometrice pentru ecuaţii diferenţiale


Prof. Dr. Ovidiu CÂRJĂ ocarja@uaic.ro; +040232201231
     http://www.math.uaic.ro/~ocarja
     Ecuaţii diferenţiale; Probleme de control optimal; Controlabilitate şi timp optimal pentru sisteme de control; Viabilitate şi invarianţă pentru incluziuni diferenţiale; Ecuaţii Hamilton-Jacobi-Bellman


Prof. Dr. Marius DUREA durea@uaic.ro; +040232201222
     http://www.math.uaic.ro/~durea
     Analiză variaţională; Regularitatea multifuncţiilor; Optimizare scalară şi vectorială; Optimizarea cu multifuncţii


Prof. Dr. Dorel FETCU dorelfetcu@yahoo.com; +040742911410
     http://math.etc.tuiasi.ro/dfetcu/DorelFetcu.html
     Geometrie diferenţială; Analiză geometrică


Prof. Dr. Violeta FOTEA violeta.fotea@uaic.ro; +040232201210
     http://www.math.uaic.ro/~leoreanu
     Algebră; Hiperstucturi; Sisteme Fuzzy


Prof. Dr. Cătălin GALEŞ cgales@uaic.ro; +040232201226
     https://www.math.uaic.ro/~cgales
     Mecanică cerească; Astrodinamică; Mecanică hamiltoniană; Mecanica solidelor deformabile


Prof. Dr. Teodor HAVÂRNEANU havi@uaic.ro; +040232201224
     http://www.math.uaic.ro/~havi
     Ecuaţii diferenţiale; Control optimal; Ecuaţii integro-diferenţiale; Ecuaţii Hamilton-Jacobi; Controlabilitate în dinamica fluidelor


Prof. Dr. Cătălin-George LEFTER catalin.lefter@uaic.ro; +040232201223
     http://www.math.uaic.ro/~lefter
     Ecuaţii cu derivate parţiale; Teoria controlului; Ecuaţiile dinamicii fluidelor; Metode variaţionale pentru ecuaţii neliniare eliptice; Controlabilitatea ecuaţiilor parabolice


Prof. Dr. Răzvan-Dinu LIŢCANU litcanu@uaic.ro; +040232201061
     http://www.math.uaic.ro/~litcanu
     Geometrie algebrică, aritmetică; Teoria Arakelov; Aritmetica acoperirii curbelor; Funcţii Belyi, "Dessins d'enfants"; Operatori diferenţiali pe curbe algebrice


Prof. Dr. Marian MUNTEANU munteanu@uaic.ro; +040232201214
     http://www.math.uaic.ro/~munteanu
     Geometrie diferenţială; Geometrie de contact; Geometrie riemanniană


Prof. Dr. Cezar ONICIUC oniciucc@uaic.ro; +040232201232
     http://www.math.uaic.ro/~oniciucc
     Aplicaţii biarmonice; Aplicaţii armonice; Geometrie riemanniană


Prof. Dr. Cătălin POPA cpopa@uaic.ro; +040232201224
     http://www.math.uaic.ro/~cpopa
     Ecuaţii cu derivate parţiale; Teoria controlului; Ecuaţii Hamilton-Jacobi; Inegalităţi variaţionale; Ecuaţiile dinamicii fluidelor; Probleme de controlabilitate


Prof. Dr. Marius TĂRNĂUCEANU tarnauc@uaic.ro; +040232201210
     http://www.math.uaic.ro/~martar
     Teoria grupurilor; Teoria laticelor


Prof. Dr. Eugen VĂRVĂRUCĂ eugen.varvaruca@uaic.ro; 0232/201232
     http://www.math.uaic.ro/index.php?id=401&cod=144
     Ecuaţii cu derivate parţiale; Analiză neliniară; Probleme cu frontieră liberă în dinamica fluidelor; Teoria undelor
1. Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat click pentru download
2. Standardele minimale pentru conferirea Atestatului de Abilitare, pe domeniul Matematica click pentru download
3. Metodologia de finalizare la Studii - Program Postdoctoral click pentru download
4. Regulamentul de funcţionare a SDM aprobat CSUD click pentru download
5. Regulament admitere doctorat 2024-2025 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro