PerfecţionareGRADUL DIDACTIC I

Lucrările metodico-ştiinţifice elaborate în vederea obţinerii gradului didactic I, seria 2016-2018, se vor preda la Secretariatul Facultăţii de Matematică în perioada 1 - 31 august 2017 (doar în zilele lucrătoare). Lucrarea trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • să fie legată tip carte (coperţi cartonate);
 • să fie însoţită de un CD conţinând forma electronică (fişier pdf) a lucrării;
 • să aibă avizul scris al coordonatorului ştiinţific, pe pagina de gardă a lucrării;
 • să conţină, pe ultima pagină, Declaraţia de autenticitate semnată şi datată;
 • să fie însoţită de dovada de plată a taxei pentru depunerea lucrării (150 lei) - (se achită la orice agenţie BRD, cod 106 / forma de învăţământ 01 / zona 1331, cont RO68BRDE240SV89534452400).

Recomandări pentru redactarea lucrării:

 • utilizarea editorului LaTeX sau a editorului de ecuaţii din Microsoft Word
 • font 12 pt, spaţiere la 1,5 rânduri
 • format pagina A4, margini 2 cm


EXAMENUL PENTRU OBŢINEREA GRADULUI II

Calendarul privind desfăţurarea examenelor:

 • Pedagogie, Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, scris, 25 august 2020, ora 10.00.

Cadrele didactice înscrise, pentru a susţine probele acestui examen în sesiunea august 2020, vor depune la secretariatele facultăţilor dovada achitării taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II (HS nr. 13/30.05.2013), taxă în valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD.

Cod taxă: 107, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Matematică.


Observaţii privind desfăşurarea concursului:

Comisia elaborează subiectele de examen. Aceste subiecte au în vedere evaluarea cunoştinţelor metodico-didactice şi ştiinŢifice în domeniul Matematică. Structura subiectelor va fi de tipul:

I. Elaboraţi un proiect didactic pentru lecţia de predare .................
(definiţii, exemple, contraexemple, iar pentru teoremele prezentate în cadrul lecţiei se vor scrie demonstraţiile complete).

II. Exemplificaţi fundamentarea noilor cunoştinţe prin rezolvarea următoarelor exerciţii şi probleme:
     Exerciţiu:..................
     Problemă:..................

III. Pentru evaluarea finală a cunoştinţelor de clasă................., elevii primesc următoarele subiecte:
     a. Problema 1
     b. Problema 2
Elaboraţi un barem de notare rezolvând complet cele două probleme.

Regulament

1. Tematica pentru obţinerea Gradului didactic II click pentru download
2. Metodologia privind organizarea si desfasurarea examenului de acordare a gradului didactic II sesiunea august 2020 click pentru download
3. Metodologie colocviu grad I - 2016 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro