Admitere conversie profesională - 2017

Programele de conversie profesionala sunt destinate cadrelor didactice încadrate în sistemul de învatamânt preuniversitar cu diplomă de licenta sau echivalenta.

Perioada de admitere

Sesiunea din iulie:

 • 17 - 21 iulie (900-1800): înscrierea;
 • 24 - 26 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:

 • 7 - 9 septembrie: înscrierea;
 • 11 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Actele necesare pentru înscriere

 • fişă înscriere (click pentru download)
 • Diploma de Licenta (sau echivalenta cu aceasta recunoscuta de M.E.N.) si Suplimentul la Diploma/Foaia Matricola în original. Daca un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune si o adeverinta de la facultatea unde are actele de studii în original;
 • Diploma de Bacalaureat sau echivalenta cu aceasta recunoscuta de M.E.N. în original. Daca un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune si o adeverinta de la facultatea unde are actele de studii în original;
 • adeverinta de la locul de munca din care sa rezulte calitatea de cadru didactic si disciplinele predate (în original), vizata de ISJ;
 • copie dupa cartea de identitate (care atesta domiciliul în România);
 • certificat de nastere, în copie legalizata;
 • certificatul de casatorie sau documentul care atesta schimbarea numelui, în copie legalizata (daca este cazul);
 • adeverinta medicala tip; pentru candidatii la Facultatea de Educatie Fizica si Sport este necesara precizarea "apt pentru efort fizic";
 • alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricola, dosar plic etc).

Alte informaţii:

Domeniul: Matematică

Denumirea programului: Matematică

Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă

Număr de semestre: 4

Condiţie de înscriere: candidaţii trebuie să aibă calitatea de cadru didactic şi să fi urmat în cadrul programului de licenţă, deja absolvit, măcar un curs de matematică.

Condiţii de admitere: 100% media examenului de licenţă.

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: maximul notelor la cursurile de matematică obţinute la programul de licenţă deja absolvit.

Taxa de înscriere: 60 RON *
* în cazul în care programul nu se realizează din cauza numărului insuficient de candidaţi, se returnează 75% din taxă

Taxa de şcolarizare: 3000 de  RON

Număr de locuri minim: 25

Număr de locuri maxim: 35


Dacă doriţi să participaţi la admitere va puteti exprima intentia completand formularul de mai jos. Datele nu vor fi făcute publice, fiind pentru strictul uz al facultăţii. 

Nume şi prenume:
E-mail:
Telefon:
Îndeplinesc condiţiile de înscriere :
 
Cod validare: Introduceţi codul de mai sus


 

Număr de candidaţi preînscrişi până în acest moment: 34


sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro