Admitere licenţă - 2024


Cine se poate înscrie (click pentru detalii)


Specializări

 • Matematică
 • Matematică informatică
Prezentare generală

Matematica este unul dintre cele mai vechi instrumente intelectuale cunoscute şi utilizate de umanitate în efortul său continuu de a înţelege Universul şi fenomenele naturii. Tehnici şi noţiuni sofisticate de matematică avansată sunt indispensabile în informatică, fizică, chimie, toate ştiinţele aplicate, economie, biologie, comunicaţii, securitatea datelor, imagistică. Îmbinarea Matematicii cu Informatica a oferit timpului nostru dinamica sa exponenţială şi accesul rapid la informaţie.


De ce noi?

 • peste 150 de ani de tradiţie şi excelenţă în activitatea didactică şi cercetare ştiinţifică
 • parteneriate cu mai multe companii de renume în special din domeniul IT-ului, pentru a facilita studenţilor participarea la stagii de practică sau internship-uri
 • parteneriat de tradiţie cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
 • acorduri de colaborare cu universităţi internaţionale de renume pentru programe de mobilitate
 • programă ce asigură dobândirea noţiunilor şi tehnicilor matematice fundamentale, a limbajelor de programare şi a instrumentelor de bază ale informaticii, care împreună cu matematica înlesnesc accesul la metode de calcul şi de analiză atât de necesare în prelucrarea informaţiilor şi datelor
 • alături de partenerii noştri (ISJ, SSMR şi companiile din domeniul IT: Amazon, Centric, Continental, Endava, Gemini Cad Systems) sprijinim performanţa în domeniul matematicii premiindu-i în cadrul evenimentului MathGala pe cei cu rezultate deosebite


Ce vei studia?

 • cursuri de bază (algebră analiză matematică, geometrie, ecuaţii diferenţiale)
 • matematici aplicate (ecuaţii diferenţiale, probabilităţi şi statistică, analiza numerică, astronomie, mecanică)
 • algoritmică şi programare, baze de date, tehnologii WEB, programare pentru platforma Android
 • limbaje de programare (C/C++, C#, Java, PHP, MatLab etc)
 • inteligenţă artificială, machine learning, data mining


Facilităţi pentru studenţi

 • Internship-uri şi stagii de practică la companii din domeniul IT
 • Practică de specialitate în şcoli
 • Activităţi suport (remediale, consiliere psihologică, orientare în carieră)
 • Burse de merit, de studiu şi sociale
 • Acces la proiecte de cercetare
 • Activităţi în campus
 • Acces la biblioteca universitară şi la Seminarul Matematic "Alexandru Myller"
 • Cazare în cămin pentru studenţii din afara Iaşiului
 • Reduceri la transportul în comun
 • Posibilitatea de a participa la şcoli de vară şi de a obţine burse în străinătate (Erasmus+)


Unde te poţi angaja după?

După finalizarea studiilor absolvenţii au posibilitatea de a profesa în numeroase domenii:

 • învăţământ (preuniversitar sau universitar)
 • IT (programare, dezvoltare soft, inginerie software etc.)
 • sectorul bancar, societăţi de asigurări (statistician, matematician etc.)
 • cercetare pură sau aplicativă (în institute sau în departamente de cercetare)

Absolvenţi de top ai facultăţii sunt angajaţi la universităţi şi institute de cercetare de prestigiu din SUA (Princeton, Berkeley, IBM, Microsoft), Franţa, Canada, Italia, Germania etc. sau la bănci, societăţi de asigurări, companii de renume din domeniul IT-ului (Amazon, Centric, Continental, Endava, Gemini Cad Systems, Ness, Unicredit etc).


Regulamente
1. Regulament admitere licenţă - 2024 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro