PerfecţionareGRADUL DIDACTIC I

Lucrările metodico-ştiinţifice elaborate în vederea obţinerii gradului didactic I, seria 2020-2022, se vor depune la Secretariatul Facultăţii de Matematică până la data de 31 august 2021 (doar în zilele lucrătoare). Lucrarea trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • să fie legată tip carte (coperţi cartonate);
 • să fie însoţită de un CD conţinând forma electronică (fişier pdf) a lucrării;
 • să aibă avizul scris al coordonatorului ştiinţific, pe pagina de gardă a lucrării;
 • să conţină, pe ultima pagină, Declaraţia de autenticitate semnată şi datată;
 • să fie însoţită de dovada de plată a taxei pentru depunerea lucrării (150 lei) - (se achită la orice agenţie BRD, cod 106 / forma de învăţământ 01 / zona 1331, cont RO68BRDE240SV89534452400).

Recomandări pentru redactarea lucrării:

 • utilizarea editorului LaTeX sau a editorului de ecuaţii din Microsoft Word
 • font 12 pt, spaţiere la 1,5 rânduri
 • format pagina A4, margini 2 cm


EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA GRADULUI II

Calendarul privind desfăşurarea examenelor:

 • Pedagogie, Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, scris, 25 august 2021, ora 10.00.

Cadrele didactice înscrise, pentru a susţine probele acestui examen în sesiunea august 2021, vor depune la secretariatele facultăţilor dovada achitării taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II (HS nr. 13/30.05.2013), taxă în valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD.

Cod taxă: 107, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Matematică.


Observaţii privind desfăşurarea concursului:

În acest an, cursurile de pregătire vor fi tutoriate, se vor desfăşura on-line, vor fi gratuite şi vor avea un număr de 12 ore (6 ore pentru pedagogie şi 6 ore pentru specialitate), după cum urmează:

Tutoriatul (online) pentru proba de Pedagogie se va desfăşura pe data de 9 iulie 2021, ora 9 şi va fi susţinut de lect. dr. Magda Samoilă.

Pentru conectare candidaţii vor accesa linkul:

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m393ac5250a88bdac024a864b69ac3071
Friday, Jul 9, 2021 9:00 am | 6 hours | (UTC+03:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 121 113 2561
Password: PEDAGOGIE

Tutoriatul (online) pentru proba de Metodica predării matematicii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate se va desfăşura în două părţi, astfel:

I. 16 iulie 2021, ora 9 - conf. dr. Anca Croitoru (3 ore). Pentru conectare candidaţii vor accesa linkul:

https://us02web.zoom.us/j/89504955102?pwd=SGJoWEFucHRqQ3dqb3cvSHJaeGJLQT09
Time: Jul 16, 2021 09:00 AM Bucharest
Meeting ID: 895 0495 5102
Passcode: 167954

II. 19 iulie 2021, ora 9 - prof. dr. Cezar Oniciuc (3 ore). Pentru conectare candidaţii vor accesa linkul:

https://us02web.zoom.us/j/84255010903?pwd=dkJiMWtLc2Urdy80RXkrSzBiZlhldz09
Time: Jul 19, 2021 09:00 AM Bucharest
Meeting ID: 842 5501 0903
Passcode: 397810

Candidaţii care doresc să participe îşi vor anunţa intenţia printr-un mesaj la adresa: mona.dobranici@uaic.ro.

sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro