NOUTĂŢI


2021-10-11:  În atenţia studenţilor
În vederea stabilirii măsurilor pentru o reluare cât mai rapidă a activităţilor didactice faţă în faţă, studenţii facultăţii noastre sunt rugaţi să completeze chestionarul disponibil în contul de pe MathEdu până vineri 15 octombrie ora 12:00.

2021-10-07:  Activităţi didactice online
În conformitate cu hotărârea Consiliului Facultăţii din data de 6 octombrie 2021, activităţile didactice de tip curs/ seminar/ laborator din săptămânile 3-6 ale anului universitar se vor desfăşura online.

2021-10-02:  MOBILITĂŢI DE STUDIU 2021-2022
Pentru detalii click aici.

2021-09-29:  Burse sociale - sem. 1
In perioada 04.10-15.10.2021 se depun dosare pentru obţinerea bursei sociale, conform Metodologiei de acordare a burselor sociale în sem. 1. Studenţii interesaţi sunt rugaţi să citească integral şi cu atenţie Metodologia şi să respecte cerinţele de întocmire a dosarului. Documentele justificative, împreună cu Anexele 1 şi 2 completate, vor fi scanate şi încărcate pe platforma MathEdu, în perioada menţionată.

2021-09-28:  Cazare - etapa a 5-a
Nou: Redistribuirea locurilor de cazare rămase libere.
Dispoziţiile de cazare pentru aceste locuri se vor elibera miercuri, 29.09.2021, între orele 10:00 - 12:30. Studenţii care din motive obiective nu pot veni în intervalul menţionat, vor anunţa acest lucru la 0232201060 sau asf.mate@uaic.ro.

2021-09-27:  Conturi studenţi pentru activitatea didactică
Conform Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, la Facultatea de Matematică activităţile didactice se vor desfăşura pe platformele Microsoft Teams şi Webex. În vederea utilizării acestor platforme, este necesar un cont de e-mail instituţional de tipul nume@student.uaic.ro Pentru crearea unui asemenea cont, studenţii vor accesa https://register.uaic.ro/studs/index.php.

2021-09-27:  ANUL I - eliberare carnete student
Studenţii înscrişi în anul I, studii de licenţă (mai putin studenţii din Rep. Moldova), se vor prezenta la facultate pentru a primi carnetul de student după următorul program:
- marţi, 28 septembrie, sala 2.1: M114 - ora 12:00, M115 - ora 12:30, M116 - ora 13:00.
- miercuri, 29 septembrie, sala 2.6: M111 - ora 12:00, M112 - ora 9:30, M113 - ora 14:00.

2021-09-25:  Orar semestrul I
S-a afişat varianta de orar valabilă pentru semestrul I (2021 - 2022). Click aici
Important: sunt posibile noi modificări

2021-09-24:  Desfăşurarea activităţii didactice
Vă facem cunoscută Hotărârea Consiliului Facultăţii de Matematică prin care s-a stabilit modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice.

2021-09-23:  Informare cu privire la desfăşurarea activită-ţilor academice în anul universitar 2021-2022 la UAIC
În contextul epidemiologic actual, la propunerea Conducerii Executive a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC), Senatul a hotărât că modalitatea de organizare a activităţii didactice în anul universitar 2021-2022 va fi stabilită la nivelul fiecărei facultăţi, în funcţie de specificul educaţional şi de cercetare. Înainte de începerea anului universitar, conducerile facultăţilor vor anunţa pe site-urile proprii scenariul privind desfăşurarea activităţilor academice.
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi încurajează întreaga comunitate academică să se vaccineze, în vederea reducerii riscului îmbolnăvirii.

2021-09-21:  Anul I - repartizarea în grupe
Grupele anului I, an universitar 2021-2022.

2021-09-21:  Cazare 2021-2022
S-au afişat listele cu studenţii care beneficiază de cazare.
Pentru detalii click aici.

2021-09-20:  Situaţia şcolară 2020-2021
Pe portalul facultăţii a fost publicată situaţia şcolară a studenţilor la finalul anului universitar 2020-2021. Eventualele erori se vor semnala la adresa matematica@uaic.ro.

2021-09-19:  Bun venit la UAIC

2021-09-17:  Echipa Facultăţii de Matematică, victorioasă într-o prestigioasă competiţie internaţională de Astronomie
Agenţia Spaţială Europeană (ESA), în parteneriat cu reţeaua europeană STARDUST-Reloaded (an European Innovative Training Network) a organizat competiţia "Andrea Milani Challenge", în domeniul detecţiei şi monitorizării asteroizilor şi deşeurilor spaţiale. Echipa Facultăţii de Matematică, alcătuită din Roberto Paoli (student-doctorand anul 2, coordonatorul echipei), Ana-Gabriela Azanfirei Nadabaică (studentă-doctorandă anul 1) şi Alexandru Căliman (student masterand) a câştigat secţiunea dedicată deşeurilor spaţiale. Competiţia a presupus activităţi de cercetare şi simulare pe parcursul mai multor săptămâni, încheiate cu prezentarea rezultatelor în faţa unui juriu internaţional. In urma acestor prezentări, care au avut loc joi 16 septembrie, votul juriului a desemnat echipa UAIC drept câştigătoare a competiţiei. Mai multe informaţii pot fi găsite aici.

2021-09-10:  Gradul didactic I, seria 2020-2022
Nou: Rezultatul evaluării lucrărilor
Informaţii privind depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământ au fost publicate aici.

2021-09-07:  Reînmatriculare 2021-2022
Cererile pentru reînmatriculare în anul universitar 2021-2022 vor fi trimise prin email la adresa matematica@uaic.ro până la data de 20 septembrie 2021, însoţite de dovada de plată a taxei de 200 lei (taxa de reînmatriculare).

2021-08-27:  Restanţe sesiunea septembrie
Nou: Programarea examenelor
Înscrierile pentru susţinerea examenelor în sesiunea 1-10 septembrie se vor face online în perioada 23-29 august 2021.

2021-08-26:  Gradul didactic II
Nou! Rezultate examen
Informaţii privind desfăşurarea examenului pentru obţinerea gradului didactic II în învăţământ au fost publicate aici.

2021-07-29:  Activităţi didactice 2021-2022
În şedinţa Senatului UAIC din 22.07.2021 s-a aprobat scenariul de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice în anul universitar 2021-2022, prin reluarea activităţilor în format fizic, faţă în faţă. Activitatea de curs poate fi desfăşurată şi în sistem online, în limita a cel mult 25% din cuantumul de ore semestrial pentru fiecare disciplină.

2021-07-05:  Tabere 2021
În perioada 6-11 iulie 2021 se depun cereri pentru obţinerea unui loc de tabără, conform metodologiei publicate. Cererea va fi trimisă prin e-mail la adresa matematica@uaic.ro.
Numărul de locuri repartizat facultăţii va fi anunţat ulterior.
- Metodologie Tabere Studenţeşti.
- Anexa 4 Cerere Individuală.

2021-06-22:  Burse studenţi call center admitere
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi anunţă deschiderea procedurii de recrutare şi selecţie a 30 de studenţi care să asigure desfăşurarea activităţii de facilitare a parcurgerii procedurii de înscriere la admitere.
Pentru detalii click aici.

2021-06-20:  Oportunitate de carieră - Serviciul de Informaţii Externe
Miercuri, 23 iunie 2021, ora 12.00, în Sala Senatului a UAIC va avea loc evenimentul organizat de Serviciul de Informaţii Externe - "Prezentarea oportunităţilor de angajare oferite de Serviciul de Informaţii Externe".
Pentru detalii click aici.

2021-06-16:  Şcoala de vară INFORMAT
Selecţie consultanţi şcoli de vară pentru elevi - proiectul ROSE, anul III (2021).
Pentru detalii click aici.

2021-06-14:  Oportunitate de carieră - Serviciul de Informaţii Externe
Serviciul de Informaţii Externe, instituţie de stat specializată în domeniul informaţiilor externe, selecţionează, în vederea încadrării, studenţi din ultimul an de licenţă, masteranzi şi doctoranzi cu un potenţial de dezvoltare profesională şi nivel ridicat de pregătire educaţională şi care doresc să-şi valorifice cunoştinţele de psihologie, tehnice sau operative.
Pentru detalii click aici.

2021-06-08:  Cazare 2021-2022
Studenţii înmatriculaţi la studiile universitare de licenţă, master şi doctorat (cu excepţia celor din ani terminali şi a celor cu domiciliul în municipiul Iaşi), care doresc obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2021-2022, se vor înscrie on-line pe platforma MathEdu până la 20.07.2021.

2021-06-03:  Şcoala de vară INFORMAT
Facultatea de Informatică şi Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi organizează, în perioada 30 august - 12 septembrie 2021, şcoala de vară gratuită

"De-ale viitorului: informatică şi matematică - INFORMAT"

Pentru detalii click aici.

2021-05-06:  Maraton de vaccinare

2021-05-01:  Practică de vară - Endava
Pentru detalii click aici.

2021-04-23:  Olimpiada Nationala Gazeta Matematica - etapa a III-a
Pentru informatii suplimentare click aici
Pentru repartiţia pe săli click aici

2021-04-23:  Zilele Porţilor Deschise 24 - 25 aprilie 2021
Eveniment dedicat elevilor de liceu.
Pentru detalii click aici.

2021-03-31:  Prezentare Endava
Vineri 2 aprilie ora 16:00 reprezentanţi ai companiei Endava vor face o prezentare a programelor de internship disponibile pentru studenţii Facultăţii de Matematică.
Acestea pot fi o bună oportunitate şi pentru practica de specialitate.
Prezentarea se va desfăşura pe platforma Zoom. Datele de conectare sunt disponibile in contul de pe platforma facultăţii.

2021-03-29:  Cursuri live online pentru elevi
Pentru detalii click aici.

2021-03-26:  MATHEMATICS COLLOQUIUM
Vineri 2 aprilie 2021, ora 16 va avea loc o nouă expunere din seria "Conferinţele Facultăţii de Matematică / Iaşi Mathematics Colloquium".
Invitat: Prof. dr. Sorin Dăscălescu, Universitatea din Bucureşti
Titlu: On the classification of finite dimensional Hopf algebras

2021-03-14:  Bursa studiu SEE (Spaţiul Economic European)
Pentru detalii click aici.

2021-03-14:  MOBILITĂŢI DE STUDIU 2021-2022
Pentru detalii click aici.

2021-03-03:  Prezentare PentaStagiu
Vineri 5 martie ora 16:00 reprezentanţi ai companiei Pentalog vor face o prezentare a programului PentaStagiu.
Acest program poate fi o bună oportunitate şi pentru practica de specialitate.
Prezentarea se va desfăşura pe platforma Zoom. Datele de conectare sunt disponibile in contul de pe platforma facultăţii.

2021-02-24:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ
Studenţii din anul II, specializările Matematică şi Matematică informatică, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de licenţă (promoţia 2022). O temă se consideră alocată numai după transmiterea la secretariat a cererii, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific. Avizul se poate obţine şi electronic, prin email.

2021-02-24:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAŢIE
Studenţii din anul I master, specializările MFIC şi MAE, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de disertaţie (promoţia 2022). O temă se consideră alocată numai după transmiterea la secretariat a cererii, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific. Avizul se poate obţine şi electronic, prin email.

2021-02-19:  Practica pedagogică - sem. 2
Grupele de practică pedagogică şi mentorii pentru semestrul 2. Studenţii sunt rugaţi să contacteze şeful de grupă de practică pentru detalii.

2021-02-03:  Activităţi didactice semestrul II
Activitatea didactică din semestrul II se va desfăşura, cel puţin in prima sa parte, în aceleaşi condiţii ca în semestrul I:
- activităţile didactice la nivel de an sau grupă (curs, seminar, laborator) se vor desfăşura on-line
- alte activităţi, individuale sau cu grupuri mici de studenţi (consultaţii, îndrumări lucrări de licenţă/disertaţie/doctorat etc.) se pot desfăşura on line sau faţă în faţă, cu acordul tuturor celor implicaţi.
De asemenea, probele examenelor de finalizare a studiilor se vor desfăşura integral oral, similar cu sesiunea din iulie 2020.

2021-01-27:  MOBILITĂŢI ERASMUS+ 2021 - PRACTICĂ STUDENŢI
Pentru detalii click aici.

2020-12-25:  Colindătorii ASMI

2020-12-04:  Start experienţă - START.EXE
În cadrul acestui proiect studenţii selectaţi vor beneficia de orientare în carieră, stagii de practică în România şi străinătate, sesiuni de training, consiliere antreprenorială, participări la evenimente de carieră.
Detalii suplimentare se pot obţine miercuri, 9 decembrie, ora 18, la prezentarea online a proiectului START.EXE: (click aici).

2020-11-05:  Practică de specialitate
(Update) Pe platforma facultăţii s-au afişat listele iniţiale cu repartiţia pentru practica de specialitate.
Semestrul acesta, companiile care vor asigura locuri pentru practica de specialitate sunt Centric, Continental şi Pentalog.
Informaţii referitoare la numărul de locuri, criteriile de selecţie, tematicile pentru teste/interviuri (unde este cazul) sunt oferite la întâlnirile online şi pe platforma facultăţii unde pot fi exprimate şi opţiunile de practică(click aici).

2020-11-03:  Bursele TELEKOM

2020-10-23:  ZILELE UNIVERSITĂŢII

2020-10-08:  Activitate secretariat
Secretariatul facultăţii va fi închis în următoarea perioadă. Eventualele solicitări pot fi trimise pe adresa matematica@uaic.ro.

2020-10-07:  Tutori - 2020/2021
A fost publicată lista tutorilor pentru fiecare grupă de studenţi.

2020-10-01:  Mobilităţi ERASMUS+, 2020-2021
Pentru detalii click aici.

2020-09-30:  Conturi studenţi pentru activitatea didactică
Conform Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, la Facultatea de Matematică activităţile didactice se vor desfăşura pe platformele Microsoft Teams şi Webex. În vederea utilizării acestor platforme, este necesar un cont de e-mail instituţional de tipul nume@student.uaic.ro Pentru crearea unui asemenea cont, studenţii vor accesa, urmând paşii prezentaţi acolo, https://register.uaic.ro/studs/index.php.

2020-09-24:  Desfăşurarea activităţilor didactice în sem. 1
În conformitate cu decizia Consiliului Facultăţii de Matematică, activităţile de curs, seminar şi laborator se vor desfăşura on-line. Pentru alte activităţi individuale sau cu formaţii mici de studenţi (tutorat, consultaţii, îndrumarea lucrărilor de finalizare a studiilor, activităţi didactice la Şcoala Doctorală) cei implicaţi pot opta pentru desfăşurarea lor faţă în faţă, cu anunţarea prealabilă a conducerii facultăţii şi respectarea normalor sanitare impuse. Modalitatea de desfăşurare a activităţilor didactice decisă în Consiliul facultăţii a fost avizată de Senatul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" în şedinţa din 24 septembrie 2020.

2020-06-08:  Proiectul ROSE
Selecţie consultanţi şcoli de vară pentru elevi - anul II de proiect

2020-06-01:  Proiectul ROSE - şcoală de vară
În perioada 6-19 iulie 2020, Facultatea de Matematică în colaborare cu Facultatea de Informatică organizează şcoala de vară gratuită De-ale viitorului: informatică şi matematică - INFORMAT, în cadrul Proiectului ROSE. Detalii aici.

2020-05-18:  Proceduri
Procedura Examene finalizare studii
Procedura evaluare semestriala licenta
Procedura evaluare semestriala master

2020-03-04:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAŢIE
Studenţii din anul I master, specializările Matematică didactică şi de cercetare şi Matematici aplicate - în limba engleză, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de disertaţie (promoţia 2021). O temă se consideră alocată numai după prezentarea, la secretariat, a cererii-tip, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific.

2020-03-04:  TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ
Studenţii din anul II, specializările Matematică şi Matematică informatică, sunt informaţi că a fost publicată lista temelor pentru lucrările de licenţă (promoţia 2021). O temă se consideră alocată numai după prezentarea, la secretariat, a cererii-tip, completată de student şi avizată favorabil de coordonatorul ştiinţific.

2019-01-11:  Plata on-line a taxelor

sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro