´╗┐

Seminar informal de didactica matematicii

În cadrul seminarului vor fi invitaţi să prezinte expuneri cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, dar şi studenţi ai programului de master "Didactică şi cercetare".

Seminarul se adresează mai ales studenţilor şi proaspeţilor absolvenţi ai Facultăţii de Matematică.

Conţinutul expunerilor (30-45 minute) constă în tratarea unor teme subordonate programei şcolare gimnaziale şi liceale, din urmatoarea tematică orientativă:

 • prezentarea unei teme specifice, urmărind evoluţia subiectului de-a lungul anilor de studiu, cuprinzând atât părţi teoretice cât şi aplicaţii;
 • demonstraţii diferite pentru un grup de teoreme sau probleme cu tematică comună;
 • abordarea ştiinţifică a unor teme la nivelul studiilor de licenţă, cu aplicaţii în matematica elementară;
 • exemple de compunere de probleme subordonate unei anumite tematici;
 • prezentarea aplicării unor strategii didactice clasice şi moderne, în cadrul unor secvenţe de lecţii virtuale;
 • exemple de rezolvare a subiectelor de matematică şi didactica matematicii date la examene de titularizare, definitivat, gradul al II-lea.

Tema expunerii va fi aleasă de profesorul invitat în cadrul seminarului.


Programul seminarului


Vineri 24 mai, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

Workshop "Matematica - pasiune şi carieră"

 • rolul matematicii în civilizaţia contemporană
 • oportunităţi de carieră pentru studenţi şi absolvenţi
 • cum începi o carieră de profesor?
 • cum începi o carieră în industrie, ca absolvent de matematică?
 • exemple de cariere de succes

Invitaţi

 • Constantin Chirilă, colegiul G. Ibraileanu
 • Loredana Ioniţă, Pentalog
 • Rodica Leontieş, ISJ Iaşi
 • Andrei Sucilă, Amazon


Vineri 22 martie, ora 14:00, Amfiteatrul Myller

 1. Asistent Dr. Simona Barna, Probleme de loc geometric rezolvate analitic (pdf, fisiere gdb);
 2. Profesor Constantin Jitariu, Învăţarea centrată pe elev la orele de matematică (pdf).

Vineri 22 februarie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Tamara Culac, Aplicaţiile mediilor în geometrie;
 2. Doctorand Silviu Lazorec, Criterii de ireductibilitate în inele de polinoame (pdf).

Vineri 11 ianuarie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Bogdan Gabriel Bârzoi, Teorema lui Lagrange. Interpretare geometrică;
 2. Student Ovidiu Avădanei, Geometria în spaţiu în câteva probleme de olimpiadă.

2018

Vineri 14 decembrie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Lect. dr. Oana Constantinescu, Perpendicularitate în spaţiu;
 2. Profesor Flavia Aniţa, Evaluarea la disciplina matematică. Conceperea unui test docimologic.

Vineri 2 noiembrie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Dr. Teodor Hăvârneanu, Probleme matematice şi distractive;
 2. Cum este să fii profesor debutant, Masă rotundă la care vor participa absolvenţi ai facultăţii.

Vineri 29 mai, ora 15:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Irina Căpraru, Tratarea subiectului de metodică de la examenul de titularizare 3i definitivat.

Vineri 25 mai, ora 16:00, Amfiteatrul I.3

 1. Profesor Marius Farcaş, Demonstraţii în geometria de gimnaziu cu foarfecele şi hârtia;
 2. Doctorand Teodor Chelmuş, Rezolvarea numerică a ecuaţiei f(x)=0.

Vineri 18 mai, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Rodica Leontieş, Profesorul de matematică debutant - aşteptări şi perspective privind formarea continuă pentru o carieră de succes ;
 2. Profesor Constantin Chirilă, Activitatea didactică a profesorului de matematică în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.

Vineri 4 mai, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Livia Căpiţă, Probleme de geometrie sintetic─â rezolvate vectorial ;
 2. Conf. Dr. Cătălin Galeş, Elemente de mecanică aplicate în geometria triunghiului.

Vineri 20 aprilie, ora 16:00, Amfiteatrul II.4

 1. Profesor Silviu Boga, Explicitarea recurenţelor fundamentale (pdf);
 2. Doctorand Georgeta Creţu, Aplicaţii ale calculului vectorial în determinarea unor puncte importante în triunghi (pdf).

Vineri 30 martie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Raluca Ungureanu, Aspecte metodice în predarea capitolului "Funcţii derivabile" la clasa a XI-a, profilurile Matematică Informatică şi Ştiinţele Naturii (pdf);
 2. Masterand Tudor Vartolomei, Funcţii generatoare şi aplicaţiile lor în studiul şirurilor recurente.

Vineri 9 martie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Cristian Lazăr, Reducerea la absurd în inegalităţi;
 2. Asistent Dr. Sorin Botezat, Criterii de convergenţă pentru şiruri şi serii.

Vineri 23 februarie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Gabriela Săndulescu, Funcţia exponenţială, funcţia logaritmică: aplicaţii;
 2. Conferenţiar Dr. Eugen Vărvărucă, Funcţii elementare: o abordare aproape elementară.

Vineri 12 ianuarie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Dorel Luchian, Proprietăţi ale divizorilor şi multiplilor comuni a trei sau mai multe numere întregi (pdf);
 2. Profesor Bogdan Maxim, Nedumeriri în matematica gimnaziului.

2017

Vineri 15 decembrie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Panainte Bronia Teorema celor trei perpendiculare;
 2. Masterand Ambrosie Rareş, Studiul unor curbe plane cu ajutorul calculului vectorial.

Vineri 24 noiembrie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Mihaela Bucătaru, Partea intreaga si partea fractionara a unui numar real (pdf);
 2. Lector Dr. Marcel Roman - Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi, Din magia topologiei - Banda lui Möbius.

Vineri 10 noiembrie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Gabriel Mîrşanu, Funcţii cu proprietatea lui Darboux (pdf);
 2. Lector Dr. Ioana Lefter, Metoda reducerii la absurd (pdf).

Sâmbătă 28 octombrie, ora 09:30, Amfiteatrul Myller

 1. Conf. dr. Marian Ioan Munteanu, Trei probleme de construcţii geometrice (pdf);
 2. Prezentare IMC şi ITYM. Atelierele Math-en-Jeans, incubatoare ale tinerilor cercetători (ITYM, InIMC, Math-en-Jeans( Pyramids, Match the Maths, Caution: Falling Dice!, Game of differences, Winning Bets).

Vineri 19 mai, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Ioana Cătălina Anton, Joc şi joacă în cadrul orei de matematică din sistemul tradiţional (pdf);
 2. Conf. Dr. Mircea Claudiu Crâşmăreanu, Rădăcina pătrată a unei matrice de ordinul doi (pdf).

Vineri 5 mai, ora 17:30, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Claudiu Ştefan Popa, Câteva observaţii metodice cu privire la predarea matematicii în gimnaziu (pdf);
 2. Conf. Dr. Adrian Sandovici, Inegatităţi în geometrie şi analiza matematică.

Vineri 7 aprilie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Petru Asaftei, Elemente de continuitate în predarea matematicii la clasele a IV-a şi a V-a (pdf);
 2. Oră interactivă de compunere de probleme, după modelul probelor de metodică de la examenele de titularizare şi definitivat (coordonatori Oana Constantinescu, Cristian Pravăţ).

Vineri 24 martie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Lector Dr. Marius Apetrii, Exploatarea ordinii în inegalităţi;
 2. Inspector la departamentul managementul resurselor umane, ISJ Iaşi, Rodica Leontieş, Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2017 (Metodologie titularizare 2017, Fişă înscriere ISJ, Cerere înscriere ISJ).

Vineri 10 martie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Silviu Boga, Relaţii metrice în geometria triunghiului (pdf);
 2. Conferenţiar Dr. Marius Tărnăuceanu, Criterii de comutativitate a grupurilor (pdf).

Vineri 24 februarie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Dorin Mihai Crăciun, Sirul lui Fibonacci (pdf);
 2. Lector Dr. Lucian Maticiuc, Aplicaţii ale Teoriei Probabilităţilor: demonstrarea unor formule combinatoriale şi obţinerea unor limite (pdf).

Vineri 3 februarie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Dorina Carapanu, Arii (pdf);
 2. Lector Dr. Ionuţ Munteanu, Câteva probleme de matematică ce implică infinitul.

Vineri 13 ianuarie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Artur Bălăucă, Extinderi ale cazurilor de congruenţă a triunghiurilor (pdf);
 2. Doctorand Iulia Pleşca, Probleme de numărare (pdf).

2016

Vineri 16 decembrie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Geanina Hăvârneanu, Arbori şi structuri decizionale (pdf);
 2. Student Master Didactică şi Cercetare, Răzvan Ceucă, O aplicaţie digitală de geometrie.

Vineri 25 noiembrie, ora 17:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Cătălin Budeanu, Divizibilitate în ℵ şi în Z (pdf);
 2. Lector. Dr. Gabriela Apreutesei, Relaţii metrice şi teoreme de coliniaritate demonstrate cu ajutorul numerelor complexe.

Vineri 11 noiembrie, ora 16:00, Amfiteatrul Myller

 1. Profesor Doru Buzac, Polinomul caracteristic al unei matrice (pdf);
 2. Prof. Dr. Ioan Bucătaru, Probleme de combinatorică (pdf).

Sâmbătă 29 octombrie, ora 9:30, Amfiteatrul II.4

 1. Prof. Dr. Ioan Tofan, Itinerarii în cercetare (pdf);
 2. Profesor Gabriela Zanoschi, Activităţi dedicate matematicii sub deviza Mathematics is the Future of Mankind (pdf).

Vineri 27 mai, ora 16, Amfiteatrul II.4

 1. Profesor Ciprian Baghiu, Functii cu proprietatea lui Darboux. Aplicatii;
 2. Ora interactiva, Abordarea subiectului de metodica predarii matematicii de la examenul de titularizare/definitivat.

A doua activitate este adresata mai ales profesorilor debutanti si studentilor din anii terminali. Ne propunem sa coordonam rezolvarea unui subiect de tip construire de itemi de evaluare subordonati unei portiuni dintr-o unitate de invatare data.
Vor fi prezenti si invitati din partea ISJ Iasi.


Vineri 13 mai, ora 15, Amfiteatrul II.4

 1. Profesor Gabriel Popa, Relevanta domeniului variabilei in demonstrarea inegalitatilor (pdf);
 2. Prof. Dr. Razvan Litcanu, De ce compania de telefoane este mai profitabila decat magazinul de walkie-talkie (sau cum a devenit aritmetica o ramura a matematicilor aplicate).

Vineri 22 aprilie, ora 15, Amfiteatrul II.4

 1. Profesor Cristina Timofte, Concursul de ocuparea posturilor didactice: Cercul (pdf);
 2. Conf. Dr. Claudiu Volf, Matematica - realitate, utilitate.

Vineri 8 aprilie, ora 15, Amfiteatrul II.4

 1. Profesor Gheorghe Iurea, Funcţii bijective - prezentare metodica (pdf);
 2. Lector Dr. Iulian Stoleriu, Utilizarea paradoxurilor în predarea unor noţiuni din Teoria Probabilităţilor (pdf).

joi 17 martie, Amfiteatrul Myller, orele 16-18

 1. Profesor Constantin Chirila, O selectie de probleme de geometrie subordonate unitatii de invatare "Asemanarea triunghiurilor" (clasa a VII-a)(pdf);
 2. Conferentiar Dr. Anca Croitoru, Exemple, contraexemple si erori in analiza matematica.

vineri 4 martie, sala II.4, orele 15-17

 1. Profesor Adrian Zanoschi, "Numere prime. O selectie de probleme pentru gimnaziu" (pdf);
 2. Lector Dr. Oana Constantinescu, "Teorema lui Menelaus in plan si spatiu" (pdf ggb ggb ggb).

Pentru a vizualiza fişierele ggb trebuie instalat programul Geogebra

Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro