Finalizare studii
Desfăşurarea examenului de licenţă

În acord cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor (click aici) aprobat de Senatul Universităţii, examenul de licenţă va consta din următoarele două probe:

  • Evaluarea cunoştinţelor fundamentale
  • Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

În contextul stării de alertă instituită pe teritoriul României, modalitatea de susţinere a probei 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale - s-a modificat prin hotărâre a Senatului universităţii din probă scrisă în probă orală cu subiecte din tematica generală a examenului de licenţă (click aici).


Modele de subiecte:

  • pentru sesiunea din iulie 2020 vor fi publicate în curând

Privitor la a doua probă, conform hotărârii Consiliului facultăţii din data de 19.09.2012, lucrarea de licenţă trebuie să fie un memoriu ştiinţific care să aibă un volum limitat de minim 20 şi maxim 30 de pagini (redactate în LaTex, cu font 11pt, la dimensiunea standard a paginii A4).

Cele două probe vor fi susţinute online în aceeaşi zi îi în aceeaşi sesiune de conectare, conform programării care va fi publicată.


Examenul de licenţă:

  • probele de examen 29-30 iunie 2020 .

Examenul de absolvire (conversie profesională):

  • probele de examen 29-30 iunie 2020

Examenul de disertaţie:

  • prezentarea lucrării de disertaţie: 1 iulie 2020.

Comisiile de examen:


Important!

Înscrierea se va face online în perioada 15 - 25 iunie 2020. Taxa pentru repetarea examenului de licenţă/disertaţie este de 200 lei şi se achită la orice agenţie BRD sau prin transfer bancar. Coordonatorul lucrării de licenţă/disertaţie va încărca avizul pentru depunerea lucrării pe platforma facultăţii.

Documente care vor fi încărcate online pentru înscriere:

1. Procedura Examene finalizare studii aprobata Senat click pentru download
2. Tematica generală a examenului de Licenţă click pentru download
3. Regulament finalizare studii click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro