Ordinea de zi a şedinţelor de consiliu28 aprilie 2020

 1. Avizarea comisiilor de concurs pentru posturile didactice propuse de facultate in semestrul 2, anul universitar 2019-2020
 2. Discutarea posibilitatilor de desfasurare a sesiunii de examene prin mijloace on-line
 3. Diverse

24 februarie 2020

 1. Avizarea scoaterii la concurs a unor posturi didactice, in semestrul II al anului universitar 2019-2020
 2. Avizarea comisiilor de examen pentru examenele de finalizare a studiilor (licenta si master), iunie-iulie 2020 si februarie 2021.
 3. Avizarea comisiei de admitere a Facultatii de Matematica pentru sesiunea iulie - septembrie 2020
 4. Diverse

17 februarie 2020

 1. Analiza si avizarea Regulamentului de organizare si functionare a Facultatii de Matematica si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului facultatii
 2. Avizarea comisiilor de examen pentru examenele de finalizare a studiilor (licenta si master), iunie-iulie 2020 si februarie 2021.
 3. Probleme organizatorice privind functionarea Consiliului facultatii
 4. Diverse

5 februarie 2020

 1. Validarea alegerilor pentru Consiliul Facultatii de Matematica si pentru reprezentantii facultatii in Senatul UAIC (cadre didactice)
 2. Validarea alegerilor reprezentantilor studentilor in Consiliul Facultatii de Matematica
 3. Validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor de Profesor, poz. 12 si poz. 13, din Statul de functii al Departamentului de Matematica
 4. Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare poz. 5 (1/2 norma) din statul de functii al Departamentului de cercetare
 5. Avizarea listei temelor propuse pentru lucrarile de licenta si lucrarile de disertatie, promotia 2021
 6. Avizarea Regulamentului de organizare si functionare a Facultatii de Matematica si a Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului facultatii
 7. Diverse

15 ianuarie 2020

 1. Raportul anual al decanului privind starea Facultatii de Matematica (intocmit in conformitate cu prevederile art. 213 alin. (9) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si ale art. 14 alin (4) din Carta Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi)
 2. Diverse

20 noiembrie 2019

 1. Avizarea componentei comisiei electorale la nivelul Facultatii de Matematica
 2. Avizarea conditiilor de admitere pentru sesiunea iulie-septembrie 2020
 3. Diverse

6 noiembrie 2019

 1. Avizarea Planului Operational al Facultatii de Matematica pentru anul 2020
 2. Avizarea revizuirii regulamentului de functionare a Facultatii de Matematica
 3. Prezentarea concluziilor auditului intern desfasurat la Facultatea de Matematica in perioada iunie-septembrie 2019
 4. Diverse

09 octombrie 2019

 1. Avizarea propunerilor de scoatere la concurs a unor posturi didactice si de cercetare la Facultatea de Matematica, in semestrul I, anul universitar 2019-2020
 2. Diverse

16 septembrie 2019

 1. Avizarea planurilor de invatamant pentru anul universitar 2019-2020
 2. Avizarea statelor de functii pentru anul universitar 2019-2020
 3. Avizarea listei cu propuneri pentru profesori asociati pentru anul universitar 2019-2020 (sem. 1)
 4. Diverse

18 iunie 2019

 1. Discutarea solicitării ARACIS de modificare a denumirii unor programe de master
 2. Discutarea unor probeme legate de desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor
 3. Avizarea rezultatelor unor concursuri pentru posturi de cercetare pe durata determinată
 4. Diverse.

10 aprilie 2019

 1. Raportul anual al decanului privind starea Facultăţii de Matematică (întocmit în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (9) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale art. 14 alin (4) din Carta Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi)
 2. Avizarea listelor de acordare a burselor pentru semestrul 2
 3. Avizarea comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor (licenţă, disertaţie), promoţia 2019
 4. Avizarea unor teme pentru licenţă, disertaţie, promoţia 2020
 5. Diverse.

20 februarie 2019 (online)

 1. Avizarea rezultatului competiţiei pentru cordarea sporului de performanţă academică.

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


12 februarie 2019

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru posturile didactice scoase la concurs în cadrul Departamentului de Matematică, desfăşurate pe 5 şi 6 februarie;
 2. Diverse.

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


30 ianuarie 2019 (online)

 1. Avizarea procesului privind acordarea gradaţiei de merit şi a sporului de performanţă academică pentru personalul didactic.

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


15 ianuarie 2019 (online)

 1. Avizarea suplimentării temelor pentru lucrările metodico-ştiinţifice elaborate în vederea obţinerii gradului didactic I, seria 2019-2021.

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


10 ianuarie 2019 (online)

 1. Avizarea comisiilor de evaluare şi de contestaţii pentru competiţia de acordare a gradaţiilor de merit şi a sporului de performanţă academică.

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


5 decembrie 2018

 1. Avizarea formularului de auto-evaluare a performanţelor, în vederea obţinerii unei gradaţii de merit, pentru Facultatea de Matematică (Anexa 1 a Metodologiei);
 2. Avizarea propunerilor pentru lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului I;
 3. Diverse.

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


15 octombrie 2018

 1. Avizarea posturilor scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018-2019;
 2. Avizarea rezultatelor alegerilor pentru un membru al Consiliului facultăţii;
 3. Diverse.

3 octombrie 2018 (online)

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


17 septembrie 2018

 1. Avizarea planurilor de învăţământ pentru anul universitar 2018-2019;
 2. Avizarea statelor de funcţii pentru anul universitar 2018-2019;
 3. Avizarea listei cu propuneri pentru profesori asociaţi pentru anul universitar 2018-2019 (sem. 1);
 4. Avizarea propunerilor facultăţii pentru conferirea titlului de Professor Emeritus;
 5. Diverse.

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


6 iulie 2018

 1. Avizarea dosarului d-lui prof. dr. O. Cârjă, pentru menţinerea calităţii de titular în învăţământul universitar.
 2. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru ocupare posturilor de asistent de cercetare, poz. 6 şi 7 (1/2 normă) din Statul de funcţii al Departamentului de cercetare.
 3. Diverse

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


4 iulie 2018 (online)

Hotărâri aprobate (click aici pentru download)


13 iunie 2018

 1. Discutarea unor probleme legate de desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.
 2. Diverse

18 aprilie 2018

 1. Raportul anual al decanului privind starea Facultăţii de Matematică (întocmit în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (9) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale art. 14 alin (4) din Carta Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi).
 2. Diverse

21 februarie 2018

 1. Avizarea scoaterii la concurs a unor posturi de cercetare (poz. 6 şi 7 din Statul de funcţii al Departamentului de cercetare, 1/2 normă).
 2. Avizarea temelor propuse pentru lucrările de licenţă şi disertaţie, promoţia 2019.
 3. Diverse

2 februarie 2018

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea unor posturi didactice (postul de lector poz. 39, posturile de asistent poz. 44 şi 45)
 2. Diverse

13 decembrie 2017

 1. Avizarea tematicii examenului de licenţă, promoţia 2018
 2. Avizarea Planului operaţional al Facultăţii de Matematică pentru anul 2018
 3. Diverse

15 noiembrie 2017

 1. Tematica examenului de licenţă, promoţia 2018
 2. Diverse

11 octombrie 2017

 1. Scoaterea la concurs a unor posturi didactice şi de cercetare
 2. Diverse

13 septembrie 2017

 1. Avizarea planurilor de invatamant pentru anul universitar 2017-2018
 2. Avizarea statelor de functii pentru anul universitar 2017-2018
 3. Avizarea listei cu propuneri pentru profesori asociati pentru anul universitar 2017-2018 (sem. 1)
 4. Avizarea propunerilor facultatii pentru conferirea titlului de Professor Emeritus Domnilor: Prof. univ. dr. Stan Chirita, Prof. univ. dr. Aurel Rascanu, Prof. univ. dr. Ioan Tofan, Prof. univ. dr. Ioan Vrabie
 5. Diverse

7 iulie 2017

 1. Avizarea dosarului d-lui prof. dr. C. Zalinescu, pentru mentinerea calitatii de titular in invatamantul universitar.
 2. Diverse

3 mai 2017

 1. Discutarea standardelor minimale necesare şi obligatorii ale Universităţii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, domeniul matematică.
 2. Diverse

21 iunie 2017

 1. Avizarea propunerii pentru funcţia de coordonator al Departamentului de Cercetare al Facultăţii de Matematică
 2. Diverse

3 mai 2017

 1. Discutarea standardelor minimale necesare şi obligatorii ale Universităţii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, domeniul matematică.
 2. Diverse

29 martie 2017

 1. Situaţia burselor pe semestrul II.
 2. Avizarea candidaturilor pentru procesul de selecţie în vederea completării comisiilor CNATDCU.
 3. Diverse

15 martie 2017

 1. Raportul anual al decanului privind starea Facultăţii de Matematică (întocmit în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (9) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale art. 14 alin. (4) din Carta Universităţii)
 2. Avizarea unor teme pentru lucrările de licenţă şi disertaţie, promoţia 2015 - 2018.
 3. Diverse

8 februarie 2017

 1. Avizarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea unor posturi didactice si de cercetare (postul de lector poz. 38, Departamentul de Matematica; posturile de asistent de cercetare poz. 5 si 7, Departamentul de cercetare, ambele cu 1/2 norma).
 2. Avizarea temelor pentru lucrarile de licenta si disertatie, promotia 2015-2018.
 3. Avizarea tematicii pentru examenul de licenta, sesiunea iulie 2017.
 4. Avizarea urmatoarelor regulamente:
  • Regulamentul de organizare si functionare, Facultatea de Matematica
  • Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul facultatii
  • Regulamentul de organizare si functionare, Departamentul de Matematica
  • Regulamentul de organizare si functionare, Departamentul de cercetare a Facultatii de Matematica.
 5. Avizarea documentelor:
  • Planul strategic de dezvoltare institutionala a Facultatii de Matematica 2017-2020
  • Planul operational de dezvoltare institutionala a Facultatii de Matematica pentru 2017.
 6. Diverse

14 decembrie 2016

 1. Avizarea temelor propuse pentru gradul didactic I seria 2017 - 2019
 2. Avizarea Comisiei de evaluare a dosarelor de acordare a gradaţiilor de merit şi a Comisiei de contestaţii, în vederea desfăşurării concursului pentru obţinerea gradaţiei de merit de către personalul didactic
 3. Precizări privind calendarul şi Metodologia de desfăşurare a concursului pentru obţinerea gradaţiei de merit de către personalul didactic
 4. Discuţii privind oportunitatea unor criterii suplimentare pentru acordarea burselor
 5. Diverse

25 ianuarie 2017

 1. Avizarea rezultatelor concursului pentru obţinerea gradaţiei de merit de către personalul didactic
 2. Diverse

14 decembrie 2016

 1. Avizarea temelor propuse pentru gradul didactic I seria 2017 - 2019
 2. Avizarea Comisiei de evaluare a dosarelor de acordare a gradaţiilor de merit şi a Comisiei de contestaţii, în vederea desfăşurării concursului pentru obţinerea gradaţiei de merit de către personalul didactic
 3. Precizări privind calendarul şi Metodologia de desfăşurare a concursului pentru obţinerea gradaţiei de merit de către personalul didactic
 4. Discuţii privind oportunitatea unor criterii suplimentare pentru acordarea burselor
 5. Diverse

6 decembrie 2016

 1. Avizarea comisiilor de concurs pentru posturile scoase la concurs in semestrul I (1 post lector, 2 posturi asistent cercetare)

23 noiembrie 2016

 1. Validarea alegerilor pentru reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii (un loc, ciclul licenţă), în urma votului din 25.10.2016
 2. Evaluarea periodică a unor programe de studii
 3. Situaţia burselor pe semestrul 1
 4. Diverse


sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro