Regulament


1. Lista candidaţilor admişi la studii de licenţă fără taxă - septembrie 2011 click pentru download
2. Lista candidaţilor moldoveni admişi la studii de licenţă fără taxă - septembrie 2011 click pentru download
3. Procedura confirmare admitere - 2016 click pentru download
4. Lista candidatilor retrasi click pentru download
5. Anunt burse studenti callcenter admitere 2021 click pentru download
6. Lista candidaţilor moldoveni admişi la studii de licenţă cu taxă- iulie 2009 click pentru download
7. Lista candidaţilor români respinşi click pentru download
8. Lista candidaţilor admişi la studii de licenţă - 2016 click pentru download
9. Lista candidaţilor admişi la studii de licenţă cu taxă click pentru download
10. Anunţ post admitere (licenţă) click pentru download
11. Anunţ post admitere, sesiunea septembrie (master) click pentru download
12. Rezultate admitere studii de master - 2016 click pentru download
13. Lista de rezervă iulie 2016 licenta click pentru download
14. Lista candidaţilor admişi la studii de master cu taxă click pentru download
15. Lista candidaţilor respinşi - master click pentru download
16. Lista candidaţilor admişi cu taxă (absolvenţi licenţă 3 ani), specializarea CSIP -21 iulie 2008 click pentru download
17. Lista candidaţilor admişi fără taxă (absolvenţi licenţă 3 ani), specializarea MMSA -21 iulie 2008 click pentru download
18. Lista candidaţilor admişi fără taxă (absolvenţi licenţă 4 ani), specializarea MF -21 iulie 2008 click pentru download
19. Lista candidaţilor admişi cu taxă (absolvenţi licenţă 4 ani), specializarea MF -21 iulie 2008 click pentru download
20. Lista candidaţilor admişi fără taxă (absolvenţi licenţă 4 ani), specializarea CSIP -21 iulie 2008 click pentru download
21. Lista candidaţilor admişi cu taxă (absolvenţi licenţă 4 ani), specializarea CSIP -21 iulie 2008 click pentru download
22. Lista candidaţilor admişi fără taxă (absolvenţi licenţă 4 ani), specializarea MMSA -21 iulie 2008 click pentru download
23. Lista candidaţilor admişi fără taxă (absolvenţi licenţă 4 ani), specializarea SMF -21 iulie 2008 click pentru download
24. Lista candidaţilor admişi cu taxă (absolvenţi licenţă 4 ani), specializarea DM -21 iulie 2008 click pentru download
25. Lista candidaţilor admişi cu taxă (absolvenţi licenţă 4 ani), specializarea DM (ID) -21 iulie 2008 click pentru download
26. Prezentare facultate 2009 click pentru download
27. Lista candidaţilor moldoveni respinşi click pentru download
28. Lista candidaţilor admişi la studii de licenţă fără taxă - septembrie 2009 click pentru download
29. Lista de rezerva - admitere iulie 2014 click pentru download
30. Lista candidaţilor declaraţi admişi la programul de Conversie professional#259; 2014 click pentru download
31. Şcoala altfel Matematică - 2015 click pentru download
32. Rezultate admitere studii de doctorar - 2015 click pentru download
33. Programare interviu - Master 2019 click pentru download
34. Declaratie de apartenenta click pentru download
35. Nota de informare privind protecţia datelor - Admitere click pentru download
36. Procedură admitere online - licenţă click pentru download
37. Metodologia de scolarizare a romanilor de pretutindeni click pentru download
38. Lista diplomelor recunoscute click pentru download
39. Metodologie-privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2021 - 2022 click pentru download
40. Fişă înscriere admitere click pentru download
41. Declaratie pe propria raspundere (admitere fara taxa) click pentru download
42. Declaratie pe propria raspundere (admitere cu taxa) click pentru download
43. Rezultate admitere master - septembrie 2011 click pentru download
44. Lista candidaţilor ordonaţi pe specializări click pentru download
45. Nota de informare privind protecţia datelor - Admitere click pentru download
46. Procedură admitere online - master click pentru download
47. Metodologie-privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2020 - 2021 click pentru download
48. Fişă înscriere admitere master click pentru download
49. Metodologie admitere doctorat 2021-2022 click pentru download
50. Programa Aanalitică pentru admitere la doctorat la disciplina GEOMETRIE click pentru download
51. Programa Aanalitică pentru admitere la doctorat la disciplina ANALIZĂ click pentru download
52. Programa Aanalitică pentru admitere la doctorat la disciplina MECANICĂ click pentru download
53. Programa Aanalitică pentru admitere la doctorat la disciplina ECUAŢII click pentru download
54. Programa Aanalitică pentru admitere la doctorat la disciplina MATEMATICI APLICATE click pentru download
55. Lista candidaţilor admişi la conversie profesională click pentru download
56. Metodologie admitere conversie profesionala - 2017 click pentru download
57. Fişă înscriere admitere click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro