Conversie profesionalăProgramele de conversie profesionala sunt destinate cadrelor didactice încadrate în sistemul de învatamânt preuniversitar cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Sesiunea de admitere este organizată în luna iulie. Dacă este cazul se organizează şi a doua sesiune de admitere în luna septembrie.

Actele necesare pentru înscriere

 • Diploma de Licenta (sau echivalenta cu aceasta recunoscuta de M.E.N.) si Suplimentul la Diploma/Foaia Matricola în original. Daca un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune si o adeverinta de la facultatea unde are actele de studii în original;
 • Diploma de Bacalaureat sau echivalenta cu aceasta recunoscuta de M.E.N. în original. Daca un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune si o adeverinta de la facultatea unde are actele de studii în original;
 • adeverinta de la locul de munca din care sa rezulte calitatea de cadru didactic si disciplinele predate (în original), vizata de ISJ;
 • copie dupa cartea de identitate (care atesta domiciliul în România);
 • certificat de nastere, în copie legalizata;
 • certificatul de casatorie sau documentul care atesta schimbarea numelui, în copie legalizata (daca este cazul);
 • adeverinta medicala tip; pentru candidatii la Facultatea de Educatie Fizica si Sport este necesara precizarea "apt pentru efort fizic";
 • alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricola, dosar plic etc).

Alte informaţii:

Domeniul: Matematică

Denumirea programului: Matematică

Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă

Număr de semestre: 4

Condiţie de înscriere: candidaţii trebuie să fi urmat în cadrul programului de licenţă, deja absolvit, măcar un curs de matematică.

Condiţii de admitere: 100% media examenului de licenţă.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: maximul notelor la cursurile de matematică obţinute la programul de licenţă deja absolvit.

Taxa de înscriere: 120 de RON

Taxa de şcolarizare: 3000 de  RON

Număr de locuri minim: 25

Număr de locuri maxim: 35

1. Plan învatamant conversie profesională (orientativ) click pentru download
2. Metodologie admitere conversie profesionala - 2017 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro