Finalizare studii
Desfăşurarea examenului de licenţă

În acord cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor (click aici) aprobat de Senatul Universităţii, examenul de licenţă va consta din următoarele două probe:

  • Evaluarea cunoştinţelor fundamentale
  • Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă

Prima probă constă dintr-o lucrare scrisă de 3 ore cu subiecte din tematica generală a examenului de licenţă. Fiecare student va alege trei din cele patru subiecte: Algebră, Analiză, Geometrie, Informatică (studenţii specializării Matematică informatică vor alege obligatoriu subiectul de Informatică).

Privitor la a doua probă, conform hotărârii Consiliului facultăţii din data de 19.09.2012, lucrarea de licenţă trebuie să fie un memoriu ştiinţific care să aibă un volum limitat de minim 20 şi maxim 30 de pagini (redactate în LaTex, cu font 11pt, la dimensiunea standard a paginii A4).


Examenul de licenţă:

  • probele de examen 17 februarie 2023 .

Examenul de disertaţie:

  • prezentarea lucrării de disertaţie: 17 februarie 2023.

Comisiile de examen:


Important!

Înscrierea se va face online în perioada 30 ianuarie - 3 februarie 2023. Taxa pentru repetarea examenului de licenţă/disertaţie este de 200 lei şi se achită la orice agenţie BRD sau prin transfer bancar.

Documente care vor fi încărcate online pentru înscriere:

1. Procedura Examene finalizare studii aprobata Senat click pentru download
2. Tematica generală a examenului de Licenţă click pentru download
3. Regulament finalizare studii click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro